Zapytanie: LAUDAŃSKI TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/67

Autorzy: Jarosław Kalinka, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Dariusz Sosnowski, Wojciech Wiliński, Michał Skoczylas, Marcin Serafin, Maria Prośniewska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Ocena skuteczności stosowania karbetocyny w profilaktyce krwawień poporodowych u kobiet po cięciu cesarskim - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 7, s. 512-517, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

2/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Adam Jerzyński, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Analiza wyników położniczych w przypadkach dystocji barkowej w materiale własnym 2000-2007.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 58-63, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst3/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Maria Prośniewska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Poród kleszczowy- analiza wybranych parametrów położniczych i noworodkowych w materiale własnym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 103-107, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst4/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Dariusz Sosnowski, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo umiejscowionego - analiza przyczyn i postępowania.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 79-81, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst5/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Dystocja barkowa - spojrzenie własne.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, suppl. 1, s. 61-64, Sum.
Uwagi: XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dystocja barkowa. Porażenie splotu ramiennego u noworodka. Tychy 2007
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Płodowe i neonatologiczne parametry biomedyczne w przypadkach dystocji barkowej w materiale własnym z lat 2000-2006
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, suppl. 1, s. 45-48, Sum.
Uwagi: XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dystocja barkowa. Porażenie splotu ramiennego u noworodka. Tychy 2007
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/67
Autorzy: Kinga Polańska, Wojciech Hanke, Tadeusz Laudański, Jarosław Kalinka.
Tytuł: Stężenie kotyniny w osoczu jako biomarker czynnej i biernej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, nr 10, s. 796-801, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

8/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Wyniki położnicze w przypadkach dystocji barkowej w materiale własnym w latach 2000-2006.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, suppl. 1, s. 37-40, Sum.
Uwagi: XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dystocja barkowa. Porażenie splotu ramiennego u noworodka. Tychy 2007
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży trojaczej i pojedynczej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 10, s. 777-781, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksymetryczne monitorowanie porodu w przypadku obecności smółki w płynie owodniowym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 10, s. 783-787, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst11/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Saturacja tlenem krwi tętniczej płodu w porodach po cięciu cesarskim.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 51-56, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Nela Pawłowska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Wpływ przedciążowej otyłości matek na sposób ukończenia ciąży i stan urodzeniowy noworodków.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 57-62, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst13/67
Autorzy: Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Jolanta Glińska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Wpływ zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego na sposób karmienia noworodków.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 63-69, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Analiza wybranych czynników położniczych warunkujących sposób karmienia noworodków.
Czasopismo: Ann Acad Med Siles
Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 506-510, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-5607
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

15/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Analiza wybranych czynników pozostających w związku ze stanem urodzeniowym noworodków warunkujących sposób ich karmienia po porodzie.
Czasopismo: Ann Acad Med Siles
Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 443-446, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-5607
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży trojaczej i pojedynczej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, supl. 2, s. 84
Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 2005
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst17/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksymetryczne monitorowanie porodu w przypadku obecności smółki w płynie owodniowym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl. 2, s. 40
Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 2005
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst18/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Maria Kwiatkowska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksymetryczny pomiar utlenowania krwi tętniczej płodu przy zachowanym pęcherzu płodowym - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2005 : T. 32, nr 1, s. 171-167, Sum.
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

19/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Retrospektywna analiza wybranych płodowych i neonatologicznych parametrów biometrycznych w przypadkach dystocji barkowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl., s. 29-33, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dystocja barkowa porażenia spolotu ramiennego u noworodka Tychy 24-25 czerwca 2005 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

20/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Retrospektywna analiza wyników położniczych w przypadkach dystocji barkowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl., s. 34-39, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dystocja barkowa porażenia spolotu ramiennego u noworodka Tychy 24-25 czerwca 2005 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

21/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Stan urodzeniowy noworodka w ocenie biochemicznej jako implikacja śródporodowej dystocji barkowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl., s. 124-128, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dystocja barkowa porażenia spolotu ramiennego u noworodka Tychy 24-25 czerwca 2005 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

22/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Zgon otyłej rodzącej w przebiegu zawału mięśnia sercowego - opis przypadku.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2A, s. 139-141, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst23/67
Autorzy: Tadeusz Laudański, Elżbieta Lipecka-Kidawska.
Tytuł: Analiza porodów rodzinnych w świetle 20 lat doświadczeń.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, suppl. 1, s. 17-18, Sum.
Uwagi: VIII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Tychy, 18-19 czerwca 2004
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/67
Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela.
Tytuł: Bacterial vaginosis in early pregnancy and adverse pregnancy outcome in Polish women.
Czasopismo: Singapore J Obstet Gynecol
Szczegóły: 2004 : Vol. 35, nr 2, s. 88-94, tab., bibliogr.
ISSN: 0129-3273
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

25/67
Autorzy: Tadeusz Laudański.
Tytuł: Czym jest poród rodzinny?
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, suppl. 1, s. 15-16
Uwagi: VIII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Tychy, 18-19 czerwca 2004
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

26/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Komputerowa analiza kardiotokogramów w porodach rodzinnych po przygotowaniu w szkole rodzenia.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, supl. 1, s. 30-31, Sum.
Uwagi: VIII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Tychy, 18-19 czerwca 2004
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Labour after infertility treatment.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 5 supl. 1, s. 167-171
Uwagi: Ogólnopolskie Sympozjum "Aktualne problemy rozrodczości" Wrocław, 5-6 listopada 2004
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst28/67
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata Grudzińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Ocena przydatności komputerowej analizy zmienności częstości serca płodu w przewidywaniu stanu urodzeniowego noworodka.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 40, nr 1, s. 30-32, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

29/67
Autorzy: Jarosław Kalinka, Leszek Gottwald, Maciej Nowakowski, Waldemar Lech, Andrzej Zdziennicki, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Ocena wpływu małych dawek kwasu acetylosalicylowego na przepływ krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu w ciąży powikłanej idiopatyczną hipotrofią płodu.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 4, s. 254-260, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst30/67
Autorzy: M. Skoczylas, T[adeusz] Laudański.
Tytuł: Ocena wpływu uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia na przebieg porodu rodzinnego oraz stan noworodka.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, supl. 1, s. 32-33, Sum.
Uwagi: VIII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Tychy, 18-19 czerwca 2004
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

31/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Poród płodu hipotroficznego monitorowany pulsoksykardiotokograficznie.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 40, nr 4, s. 51-53, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

32/67
Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksykardiograficzne śródporodowe monitorowanie stanu płodu w przypadku wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 40, nr 4, s. 48-50, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

33/67
Autorzy: Małgorzata Grudzińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: The parameters of oxygen and electrolytes metabolism and acid - base balance in the diagnosis of chronic hypoxemia in pregnat women with intrauterine fetal growth restriction.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 1, s. 34 - 37, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst34/67
Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela.
Tytuł: Are microbiological factors responsible for poor pregnancy outcome among single pregnant women in Polish population?
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 4, s. 38-41, tab., bibliogr.
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst35/67
Autorzy: J. Kalinka, T[adeusz] Laudański, Wojciech Hanke, M[ałgorzata] Wasiela.
Tytuł: Do microbiological factors account for poor pregnancy outcome among unmarried pregnant women in Poland?
Czasopismo: Fetal Diagn Ther
Szczegóły: 2003 : Vol. 18, nr 5, s. 345-352
ISSN: 1015-3837
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.053
Punktacja Min. Nauki: 9.000
DOI:

Pełny tekst36/67
Autorzy: J. Kalinka, M[ichał] Radwan, J[oanna] Gruszczyńska, T[adeusz] Laudański.
Tytuł: Evaluation of selected cytokines concentrations among women with threatened abortion treated by dydrogesterone - the preliminary report.
Czasopismo: Int J Gynaecol Obstet
Szczegóły: 2003 : Vol. 83, suppl. 3, s. 100
ISSN: 0020-7292
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst37/67
Autorzy: J. Kalinka, M[aria] Szwajcowska, T[adeusz] Laudański.
Tytuł: Jądrzaste postaci krwinek czerwonych u noworodków (NRBC) : korelacja z wybranymi patologiami położniczymi - doniesienie wstępne
Tytuł angielski: Newborns' nucleated red blood cells count: the relationship to umbilical artery acid-base balance parameters - the preeliminary report
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 74, supl. 2, s. 78
Konferencja: , Bydgoszcz, 2003.09.17
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  38/67
  Autorzy: J. Kalinka, M[aria] Szwajcowska, M. Grudzińska, T[adeusz] Laudański.
  Tytuł: Jądrzaste postaci krwinek czerwonych u noworodków (NRBC) : związek z wybranymi parametrami równowagi kwasowo-zasadowej w tętnicy pępkowej - doniesienie wstępne
  Tytuł angielski: Newborns' nucleated red blood cells count: the relationship to umbilical artery acid-base balance parameters - the preeliminary report
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, supl. 2, s. 77
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2003.09.17
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  39/67
  Autorzy: T[adeusz] Laudański, P. Pierzyński.
  Tytuł: Medycyna oparta na dowodach w perinatologii.
  Tytuł całości: W: Postępy w medycynie matczyno-płodowej : zbiór wybranych wykładów wygłoszonych na III Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej / red.: Jan Wilczyński, Lech Podciechowski, Dorota Nowakowska.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2003
  Strony: s. 37-41, ryc.
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  40/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Ocena porównawcza płodowej pulsoksymetrii oraz komputerowej kardiotokografii w prognozowaniu pourodzeniowego stanu noworodka.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 10, s. 1284-1289, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  41/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Ocena porównawcza płodowej pulsoksymetrii oraz komputerowej kardiotokografii w prognozowaniu pourodzeniowego stanu noworodka.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, suppl. 2, s. 238
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  42/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Zbigniew Krzemiński, Małgorzata Wasiela.
  Tytuł: Ocena występowania i wpływu patologicznej mikroflory dróg rodnych kobiet ciężarnych we wczesnej ciąży na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego.
  Czasopismo: Med Dośw Mikrobiol
  Szczegóły: 2003 : T. 55, nr 3, s. 277-284, Sum.
  ISSN: 0025-8601
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  43/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela.
  Tytuł: Prevalence and the impact of bacterial vaginosis and bacterial vaginosis-associated flora at early pregnancy on the risk of low birth weight.
  Czasopismo: Arch Perinatal Med
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 4, s. 34-37, tab., bibliogr.
  ISSN: 1505-0580
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  44/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Pulsoksymetria w ocenie stanu płodu.
  Czasopismo: Folia Med Lodz
  Szczegóły: 2003 : T. 30, nr 2, s. 223-238, Sum.
  ISSN: 0071-6731
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  45/67
  Autorzy: J. Kalinka, M[ichał] Radwan, J[oanna] Gruszczyńska, T[adeusz] Laudański.
  Tytuł: The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile among women with threatened abortion - the preliminary report.
  Czasopismo: Int J Gynaecol Obstet
  Szczegóły: 2003 : Vol. 83, suppl. 3, s. 100
  ISSN: 0020-7292
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  46/67
  Autorzy: M[aria] Szwajcowska, J. Kalinka, T[adeusz] Laudański.
  Tytuł: Związek liczby erytroblastów z wybranymi parametrami stanu pourodzeniowego u noworodków.
  Tytuł angielski: Nucleated red blood cells count: the association with selected neonatal postpartum parameters
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, suppl. 2, s. 257
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  47/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela.
  Tytuł: Częstość występowania oraz wpływ waginozy bakteryjnej ze współistniejącą z BV florą bakteryjną na ryzyko urodzenia dziecka z małą masą urodzeniową.
  Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2002
  Strony: s. 43-44
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  48/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela.
  Tytuł: Czynniki ryzyka związane ze stanem wolnym ciężarnych w populacji polskiej.
  Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2002
  Strony: s. 43
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  49/67
  Autorzy: Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Działalność II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1954-1971.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 106-110
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  50/67
  Autorzy: Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Działalność naukowa i diagnostyczno-lecznicza Kliniki Położniczej oraz Kliniki Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 99-105
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  51/67
  Autorzy: J. Kalinka, W. Hanke, M[ałgorzata] Wasiela, T[adeusz] Laudański.
  Tytuł: Factors linked to bacterial vaginosis among pregnant women in the Polish population.
  Czasopismo: J Matern Fetal Neonatal Med
  Szczegóły: 2002 : Vol. 11, suppl. 1, s. 84
  ISSN: 1476-7058
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  52/67
  Autorzy: Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Hydroterapia w perinatologii.
  Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 38, suppl. 25, s. 77-83
  ISSN: 1230-6576
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  53/67
  Autorzy: J. Kalinka, W. Hanke, T[adeusz] Laudański, E. Kuś, M[ałgorzata] Wasiela.
  Tytuł: Impact of bacterial colonization at early pregnancy on LBW newborns delivery.
  Czasopismo: Ceska Gynekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 67, suppl. 2, s. 88
  Konferencja: , Prague, 2002.05.22
  ISSN: 1210-7832
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  54/67
  Autorzy: Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Komentarz do art.: ___ : Poród w wodzie. Med Prakt Ginekol Położ 2002; 2 (18) : 69-84
  Czasopismo: Med Prakt Ginekol Położ
  Szczegóły: 2002, nr 3, s. 102-103
  ISSN: 1507-5230
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL

  55/67
  Autorzy: Tomasz Ochędalski, Krystyna Żylińska, Agnieszka Lachowicz, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Modulacja osi podwzgórze-przysadka podczas stresu związanego z porodem w ciąży donoszonej.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 77, nr 12, s. 1199-1204, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  56/67
  Autorzy: Małgorzata Grudzińska, Maciej Nowakowski, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Ocena parametrów równowagi kwasowo-zasadowej we krwi naczyń pępkowych noworodków urodzonych z porodów podwodnych.
  Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 38, supl. 25, s. 66-70
  ISSN: 1230-6576
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  57/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Leszek Gottwald, Maciej Nowakowski, Waldemar Lech, Andrzej Zdziennicki, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Ocena wpływu małych dawek kwasu acetylosalicylowego na przepływ krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu w ciąży powikłanej hipotrofią płodu.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 25
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  58/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela.
  Tytuł: Ocena występowania i wpływu patologicznej mikroflory dróg rodnych kobiet ciężarnych we wczesnej ciąży na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego.
  Tytuł całości: W: Przedwczesne ukończenie ciąży Sympozjum naukowo-szkoleniowe Warszawa-Zegrze, 14-15 czerwca 2002 r.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: s. 15-16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  59/67
  Autorzy: Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Ocena wysycenia tlenem krwi płodowej (FspO2) w przebiegu porodu podwodnego.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 2, s.116-119, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  60/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Jarosław Kalinka, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Poród płodu hipotroficznego monitorowany pulsoksykardiotokograficznie.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 71
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  61/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży bliźniaczej i pojedynczej.
  Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 36, nr 4, s. 415-417
  ISSN: 1230-6576
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  62/67
  Autorzy: J. Kalinka, W. Hanke, M[ałgorzata] Wasiela, T[adeusz] Laudański.
  Tytuł: Smoking as a risk factor for bacterial vaginosis early in pregnancy.
  Czasopismo: J Matern Fetal Neonatal Med
  Szczegóły: 2002 : Vol. 11, suppl. 1, s. 263
  ISSN: 1476-7058
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  63/67
  Autorzy: Jarosław Kalinka, Wojciech Hanke, Małgorzata Wasiela, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Socioeconomic and environmental risk factors of bacterial vaginosis in early pregnancy.
  Czasopismo: J Perinat Med
  Szczegóły: 2002 : Vol. 30, nr 6, s. 467-475
  ISSN: 0300-5577
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.221
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  DOI:

  64/67
  Autorzy: J. Kalinka, Maciej Nowakowski, Leszek Gottwald, Waldemar Lech, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: The impact of low-dose aspirin therapy on umbilical and middle cerebral artery blood flow in pregnancy complicated by intrauterine growth restriction.
  Czasopismo: Perinatoloji Dergesi
  Szczegóły: 2002 : Vol. 10, nr 3, s. 220
  Uwagi: Abstract book for II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi 1-5 October / Ekim 2002 Belek - Antalya / Turkey
  ISSN: 1300-5251
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  65/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Wpływ okręcenia pępowiną szyi płodu na śródporodowe wysycenie tlenem jego krwi tętniczej.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 5, s. 435-438, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  66/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański, Andrzej Zdziennicki.
  Tytuł: Wysycenie tlenem krwi płodowej (FspO2) w drugim okresie porodu po przygotowaniu w Szkole rodzenia.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 5, s. 430-434, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  67/67
  Autorzy: Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
  Tytuł: Zastosowanie oksykardiotokografii w porodzie bliźniaczym.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 1, s. 19-23, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi