Zapytanie: OBORZYŃSKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Jarosław Oborzyński, Agata Gajos, Agata Majos, Jolanta Kujawa, Ludomir Stefańczyk, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Motor re-training and immobillisation in the treatment of writer's cramp: a clinical and fMRI study
Tytuł angielski: Re-trening motoryczny i unieruchomienie w terapii kurczu pisarskiego: ocena kliniczna i fMRI
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 2, s. 68-73
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/19
Autorzy: Anna Puzder, Kamila Gworys, Beata Rechcińska-Roślak, Jowita Gasztych, Marek Sopiński, Teresa (obca) Jakubowska, Karolina Markowska, Jarosław Oborzyński, Ireneusz Pieszyński, Przemysław Gowrys, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Trial of thermal imaging in the evaluation of low level laser therapy effectiveness in patients with knee joint pain syndrome.
Czasopismo: Med Sport
Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 3, s. 114-120
ISSN: 1232-406X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/19
Autorzy: Jarosław Oborzyński, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk, Agata Gajos, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Aktywność mózgu u pacjentów z kurczem pisarskim po fizjoterapii z unieruchomieniem kończyny górnej - badania tomografii funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
Tytuł angielski: Brain activity in patients with writer's cramp after physiotherapy with limb immobilization-a functional magnetic resonance imaging study.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 suppl. 4, s. S514
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst4/19
Autorzy: Kinga Matusiak-Smura, Weronika Kiedrzyńska, Jarosław Oborzyński, Andrzej Klimek.
Tytuł: Napadowa ataksja typu 2 - opis przypadku.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 2, s. 106-108, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

5/19
Autorzy: Kinga Matusiak-Smura, Weronika Płuciennik, Jarosław Oborzyński, Andrzej Klimek.
Tytuł: Napadowa ataksja typu 2 - opis przypadku.
Tytuł angielski: Episodic ataxia type 2- case report
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S579
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst6/19
Autorzy: J[arosław] Oborzyński, A. Majos, L. Stefańczyk, A[gata] Gajos, A[ndrzej] Bogucki.
Tytuł: Changes in brain activation in patients with writer's cramp after physiotherapy with limb immobilization - an FMRI study.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 14 suppl. 1, s. 11
Uwagi: Abstracts of the 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Brussels, Belgium August 25-28, 2007
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

7/19
Autorzy: J[arosław] Oborzyński, E[lżbieta] Sztamska, K[arina] Kierkus-Dłużyńska, J. Chrząstek, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Pojedyncza zmiana demielinizacyjna w rdzeniu kręgowym jako przyczyna ruchów dystoniczno-atetotycznych rąk.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 1, s. 55-58, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

8/19
Autorzy: Michał Dwornik, Jarosław Oborzyński, Małgorzata Tyślerowicz, Anna Słupik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski, Andrzej Klimek, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową, a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 83-84
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/19
Autorzy: Jarosław Oborzyński, Agata Gajos, Jolanta Kujawa, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Znaczenie klinimetrii w ocenie efektywności fizjoterapii kurczu pisarskiego.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 84-85
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/19
Autorzy: Jarosław Oborzyński, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk, Agata Gajos, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Czynność ośrodków mózgu podczas pisania u pacjentów z kurczem pisarskim - badania fMRI.
Tytuł całości: W: III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Jurata 25-28 maja 2006 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Jurata, 2006
Strony: s. 23
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Attivation of the brain areas during writing in patients with writer's cramp - a fMRI study. Tamże s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

11/19
Autorzy: J[arosław] Oborzyński, E[lżbieta] Sztamska, K[arina] Kierkus-Dłużyńska, J. Chrząstek, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Dystonic and athetoid hand movements as a clinical manifestation of demyalinating lesion in the cervical spine.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 supl. 2, s. 80
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/19
Autorzy: Jarosław Oborzyński, Karina Kierkus-Dłużyńska, Elżbieta Sztamska, Jarosław Chrząstek, Andrzej Klimek.
Tytuł: Dystoniczne i atetotyczne ruchy rąk jako kliniczna manifestacja zmiany demielinizacyjnej w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego.
Tytuł całości: W: III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Jurata, 25-28 maja 2006 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Jurata, 2006
Strony: s. 128
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/19
Autorzy: J[arosław] Oborzyński, A. Majos, A[gata] Gajos, L. Stefańczyk, J[olanta] Kujawa, A[ndrzej] Bogucki.
Tytuł: Fizjoterapia z okresowym unieruchomieniem jako metoda leczenia zadaniowo-specyficznej dystonii ogniskowej ręki - weryfikacja skuteczności na podstawie klinicznego i fMRI.
Czasopismo: Rehabil Med
Szczegóły: 2006 : T. 10, nr spec., s. 48
ISSN: 1427-9622
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/19
Autorzy: J[arosław] Oborzyński, E[lżbieta] Sztamska, K[arina] Kierkus-Dłużyńska, W[ojciech] Szubert, A[ndrzej] Klimek.
Tytuł: Dystoniczne i atetotyczne ruchy rąk jako kliniczna manifestacja zmiany demielinizacyjnej w odcinku szyjnym rdzenia kręgowego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S290
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst15/19
Autorzy: Jolanta Kujawa, Jarosław Oborzyński, Kamila Gworys, Joanna Błaszczyk-Suszyńska, Mirosław Janiszewski.
Tytuł: Badanie termowizyjne w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia chorób stawu kolanowego.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 323-330, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/19
Autorzy: Jolanta Kujawa, Jarosław Oborzyński, Jarosław Fabiś, Jan Talar, Mirosław Janiszewski.
Tytuł: Jak zapewnić choremu sukces po alloplastyce stawu ramienno-łopatkowego. Część I : Kwalifikacja i przygotowanie do zabiegu.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 1, s. 75-78, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/19
Autorzy: Jolanta Kujawa, Jarosław Oborzyński, Jarosław Fabiś, Mirosław Janiszewski.
Tytuł: Jak zapewnić choremu sukces po alloplastyce stawu ramienno-łopatkowego. Część II : Rehabilitacja pooperacyjna.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 2, s. 176-182, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst18/19
Autorzy: Jolanta Kujawa, Jan Talar, Kamila Gworys, Przemysław Gworys, Jarosław Oborzyński, Ireneusz Pieszyński, Mirosław Janiszewski.
Tytuł: Wpływ biostymulacji laserowej skojarzonej z wcierkami diclofenaku na wynik leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 185-193, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst19/19
Autorzy: Jolanta Kujawa, Jarosław Oborzyński, Kamila Gworys, Mirosław Janiszewski, Małgorzata Łukowicz.
Tytuł: Metoda własna analizy zdjęcia termowizyjnego jako uzupełnienia diagnostyki i obiektywizacja oceny skuteczności leczenia zespołu bólowego stawu kolanowego.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 375-383, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi