Zapytanie: MURAS MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Honorata Błaszczyk, Maciek Godycki-Ćwirko, Magdalena Muras.
Tytuł: Wytyczne postępowania w ostrych zakażeniach układu moczowego u dorosłych w podstawowej opiece zdrowotnej - przegląd systematyczny
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2013 : 15, 1, -
Uwagi: Prezentacja ustna
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0

2/17
Autorzy: Magdalena Muras, Jacek Krajewski, Marek Nocuń, Maciej Godycki-Ćwirko.
Tytuł: A survey of patient behawiours and beliefs regarding antibiotic self - medicacion for respiratory tract infections in Poland
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2012 : Vol. 8, s. [1-4]
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

3/17
Autorzy: Peder A. Halvorsen, Katrine Wennevold, Nils Fleten, Magdalena Muras, Anna Kowalczyk, Maciej Godycki-Ćwirko, Hasse Melbye.
Tytuł: Decisions on sick leave certifications for acute airways infections based on vignettes: A cross-sectional survey of GPs in Norway and Poland
Czasopismo: Scand J Prim Health Care
Szczegóły: 2011 : Vol. 29, no. 2, s. 110-116, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0281-3432
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.054
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/17
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko, Kerenza Hood, Marek Nocuń, Magdalena Muras, Herman Goossens, Christopher C Butler.
Tytuł: Presentation, antibiotic management and associated outcome in Polish in adults presenting with acute cough/LRTI
Czasopismo: Fam Pract
Szczegóły: 2011 : Vol. 28, s. 608-614
ISSN: 1471-2296
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.799
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/17
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko, Marek Nocuń, Christopher C Butler, Magdalena Muras, Nils Flatten, Hasse Melbye.
Tytuł: Sickness certification for patients with acute cough/LRTI in primary care in Poland and Norway.
Czasopismo: Scand J Prim Health Care
Szczegóły: 2011 : Vol. 29, nr 1, s. 13-18, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0281-3432
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.054
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst6/17
Autorzy: M[agdalena] Muras, J[acek] Krajewski, L[idia] Klichowicz, A[nna] Olczak-Borowska, M[ałgorzata] Koziarska-Rościszewska, D. Rudzka, P[iotr] Siedlecki, A[gata] Sławin, B[eata] Stecka, M[arek] Nocuń.
Tytuł: Antybiotykoterapia bez kontroli lekarskiej.
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, suppl. 1, s. 34
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/17
Autorzy: M[aciej] Godycki-Ćwirko, A[nna] Kowalczyk, M[agdalena] Muras, P[eder] Halvorsen, K[atrine] Wennevold, N[ils] Fleten, H[asse] Melbye.
Tytuł: Decyzje polskich i norweskich lekarzy rodzinnych dotyczące niezdolności do pracy pacjentów z ostrym kaszlem.
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, suppl. 1, s. 29
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/17
Autorzy: M[aciej] Godycki-Ćwirko, M[arek] Nocuń, M[agdalena] Muras.
Tytuł: Orzekanie o niezdolności do pracy przy kaszlu w Norwegii i Polsce - wyniki badania GRACE.
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, suppl. 1, s. 48
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/17
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko, Magdalena Muras, Anna Kowalczyk, Jarosław Krawczyk.
Tytuł: Antybiotyki w ostrym kaszlu. Wstępne omówienie badania GRACE
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2009 : T. 14, nr 11, s. 1019-1020
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/17
Autorzy: M[aciej] Godycki-Ćwirko, M[arek] Nocuń, M[agdalena] Muras.
Tytuł: Dorośli zgłaszający się do lekarza rodzinnego z ostrym kaszlem.
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 2, s. 38
Uwagi: IX Kongres Medycyny Rodzinnej Człowiek, zdrowie, środowisko, Białystok, 4-7 czerwca 2009 r.
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

11/17
Autorzy: M[aciej] Godycki-Ćwirko, M[arek] Nocuń, M[agdalena] Muras.
Tytuł: Którzy z kaszlących dorosłych otrzymują antybiotyk?
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 2, s. 20
Uwagi: IX Kongres Medycyny Rodzinnej Człowiek, zdrowie, środowisko, Białystok, 4-7 czerwca 2009 r.
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/17
Autorzy: Maciej Godycki-Ćwirko, Jarosław Krawczyk, Magdalena Muras.
Tytuł: Pacjent ze świeżym kaszlem - badanie GRACE.
Czasopismo: Probl Med Rodz
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 2, s. 19
ISSN: 1507-5222
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/17
Autorzy: M[agdalena] Muras, I[wona] Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Diagnostyka różnicowa astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 74, nr 3, s. 273-274
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego 14-17 wrzesień 2006 Opole
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst14/17
Autorzy: Magdalena Muras, Iwona Grzelewska-Rzymowska.
Tytuł: Diagnostyka różnicowa astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Czasopismo: Nowa Klin
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 5/6, s. 583-588, Sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

15/17
Autorzy: Przemysław Kardas, Magdalena Muras.
Tytuł: Porównanie parametrów organoleptycznych 13 popularnych antybiotyków w postaci zawiesin dla dzieci - badanie z zastosowaniem ślepej próby.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 1/2, s. 15-20, tab, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/17
Autorzy: Przemysław Kardas, Agnieszka Kurek, Daniel Herczyński, Aleksandra Żebrowska, Ewa Szerszenowicz, Magdalena Muras.
Tytuł: Problemy w komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem - badanie kwestionariuszowe.
Czasopismo: Fam Med Primary Care Rev
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, nr 3, s. 810
ISSN: 1734-3402
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/17
Autorzy: Magdalena Muras, Dariusz Piotrowski.
Tytuł: Ocena ryzyka przedoperacyjnego.
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 12, s. 38-43
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi