Zapytanie: MATYJASZCZYK MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/42

Autorzy: Maria Malarska, Paulina Pachniak, Michał Podgórski, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Knowledge and sexual behavior of young people in Poland
Tytuł całości: W: 5th Lublin International Medical Congress for students and young doctors
Strony: s. 70
Konferencja: UM w Lublinie, Lublin, 2018.11.30
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/42
Autorzy: Paweł Lewek, Selina Mensah, Michał Matyjaszczyk, Izabela Banaś, Przemysław Kardas.
Tytuł: Co użytkownicy sądzą o e-papierosach - przegląd badań naukowych
Tytuł angielski: How do users perceive e-cigarettes - review of survey studies
Czasopismo: Forum Med Rodz
Szczegóły: 2015 : Vol. 9, nr 3, s. 258-260, Streszcz., Sum.
ISSN: 1897-3590
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

3/42
Autorzy: Paweł Lewek, Janusz Śmigielski, Michał Matyjaszczyk, Izabela Banaś, Przemysław Kardas.
Tytuł: Czy rodzaj apteki, w której pracuje aptekarz, wpływa na jego ocenę leków generycznych?
Tytuł angielski: Does the type of pharmacy, in which pharmacist works, affect the assessment of generic drugs?
Czasopismo: Forum Med Rodz
Szczegóły: 2015 : Vol. 9, nr 3, s. 215-217, Sum.
ISSN: 1897-3590
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

4/42
Autorzy: Paweł Lewek, Janusz Śmigielski, Izabela Banaś, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Czy stanowisko zajmowane przez aptekarza w aptece wpływa na jego ocenę leków generycznych?
Tytuł angielski: Does pharmacist's occupation in pharmacy affect the assessment of generic drugs?
Czasopismo: Forum Med Rodz
Szczegóły: 2015 : Vol. 9, nr 3, s. 218-220, Sum.
ISSN: 1897-3590
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

5/42
Autorzy: Todd M. Ruppar, Fabienne Dobbels, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk, Kaat Siebens, Sabina M. Geest.
Tytuł: Systematic review of clinical practice guidelines for the improvement of medication adherence.
Czasopismo: Int J Behav Med
Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 6, s. 699-708
ISSN: 1070-5503
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.872
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

6/42
Autorzy: Sylwia Berner, Hanna Stolarska, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Antybiotykoterapia infekcji dróg oddechowych wśród dzieci w wieku 3-6 lat-teoria i codzienna praktyka.
Tytuł angielski: Antibiotic therapy of respiratory tract infections in children aged 3 to 6 - theory and everyday practice
Czasopismo: Fam Med Primary Care Rev
Szczegóły: 2014 : Vol. 16, nr 4, s. 333-335, Sum.
ISSN: 1734-3402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/42
Autorzy: Katarzyna Dębicka, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Rola prolaktyny (PRL) i jej wazoinhibitorów (PRL-V) w retinopatii cukrzycowej - czy otwierają drzwi nowym możliwości terapeutycznym?
Tytuł angielski: The role of PRL and PRL-V in diabetic retinopathy - do they open the door to new therapeutic possibilities
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2014 : R. 8, nr 3, s. 165-169, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/42
Autorzy: Przemysław Kardas, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: Determinants of patient adherence: a review of systematic reviews
Czasopismo: Front Pharmacol
Szczegóły: 2013 : Vol. 4, nr 91, s. 1-16
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

9/42
Autorzy: Maciej Mazurkiewicz, Michał Głogowski, Dobrosława Mrowińska, Marcin Pakulski, Michał Matyjaszczyk, Przemysław Kardas.
Tytuł: Ocena rozpowszechnienia, powodów i form użycia tak zwanych dopalaczy przez uczestników ankiety internetowej.
Tytuł angielski: Prevalence, reasons, and forms of use of legal highs by internet-based survey participants
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2013 : 47, 6, 1143-1155, bibliogr., Sum., tab.
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/42
Autorzy: Bernard Vrijens, Sabina De Geest, Dyfrig Hughes, Przemysław Kardas, Jenny Demonceau, Todd Ruppar, Fabienne Dobbels, Emily Fargher, Valerie Morrison, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk, Comfort Mshelia, Wendy Clyne, Jeffrey Aronson, John Urquhart.
Tytuł: A new taxonomy for describing and defining adherence to medications
Czasopismo: Br J Clin Pharmacol
Szczegóły: 2012 : Vol. 73, nr 5, s. 691-705, ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.578
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

11/42
Autorzy: Maciej Mazurkiewicz, Marta Podwysocka, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: Problem cukrzycy u osób starszych w świetle najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011
Tytuł angielski: Elderly population suffering from diabetes according to the guidelines of Polish Diabetic Association 2011 - diagnostic and therapeutic dilemmas.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2011 : R. 5, nr 4, s. 309-314, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

12/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Kinga Kubus, Justyna Gawryś, Dariusz Sawka, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: 10-letnie przeżycie pacjenta z postacią ograniczoną raka drobnokomórkowego płuc - opis przypadku.
Tytuł angielski: 10-year survival in patient with limited disease small cell lung carcinoma - a case study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 1, s. 51-54, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/42
Autorzy: Anna Karauda, Agata Glowacz, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: General practitioner counseling as a smoking cessation aid. Patient motivation, apprehension and expectations against general practitioner.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 2, s. 107-109, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Piotr Okoński, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Hepatogenous diabetes in primary care practice - a case study.
Tytuł angielski: Diabetes hepatogenicus w podstawowej opiece zdrowotnej - opis przypadku.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : T. 4, nr 2, s. 130-134, Streszcz.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Izabela Banaś, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Leki inkretynowe - nowe horyzonty terapii cukrzycy typu 2.
Tytuł angielski: Incretin-based therapies - new horizons in diabetes type 2 therapeutics.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s. 209-213, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Aleksandra Moskot-Rakoczy, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Miejsce rosuwastatyny w leczeniu hiperlipidemii w świetle aktualnych badań klinicznych.
Tytuł angielski: Rosuvastatin in lipid lowering therapy considering current clinical trials.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 2, s. 112-116, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst17/42
Autorzy: Justyna Gawryś, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Izabela Banaś, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: Nowy kierunek leczenia POChP - roflumilast.
Tytuł angielski: A new direction in COPD treatment - roflumilast.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 3, s. 199-202, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Maciej R Mazurkiewicz, Piotr Okoński, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Patient with extremely high combined hyperlipidemia in primary care practice - a case study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 4, s. 289-291, Streszcz.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst19/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Justyna Gawryś, Lilianna Żebrowska, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Olga Żebrowska.
Tytuł: Przypadek długoletniego przeżycia pacjenta z czerwienicą prawdziwą, nietransformującą, w praktyce lekarza rodzinnego.
Tytuł angielski: Polycytemia vera with long survival - a case study.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2010 : R. 4, nr 2, s. 140-143, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst20/42
Autorzy: Izabela Banaś, Joanna Gawłowska, Michał Matyjaszczyk, Paweł Lewek.
Tytuł: Disseminated squamous cell carcinoma in patient after renal transplantation - a case study.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 2, s. 119-120, bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst21/42
Autorzy: Przemysław Kardas, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk, Anna Piaszczyńska, Aneta Andrzejczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ascertaining Barriers for Compliance: policies for safe, effective and cost-effective use of medicines in Europe.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 223477
Uwagi: 2009-2012 ; grant w ramach 7 Programu Ramowego kierownik projektu: Przemysław Kardas
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN
Adres url:

22/42
Autorzy: Przemysław Kardas, Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk, Anna Piaszczyńska, Aneta Andrzejczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych: zalecenia w celu osiągnięcia bezpiecznego, skutecznego i efektywnego kosztowo użycia leków w Europie.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Uwagi: 2009-2012 ; grant typu SPUB kierownik projektu: Przemysław Kardas
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Adres url:

23/42
Autorzy: P. Kardas, B[ernard] Vrijens, M. Matyjaszczyk, P. Lewek.
Tytuł: How can a busy physician help patients Take prescribed medicines correctly?
Czasopismo: Swiss Med Wkly
Szczegóły: 2009 : Vol. 139, suppl. 174, s. 10S
ISSN: 1424-7860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/42
Autorzy: Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Jan Matyjaszczyk, Bogumił Jaczewski, Piotr Okoński, Przemysław Kardas, Paweł Lewek, Bruce Alperstein, Michał Matyjaszczyk.
Tytuł: Hypertensive disorder of pregnancy, developing eclampsia - a case study.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 2, s. 121-124, tab.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst25/42
Autorzy: J[oanna] Jaczewska-Matyjaszczyk, M. Matyjaszczyk, M[ariola] Matyjaszczyk, M[aciej] Mazurkiewicz, P. Lewek, M[ichał] Majzner, B[ruce] Alperstein.
Tytuł: Streptococcus pyogenes: a rare etiology of non-gonococcic urethritis and balanitis - diagnostic problems in the practice of family medicine and urology - a case study.
Czasopismo: Swiss Med Wkly
Szczegóły: 2009 : Vol. 139, suppl. 175, s. 140S
ISSN: 1424-7860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst26/42
Autorzy: M[aciej] Mazurkiewicz, M. Głogowski, M. Pakulski, D. Mrowińska, P. Lewek, M. Matyjaszczyk.
Tytuł: Usage of legal narcotics among students in Poland.
Czasopismo: Swiss Med Wkly
Szczegóły: 2009 : Vol. 139, suppl. 174, s. 126S
ISSN: 1424-7860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst27/42
Autorzy: M[aciej] Mazurkiewicz, M. Głogowski, M. Pakulski, D. Mrowińska, P. Lewek, M. Matyjaszczyk.
Tytuł: Usage of mind boosters among students in Poland.
Czasopismo: Swiss Med Wkly
Szczegóły: 2009 : Vol. 139, suppl. 174, s. 128S
ISSN: 1424-7860
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst28/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk, Mariola Matyjaszczyk.
Tytuł: Inguinoscrotal hernia of the urinary bladder - diagnostic problems in the practice of family medicine and urology - a case study.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 4, s. 490-498, ryc., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst29/42
Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Joanna Jaczewska-Matyjaszczyk.
Tytuł: Knowledge of antibiotics and antibiotic therapies among primary care patients in Poland.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49 supl. A, s. 30
Uwagi: 2nd International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine May 9-10, 2008, Lodz
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

30/42
Autorzy: M. Stachurska, A[nna] Zasowska, J[oanna] Dec, P. Kardas, M. Matyjaszczyk, Paweł Lewek.
Tytuł: Influenza vaccination in Poland : a questionnaire based study.
Tytuł całości: W: WONCA Europe 2007 13th Wonca Europe Conference 1er Congres de la Medecine Generale en France Re-thinking primary care in the European context A new challenge for general practice October 17-20, 2007 Paris, France.
Adres wydawniczy: Paris, 2007
Strony: poz. 1154
Konferencja: , Paris, 2007.10.17
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  31/42
  Autorzy: Paweł Lewek, M. Matyjaszczyk, J[oanna] Gawłowska, P. Kardas.
  Tytuł: Knowledge of generic drugs among Polish medical students : results of a survey.
  Tytuł całości: W: WONCA Europe 2007 13th Wonca Europe Conference 1er Congres de la Medecine Generale en France Re-thinking primary care in the European context A new challenge for general practice October 17-20, 2007 Paris, France.
  Adres wydawniczy: Paris, 2007
  Strony: poz. 1153
  Konferencja: , Paris, 2007.10.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  32/42
  Autorzy: P. Lewek, M. Matyjaszczyk, J[oanna] Gawłowska, P. Kardas.
  Tytuł: Knowledge of generic drugs among Polish medical students results of a survey.
  Tytuł całości: W: 18th Wonca World Conference Genomics & Family Medicine Singapore 24-27 July 2007.
  Adres wydawniczy: Singapure, 2007
  Strony: s. 600
  Konferencja: , Singapure, 2007.07.24
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  33/42
  Autorzy: P. Lewek, M. Matyjaszczyk, J[oanna] Gawłowska, P. Kardas.
  Tytuł: Knowledge of generic drugs among Polish medical students : results of a survey.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2007 : Vol. 48 supl. A, s. 27
  Uwagi: The First International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine May 11-12, 2007 Lodz, Poland
  Konferencja: , Lodz, 2007.05.11
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/42
  Autorzy: Michał Matyjaszczyk, R[icardo] Cypreste, M[ichał] Masłowski, P. Kardas.
  Tytuł: Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies : a questionnaire study.
  Tytuł całości: W: WONCA Europe 2007 13th Wonca Europe Conference 1er Congres de la Medecine Generale en France Re-thinking primary care in the European context A new challenge for general practice October 17-20, 2007 Paris, France.
  Adres wydawniczy: Paris, 2007
  Strony: poz. 1147
  Konferencja: , Paris, 2007.10.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  35/42
  Autorzy: M. Matyjaszczyk, R[icardo] Cypreste, M[ichał] Masłowski, P. Kardas.
  Tytuł: Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies a questionnaire study.
  Tytuł całości: W: 18th Wonca World Conference Genomics & Family Medicine Singapore 24-27 July 2007.
  Adres wydawniczy: Singapure, 2007
  Strony: s. 602
  Konferencja: , Singapore, 2007.07.24
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  36/42
  Autorzy: M. Matyjaszczyk, R[icardo] Cypreste, M[ichał] Masłowski, P. Kardas.
  Tytuł: Reasons for ineffectiveness of antibiotic therapies : a questionnaire study.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2007 : Vol. 48 supl. A, s. 28
  Uwagi: The First International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine May 11-12, 2007 Lodz, Poland
  Konferencja: , Lodz, 2007.05.11
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  37/42
  Autorzy: Michał Matyjaszczyk, O[lga] Żebrowska, J[oanna] Jaczewska, M[ichał] Balwiński, P. Kardas.
  Tytuł: Reasons for spirometry errors : a study in primary care patients.
  Tytuł całości: W: WONCA Europe 2007 13th Wonca Europe Conference 1er Congres de la Medecine Generale en France Re-thinking primary care in the European context A new challenge for general practice October 17-20, 2007 Paris, France.
  Adres wydawniczy: Paris, 2007
  Strony: poz. 1151
  Konferencja: , Paris, 2007.10.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  38/42
  Autorzy: Przemysław Kardas, J[oanna] Szpejewska, D[ominika] Krakowiak, K[atarzyna] Horbaczewska, M. Matyjaszczyk.
  Tytuł: The reasons for homeopathic drugs use in Poland.
  Tytuł całości: W: WONCA Europe 2007 13th Wonca Europe Conference 1er Congres de la Medecine Generale en France Re-thinking primary care in the European context A new challenge for general practice October 17-20, 2007 Paris, France.
  Adres wydawniczy: Paris, 2007
  Strony: poz. 1157
  Konferencja: , Paris, 2007.10.17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  39/42
  Autorzy: J[oanna] Szpejewska, D[ominika] Krakowiak, K[atarzyna] Horbaczewska, M. Matyjaszczyk, P. Kardas.
  Tytuł: The reasons for homeopathic drugs use in Poland.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2007 : Vol. 48 supl. A, s. 29
  Uwagi: The First International Conference of Medical Students and Junior Doctors on Family Medicine May 11-12, 2007 Lodz, Poland
  Konferencja: , Łódź, 2007.05.11
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  40/42
  Autorzy: Paweł Lewek, Michał Matyjaszczyk.
  Tytuł: Wpływ Evidence Based Medicine na refundację leków w Polsce.
  Tytuł całości: W: 45th All Polish and 3rd International Conference of Students and Junior Doctors Medical University of Lodz, Poland 19th-21st April 2007 : abstract book.
  Adres wydawniczy: Lodz, 2007
  Strony: s. 221
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  41/42
  Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Barbara Pawlak, Paweł Lewek.
  Tytuł: Czy Polskę stać na ochronę zdrowia na poziomie Europy Zachodniej?
  Tytuł całości: W: Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - DUZ 2006 / pod red. Bolesława Samolińskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawn. Nauk. Scholar, 2006
  Strony: s. 188-189
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  42/42
  Autorzy: Michał Matyjaszczyk, Barbara Pawlak, Paweł Lewek.
  Tytuł: Reformy polityki zdrowotnej od 1997 roku, czyli jak uczyć się na własnych błędach?
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego Kraków, 25-26 maja 2006 r. _ materiały konferencyjne.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2008
  Strony: s. 9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi