Zapytanie: MOCHECKA ALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/27

Autorzy: Anna Masajtis-Zagajewska, Katarzyna Muras, Alina Mochecka-Thoelke, Ilona Kurnatowska, Michał Nowicki.
Tytuł: Gullain-Barre syndrome in the course of EBV infection after kidney transplantation - a case report
Czasopismo: Ann Transplant
Szczegóły: 2012 : T.17, nr 3, 133 - 137, bibliogr.
Uwagi: =
ISSN: 1425-9524
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.815
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/27
Autorzy: Anna Jurewicz, Jolanta Pentela-Nowicka, Alina Mochecka-Thoelke, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Przebieg choroby Devic`a w ciąży. The course of Devic disease at pregnancy.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/27
Autorzy: Agata Walczak, Alina Mochecka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Przypadek PML u pacjenta leczonego natalizumabem. PML as a complication of natalizumab treatment in patient witch MS.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

4/27
Autorzy: Artur Odyniec, Anna Rozbicka, Alina Mochecka, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Zakrzepica żylna mózgu u pacjentki z homocystynurią. Cerebral sinus thrombosis in patient with homocystinuria.
Źródło: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego poznań, 7-10 września 2011 r.
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: CD
Uwagi: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Poznań, 7-10 września 2011r.
Typ publikacji: PCD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/27
Autorzy: Anna B. Sobol, Krzysztof Selmaj, Alina Mochecka, Anna Kumor, Jerzy Loba.
Tytuł: Aspirin responsiveness in ischemic stroke patients in relation to diabetes mellitus, lipid and hemostatic profile.
Tytuł angielski: Odpowiedź na aspirynę w niedokrwiennym udarze mózgu w odniesieniu do cukrzycy, profilu lipidowego i profilu hemostazy
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 5, s. 593-599, Streszcz.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.103
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/27
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, Agata Gajos, A[lina] Mochecka-Thoelke, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena klinicznej przydatności badań z zastosowaniem preparatów DaTSCAN (123I-Ioflupane) oraz IBZM (123I-iodobenzamide) do diagnostyki różnicowej chorób układu pozapiramidowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 30, tab.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/27
Autorzy: Anna B. Sobol, Alina Mochecka, Krzysztof Selmaj, Jerzy Loba.
Tytuł: Is there a relationship between aspirin responsiveness and clinical aspects of ischemic stroke?
Tytuł angielski: Czy istnieje związek między odpowiedzią na aspirynę a klinicznymi aspektami udaru niedokrwiennego mózgu
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 5, s. 473-479, Streszcz.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.094
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/27
Autorzy: Małgorzata Bieńkiewicz, Jakub Siennicki, Małgorzata Górska-Chrząstek, Agata Gajos, Andrzej Bogucki, Alina Mochecka-Thoelke, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska.
Tytuł: Optimizing Iterative Reconstruction Technique for SPECT/CT Acquisition of DaTSCAN and IBZM in Diagnosis of Extrapyramidal Diseases.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. 413
Uwagi: Annual Congress of European Association of Nuclear Medicine Barcelona, Spain 10 - 14 October 2009 : Abstracts.
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/27
Autorzy: Małgorzata Bieńkiewicz, Magdalena Górska-Chrząstek, Jakub Siennicki, Agata Gajos, Andrzej Bogucki, Alina Mochecka-Thoelke, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Impact of CT based attenuation correction on quantitative assessment of DaTSCAN (123I-Ioflupane)imaging diagnosis of extrapyramidal diseases.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 2, s. 53-58
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst10/27
Autorzy: M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Górska-Chrząstek, J[akub] Siennicki, A[gata] Gajos, A[ndrzej] Bogucki, A[lina] Mochecka-Thoelke, K[rzysztof] Selmaj, J. Kuśmierek.
Tytuł: Impact of CT based attenuation correction on quantitative assessment of DaTSCAN (123I-loflupane) imaging in diagnosis of extrapyramidal diseases.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2008 : Vol. 35, suppl. 2, s. S304-S305
Uwagi: Annual Congress of the EANM 2008 Munich, Germany
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/27
Autorzy: Alina Mochecka-Thoelke, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Jednostronne rozszerzenie źrenicy jako efekt jatrogennego działania soku z bielunia.
Tytuł angielski: Unilateral mydriasis due to iatrogenic eye contact with Angel's trumpet.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S585-S586
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst12/27
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, J[akub] Siennicki, A[gata] Gajos, A[ndrzej] Bogucki, A[lina] Mochecka-Thoelke, K[rzysztof] Selmaj, J. Kuśmierek.
Tytuł: Własne doświadczenia w zastosowaniu DaTSCAN (123I-Ioflupane) do diagnostyki różnicowej chorób układu pozapiramidowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 92
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/27
Autorzy: Łukasz Jasek, Alina Mochecka, Małgorzata Siger, Agnieszka Nican, Maria Konarska, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Wymiana osocza jako terapia chorych ze stwardnieniem rozsianym - ocena obrazu rezonansu magnetycznego.
Tytuł angielski: Plasma exchange as a therapy in patients with multiple sclerosis - magnetic resonance images analysis
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S497
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst14/27
Autorzy: Anna Beata Sobol, Alina Mochecka, Jerzy Loba.
Tytuł: Factor V Leiden G169A and prothrombin gene G20210A mutations in patients with ischemic stroke and diabetes up to the age of 55.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 5, s. 240-244, tab.,bibliogr.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/27
Autorzy: Ł[ukasz] Jasek, A[lina] Mochecka, M[ałgorzata] Siger, A[gnieszka] Nicpan, M[aria] Konarska, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Plasma exchange in multiple sclerosis patients; magnetic resonance imaging analysis.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2007 : Vol. 13, suppl. 2, s. S172
Uwagi: 23rd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis and the 12th Annual Conference of Rehabilitation in MS 11-14 October, 2007, Prague, Czech Republic
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/27
Autorzy: Alina Mochecka-Thoelke.
Tytuł: Terapia ratunkowa w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł całości: W: Stwardnienie rozsiane : materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej Mikołajki, 12-13 maja 2006 roku / pod red. Krzysztofa Selmaja.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Strony: s. 81-84, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

17/27
Autorzy: A[lina] Mochecka, T[omasz] Berkowicz, J[olanta] Fijałkowska-Morawska, M. Nowicki, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Ocena skuteczności plazmaferezy u pacjentów z rdzeniową postacią stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S288
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst18/27
Autorzy: Anna Beata Sobol, Anna Kumor, Alina Mochecka, Jerzy Loba.
Tytuł: Problem oporności na aspirynę u chorych na cukrzycę typu 2 z niedokrwiennym udarem mózgu.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 166
Uwagi: Toż w jęz.ang.: Problem of aspiryn resistance in type 2 diabetic stroke patients. Tamże s. 166 - X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Warszawa 12-14 maja 2005
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

19/27
Autorzy: A. B. Sobol, A[lina] Mochecka, J[erzy] Loba.
Tytuł: The problem concerning aspirin resistance in type 2 diabetic and non-diabetic stroke patients.
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 2005 : Vol. 48 supl. 1, s. A414
Uwagi: Abstracts of the 41st EASD Annual Meeting Athens, Greece, 10-15 September 2005
ISSN: 0012-186X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.583

20/27
Autorzy: A[lina] Mochecka, T[omasz] Berkowicz, M. Chrząstek, J. Kuśmierek, P[iotr] Grzelak, L. Stefańczyk, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: [123]Ioflupane [DaTSCAN] i obrazowanie SPECT w chorobie Parkinsona - badanie pilotażowe.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S319
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst21/27
Autorzy: Anna Beata Sobol, Alina Mochecka, Leszek Czupryniak, Jerzy Loba.
Tytuł: Aspiryna w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne .
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 32-38, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/27
Autorzy: K[rzysztof] Selmaj, A[lina] Mochecka.
Tytuł: Escalating immunotherapy of multiple sclerosis-new aspects and practical application. New aspects and practical application.
Czasopismo: J Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 251, nr 1, s. 1329-1339
Uwagi: Prof. K. Selmaj i dr A. Mochecka są współautorami w grupie 96 innych autorów w/w artykułu.
ISSN: 0340-5354
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.778
Punktacja Min. Nauki: 12.000
DOI:

Pełny tekst23/27
Autorzy: Anna B. Sobol, Anna Kumor, Alina Mochecka, Lidia Stańczyk, Jacek Golański, Cezary Watała.
Tytuł: Czy aspiryna jest skuteczna u pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu? - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: VI Warsztaty Naukowe INTER-HEMOSTAZA "Molekularne i kliniczne aspekty zaburzeń hemostazy" 26-27 listopada 2003 r. Łódź.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 27-28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/27
Autorzy: T[omasz] Berkowicz, A[lina] Mochecka-Thoelke, K[rzysztof] Zaleski, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: Antemortem diagnosis of Balo's concentric sclerosis based on MRI. Case report.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, 3, s. 565-570
Uwagi: Discussion s. 570-571
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst25/27
Autorzy: Jolanta Pentela-Nowicka, Alina Mochecka-Thoelke, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Choroba Behceta z objawami neurologicznymi.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2 cz. 2, s. 368, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst26/27
Autorzy: Małgorzata Zielińska, Alina Mochecka-Thoelke, Krzysztof Zaleski, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Obecność potencjałów satelitarnych w badaniu EMG u chorych na SM ze zmianami demielinizacyjnymi w rdzeniu szyjnym.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, supl. 2 cz. 2, s. 519, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst27/27
Autorzy: Tomasz Berkowicz, Małgorzata Siger-Zajdel, Krzysztof Zaleski, Alina Mochecka-Thoelke, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Stwardnienie koncentryczne Baló przebiegające rzutami - obraz kliniczny i analiza MRI.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2 cz. 2, s. 73, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi