Zapytanie: MACIASZCZYK KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Anna Pajor, Katarzyna Maciaszczyk, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marek Pazurek, Anna Murlewska.
Tytuł: Rzadki przypadek olbrzymiego polipa włóknistonaczyniowego przełyku.
Tytuł angielski: Rare case of giant fibrovascular polyp of the esophagus.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2013 : 67, 3, 176-179, Sum.
Uwagi: Epub 2012 May 7
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/21
Autorzy: Anna Pajor, Katarzyna Maciaszczyk, Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Laryngocele mieszane - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2012 : T. 11, nr 2, s. 79-82, Sum.
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/21
Autorzy: Anna Pajor, Katarzyna Maciaszczyk, Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Laryngocele mieszane - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2012 : T. 11, nr 2, s. 79-82, Sum., Streszcz.
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/21
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, A[nna] Pajor, M[agdalena] Józefowicz-Korczyńska, E. Waszczykowska, A[nna] Erkiert-Polguj, T[omasz] Durko, Bożena Dziankowska-Bartkowiak.
Tytuł: Hearing and vestibular organ disorders in patients with systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis.
Czasopismo: J Hear Sci
Szczegóły: 2011 : Vol. 1, nr 1, s. 127
Uwagi: 10th EFAS Congress Warszawa, 22-25 czerwca 2011 roku
ISSN: 2083-389X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Elżbieta Waszczykowska, Anna Pajor, Bożena Bartkowiak-Dziankowska, Tomasz Durko.
Tytuł: Hearing organ disorders in patients with systemic sclerosis
Czasopismo: Rheumatol Int
Szczegóły: 2011 : Vol. 31, s. 1423-1428
ISSN: 0172-8172
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.885
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/21
Autorzy: Piotr Ostalczyk, Katarzyna Maciaszczyk, Anna Pajor.
Tytuł: Simple method of a dynamical system asymmetric transients detection.
Czasopismo: Automatyka
Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 3, s. 455-466
ISSN: 1429-3447
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

7/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Tomasz Durko, Elżbieta Waszczykowska, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Anna Pajor, Anna Erkiert-Polguj, Magdalena Józefowicz-Korczyńska.
Tytuł: Stan układu przedsionkowego u pacjentów z twardziną.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 65, nr 3, s. 202-207
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

8/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Tomasz Durko, Elżbieta Waszczykowska, Anna Erkiert-Polguj, Anna Pajor.
Tytuł: Auditory function in patients with systemic lupus erythematosus.
Czasopismo: Auris Nasus Larynx
Szczegóły: 2011 : Vol. 38, nr 1, s. 26-32
ISSN: 0385-8146
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.711
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Elżbieta Waszczykowska, Anna Pajor, Anna Erkiert-Polguj, Tomasz Durko.
Tytuł: Stan narządu przedsionkowego u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2010 : Vol. 27, nr 4, s. 257-263, Sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/21
Autorzy: Anna Pajor, Elżbieta Waszczykowska, Anna Erkiert-Polguj, Katarzyna Maciaszczyk.
Tytuł: Obustronna nagła głuchota u chorej z układowym toczniem rumieniowatym.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 2, s. 98-103, Sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/21
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, E. Waszczykowska, T[omasz] Durko, A[nna] Erkiert-Polguj, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena stanu narządu słuchu pacjentów z twardziną układową.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 18-20 czerwca 2009.
Adres wydawniczy: Lublin, 2009
Strony: s. 106
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/21
Autorzy: Anna Pajor, Tomasz Durko, Katarzyna Maciaszczyk.
Tytuł: Ropień podtwardówkowy w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych - opis przypadku.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 63, nr 3, s. 274-278, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

13/21
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, A[nna] Erkiert-Polguj, A[nna] Pajor, E. Waszczykowska.
Tytuł: Audiological evaluation of patients with systemic lupus erythrematous.
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2008 : R. 77, supl. 1, poz. P03
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/21
Autorzy: Andrzej Jankowski, Tomasz Durko, Katarzyna Maciaszczyk.
Tytuł: Gruźlica pozapłucna u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii - opisy przypadków.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 141, s. 247-250, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/21
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, T[omasz] Durko, B[arbara] Pniewska-Siark, A. Lewiński, L. Stefańczyk, W[itold] Gajewicz, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena fenotypowa pacjentów z zespołem Pendreda ze szczególnym uwzględnieniem oceny narządu słuchu.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : program.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 83
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Barbara Pniewska-Siark, Witold Gajewicz, Ludomir Stefańczyk, Tomasz Durko, Andrzej Lewiński, Anna Pajor.
Tytuł: Ocena fenotypowa pacjentów z zespołem Pendreda.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 6, s. 740-746, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

17/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Phenotypes of SLC26A4 gene mutations - Pendred syndrome and hypoacusis with enlarged vestibular aqueduct
Czasopismo: Neuro Endocrinol Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 29, nr 1, s. 29-36
ISSN: 0172-780X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.359
Punktacja Min. Nauki: 15.000

18/21
Autorzy: Elżbieta Waszczykowska, Anna Pajor, Anna Erkiert-Polguj, Katarzyna Maciaszczyk.
Tytuł: Uszkodzenie ucha w układowym toczniu rumieniowatym.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 1, s. 16-19, Sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst19/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Anna Pajor.
Tytuł: Przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska pierwotnego w operacjach węzłowych szyi.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2007 : T. 6, nr 2, s. 98-103, Sum.
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/21
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, M[ałgorzata] Wągrowska-Danilewicz, Anna Pajor.
Tytuł: Wtórna gruźlica migdałków podniebiennych - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 59, nr 6, s. 1000-1003, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/21
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, A[nna] Pajor.
Tytuł: Przerzuty do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin, 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 171
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi