Zapytanie: KUTWIN LESZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/34

Autorzy: Joanna Lipińska, Leszek Kutwin, Marcin Wawrzycki, Leszek Olbrzymek, Sławomir Jabłoński.
Tytuł: Chest reconstruction using a custom-designed polyethylene 3D implant after resection of the sternal manubrium.
Czasopismo: Onco Targets Ther
Szczegóły: 2017 : Vol. 10, -, s. 4099-4103
Uwagi: eCollection 2017.
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.656
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/34
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Piotr Klejszmit, Leszek Kutwin, Marcin Wawrzycki, Jacek Śmigielski.
Tytuł: Repair of postpneumonectomy bronchopleural fistula using pedicled pericardial flap supported by fibrin glue.
Czasopismo: Int Wound J
Szczegóły: 2015 : Vol. 12, nr 2, s. 154-159
Uwagi: Epub 2013 Apr 5
ISSN: 1742-4801
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.023
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/34
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Marcin Wawrzycki, Piotr Klejszmit, Leszek Kutwin, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Pericardial flap: an effective method of surgical repair of late post-pneumonectomy fistula.
Czasopismo: Surg Infect (Larchmt)
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 5, s. 560-566, ryc., bibliogr., streszcz.
ISSN: 1096-2964
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

4/34
Autorzy: Piotr Misiak, Łukasz Piskorz, Leszek Kutwin, Sławomir Jabłoński, Jacek Kordiak, Marian Brocki.
Tytuł: Strangulation of a Meckel`s diverticulum in femoral hernia (Litrre`s hernia).
Czasopismo: Przegl Gastroenterol
Szczegóły: 2014 : T. 9, nr 3, s. 172-174, bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1895-5770
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/34
Autorzy: Jacek Śmigielski, Łukasz Piskorz, Leszek Kutwin, Marian Brocki.
Tytuł: Porównanie wczesnych wyników leczenia chirurgicznego chorych na raka trzustki
Tytuł angielski: Comparison of early results of surgical treatment in patients with pancreatic cancer
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2012 : T. 84, nr 1, s. 1-11
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

6/34
Autorzy: Jacek Śmigielski, Łukasz Piskorz, Marcin Wawrzycki, Leszek Kutwin, Piotr Misiak, Marian Brocki.
Tytuł: Assessment of quality of life in patients with non-operated pancreatic cancer after videothoracoscopic splanchnicectomy.
Czasopismo: Wideochir Tech Małoinwaz
Szczegóły: 2011 : Vol. 6, nr 3, s. 132-137, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-4588
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/34
Autorzy: Michalina Olejniczak, Dorota Snopkowska-Wiaderna, Leszek Kutwin, Krzysztof Zieliński.
Tytuł: Multiple cancers syndrome: Case report of synchronous appearance of four types of malignant cancer
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2011 : Vol. 52, nr 1-2, s. 83-86, ryc.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

8/34
Autorzy: Łukasz Piskorz, Tomasz Lesiak, Leszek Kutwin, Piotr Misiak, Marian Brocki.
Tytuł: Wczesna pooperacyjna niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego w wyniku wgłobienia w przebiegu zespołu Peutza-Jeghersa.
Tytuł angielski: Erly postopeative mechanical gastroinstinatinal obstruction due to intrussusception in the Peutz-Jaghers syndrome.
Czasopismo: Przegl Gastroenterol
Szczegóły: 2011 : Vol. 6, nr 4, s. 267-273, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-5770
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.067
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/34
Autorzy: Leszek Kutwin, Marian Brocki.
Tytuł: Torakoskopia
Tytuł całości: W: Pulmonologia. Cz. 1
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Adam Antczak
Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2009
Strony: s. 94-99
ISBN: 978-83-60135-76-1
Seria: Wielka Interna, 978-83-60135-61-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

10/34
Autorzy: A. Terlecki, M[arian] Brocki, J[acek] Kordiak, R[obert] Gruda, L[eszek] Kutwin.
Tytuł: Ocena wideotorakoskopii jako metody diagnostycznej na podstawie 17-letnich doświadczeń kliniki.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 5 supl. 1, s. S91
Uwagi: Program oraz streszczenia prac przyjętych na IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14 czerwca 2008 roku
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/34
Autorzy: S[ławomir] Jabłoński, M. Wawrzycki, L[eszek] Kutwin, E. Santorek-Strumiłło, Ł[ukasz] Piskorz.
Tytuł: Problemy leczenia ropniaka opłucnej.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 5 supl. 1, s. S90
Uwagi: Program oraz streszczenia prac przyjętych na IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14 czerwca 2008 roku
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/34
Autorzy: Ł[ukasz] Piskorz, S. Wcisło, E. Santorek-Strumiłło, M[arian] Brocki, L[eszek] Kutwin, S[ławomir] Jabłoński, J[acek] Kordiak.
Tytuł: Sprawność funkcjonalna jako marker niedożywienia chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2008 : T. 5 supl. 1, s. S31
Uwagi: Program oraz streszczenia prac przyjętych na IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Warszawa 12-14 czerwca 2008 roku
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/34
Autorzy: S[ławomir] Jabłoński, M. Wawrzycki, M[arian] Brocki, L[eszek] Kutwin, E. Santorek-Strumiłło, S. Wcisło, J[acek] Kordiak.
Tytuł: Wojenne obrażenia klatki piersiowej.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich Jurata 12-14 listopada 2008 roku : program : streszczenia.
Adres wydawniczy: Jurata, 2008
Strony: s. 17
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/34
Autorzy: Łukasz Piskorz, Marian Brocki, Tomasz Lesiak, Leszek Kutwin, Sławomir Jabłoński, Edyta Santorek-Strumiłło, Szymon Wcisło, Jacek Kordiak.
Tytuł: Sposoby postępowania na różnych stopniach zaawansowania klinicznego raka trzustki.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 131, s. 395-398, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/34
Autorzy: Z[bigniew] Jabłonowski, E[ugeniusz] Miękoś, C[ezary] Zydek, L[eszek] Kutwin, M[arek] Sosnowski, W[aldemar] Różański.
Tytuł: 44 laparoscopic retroperitoneal and transperitoneal adrenalectomies: results and complications
Czasopismo: Urology
Szczegóły: 2006 : Vol. 68, suppl. 5a, s. 22-23, tab.
ISSN: 0090-4295
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/34
Autorzy: Cezary Zydek, Leszek Kutwin, Eugeniusz Miękoś.
Tytuł: Laparoskopowe leczenie w przypadku pourazowej przetoki pęcherzowo-otrzewnowej.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 59, nr 2, s. 57-58, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/34
Autorzy: Szymon Wcisło, Sławomir Jabłoński, Paweł Górski, Jerzy Marczak, Leszek Kutwin, Jacek Kordiak, Edyta Santorek, Marcin Wawrzycki, Marian Brocki.
Tytuł: Przypadek występowania mnogich ciał obcych w drzewie oskrzelowym obu płuc i przewodzie pokarmowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 29, nr 118, s. 424-426, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst18/34
Autorzy: Z[bigniew] Jabłonowski, E[ugeniusz] Miękoś, W[aldemar] Różański, M[arian] Brocki, L[eszek] Kutwin, S[ławomir] Jabłoński, M[arek] Sosnowski.
Tytuł: Simultaneous laparoscopic excision of renal and liver cysts.
Tytuł całości: W: VII Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery and V. Sympózium endoskopickoj chirurgie XXIX. Stredoslovenske chirurgicke dni Zilina, Slovak Republik 1.-3.2.2006 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Zilina, 2006
Strony: s. 34
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/34
Autorzy: Z[bigniew] Jabłonowski, E[ugeniusz] Miękoś, W[aldemar] Różański, M[arian] Brocki, L[eszek] Kutwin, S[ławomir] Jabłoński, M[arek] Sosnowski.
Tytuł: Laparoscopic simultaneous unroofing of solitary renal cysts and cysts of the liver.
Tytuł całości: W: 4th Polish-Ukrainian Urological Symposium Przemyśl-Krasiczyn 9-11 September 2005 : proceedings in urology.
Adres wydawniczy: Przemyśl, 2005
Strony: s. 36-37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

20/34
Autorzy: Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Sławomir Jabłoński, Jan Sapieżko, Mariusz Bella, Robert Gruda, Piotr Klejszmit, Jacek Kordiak, Marian Brocki.
Tytuł: Analiza powikłań cholecystektomii laparoskopowej na podstawie trzynastoletnich doświadczeń własnych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 98-100, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst21/34
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Piotr Klejszmit, Artur Terlecki, Marcin Wawrzycki.
Tytuł: Analiza wpływu diagnozy cytologicznej na wybór optymalnego postępowania chirurgicznego w raku brodawkowatym tarczycy.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 11-14, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/34
Autorzy: Jacek Kordiak, Mariusz Bella, Jacek Rysz, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Barbara Kowalska, Leszek Kutwin, Maciej Niemirowicz, Robert Gruda, Szymon Wcisło.
Tytuł: Ekspresja receptorów CD11b i CD62L na powierzchni neutrofilów obojętnochłonnych po cholecystektomii laparoskopowej w porównaniu z cholecystektomią klasyczną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 101-104, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst23/34
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Krzysztof Zieliński, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Jacek Kordiak, Mariusz Bella, Jerzy Koziński.
Tytuł: Guzy wywodzące się z komórek pęcherzykowych tarczycy; korelacja obrazu cytologicznego z obrazem histopatologicznym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 105-108, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/34
Autorzy: Mariusz Bella, Leszek Kutwin, Jacek Kordiak, Grzegorz Piotrowski, Sławomir Jabłoński, Robert Gruda, Artur Terlecki, Piotr Klejszmit, Maciej Niemirowicz, Marian Brocki.
Tytuł: Ocena wątrobowego przepływu wrotnego metodą Dopplera u chorych po cholecystektomii laparoskopowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 105-108, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst25/34
Autorzy: Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Piotr Klejszmit, Sławomir Jabłoński, Szymon Wcisło.
Tytuł: Przydatność metody wideotorakoskopowej w diagnostyce i leczeniu schorzeń klatki piersiowej.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 2, s. 113-115, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

26/34
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Jan Sapieżko, Jacek Kordiak, Leszek Kutwin, Robert Gruda, Artur Terlecki, Piotr Klejszmit, Marcin Wawrzycki, Szymon Wcisło.
Tytuł: Wyniki leczenia martwiczo-krwotocznej postaci ostrego zapalenia trzustki w materiale własnym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 156-159, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/34
Autorzy: Jacek Kordiak, Marian Brocki, Sławomir Jabłoński, Mariusz Bella, Leszek Kutwin, Robert Gruda, Barbara Kowalska, Artur Terlecki, Marcin Wawrzycki.
Tytuł: Zabiegi sympatektomii piersiowej wykonywane metodą wideotorakoskopową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 93-94, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst28/34
Autorzy: Leszek Kutwin, Mariusz Bella, Sławomir Jabłoński, Jacek Kordiak, Marian Brocki.
Tytuł: Zastosowanie torakoskopowej splanchnicektomii w zwalczaniu dolegliwości bólowych pochodzenia nowotworowego w nadbrzuszu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 95-97, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst29/34
Autorzy: A. Terlecki, L[eszek] Kutwin, J[an] Sapieżko, M[arian] Brocki, S[ławomir] Jabłoński.
Tytuł: Ocena przydatności videotorakoskopii w diagnostyce i leczeniu chorób narządów klatki piersiowej.
Czasopismo: Wideochir Tech Małoinwaz
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2, s. 49
Uwagi: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich Dęblin 19-21 wrzesnia 2002
ISSN: 1895-4588
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst30/34
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Jan Sapieżko, Marian Brocki, Artur Terlecki, Leszek Kutwin, Mariusz Bella, Michał Wodzisławski.
Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w ostrym zapaleniu trzustki - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rozpoznawanie i leczenie chorób trzustki. Postępy diagnostyki i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego. Ciekawa kazuistyka gastrologiczna Rynia 26-27 września 2002 roku.
Adres wydawniczy: Rynia, 2002
Strony: s. 147
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/34
Autorzy: S[ławomir] Jabłoński, M[arian] Brocki, J[an] Sapieżko, J[acek] Sygut, K[rzysztof] Zieliński, L[eszek] Kutwin, M[ichał] Wodzisławski.
Tytuł: Problem reoperacji raka tarczycy po zabiegach podejmowanych w oparciu o niejednoznaczną diagnozę cytologiczną w warunkach oddziału chirurgii ogólnej.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 52, nr 1 z. 2 supl., s. 547-548
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst32/34
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Robert Gruda, Leszek Kutwin, Michał Wodzisławski, Barbara Kowalska.
Tytuł: Wyniki leczenia ropni płuc.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Trójmiasto, 11-13 października 2002.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
Uwagi: s. 136
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/34
Autorzy: Jan Sapieżko, Leszek Kutwin, Marian Brocki, Sławomir Jabłoński, Michał Wodzisławski, Barbara Kowalska, Robert Gruda.
Tytuł: Wyniki leczenia ropniaka opłucnej po pneumonektomii.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Trójmiasto, 11-13 października 2002.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
Uwagi: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/34
Autorzy: Jan Sapieżko, Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Leszek Kutwin, Robert Gruda, Michał Wodzisławski, Barbara Kowalska.
Tytuł: Zapalenie śródpiersia w materiale klinicznym.
Tytuł całości: W: Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej : konferencja naukowo-szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Trójmiasto, 11-13 października 2002.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2002
Uwagi: s. 42
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi