Zapytanie: KULIŃSKA-SZUKALSKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/42

Autorzy: Anna Łupińska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Czy u dzieci z nadmiarem masy ciała występują zaburzenia gęstości mineralnej kości?
Źródło: Polski Portal Osteoporozy
Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: 2015
Strony: s. 188-189
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Czy u dzieci z nadmiarem masy ciała mogą występować zaburzenia strukry i mineralizacji kości.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2014 : Vol. 89, s. 329-336, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Hiperleptynemia u dzieci z nadmiarem masy ciała.
Tytuł angielski: Hyperleptinemia in children with excess body weight
Czasopismo: Endokrynol Pediatr
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, nr 3, s. 41-48, Sum.
ISSN: 1730-0282
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

4/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Następstwa nadmiaru masy ciała u dzieci łódzkich w wieku szkolnym.
Tytuł całości: W: Materiały Zjazdowe VII Sympozjum Naukowego Dziecko Łódzkie. "Aktualne problemy Zdrowotne i psychospołeczne populacji wieku rozwojowego w regionie łódzkim". Łódź 08 grudnia 2011 roku.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Propedutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, 2011
Strony: s. 12-13
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Styl życia a występowanie otyłości w badanej grupie dzieci łódzkich.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 4, s. 152-158, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Styl życia a występowanie otyłości w badanej grupie dzieci łódzkich.
Tytuł całości: W: Materiały Zjazdowe VII Sympozjum Naukowego Dziecko Łódzkie. "Aktualne problemy Zdrowotne i psychospołeczne populacji wieku rozwojowego w regionie łódzkim". Łódź 08 grudnia 2011 roku.
Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Propedutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, 2011
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/42
Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci z otyłością prostą - badania wstępne.
Tytuł angielski: Physical capacity of children with simple obesity - preliminary studies
Czasopismo: Endokrynol Pediatr
Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 3, s. 9-14
ISSN: 1730-0282
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

8/42
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 3, s. 168-171, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Joanna Golec, Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Choroby cywilizacyjne w wieku rozwojowym - zespół metaboliczny u dzieci łódzkich w okresie dojrzewania.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2010 : T. 85, nr 6, s. 555-560, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/42
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Assessment of impact of environmental factors upon prevalence of obesity in children of Łódź - pilot study.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 4, s. 257-260, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/42
Autorzy: Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Joanna Golec.
Tytuł: Choroby cywilizacyjne w wieku rozwojowym - zespół metaboliczny u dzieci łódzkich w okresie dojrzewania.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 84, suppl., s. 27
Uwagi: I Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Łódź, 2-4 października 2009
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/42
Autorzy: K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[wona] Ligenza, J[oanna] Golec, E[wa] Rychłowska, O[lga] Kurnatowska.
Tytuł: Czy zespół metaboliczny staje się problemem w wieku rozwojowym? - Badania dzieci łódzkich w okresie dojrzewania.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 28-29
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Disorders in lipidogram in children with body mass excess.
Czasopismo: Acta Paediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 98, supl. 460, s. 101
Uwagi: Abstracts for the 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research 9-12 October 2009, Hamburg, Germany
ISSN: 0803-5253
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/42
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[oanna] Golec, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] Prochowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Nawracające złamania kości u dzieci w regionie łódzkim - poszukiwanie uwarunkowań środowiskowych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 33
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/42
Autorzy: A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[oanna] Golec, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] Prochowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Nawracające złamania kości u dzieci w regionie łódzkim - poszukiwanie uwarunkowań środowiskowych.
Tytuł angielski: The recurrent bone fractures in children in Lodz - search for environmental determination.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2009 : Vol. 11, suppl. 2, s. 158-159
Uwagi: IIIrd Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis XVth Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis Krakow, 24-26 September 2009 : progamme : abstracts
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/42
Autorzy: Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Ocena gęstości mineralnej i metabolizmu kostnego u dzieci z wielokrotnymi złamaniami kości.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 6, s. 602-612, Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst17/42
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] M. Prochowska.
Tytuł: Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego u dzieci z niską masą kostną leczonych laktoglukonianem wapnia i witaminą D3 - część II.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 2, s. 150
Uwagi: Streszczenia
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst18/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] M. Prochowska.
Tytuł: Ocena kliniczna i densytometryczna dzieci z niską masą kostną leczonych laktoglukonianem wapnia i witaminą D3 - część I.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 2, s. 149-150
Uwagi: Streszczenia
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst19/42
Autorzy: I[zabela] Michałus, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, J[oanna] Golec, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, A[licja] Prochowska.
Tytuł: Ocena parametrów badania ultradźwiękowego kości piętowej i badania densytometrycznego u dzieci z wielokrotnymi złamaniami kości.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 104
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst20/42
Autorzy: K. Haładaj, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, E[wa] Rychłowska, J[oanna] Golec, D[anuta] Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci przewlekle chorych w porównaniu z wydolnością uczniów z łódzkich szkół podstawowych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 101-102
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst21/42
Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 105-109, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst22/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, I[wona] Ligenza, J[oanna] Golec.
Tytuł: Zespół metaboliczny u dzieci z nadmiarem masy ciała - doświadczenia własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 99-100
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst23/42
Autorzy: M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, A[nna] Niwald, D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, I[wona] Ligenza.
Tytuł: Zmiany w narządzie wzroku u dzieci z nadmiarem masy ciała i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 106
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst24/42
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Joanna Golec.
Tytuł: Czynniki ryzyka i objawy zespołu metabolicznego u dzieci łódzkich z nadmiarem masy ciała jako problem medyczny wpływający na sytuację demograficzną.
Tytuł całości: W: XXVII Konferencja Wielowymiarowa analiza statystyczna MSA 2008 3-5.11.2008 Łódź : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Early diagnosis of metabolic syndrome in Łódź children with body mass excess.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 4A, s. 62-66, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst26/42
Autorzy: Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 1, s. 20-24, wykr., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst27/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Wczesne wykrywanie zespołu metabolicznego u dzieci łódzkich z nadmiarem masy ciała.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego" Kazimierz Dolny, 9-10 październiaka 2008 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2008
Strony: s. 129
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Early diagnosis of metabolic syndrome in children with body mass excess from Lodz. Tamże s. 129
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

28/42
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Cz. 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 273-278, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst29/42
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Agnieszka Rusińska, Agnieszka Kiliańska, Izabela Michałus, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Beata Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 3, s. 188-194, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst30/42
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Rusińska, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, B[eata] Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 161
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, A[gnieszka] Rusińska, A[gnieszka] Kiliańska, I[zabela] Michałus, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, B[eata] Romanowska-Pietrasiak.
Tytuł: Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 161
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, J[olanta] Frasunkiewicz, I[zabela] Michałus, A[gnieszka] Rusińska.
Tytuł: Ocena masy kostnej, stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat.
Tytuł angielski: Bone mass, state of nutrition and nutritional manners in children from Lodz aged 9 to 13 years.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 173-174
Uwagi: 2nd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków, 11-13 October 2007
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst33/42
Autorzy: Agnieszka Kiliańska, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Physical activity and bone mass in school-age children from Lodz.
Adres wydawniczy: 2 Lublin, 2007
Strony: s. 139
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

34/42
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Joanna Golec.
Tytuł: Wczesne wykrywanie zespołu metabolicznego u dzieci łódzkich z nadmiarem masy ciała - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 22
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst35/42
Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Jolanta Frasunkiewicz, Izabela Michałus, Agnieszka Rusińska.
Tytuł: Zdrowe kości. Uwarunkowania rozwoju masy kostnej u dzieci Łódzkich w wieku szkolnym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 18
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst36/42
Autorzy: A[gnieszka] Kiliańska, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[olanta] Frasunkiewicz, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Zwapnienia w tkankach miękkich w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego współistniejące z osteoporozą - opis przypadku.
Tytuł całości: W: XVIII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne. Postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy Warszawa 19 maja 2007 : materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Assessment of diet intake of basic nutritional compounds in schoolchildren from Lodz.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5b, s. 749-753, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst38/42
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Danuta Chlebna-Sokół, Agnieszka Kiliańska, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Multiple bone fractures in children and adolescents. The trial of assessment of risk factors of fractures on own experiences.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów.
Adres wydawniczy: [Lublin], 2006
Strony: s. 403
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

39/42
Autorzy: E[lżbieta] Loba-Jakubowska, D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Multiple bone fructures in children and adolescents - an attempt to assess risk factors of fractures based on own research.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B, s. 1340-1343, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst40/42
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, A[gnieszka] Kiliańska, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Ocena spożycia podstawowych składników żywieniowych w grupie dzieci łódzkich.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 25
Uwagi: Assessment of diet intake of basic nutritional compounds in school age children from Lodz. Tamże s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

41/42
Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz, Beata Kierzkowska, Katarzyna Kulińska-Szukalska.
Tytuł: Podsumowanie programu "Wczesna profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w Łodzi".
Tytuł całości: W: I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe kierunki w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży Łódź 20 października 2006.
Adres wydawniczy: Łódź, 2006
Strony: s. 14-16
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

42/42
Autorzy: Elżbieta Loba-Jakubowska, Jolanta Frasunkiewicz, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Mnogie wyrośla chrzęstno-kostne u dzieci - obserwacje własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 41-42
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi