Zapytanie: MURLEWSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Anna Pajor, Katarzyna Maciaszczyk, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marek Pazurek, Anna Murlewska.
Tytuł: Rzadki przypadek olbrzymiego polipa włóknistonaczyniowego przełyku.
Tytuł angielski: Rare case of giant fibrovascular polyp of the esophagus.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2013 : 67, 3, 176-179, Sum.
Uwagi: Epub 2012 May 7
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Józef Kobos, Tomasz Durko, Anna Murlewska, Katarzyna Bojanowska-Poźniak.
Tytuł: Ocena ekspresji i wartości prognostycznej metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej -1, -2 i -9 w raku krtani.
Tytuł angielski: Expression and prognostic value of matrix metalloproteinases -1, -2 and -9 in laryngeal cancer
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2010 : Vol. 60, nr 1, s. 28-36, Sum.
ISSN: 0029-540X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/29
Autorzy: M[arcin] Durko, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński, M[arzena] Ratyńska, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Angiofibroma jamy nosa i komórek sitowych przednich u kobiety - problemy diagnostyki różnicowej.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 5, s. 736-739, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

4/29
Autorzy: Anna Murlewska, Marzena Ratyńska, Maciej Gryczyński, Wioletta Pietruszewska, Marcin Durko.
Tytuł: Angiofibroma of the nasal cavity and anterior ethmoid cells in a young woman : case report.
Czasopismo: Eur Arch Otorhinolaryngol
Szczegóły: 2007 : Vol. 264 supl. 1, s. S331
Uwagi: 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery June 30th - July 4th, 2007 Vienna / Austria
ISSN: 0937-4477
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.822

5/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Ilona Kurnatowska, Anna Murlewska, Marta Zapała, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz.
Tytuł: Skrobiawica zlokalizowana w obrębie górnych dróg oddechowych.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 5, s. 730-735, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
DOI:

6/29
Autorzy: M[aciej] Kupczyk, I[zabela] Kupryś, M[arian] Danilewicz, M. Bocheńska-Marciniak, A[nna] Murlewska, P. Górski, P[iotr] Kuna.
Tytuł: Adhesion molecules and their ligands in nasal polyps of aspiryn-hypersensitive patients.
Czasopismo: Ann Allergy Asthma Immunol
Szczegóły: 2006 : Vol. 96, nr 1, s. 105-111
ISSN: 1081-1206
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.987
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst7/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, K[atarzyna] Bojanowska-Poźniak, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Analiza immunohistochemiczna ekspresji fibronektyny i jej znaczenie prognostyczne u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 7-10 czerwca 2006 Poznań, Poland : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Wicher, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Human telomerase reverse transcriptase in laryngeal cancer - an immunohistochemical study.
Tytuł całości: W: 5th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck Cancer Biology integration in head & neck cancer Poznań, Poland, 16th - 18th November 2006 : program : abstracts.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Strony: s. 84-85
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

9/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Józef Kobos, Anna Wicher, Anna Murlewska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Ocena apoptozy metodą TUNEL w raku krtani.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 837-842, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

10/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Beta-catenin in evaluation of dynamics of laryngeal cancer growth.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 377-381, ryc., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

11/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Józef Kobos, Anna Murlewska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Beta-catenin protein in evaluation of dynamics of laryngeal cancer growth.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 : abstract book.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 196-197
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/29
Autorzy: M[aciej] Gryczyński, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Białko beta-katenina w ocenie dynamiki rozrostu raka krtani.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 272
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/29
Autorzy: M[aciej] Gryczyński, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Ekspresja białka beta-katenina w raku krtani u chorych leczonych chirurgicznie.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2004 : Vol. 8, supl. 1, s. 28
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst14/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Piotr Rieske, Anna Murlewska, Józef Kobos, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Ekspresja genu i białka p16 w ocenie dynamiki rozrostu raka krtani.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 1, s. 173-180, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

15/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, A[nna] Murlewska, P[iotr] Rieske, J[ózef] Kobos, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Ekspresja genu i białka p16 w raku krtani u chorych leczonych chirurgicznie.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2004 : Vol. 8, supl. 1, s. 42-43
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Piotr Rieske, Józef Kobos, Anna Murlewska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Expression of MTS1 gene and its protein product in laryngeal cancer.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 : abstract book.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 196
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, P[iotr] Rieske, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Expression of MTS1 gneand its protein product in laryngeal cancer.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 383-387, ryc., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

18/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Prognostic assessment of p21 protein in patients with laryngeal cancer.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 389-393, ryc., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

19/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Józef Kobos, Anna Murlewska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Prognostic assessment of P21 protein in patients with laryngeal cancer.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Rodos (Greece), September 11-16, 2004 : abstract book.
Adres wydawniczy: Rodos, 2004
Strony: s. 215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, J[ózef] Kobos, A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Wartość prognostyczna białek P16 i P21 u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 276
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/29
Autorzy: A[nna] Murlewska, M[aciej] Gryczyński, M[arcin] Durko.
Tytuł: Angiofibroma of the nasal cavity and anterior ethmoid cells in women-problems in differential diagnosis.
Czasopismo: Mag Otorynolaryngol
Szczegóły: 2003, suppl. 2, s. 3
ISSN: 1643-0050
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 0.500

22/29
Autorzy: Maciej Gryczyński, Józef Kobos, Anna Murlewska, Wioletta Pietruszewska.
Tytuł: Ekspresja białka beta-catenina w raku krtani.
Tytuł całości: W: V Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003.
Adres wydawniczy: Zakopane, 2003
Strony: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

23/29
Autorzy: Wioletta Pietruszewska, Piotr Rieske, Józef Kobos, Anna Murlewska, Maciej Gryczyński.
Tytuł: Ekspresja genu i białka p16 w ocenie dynamiki rozrostu raka krtani.
Tytuł całości: W: V Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003.
Adres wydawniczy: Zakopane, 2003
Strony: s. 126-127
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/29
Autorzy: Maciej Gryczyński, Józef Kobos, Anna Murlewska, Wioletta Pietruszewska.
Tytuł: Przeżywalność chorych na raka krtani a wybrane czynniki rokownicze.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 57, nr 3, s. 329-340, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

25/29
Autorzy: Anna Murlewska, Maciej Gryczyński, Józef Kobos, Wioletta Pietruszewska.
Tytuł: Wartość prognostyczna białka p21 u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: V Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003.
Adres wydawniczy: Zakopane, 2003
Strony: s. 125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/29
Autorzy: W[ioletta] Pietruszewska, A[nna] Murlewska, J[ózef] Kobos, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Ekspresja białka p21 u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 170
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/29
Autorzy: A[nna] Murlewska, J[acek] Bartkowiak, J[ózef] Kobos, P[iotr] Rieske, M[aciej] Gryczyński, W[ioletta] Pietruszewska.
Tytuł: Ekspresja genu p16 i jego białkowego produktu u chorych na raka krtani.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 141
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/29
Autorzy: Anna Pajor, Anna Murlewska, Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Rak migdałka podniebiennego - ocena kliniczna i analiza wyników leczenia.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 3, s. 319-322, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

29/29
Autorzy: A[nna] Murlewska, M[arcin] Durko, M[aciej] Gryczyński.
Tytuł: Solitary fibrous tumor (SFT) jamy nosa i komórek sitowych środkowych i tylnych.
Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok - Mikołajki, 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
Adres wydawniczy: Białystok, 2002
Strony: s. 141-142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi