Zapytanie: MARCZYK IWONA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Joanna Sikora, Magdalena Markowicz-Piasecka, Marlena Broncel, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Maciej Chałubiński, Barbara Kostka, Urszula Krajewska, Iwona Marczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Naukowa Rektora II stopnia za cykl publikacji dotyczących wpływu statyn i polifenoli aroniowych na hemostazę u pacjentów z hiperlipidemią i zespołem metabolicznym.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/18
Autorzy: Joanna Sikora, Magdalena Markowicz-Piasecka, Marlena Broncel, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Maciej Chłubiński, Barbara Kostka, Urszula Krajewska, Iwona Marczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora drugiego stopnia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Uwagi: Za cykl prac dotyczących wpływu statyn i polifenoli aroniowych na hemostazę u pacjentów z hiperlipidemią i zespołem metabolicznym
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/18
Autorzy: Joanna Sikora, Barbara Kostka, Iwona Marczyk, Urszula Krajewska, Maciej Chałubiński, Marlena Broncel.
Tytuł: Effect of statins on platelet function in patients with hyperlipidemia.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2013 : 9, 4, 622-628, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.890
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/18
Autorzy: Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Barbara Kostka, Marta Michalska, Joanna Sikora, Julita Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Ocena korelacji między parametrami hemostazy a lipidogramem surowicy u chorych na hiperlipidemię typu II po leczeniu simwastatyną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 21-24, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Julita Chojnowska-Jezierska, Bożenna Gajewska, Zbigniew Pieloch, Iwona Marczyk, Grzegorz Andryskowski, Marlena Broncel, Agnieszka Bała, Sławomir Jabłoński, Justyna Zabielska.
Tytuł: Porównanie tolerancji i skuteczności klinicznej doustnych preparatów potasu o powolnym uwalnianiu.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2007 : T. 18, nr 3, s. 157-167, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst6/18
Autorzy: Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Joanna Sikora, Julitta Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Wpływ terapii atorwastatyną na stężenie homocysteiny, Lp (A) i fibrynogenu u pacjentów z hiperlipidemią typu II2.
Czasopismo: Farm Pol
Szczegóły: 2006 : T. 62, nr 2, s. 89-93, Sum.
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

7/18
Autorzy: Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Barbara Kostka, Marta Michalska, Joanna Sikora, Julitta Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Ocena korelacji pomiędzy parametrami hemostazy a lipidogramem surowicy po leczeniu atorwastatyną.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 62-63
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych Łódź, 1-3 grudnia 2005
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/18
Autorzy: Marta Michalska, Julitta Chojnowska-Jezierska, Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Joanna Sikora, Barbara Kostka.
Tytuł: Ocena stopnia generacji trombiny i wiązania trombiny ze skrzepem w osoczu ludzi z hiperlipidemią typu II leczonych statynami.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2005 : T. 62, suppl. 3, s. 42-45, tab., wykr., bibliogr., Sum
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/18
Autorzy: Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Julitta Chojnowska-Jezierska, Marta Michalska, Joanna Sikora, Barbara Kostka.
Tytuł: Porównanie wpływu simwastatyny i atorwastatyny na wybrane parametry układu krzepnięcia u chorych z hiperlipidemią.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 106, s. 380-384, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/18
Autorzy: Marlena Broncel, Iwona Marczyk, Joanna Sikora, Julitta Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Wpływ terapii atorwastatyną na stężenie homocysteiny, Lp(a) i fibrynogenu u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 61-62
Uwagi: IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych Łódź, 1-3 grudnia 2005
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/18
Autorzy: J[oanna] Sikora, B[arbara] Kostka, M. Broncel, I[wona] Marczyk, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Porównanie wpływu terapii prawastatyną, simwastatyną i atorwastatyną na wybrane parametry agregacji płytek krwi indukowanej kolagenem.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Perspektywy rozwoju terapii monitorowanej" Kraków 6 listopada 2004.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 25, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/18
Autorzy: I[wona] Marczyk, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, Marta Michalska, J[oanna] Sikora, B[arbara] Kostka.
Tytuł: Wpływ hipercholesterolemii i leczenia atorwastatyną na wybrane parametry hemostazy.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2004, supl. 10, s. 70-71
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/18
Autorzy: J[oanna] Sikora, B[arbara] Kostka, M. Broncel, I[wona] Marczyk, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska.
Tytuł: Wpływ terapii atorwastatyną (sortisem) na ogólny potencjał hemostatyczny osocza.
Czasopismo: Diagn Lab
Szczegóły: 2004 : T. 40, z. 3, s. 344
ISSN: 0867-4043
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/18
Autorzy: I[wona] Marczyk, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, B[arbara] Kostka, M[arta] Michalska.
Tytuł: Wpływ leczenia atorwastatyną na wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2003 : T. 14, suppl. 1, s. 30-31, tab.
Uwagi: VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko Wrocław 23-25 października 2003 r.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/18
Autorzy: I[wona] Marczyk, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, M[arta] Michalska, B[arbara] Kostka.
Tytuł: Wpływ leczenia simwastatyną na wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hiperlipidemią typu II.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2003 : T. 14, suppl. 1, s. 31-32, tab.
Uwagi: VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko Wrocław 23-25 października 2003 r.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/18
Autorzy: B[arbara] Kostka, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, J[oanna] Sikora, I[wona] Marczyk, U[rszula] Krajewska.
Tytuł: Ocena wpływu terapii atorwastatyną na reaktywność płytek krwi oraz poziom fibrynogenu i lipidów surowicy chorych z hiperlipidemią.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław, 18-22 września 2002 roku : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 383-384
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/18
Autorzy: I[wona] Marczyk, W[aldemar] Wojsznis, J[ulitta] Chojnowska-Jezierska, M[aria] Koter.
Tytuł: Wpływ leczenia statynami na peroksydację lipidów w błonach erytrocytów i wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hipercholesterolemią typu II, z normo- i hiperhomocysteinemią.
Czasopismo: Czyn Ryz
Szczegóły: 2002 : nr 2/3, s. 40-41, tab.
Uwagi: X Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 24-27 października 2002 r., Krąg k. Koszalina
ISSN: 1232-7808
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/18
Autorzy: I[wona] Marczyk, W[aldemar] Wojsznis, Julitta Chojnowska-Jezierska, M[aria] Koter.
Tytuł: Wpływ simwastatyny i atorwastatyny na peroksydację lipidów w błonach erytrocytów i wybrane parametry hemostazy u pacjentów z hipercholesterolemią z normo- lub hiperhomocysteinemią.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2002 : T. 13, nr 4, s. 170-176, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi