Zapytanie: MASIAREK KONRAD
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Konrad Masiarek, Agata Majos.
Tytuł: Circulating microRNAs as biomarkers for myocardial fibrosis in patients with left ventricular non-compaction cardiomyopathy
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2019 : Vol. 15, nr 2, s. 376-384
Uwagi: grant UM 503/5- 087-01/503-51-003
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.380
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/19
Autorzy: Włodzimierz Grabowicz, Joanna Domienik-Andrzejewska, Konrad Masiarek, Tomasz Górnik, Tomasz Grycewicz, Marcin Brodecki, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Effectiveness of pelvic lead blanket to reduce the doses to eye lens and hands of interventional cardiologists and assistant nurses
Czasopismo: J Radiol Prot
Szczegóły: 2017 : Vol. 37, nr 3, s. 715-727
ISSN: 0952-4746
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.274
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/19
Autorzy: Joanna Domienik, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Łukasz Jankowski, Radosław Kręcki, Marcin Makowski, Konrad Masiarek, Michał Plewka, Andrzej Lubiński, Jan Zbigniew Peruga.
Tytuł: The impact of various protective tools on the dose reduction in the eye lens in an interventional cardiology-clinical study.
Czasopismo: J Radiol Prot
Szczegóły: 2016 : Vol. 36, nr 2, s. 309-318
ISSN: 0952-4746
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.657
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

4/19
Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Andrzej Bissinger, Tomasz Grycewicz, Konrad Masiarek, Joanna Makowska, Włodzimierz Grabowicz, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: Effect of sinus rhythm restoration on platelet function in patients with lone atrial fibrillation.
Czasopismo: Int J Cardiol
Szczegóły: 2014 : Vol. 172, nr 1, s. 22-23
ISSN: 0167-5273
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.036
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/19
Autorzy: Robert Pietruszyński, Leszek Markuszewski, Konrad Masiarek, Marcin Makowski, Weronika Retelewska, Cezary Watała.
Tytuł: Role of preprocedural glutathione concentrations in the prediction of major adverse cardiac events in patients with acute coronary syndrome treated with percutaneous coronary intervention
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2013 : 123, 5, 228-237
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.052
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

6/19
Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Andrzej Bissinger, Tomasz Grycewicz, Konrad Masiarek, Karolina Szymańska, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: Wpływ kardiowersji elektrycznej na agregację płytek krwi.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 69, suppl. 3, s. S131-132
Uwagi: XVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań, 24-26 listopada 2011
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/19
Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Andrzej Bissinger, Tomasz Grycewicz, Konrad Masiarek, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: Wpływ niemych klinicznie epizodów migotania przedsionków na stan aktywacji płytek krwi.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. C, s. 13
Uwagi: XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 21-24 kwietnia 2010, Rytro k. Starego Sącza
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/19
Autorzy: Konrad Masiarek, Włodzimierz Grabowicz, Marcin Makowski, Karolina Frynas, Natalia Szyłło, Jakub Jończk, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Zespół tako-tsubo - forma ostergo zespołu wieńcowego czy całkiem odeminna jednostka chorobowa? Opis przypadku.
Tytuł angielski: Tako-tsubo syndrome - a form of acute coronary syndrome or completely different clinical entity - a case report
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 68, nr 1, s. 66-71, Sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/19
Autorzy: M[arcin] A. Makowski, I[reneusz] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Effect of sinus rhythm restoration in patients with atrial fibrillation on platelets function.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2008 : Vol. 7, suppl. 1, s. 107
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Congress 2008 Milan, Italy, 14-17 June, 2008
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/19
Autorzy: M[arcin] Makowski, I[wona] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Impact of electrical cardioversion of atrial fibrillation on platelet activation.
Tytuł całości: W: European Society of Cardiology Congress 2008 Munich, Germany 30 August - 3 September : final programme.
Adres wydawniczy: Munich, 2008
Strony: p. 191
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/19
Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Tomasz Grycewicz, Andrzej Bissinger, Konrad Masiarek, Włodzimierz Grabowicz, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: Kardiowersja elektryczna migotania przedsionków a aktywacja płytek krwi.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. B, s. 1
Uwagi: XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK - Elektroterapia serca Rytro k. Starego Sącza 25-28 czerwca 2008 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/19
Autorzy: I[wona] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, J[arosław] Zagórski, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: The effect of sinus rhythm restoration on platelet-leucocyte aggregates formation in patients with atrial fibrillation.
Czasopismo: Int J Stroke
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. 1, s. 89
ISSN: 1747-4930
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst13/19
Autorzy: M[arcin] A. Makowski, I[reneusz] Smorąg, A[ndrzej] Bissinger, T. Grycewicz, J[arosław] Zagórski, W. Grabowicz, K[onrad] Masiarek, A. Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: The effect of sinus rhythm restoration on platelet-leukocyte aggregates formation in patients with atrial fibrillation.
Czasopismo: Int J Stroke
Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. 1, s. 89
Uwagi: Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium of Thrombolysis and Acute Stroke Therapy 24-27 September 2008 Vienna, Austria and 21-23 September 2008 Budapest, Hungary
ISSN: 1747-4930
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
DOI:

Pełny tekst14/19
Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Tomasz Grycewicz, Konrad Masiarek, Włodzimierz Grabowicz, Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński, Zbigniew Baj.
Tytuł: Wpływ migotania przedsionków na aktywację i agregację płytek krwi.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 66, suppl. 2, s. 86
Uwagi: XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 25-27 września 2008 : ksiązka streszczeń
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/19
Autorzy: Marcin Makowski, Ireneusz Smorąg, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Konrad Masiarek, Zbigniew Baj.
Tytuł: Wpływ migotania przedsionków na aktywację i reaktywność płytek krwi.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 5, s. 490
Uwagi: XII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN 11-13 października 2007, Serock
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/19
Autorzy: M[arcin] Makowski, R[obert] Pietruszyński, K[onrad] Masiarek, U[rszula] Woźniak-Sosnowska, M[onika] Terlecka, M[arek] Paradowski, C. Watała, L[eszek] Markuszewski.
Tytuł: Markery zapalenia (hs-CRP, IL-6, fibrynogen) a ryzyko restenozy u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 75
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/19
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Makowski, Jacek Rysz, Konrad Masiarek, Robert Pietruszyński, Emilia Dobrowolska.
Tytuł: Preprocedural fibrinogen levels and MACE after percutaneous coronary intervention.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 1, s. 10-14, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/19
Autorzy: R[obert] Pietruszyński, K[onrad] Masiarek, M[arcin] Makowski, W. Grabowicz, W[eronika] Retelewska, L[eszek] Markuszewski, Robert Pietruszyński.
Tytuł: Preproceduralne stężenie G-SH jako predykator restenozy u chorych leczonych primary PCI z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 88
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/19
Autorzy: Marcin Makowski, Robert Pietruszyński, Konrad Masiarek, Emilia Dobrowolska, Agnieszka Dębska, Urszula Woźniak-Sosnowska, Cezary Watała, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Restenoza a wybrane czynniki zapalne (hs-CRP, IL-6, TNF-alfa, fibrynogen) u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S327
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia - Sopot - Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi