Zapytanie: NAWROCKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/34

Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Szczerba, Urszula Kowalska-Koprek, Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Grzegorz Bartosz.
Tytuł: Expression of caspase-3, Bax and Bcl-2 in placentas from pregnancies complicated by treated and non-treated fetal growth restriction.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 9, s. 652-656, Streszcz.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/34
Autorzy: Wojciech J. Piotrowski, Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Adam Antczak, Jerzy Marczak, Romuald Biernacki, Piotr Kordek, Zofia Kurmanowska, Paweł Górski.
Tytuł: Metalloproteinases MMP-9, MMP-2 and their tissue inhibitors TIMP-1, TIMP-2 in peripheral transbronchial lung biopsies of patients with sarcoidosis.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 10, s. 628-634
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/34
Autorzy: A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, A[leksandra] Omulecka, I[wona] Lewy-Trenda, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Concomitant subependymoma and inflammatory pseudotumor in the brain stem.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 2, s. 129-130
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/34
Autorzy: Wojciech J. Piotrowski, Adam Antczak, Jerzy Marczak, Agnieszka Nawrocka, Zofia Kurmanowska, Paweł Górski.
Tytuł: Eicosanoids in exhaled breath condensate and BAL fluid of patients with sarcoidosis.
Czasopismo: Chest
Szczegóły: 2007 : Vol. 132, nr 2, s. 589-596
ISSN: 0012-3692
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.924
Punktacja Min. Nauki: 24.000
DOI:
Adres url:

Pełny tekst5/34
Autorzy: Edyta Borkowska, Aleksandra Binka-Kowalska, Maria Constantinou, Agnieszka Nawrocka, Józef Matych, Bogdan Kałużewski.
Tytuł: P53 mutations in urinary bladder cancer patients from Central Poland.
Czasopismo: J Appl Genet
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 2, s. 177-183
ISSN: 1234-1983
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
DOI:

Pełny tekst6/34
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Szczerba, Urszula Kowalska-Koprek, Agnieszka Nawrocka-Kunecka.
Tytuł: The evaluation of selected indices of apoptosis in placentas from pregnancies complicated by fetal growth restriction
Tytuł angielski: Zachowanie się wybranych parametrow oceny apoptozy w łożyskach pochodzących z ciąż powikłanych hipotrofią wewnatrzmaciczną
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, nr 7, s. 521-526, Streszcz.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

7/34
Autorzy: Maria Constantinou, Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Ewa Zając, Paweł Jałmużna, Józef Matych, Agnieszka Nawrocka, Bogdan Kałużewski.
Tytuł: Application of multiplex FISH,CGH and MSSCP techniques for cytogenetic and molecular analysis of transitional cell carcinoma (TCC) cells in voided urine specimens.
Czasopismo: J Appl Genet
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 3, s. 273-275
ISSN: 1234-1983
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
DOI:

Pełny tekst8/34
Autorzy: Marek Kunecki, Marian Danilewicz, Agnieszka Nawrocka-Kunecka.
Tytuł: Badania wartości oznaczania stężenia VEGF w surowicy w ocenie ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 12, nr 1, s. 7
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst9/34
Autorzy: Aleksandra Omulecka, Wielisław Papierz, Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Iwona Lewy-Trenda.
Tytuł: Immunohistochemical expression of progesterone and estrogen receptors in meningiomas.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2006 : Vol. 44, nr 2, s. 111-115
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.346
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst10/34
Autorzy: W. J. Piotrowski, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, A[dam] Antczak, J. Marczak, P[rzemysław] Kordek, P. Górski.
Tytuł: Metaloproteinazy MMP-9, -2 i ich tkankowe inhibitory TIMP-1, -2 w obwodowych biopsjach przezoskrzelowych płuc chorych na sarkoidozę.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 74, nr 3, s. 301
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego 14-17 wrzesień 2006 Opole
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/34
Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, A[nita] Szczerba, U. Kowalska-Koprek, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka.
Tytuł: Ocena nasilenia procesu apoptozy w łożyskach w ciąży powikłanej zespołem opóźnionego wzrastania płodu.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 1, s. 21
Uwagi: XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Poznań 28-30 września 2006
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst12/34
Autorzy: Marek Kunecki, Marian Danilewicz, Agnieszka Nawrocka-Kunecka.
Tytuł: Usefulnes of serum VEGF concentration measurement of estimate aortic aneurysm risk of rupture.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 12, nr 1, s. 7-15, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst13/34
Autorzy: A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, W[ielisław] Papierz, P[aweł] P[iotr] Liberski.
Tytuł: Activation of C 1Q and C 38 complement components in the Creutzfeldt-Jakob disease.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2005 : Vol. 43, nr 3, s. 216-217
Uwagi: XIII Conference of Polish Association of Neuropathologist
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/34
Autorzy: B[artosz] Leśniowski, B[eata] Woźniak, M[arek] Kunecki, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Celiaklia oporna na leczenie dietą i gliokortykosteroidami u 52 letniego mężczyzny - opis przypadku.
Czasopismo: Ann Univ Med Lodz
Szczegóły: 2005 : supl. 37, s. 44
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Gluten-free diet and steroids resisrant coeliac disease in 53-years old male - case report. Tamże s. 44 - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii "Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie" Łódź, 22-23 kwietnia 2005
ISSN: 1732-7024
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

15/34
Autorzy: Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Wielisław Papierz, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Complement factors C1q and C3b in brains with Creutzfeldt-Jakob disease.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 3, s. 127-129, ryc., bibliogr.
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/34
Autorzy: A[leksandra] Omulecka, I[wona] Lewy-Trenda, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, J[anusz] Janczukowicz, J[oanna] Duda, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Correlation of estrogen and progesteron receptors expression with proliferation index MIB-1 in meningiomas of central nervous system.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2005 : Vol. 43, nr 3, s. 217
Uwagi: XIII Conference of Polish Association of Neuropathologist
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/34
Autorzy: J[oanna] Duda-Szymańska, J[anusz] Janczukowicz, I[wona] Lewy-Trenda, A[leksandra] Omulecka, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Estimation of proliferation activity, apoptosis and microvessels' density in ependymomas.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2005 : Vol. 43, nr 3, s. 202
Uwagi: XIII Conference of Polish Association of Neuropathologist
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/34
Autorzy: A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, J[anusz] Janczukowicz, M[arek] Kunecki.
Tytuł: Activity of metalloproteinase 2, metalloproteinase 9 and their inhibitors in aneurysmal and atheroscleric aorta.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, nr 2 suppl., s. 35
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst19/34
Autorzy: Hubert Tomczyk, Maria Constantinou, Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Józef Matych, Agnieszka Nawrocka, Bogdan Kałużewski.
Tytuł: Analiza profilu metylacji wybranych genów u chorych z rakiem pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: Polski Kongres Genetyki XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Warsztaty: Choroby genetyczne Gdańsk, 6-9 września 2004 r. : streszczenia.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
Strony: s. 120
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/34
Autorzy: A[leksandra] Omulecka, I[wona] Lewy-Trenda, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, J[anusz] Janczukowicz, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Correlation of estrogen and progesterone receptors expresion with proliferation index MIB-1 in meningiomas of the central nervous system.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, nr 2 suppl., s. 38
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst21/34
Autorzy: Edyta Borkowska, Aleksandra Binka-Kowalska, Maria Constantinou, Hubert Tomczyk, Józef Matych, Agnieszka Nawrocka, Bogdan Kałużewski.
Tytuł: Detekcja mutacji genu p53 przy użyciu metody MSSCP u chorych na raka pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: Polski Kongres Genetyki XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Warsztaty: Choroby genetyczne Gdańsk, 6-9 września 2004 r. : streszczenia.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
Strony: s. 109
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/34
Autorzy: J[oanna] Duda-Szymańska, J[anusz] Janczukowicz, I[wona] Lewy-Trenda, A[gnieszka] Nawrocka, A[leksandra] Omulecka, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Immunohistochemical study of expression of apoptotic and proliferative markers and microvessel density in ependymomas.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, nr 2 suppl., s. 12
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst23/34
Autorzy: W. J. Piotrowski, J. Marczak, A[gnieszka] Nawrocka, A[dam] Antczak, P. Górski.
Tytuł: Inhalation of 5-ALA in photodynamic diagnosis of bronchial cancer.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 169, nr 7, s. A334
Uwagi: International Conference May 21-26, 2004 Orlando, Florida
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.876
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst24/34
Autorzy: W. J. Piotrowski, J. Marczak, A[gnieszka] Nawrocka, A[dam] Antczak, P. Górski.
Tytuł: Inhalations of 5-ALA in photodynamic diagnosis of bronchial cancer.
Czasopismo: Monaldi Arch Chest Dis
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, nr 2, s. 86-93
ISSN: 1122-0643
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

25/34
Autorzy: Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Ewa Zając, Agnieszka Nawrocka, Marcin Matych, Józef Matych, Bogdan Kałużewski.
Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 1, s. 15-19, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

26/34
Autorzy: A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka, I[wona] Lewy-Trenda, A[leksandra] Omulecka, J[anusz] Janczukowicz, W[ielisław] Papierz.
Tytuł: Paraganglioma of unusual location and clinical manifestation. A case report.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, nr 2 suppl., s. 35-36
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst27/34
Autorzy: W. J. Piotrowski, J. Marczak, A[gnieszka] Nawrocka, A[dam] Antczak, P. Górski.
Tytuł: The safety inhaled 5-ALA for photodynamic diagnosis of bronchial cancer.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 169, nr 7, s. A337
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst28/34
Autorzy: M. Constantinou, E[wa] Zając, E. Borkowska, A[leksandra] Binka-Kowalska, A[gnieszka] Nawrocka, M[arcin] Matych, J[ózef] Matych, B[ogdan] Kałużewski.
Tytuł: Prognostic value of CGH technique application in cases of urinary bladder carcinoma.
Czasopismo: Ann Genet
Szczegóły: 2003 : Vol. 46, nr 2/3, s. 158
ISSN: 0003-3995
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Adres url:

29/34
Autorzy: Józef Matych, Maria Constantinou, Marcin Matych, Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Agnieszka Nawrocka, Ewa Zając, Paweł Jałmużna, Oskar Pietraszun, Bogdan Kałużewski.
Tytuł: Rola biomarkerów genetycznych we wczesnej diagnostyce raka pęcherza moczowego.
Tytuł angielski: Early non-invasive diagnostics of urinary bladder carcinoma
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 56, supl. 2A, s. 58-59
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

30/34
Autorzy: M. Constantinou, A[leksandra] Binka-Kowalska, E. Borkowska, J[oanna] Nowacka, P[aweł] Jałmużna, J[ózef] Matych, A[gnieszka] Nawrocka, B[ogdan] Kałużewski.
Tytuł: Aplikacja technik FISH, CGH i SSCP w diagnostyce raka pęcherza moczowego.
Tytuł całości: W: Genetyka w medycynie III Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Poznań 16-18 września 2002 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2000
Strony: s. 85
Uwagi: Ośrodek Wydaw. Nauk.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/34
Autorzy: Marek Kunecki, Miłosz Andrzejewski, Agnieszka Nawrocka.
Tytuł: Inflammatory reaction and angiogenesis intensity in aortic wall according to clinical manifestation of abdominal aortic aneurysms
Tytuł angielski: Ocena nasilenia procesu zapalnego i angiogenezy w ścianie aorty w zależności od obrazu klinicznego tętniaka aorty brzusznej
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2002 : vol. 8, nr 3, s. 89-97, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

32/34
Autorzy: Marek Kunecki, Miłosz Andrzejewski, Agnieszka Nawrocka.
Tytuł: Ocena nasilenia procesu zapalnego i angiogenezy w ścianie aorty w zależności od dynamiki przebiegu klinicznego tętniaka aorty brzusznej
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. A, s. 64
Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Kołobrzeg, 2002.04.26
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  33/34
  Autorzy: Marek Kaszyński, Aleksander Górski, L. Stefańczyk, Agnieszka Nawrocka, Marek Kunecki.
  Tytuł: Owrzodzenia i pęcherze ściany aorty oraz tętniaka aorty brzusznej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. A, s. 66
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Kołobrzeg, 2002.04.26
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/34
  Autorzy: M. Constantinou, A[leksandra] Binka-Kowalska, E. Borkowska, E[wa] Zając, J[oanna] Nowacka, M[arcin] Matych, P[aweł] Jałmużna, J[ózef] Matych, A[gnieszka] Nawrocka, B[ogdan] Kałużewski.
  Tytuł: Wczesna, nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego.
  Czasopismo: Biul Inf Koleg Med Laborat Pol
  Szczegóły: 2002, nr 4, s. 43
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi