Zapytanie: MYŚLIŃSKI RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Piotr Skora, Ryszard Myśliński, Feliks Karnicki, Andrzej Radek.
Tytuł: Balloon kyphoplasty for painful C-7 vertebral hemangioma.
Czasopismo: J Neurosurg Spine
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 5, s. 458-461
ISSN: 1547-5654
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.686
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst2/13
Autorzy: Wiesław Tryniszewski, Marian Brocki, Tomasz Lesiak, Jacek Mikosiński, Mariusz Gadzicki, Ryszard Myśliński, Zbigniew Maziarz.
Tytuł: The assessment of the lower limbs blood and muscle perfusion in patients with obliterative atheromatosis who underwent the operative therapy - lumbar sympathectomy.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 4, s. 211-218, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst3/13
Autorzy: W. Tryniszewski, Z[bigniew] Maziarz, B[ogdan] Małkowski, M. Gadzicki, J[acek] Rysz, M[agdalena] Ryglewska-Brzozowska, R[yszard] Myśliński, R[obert] Karliński, U[rszula] Muras.
Tytuł: Radioizotopowa metoda i program określające zakres wartości prawidłowych perfuzji mieśni kończyn dolnych (m.k.d.).
Tytuł angielski: Radio isotopic metod and program defining the range of normal values o flower limbs' perfusion
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, s. 120-121
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

4/13
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, R[yszard] Myśliński, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski.
Tytuł: Cukrzyca typu 2 a perfuzja mieśnia sercowego i mieśni kończyn dolnych.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 4, s. 553
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Diabetes type II and heart and the lower limb's perfusion. Tamże s. 553 - XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Kraków, 22-25 września 2005
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst5/13
Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Maciej Radek, Andrzej Radek, Bogdan Błaszczyk, Tadeusz Koziński, Jerzy Żelechowski, Feliks Karnicki, Ryszard Myśliński.
Tytuł: Zastosowanie przezskórnej wertebroplastyki do leczenia chorób przebiegajacych z ubytkiem trzonu kości trzonów kregów.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, nr 5, s. 499-504, Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/13
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski, L[eszek] Markuszewski, R[yszard] Myśliński, G. Andryskowski, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Assessment of heart and lower limbs' perfusion in patient with diabetes type II orally treated.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 725-728, bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

7/13
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski, L[eszek] Markuszewski, R[yszard] Myśliński, G. Andryskowski, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Assessment of heart and lower limbs' perfusion in patient with diabetes type II orally treated.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s.243
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/13
Autorzy: K[rzysztof] Zapałowicz, M[aciej] Radek, A[ndrzej] Radek, B[ogdan] Błaszczyk, T[adeusz] Koziński, J[erzy] Żelechowski, R[yszard] Myśliński, F[eliks] Karnicki.
Tytuł: Ocena pięciu lat doświadczeń w stosowaniu przezskórnej wertebroplastyki.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 38, nr 5 suppl. 2, s. 141
Uwagi: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 21-23 października 2004 r. Kraków
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/13
Autorzy: J[acek] Mikosiński, M[arian] Brocki, R[yszard] Myśliński, T[omasz] Lesiak.
Tytuł: Tętniak rzekomy jako częste powikłanie cewnikowania tętnicy udowej - aspekty diagnostyczne, chirurgiczne przyczyny powstania.
Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, poz. N 3
ISSN: 1428-9180
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/13
Autorzy: R[yszard] Myśliński, J[acek] Mikosiński, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Tętniak rzekomy. Powikłanie cewnikowania tętnicy udowej - przyczyny i diagnostyka ultrasonograficzna - doświadczenia własne.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 127
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/13
Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Marek Grochal, Bogdan Błaszczyk, Ryszard Myśliński, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Urazowe zwichnięcie stawu szczytowo-obrotowego bocznego u osoby dorosłej.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 4, s. 935-942, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst12/13
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, W[itold] Tomaszewski, R[yszard] Myśliński.
Tytuł: Ocena perfuzji mięśni kończyn dolnych za pomocą MIBI przy użyciu własnych norm ilościowych. Porównanie metody radioizotopowej z innymi badaniami obrazowymi i laboratoryjnymi.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 24
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/13
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, R. W. Tryniszewski, A. R[yszard] Myśliński, W[itold] Tomaszewski.
Tytuł: Perfusion of the lower limbs by means of MIBI - normal and pathological results according own data base comparison with other noninvasive type of diagnostics.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 74
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi