Zapytanie: NIWALD MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Arkadiusz Michalak, Marta Witczak, Elżbieta Kukawczyńska, Marek Niwald, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatally detected non-immune atrioventricular block and maternal arrhythmia - case presentation and literature review.
Czasopismo: Prenat Cardiol
Szczegóły: 2016 : Vol. 6, nr 1, s. 90-95
ISSN: 2353-8198
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/13
Autorzy: Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Rogozińska-Zawiślak, Wanda Mikołajczyk, Marek Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Visual symptoms in McCune-Albright syndrome - case report.
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 1/3, s. 131-133
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/13
Autorzy: M[ałgorzata] Piotrowicz, M[arek] Niwald, K[atarzyna] Ostrowska, P[iotr] Jarosik, J. Paśnik, J[acek] Moll, J[adwiga] A[nna] Moll, K. Zeman, L[ucjusz] Jakubowski, A[ndrzej] Sysa.
Tytuł: Analiza fenotypowa i przebieg kliniczny w grupie dzieci z wrodzonymi wadami sercowo-naczyniowymi i mikrodelecją 22q11.2.
Tytuł całości: W: Leczenie wad wrodzonych serca Zabiegi przezskórne i kardiochirurgiczne Sinicze wady serca - tetralogia Fallota. Drugie warsztaty z transmisją zabiegu z sali operacyjnej Warszawa, 20 październik 2005.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: s. 50-51
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Phenotypic analysis and clinical history in children with congenital heart defects and microdeletion 22Q11.2. Tamże s. 52-53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/13
Autorzy: Krzysztof Truszkowski, Marek Niwald, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Siła wyrzutu lewego przedsionka (AEF) jako wczesny wskaźnik dysfunkcji lewej komory w przebiegu chorób tkanki łącznej u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 80, nr 9, s. 740-744., Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

5/13
Autorzy: Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Monika Szewczyk, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Marek Niwald, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania pulsów z Solu-Medrolu w układowych zapalnych chorobach tkanki łącznej u dzieci.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 2004 : T. 42, nr 2, s. 188
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst6/13
Autorzy: Agnieszka Zygmunt, Piotr Kędziora, Marek Niwald, Magdalena Pierzchała, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Przydatność testu pionizacyjnego w diagnostyce omdleń wazowagalnych u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 79, nr 9, s. 684-690., Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/13
Autorzy: A[nna] Niwald, P[aweł] Krajewski, M[arek] Niwald, B[eata] Orawiec, A[ndrzej] Piotrowski, M[irosława] Grałek.
Tytuł: The predictive factors of the development of 3rd stage retinopathy of prematurity (ROP).
Tytuł całości: W: 24th International Congress of Pediatrics Cancun, Mexico August 15-20, 2004, Cancun 2004
Strony: s. 1
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/13
Autorzy: M[arek] Niwald, J[adwiga] Moll, J[acek] Moll, M[agdalena] Pierzchała, J[erzy] Stańczyk, A[ndrzej] Sysa.
Tytuł: Zakres aktywności fizycznej dzieci po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonej wady serca.
Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Kardiologiczna Postępy w diagnostyce i leczeniu wad wrodzonych serca i zaburzeń rytmu serca u dzieci.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/13
Autorzy: K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, E[lżbieta] Lipecka-Kidawska, J[erzy] Stańczyk, M[arek] Niwald.
Tytuł: Evaluation of the diastolic cardiac function in fetuses with intrauterine growth retardation.
Czasopismo: Int J Gynaecol Obstet
Szczegóły: 2003 : Vol. 83, suppl. 3, s. 67
ISSN: 0020-7292
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Marek Niwald, Urszula Kowalska-Koprek, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnatrzmacicznego.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 78, nr 6, s. 487-491, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/13
Autorzy: Marek Niwald, Magdalena Pierzchała, Krzysztof Truszkowski, Piotr Kędziora, Dominika Tomecka, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Przydatność transtelefonicznego monitorowania EKG w opiece kardiologicznej nad dziećmi po operacji wrodzonej wady serca.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 39
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/13
Autorzy: K. Jarosik, E. Smolewska, M[arek] Niwald, M[ałgorzata] Biernacka, J[erzy] Stańczyk.
Tytuł: Echocardiographic abnormalities in children with connective tissue diseases.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. 146
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/13
Autorzy: Józef Lipiec, Andrzej Piotrowski, Marek Niwald, Zbigniew Jankowski, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Niepomyślny przebieg pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 3, s. 236-238, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi