Zapytanie: MAŁKOWSKI BOGDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/34

Autorzy: Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Dominik Dytfeld, Artur Jurczyszyn, Jan Walewski, Ewa Lech-Marańda, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Tomasz Wróbel, Grzegorz Charliński, Wiesław W. Jędrzejczak, Bogdan Małkowski, Agnieszka Druzd-Sitek, Tadeusz Robak, Joanna Mańko, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder, Anna Dmoszyńska.
Tytuł: Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019
Tytuł angielski: Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2018/2019
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 49, nr 4, s. 157-206
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/34
Autorzy: Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Jamroziak, Agnieszka Druzd-Sitek, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Joanna Mańko, Aleksander Skotnicki, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder, Bogdan Małkowski, Krzysztof Giannopoulos.
Tytuł: Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2016.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 47, nr 2, s. 39-85, Sum., tab., ryc., bibliogr.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/34
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Bogdan Małkowski, Wojciech Fendler, Maciej Borowiec, Karolina Antosik, Piotr Gnyś, Dobromiła Barańska, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Central nervous system PET-CT imaging reveals regional impairments in pediatric patients with Wolfram syndrome.
Czasopismo: PLoS One
Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 12, 12 s.
ISSN:
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.234
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

4/34
Autorzy: Ewa Sewerynek, Wanda Horst-Sikorska, Wioletta Stępień-Kłos, Agnieszka Antkowiak, Małgorzata Janik, Karol Cieślak, Michalina Marcinkowska, Bogdan Małkowski, Ewa Karzewnik, Agnieszka Cegłowska, Maria Tabaszewska, Marek Lasota, Grażyna Krupińska, Michał Stuss.
Tytuł: Opieka pielęgniarska i częsty sposób monitorowania wpływa na poprawę przestrzegania zaleceń lekarskich w trakcie terapii pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną alendronianem 70
Czasopismo: Post Pol Med Farm
Szczegóły: 2012 : T. 2, nr 1, s. 11-20, Sum.
ISSN: 2082-8470
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/34
Autorzy: Ewa Sewerynek, Wanda Horst-Sikorska, Wioletta Stępień-Kłos, Agnieszka Antkowiak, Małgorzata Janik, Karol Cieślak, Michalina Marcinkowska, Bogdan Małkowski, Ewa Karzewnik, Agnieszka Cegłowska, Maria Tabaszewska, Marek Lasota, Grażyna Krupińska, Anna Glądalska, Michał Stuss.
Tytuł: Opieka pielęgniarska i częsty sposób monitorowania wpływa na poprawę przestrzegania zaleceń lekarskich w trakcie terapii pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną alendronianem 70
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2012 : Vol. 63, supl. A, s. 132
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego 27-29 września 2012, Poznań
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

6/34
Autorzy: Ewa Sewerynek, Bogdan Małkowski, Ewa Karzewnik, Wioletta Stępień-Kłos, Maria Tabaszewska, Marek Lasota, Grażyna Krupińska, Anna Glądalska, Wanda Horst-Sikorska, Michał Stuss.
Tytuł: Alendronate 70 therapy in elderly women with post-menopausal osteoporosis: the problem of compliance.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 62, nr 1, s. 24-29, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

7/34
Autorzy: Ewa Sewerynek, Michał Stuss, Bogdan Małkowski, Ewa Karzewnik, Wioletta Stępień-Kłos, Maria Tabaszewska, Marek Lasota, Grażyna Krupińska, Anna Glądalska, Wanda Horst-Sikorska.
Tytuł: Alendronate 70 therapy in elderly women with postmenopausal osteoporosis: the problem of compliance.
Czasopismo: Osteoporos Int
Szczegóły: 2011 : Vol. 22, suppl. 1, s. P221
Uwagi: 1st IOF-EBSCEO Pre-Clinical Symposium. Valencia, Spain, Valencia, Spain, Mar 23-26, 2011.
ISSN: 0937-941X
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/34
Autorzy: E[wa] Sewerynek, M[ichał] Stuss, B[ogdan] Małkowski, E[wa] Karzewnik, M[aria] Tabaszewska, M[arek] Lasota, G[rażyna] Krupińska, A[nna] Glądalska, W[anda] Horst-Sikorska.
Tytuł: Stopień przestrzegania zaleceń przewlekłej terapii alendronianem 70 przez pacjentki leczone z powodu osteoporozy.
Tytuł angielski: The degree of compliance to recommendations of chronic therapy with alendronate 70 in patients treated for osteoporosis.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, suppl. 2, s. 150-151
Uwagi: IIIrd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XVth Congress of the Polish osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis Kraków, 24-26 September 2009
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/34
Autorzy: Ewa Sewerynek, Michał Stuss, Bogdan Małkowski, Ewa Karzewnik, Maria Tabaszewska, Magdalena Lasota, Grażyna Krupińska, Anna Glądalska.
Tytuł: Stopień przestrzegania zaleceń przewlekłej terapii alendronianem 70 przez pacjentki leczone z powodu osteoporozy.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 59 Supl. A, s. 112
Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Wrocław, 25-28 września 2008 ; Toż w jęz. ang.: Alendronate 70 treatment in elderly women with postmenopausal osteoporosis: the problem of compliance. Tamże s. 113
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/34
Autorzy: W. Tryniszewski, Z[bigniew] Maziarz, B[ogdan] Małkowski, M. Gadzicki, J[acek] Rysz, M[agdalena] Ryglewska-Brzozowska, R[yszard] Myśliński, R[obert] Karliński, U[rszula] Muras.
Tytuł: Radioizotopowa metoda i program określające zakres wartości prawidłowych perfuzji mieśni kończyn dolnych (m.k.d.).
Tytuł angielski: Radio isotopic metod and program defining the range of normal values o flower limbs' perfusion
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2006 : T. 20, s. 120-121
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

11/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, R[yszard] Myśliński, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski.
Tytuł: Cukrzyca typu 2 a perfuzja mieśnia sercowego i mieśni kończyn dolnych.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 4, s. 553
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Diabetes type II and heart and the lower limb's perfusion. Tamże s. 553 - XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Kraków, 22-25 września 2005
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst12/34
Autorzy: Bogdan Małkowski, Andrzej Zając, Zbigniew Maziarz, Grzegorz Zaborowski, Magdalena Ryglewska-Brzozowska, Andrzej Malara, Wiesław Tryniszewski.
Tytuł: Izotopowe określenie prawidłowych wartości perfuzji mięśni kończyn dolnych w spoczynku i wysiłku z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w diagnostyce klinicznej.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 70, nr 2, s. 18-24, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst13/34
Autorzy: Bogdan Małkowski, Wiesław Tryniszewski, Krystian Żołyński, Krzysztof Morawski, Jacek Rysz, Zbigniew Maziarz.
Tytuł: Półilościowa ocena gromadzenia scyntygraficznego znacznika kostnego. Założenia oraz ocena poprawności funkcjonowania programu i metody.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2005 : -, nr 1, s. 56-61
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/34
Autorzy: W. Tryniszewski, Z[bigniew] Maziarz, M[ałgorzata] Kulińska, B[ogdan] Małkowski.
Tytuł: Przydatność scyntygraficznej oceny jakości i metabolizmu tkanki kostnej u osób z osteoporozą.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 4, s. 483, tab.
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Usefulness of the scintigraphic assessment of the bone quality and metabolism in the patients with osteoporosis. Tamże s. 483 - XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Kraków, 22-25 września 2005
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst15/34
Autorzy: Bogdan Małkowski, Anna Jegier, Magdalena Ryglewska-Brzozowska, Zbigniew Maziarz, Zbigniew Tryniszewski.
Tytuł: Studies on the influence of the diabetes mellitus type II on lower limbs' and heart's perfusion at stress and rest in the patients with ischemic hesrt disease (IHD) orally and insulin treated.
Tytuł całości: W: ECE 2005 European Congress of Endocrinology 3-7 September 2005 Goteborg Sweden : abstract book.
Adres wydawniczy: Goteborg, 2005
Strony: s. 89-90
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski, L[eszek] Markuszewski, R[yszard] Myśliński, G. Andryskowski, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Assessment of heart and lower limbs' perfusion in patient with diabetes type II orally treated.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 725-728, bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

17/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski, L[eszek] Markuszewski, R[yszard] Myśliński, G. Andryskowski, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Assessment of heart and lower limbs' perfusion in patient with diabetes type II orally treated.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s.243
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/34
Autorzy: Bogdan Małkowski, Zbigniew Maziarz, Krzysztof Morawski, Wiesław Tryniszewski.
Tytuł: Badania scyntygraficzne w diagnostyce chorób metabolicznych układu kostnego.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2004 : -, nr 4, s. 274-278
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

19/34
Autorzy: Z[bigniew] Maziarz, J[an] Chojnacki, B[ogdan] Małkowski, W. Tryniszewski, G[rażyna] Klupińska, A[ndrzej] Zając, R[yszard] Katron.
Tytuł: Nocturnal extrection of melatonin (MLT) in patients - with duodenal ulcer disease (DUD).
Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 163
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/34
Autorzy: G[rażyna] Klupińska, B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, J[an] Chojnacki, A[ndrzej] Zając, W. Tryniszewski.
Tytuł: Nocturnal Secretion of Melatonin (MLT) in patients with Duodenal Ulcer Disease (DUD).
Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004 : International proceedings.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 451-454, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/34
Autorzy: L[eszek] Markuszewski, B[ogdan] Małkowski, W. Tryniszewski, A[nna] Dedecjus-Sysa, K[atarzyna] Ostrowska, P[aweł] Dryżek, T[omasz] Moszura, J[acek] Moll, K[atarzyna] Młodzik, A[ndrzej] Sysa, G. Andryskowski, A[ndrzej] Zając, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Comparison of SPECT myocardial perfusion and coronarography in children after anatomical correction of transposition of the great arteries (TGA).
Tytuł całości: W: 4th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine May 15-18, 2003 Girona (Spain) : final programme.
Adres wydawniczy: Girona, 2003
Strony: s. 43, ryc.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/34
Autorzy: Krzysztof Buczyłko, Cezary Chwała, Bogusław Więcek, Zbigniew Maziarz, Sławomir Zwolenik, Bogdan Małkowski.
Tytuł: Comparison of the reaction on nasal challenge with allergen in thermographic and isotopic methods.
Tytuł całości: W: A Casebook of infrared imaging in clinical medicine / ed. by red. Anna Jung, Janusz Żuber, Francis Ring.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 51-53, ryc.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, A[ndrzej] Zając, L[eszek] Markuszewski, J[acek] Rysz, W. Tryniszewski, A[ntoni] Szarf, Z[bigniew] Maziarz.
Tytuł: Diabetes melitus type II can cause the different disturbances in the circulation of the heart and lower limbs - preliminary resuls in the group of disease by using perfusion scintygraphy by means of MIBI.
Czasopismo: Eur J Intern Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 14, suppl. 1, s. S109
ISSN: 0953-6205
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/34
Autorzy: Bogdan Małkowski, Wiesław Tryniszewski, Andrzej Zając, Grzegorz Andryskowski, Zbigniew Maziarz, Robert Karliński.
Tytuł: Scintigraphic, quantitative assessment of uptake of bisphophonates in the skeleton in women suffering no bone diseases and possibilities of using it the diagnostics of osteoporosis. Preliminary results.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine - EANM'03, August 23-27, 2003, Amsterdam, The Netherlands.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2003
Strony: s. [1-2]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/34
Autorzy: G. Andryskowski, Z[bigniew] Maziarz, B[ogdan] Małkowski, W. Tryniszewski.
Tytuł: Właściwości radioprotekcyjne niektórych leków i substancji pochodzenia naturalnego.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2003 : T. 14, suppl. 1, s. 70-71
Uwagi: VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko Wrocław 23-25 października 2003 r.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst26/34
Autorzy: Wiesław Chudzik, Adam Rożej, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Jan Kochanowski, Bogdan Błaszczyk, Zbigniew Maziarz, Bogdan Małkowski.
Tytuł: Badania izotopowe w otępieniu czołowo-skroniowym.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 108, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst27/34
Autorzy: Grzegorz Andryskowski, Jan Niedworok, Bogdan Małkowski, Wiesław Tryniszewski, Edward Kowalczyk.
Tytuł: Działanie radioochronne formonoletyny na hodowle tkankową prowadzoną w środowisku promieniotwórczego technetu
Tytuł całości: W: Piąte spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Dymaszewo Nowe 4.06.-7.06.2002 : streszczenia referatów oraz materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. [1], tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, B[ogdan] Rogulski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, M[agdalena] Kozłowska.
Tytuł: Long term diabetes mellitus type II can cause the disturbances in the circulation of the lower limbs - the results in the group of ten years of disease, by using the lower limbs perfusion scintygraphy by means of MIBI.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, suppl. 1, s. 216
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst29/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, A[nna] Dedecjus-Sysa, J[adwiga] Moll.
Tytuł: Myocardial perfusion by means of MIBI SPECT in children after anatomical correction of the TGA.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, suppl. 1, s. 222
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst30/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, W[itold] Tomaszewski, R[yszard] Myśliński.
Tytuł: Ocena perfuzji mięśni kończyn dolnych za pomocą MIBI przy użyciu własnych norm ilościowych. Porównanie metody radioizotopowej z innymi badaniami obrazowymi i laboratoryjnymi.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 24
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, W. Tryniszewski, A[nna] Dedecjus-Sysa, J[adwiga] Moll.
Tytuł: Ocena perfuzji mięśnia sercowego u dzieci po zabiegach operacyjnych całkowitego przełożenia wielkich naczyń.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 25
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/34
Autorzy: B[ogdan] Małkowski, Z[bigniew] Maziarz, R. W. Tryniszewski, A. R[yszard] Myśliński, W[itold] Tomaszewski.
Tytuł: Perfusion of the lower limbs by means of MIBI - normal and pathological results according own data base comparison with other noninvasive type of diagnostics.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 74
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst33/34
Autorzy: Bogdan Małkowski, Zbigniew Maziarz, Wiesław Tryniszewski, Anna Dedecjus-Sysa, Jadwiga Moll.
Tytuł: Scintighraphic assessment of myocardial perfusion in children after anatomical correction of TGA.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1, s. 87
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst34/34
Autorzy: Grzegorz Andryskowski, Jan Niedworok, Zbigniew Maziarz, Edward Kowalczyk, Bogdan Małkowski, Wiesław Tryniszewski.
Tytuł: Wpływ promieniotwórczego technetu na wzrost hodowli tkankowej komórek nerki małpy zielonej GMK.
Tytuł całości: W: XIX Szkoła Jesienna Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie Promieniowanie jonizujące w medycynie. Narażenie i ochrona pacjenta, kontrola jakości, przepisy prawne Zakopane, 14-18 października 2002 r. : materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Zakopane, 2002
Strony: s. 207-208, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi