Zapytanie: MICHAŁKIEWICZ DARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: A[gnieszka] Zieńciuk, M[aciej] Sterliński, M[aria] Trusz-Gluza, R. Owczuk, J. Bednarek, S[ławomir] Sielski, M. Dziduszko, P. Syska, P[rzemysław] Mitkowski, J. Kaźmierczak, W[ojciech] Kwaśniewski, J. Kuśnierz, D[ariusz] Michałkiewicz, M. Gulaj, S[tefan] Karczmarewicz, S[ebastian] Stec, A. Lubiński, G[rzegorz] Raczak.
Tytuł: Drawbacks of ICD therapy in LQTS patients.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2008 : Vol. 10, suppl. 1, s .i99
Uwagi: 16th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques June 18-21, 2008 - Nice - French Riviera
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst2/17
Autorzy: A[gnieszka] Zieńciuk, L. Morzuch, M[aciej] Sterliński, J. Bednarek, R. Owczuk, S[ławomir] Sielski, P[iotr] Mitkowski, M[aria] Trusz-Gluza, J. Kuśnierz, D[ariusz] Michałkiewicz, I. Kaźmierczak, M. Dziduszko, P. Syska, M. Gulaj, A. Lubiński, J[anusz] Limon, G[rzegorz] Raczak.
Tytuł: ICD therapy in genotyped long QT syndrome patients.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2008 : Vol. 10, suppl. 1, s. i99
Uwagi: 16th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques June 18-21, 2008 - Nice - French Riviera
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst3/17
Autorzy: Agnieszka Zienciuk, Jacek Bednarek, Lucyna Mozuch, Maria Trusz-Gluza, Maciej Sterliński, Sławomir Sielski, Jacek Kuśnierz, Przemysław Mitkowski, Jarosław Kaźmierczak, Dariusz Michałkiewicz, Stefan Karczmarewicz, Andrzej Lubiński, Sebastian Stec, Janusz Limon, Grzegorz Raczak.
Tytuł: Result of multuicenter of implantem cardioverter-defibillator in LQTS patients.
Czasopismo: Heart Rhythm
Szczegóły: 2007 : Vol. 4, nr 5 suppl., s. S213, poz. PO3-37
ISSN: 1547-5271
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Jan Ruxer, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger.
Tytuł: Disturbances of blood pressure and spectral heart rate variability during orthostatic stress in patients with type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 7, s. 578-583
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger, Małgorzata Głowaty.
Tytuł: Dobowe trendy zmienności rytmu serca u chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 1, s. 82-88, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz, Maciej Kośmider, Małgorzata Kuberska-Kędzierska.
Tytuł: Extent of coronary atherosclerosis in patients with stable angina in relation to diabetic status and Hb1C level.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 3, s. 163-166, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst7/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Lokalizacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 184-188, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 218-222, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/17
Autorzy: Robert Olszewski, Elżbieta Deptuła, Katarzyna Hałas, Edyta Płońska, Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Dariusz Michałkiewicz, Jarosław Wiśniewski, Wojciech Maciak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Ocena wpływu przebytego zawału mięśnia sercowego na nasilenie depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : 20, 118, 382-385, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Cwetsch, Michał Chudzik.
Tytuł: Optymalizacja lokalizacji elektrody komorowej układu stymulującego pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : 21, 124, 314-318, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst11/17
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Rozpoznawanie zagrożenia napadowym migotaniem przedsionków z wykorzystaniem analizy standardowego i uśrednionego elektrokardiogramu oraz badania echokardiograficznego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 69-72, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Jan Ruxer, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger.
Tytuł: Zaburzenia ciśnienia tętniczego i parametrów spektralnej analizy zmienności rytmu serca w odpowiedzi na pionizację u chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2006 : Vol. 1, nr 6, s. 305-311
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst13/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński, Dariusz Michałkiewicz, Nikolina Roszczyk.
Tytuł: Zależność między stężeniem hemoglobiny glikowanej a stopniem niewydolności rozkurczowej serca u chorych na cukrzycę typu 2.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : 21, 121, 8-11, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger.
Tytuł: Hipotonia ortostatyczna jako objaw niewydolności układu autonomicznego u młodych chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 6, s. 446-450, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/17
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk, Robert Olszewski, Leszek Markuszewski, Marian Cholewa.
Tytuł: Parametry uśrednionego sygnału przedsionkowego a możliwość prowokacji migotania przedsionków stymulacją przezprzełykową.
Czasopismo: Ann UMCS Sect D
Szczegóły: 2005 : Vol. 60 suppl. 16, nr 2, s. 433-436, tab., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

16/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, Jan Ruxer, Robert Pietruszyński, Andrzej Bissinger.
Tytuł: Wpływ wyrównania glikemii na turbulencję rytmu serca u chorych na cukrzycę typu 2.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 5, s. 390-395, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/17
Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Rosiak, Dariusz Michałkiewicz, Edward Koźluk, Tomasz Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu ablacji żył płucnych. Opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 97-100, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi