Zapytanie: NIEDWOROK JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/31

Autorzy: E[dward] Kowalczyk, M[aria] Kopff, J[an] Błaszczyk, J[an] Niedworok, J. Kowalski, M[arcin] Barylski, M[aciej] Banach, E. Rapacka.
Tytuł: Antioxidative effect of anthocyanins from fruits of aronia.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5B, s. 86-88, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst2/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Paweł Krzesiński, Marcin Kura, Jan Niedworok, Jan Kowalski, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Działanie farmakologiczne flawonoidów z tarczycy bajkalskiej.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 2, s. 95-96, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/31
Autorzy: E[dward] Kowalczyk, M[aria] Kopff, J[an] Błaszczyk, J[an] Niedworok, J. Kowalski, M[arcin] Barylski, M[aciej] Banach, E. Rapacka.
Tytuł: Effect of lead acetate intoxication on selected biochemical parameters in rats.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5B, s. 83-85, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst4/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Jan Kowalski, Joanna Błaszczyk-Suszyńska, Jan Niedworok, Elżbieta Rapacka.
Tytuł: Wpływ antocyjanin na wybrane parametry równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u zwierząt otrzymujących kadm.
Czasopismo: Żyw Człow Metabol
Szczegóły: 2005 : R. 32, supl. 1 cz. 2, s. 1225-1229, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-164X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

5/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Anna Kopff, Jan Niedworok, Maria Kopff, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Effect of baikal Scutellaria on selected urine biochemical parameters in animals intoxicated with lead acetate.
Czasopismo: Curr Top Pharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 8, nr 2, s. 231-234, tab., bibliogr.
ISSN: 0972-4559
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

6/31
Autorzy: E[dward] Kowalczyk, Anna Kopff, J[ózef] Kędziora, J[an] Błaszczyk, M[aria] Kopff, J[an] Niedworok, P[aweł] Fijałkowski.
Tytuł: Effect of long-term aluminium chloride intoxication on selected biochemical parameters and oxidative-antioxidative balance in experimental animals.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 1, s. 41-43, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst7/31
Autorzy: Jan Niedworok.
Tytuł: Imbir lekarski znany i nieznany - właściwości biologiczne i farmakologiczne.
Czasopismo: Lek Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 14, nr 10, s. 92-94
ISSN: 1231-028X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

8/31
Autorzy: E[dward] Kowalczyk, K[rzysztof] Charyk, P[aweł] Fijałkowski, J[an] Niedworok, J[an] Błaszczyk, J. Kowalski.
Tytuł: Protective influence of natural anthocyanins of Aronia Melanocarpa on selected parameters of antioxidative status in experimental intoxication with sulphide-2-chloroethyl-3-chloropropyl.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 1, s. 339-341, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst9/31
Autorzy: Jan Niedworok, Edward Kowalczyk, Maria Kopff, Anna Kopff.
Tytuł: Anthocyanins in cardiology.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 56
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/31
Autorzy: Jan Niedworok, Andrzej Jankowski, Edward Kowalczyk, Jan Błaszczyk, Aleksander Goch.
Tytuł: Badania wpływu antocyjanin na uszkadzające DNA działanie wybranych ksynobiotyków środowiskowych.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie : monografia / pod red. Barbary Gworek i Jana Misiaka. T. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 495-497, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

11/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Anna Kopff, Paweł Fijałkowski, Maria Kopff, Jan Niedworok, Jan Błaszczyk, Józef Kędziora, Piotr Tyślerowicz.
Tytuł: Effect of anthocyanins on selected biochemical parameters in rats exposed to cadmium.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, nr 2, s. 543-548, tab., bibliogr.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.600
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst12/31
Autorzy: Paweł Fijałkowski, Edward Kowalczyk, Elżbieta Rapacka, Jan Niedworok, Jan Błaszczyk, Andrzej Jankowski.
Tytuł: Mechanizmy oksydacyjne toksycznego uszkodzenia nerek w przebiegu przewlekłego zatrucia azotanem uranu.
Czasopismo: Żyw Człow Metabol
Szczegóły: 2003 : R. 30, nr 3/4, s. 1142-1145, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-164X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

13/31
Autorzy: E[dward] Kowalczyk, P[aweł] Fijałkowski, J[an] Niedworok, J[an] Błaszczyk, P[aweł] Krzesiński, M[arcin] Kura.
Tytuł: Wpływ antocyjanin na wybrane następstwa zatrucia chlorkiem glinu.
Tytuł całości: W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja Europejska (Warszawa, 25-26.09.2003).
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 12-13
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Paweł Fijałkowski, Jan Niedworok, Jan Błaszczyk, Aleksander Goch, Paweł Krzesiński, Marcin Kura.
Tytuł: Wpływ antocyjanin na wybrane następstwa zatrucia chlorkiem glinu.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie : monografia / pod red. Barbary Gworek i Jana Misiaka. T. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 518-520, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

15/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Jan Śmigielski, Beata Jankowska.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry biochemiczne u zwierząt narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu.
Czasopismo: Folia Med Cracov
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1/2, s. 207-214, Sum.
ISSN: 0015-5616
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

16/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Elżbieta Rapacka, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Paweł Krzesiński, Marcin Kura, Jan Niedworok, Jadwiga Skośkiewicz.
Tytuł: Wpływ flawonidów tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis) na wybrane parametry biochemiczne u zwierząt doświadczalnych.
Czasopismo: Żyw Człow Metabol
Szczegóły: 2003 : R. 30, nr 3/4, s. 1209-1213, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-164X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/31
Autorzy: J[an] Niedworok, E[dward] Kowalczyk, Andrzej Jankowski, P[aweł] Fijałkowski, J[an] Błaszczyk.
Tytuł: Wpływ flawonoidów na uszkodzenia kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przez wybrane czynniki środowiskowe.
Tytuł całości: W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja Europejska (Warszawa, 25-26.09.2003).
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 12
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Anna Kopff, Jan Niedworok, Maria Kopff, Andrzej Jankowski.
Tytuł: Anthocyanins - an adjunct to cardiovascular therapy?
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, nr 10, s. 332-334
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/31
Autorzy: Jan Niedworok, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Badanie nad wpływem flawonoidów na uszkadzające DNA działanie wybranych czynników środowiskowych.
Tytuł całości: W: II Toruńskie Forum Homeopatii i Leków Naturalnych Toruń 23-24 listopada 2002 roku : katalog konferencyjny.
Adres wydawniczy: Toruń, 2002
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/31
Autorzy: Grzegorz Andryskowski, Jan Niedworok, Bogdan Małkowski, Wiesław Tryniszewski, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Działanie radioochronne formonoletyny na hodowle tkankową prowadzoną w środowisku promieniotwórczego technetu
Tytuł całości: W: Piąte spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Dymaszewo Nowe 4.06.-7.06.2002 : streszczenia referatów oraz materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. [1], tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Janusz Śmigielski, Piotr Tyślerowicz.
Tytuł: Effect of long term cadmium intoxication on selected biochemical parameters in experimental animals
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2002 : Vol. 11, nr 5, s. 599-601, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PL
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst22/31
Autorzy: Jan Niedworok, Małgorzata Niedworok.
Tytuł: Fitoterapia w hormonalnej terapii zastępczej okresu pokwitania.
Czasopismo: Wiad Zielar
Szczegóły: 2002, nr 8/9, s. 22-24
ISSN: 0137-3838
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

23/31
Autorzy: Jan Niedworok.
Tytuł: Leki roślinne w terapii łagodnego rozrostu stercza.
Czasopismo: Wiad Zielar
Szczegóły: 2002, nr 6, s. 1-2
ISSN: 0137-3838
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

24/31
Autorzy: Jan Niedworok.
Tytuł: Tarczyca bajkalska.
Czasopismo: Beauty Forum
Szczegóły: 2002 : nr 2, s. 46-47, ryc.
ISSN: 1427-1508
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

25/31
Autorzy: Jan Niedworok.
Tytuł: Właściwości biologiczne i terapeutyczne standaryzowanych preparatów z aronii czarnoowocowej.
Czasopismo: Lek Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 11, s. 57-63
ISSN: 1231-028X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

26/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnooowcowej na angiogenezę u zwierząt otrzymujących kadm.
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2002 : T. 58, nr 20, s. 940-941
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Janusz Śmigielski, Beata Jankowska.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 69, s. 221-223, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst28/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Jan Niedworok, Grzegorz Andryskowski, Andrzej Jankowski.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej na wybrane biomarkery stresu oksydacyjnego u zwierząt narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu bądź chlorku kadmu.
Tytuł całości: W: Obieg pierwiastków w przyrodzie. : monografia. T. 1.
Adres wydawniczy: : Wydaw. Inst. Ochrony Środowiska, 2002
Strony: s. 262-266, wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

29/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Janusz Śmigielski, Grzegorz Andryskowski, Piotr Tyślerowicz.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej na wybrane wykładniki stresu oksydacyjnego u zwierząt zatruwanych kadmem.
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2002 : T. 58, nr 20, s. 937-939
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

30/31
Autorzy: Grzegorz Andryskowski, Jan Niedworok, Zbigniew Maziarz, Edward Kowalczyk, Bogdan Małkowski, Wiesław Tryniszewski.
Tytuł: Wpływ promieniotwórczego technetu na wzrost hodowli tkankowej komórek nerki małpy zielonej GMK.
Tytuł całości: W: XIX Szkoła Jesienna Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie Promieniowanie jonizujące w medycynie. Narażenie i ochrona pacjenta, kontrola jakości, przepisy prawne Zakopane, 14-18 października 2002 r. : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Zakopane, 2002
Strony: s. 207-208, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/31
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Piotr Grabowski, Anna Słowiańska, Piotr Tyślerowicz.
Tytuł: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów
Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats
Czasopismo: Przegl Wojsk Med
Szczegóły: 2002 : vol. 44, nr 2, s. 113-116, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi