Zapytanie: MARCINIAK WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/12

Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Rosiak, Andrzej Bissinger, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, nr 3, s. 218-222, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst2/12
Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Zależność ciśnienia tętniczego od indeksu masy ciała u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 2, s. 741-748, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Prędkość propagacji napływu mitralnego w ocenie zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z cukrzycą typu 2 bez istotnych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 44-48, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

4/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Wojciech Marciniak, Anna Kośmider.
Tytuł: Rola badania echokardiograficznego w rozpoznawaniu zatorowości płucnej.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005 : -, nr 20, s. 89-91, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

5/12
Autorzy: Włodzimierz Grabowicz, Robert Pietruszyński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Wpływ cukrzycy na przebudowę pozawałową lewej komory serca u chorych z zawałem serca (STEMI) leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, supl. 1, s. S5-S6
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst6/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Tomasz Grycewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus, Nikolina Roszczyk.
Tytuł: Wpływ hemoglobiny glikowanej na funkcję rozkurczową serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycą typu 2.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 49-54, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński, Andrzej Cwetsch, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Wskaźnik Tei w ocenie czynności serca u chorych na cukrzycę bez zmian w tętnicach wieńcowych w koronarografii.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 6, s. 456-460, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Paweł Milczek, Wojciech Marciniak, Anna Kośmider, Robert Pietruszyński.
Tytuł: Wyrównanie glikemii a przerost lewej komory serca.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 39-43, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Włodzimierz Grabowicz, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, Tomasz Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu nakłucia transseptalnego. Opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 100-103, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

10/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch, Tomasz Grycewicz.
Tytuł: Znaczenie wskaźnika TEI w ocenie funkcji serca u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 23, s. 35-38, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/12
Autorzy: Leszek Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Mirosław Pieróg, Jacek Legutko, Anna Kośmider, Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 9, s. 35-40, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/12
Autorzy: L[eszek] Markuszewski, A. Bała, T. Grycewicz, A[nna] Kośmider, M[aciej] Kośmider, W[ojciech] Marciniak, J. Drożdż, D[ariusz] Stopczyk.
Tytuł: Left ventricular function in patients with lipid disorders.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 8, s. 149
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi