Zapytanie: KUBIAK GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Jarosław Fabi¶, Remigiusz Rzepka, Anna Fabi¶, Jacek Zwierzchowski, Grzegorz Kubiak, Arkadiusz Stanula, Michał Polguj, Maciej Radek.
Tytuł: Shoulder proprioception - lessons we learned from idiopathic frozen shoulder.
Czasopismo: BMC Musculoskelet Disord
Szczegóły: 2016 : 17, 123
ISSN: 1471-2474
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.739
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/13
Autorzy: Tomasz Jacek Zwierzchowski, Jolanta Janus, Włodzimierz Konecki, Grzegorz Kubiak, Jarosław Fabi¶.
Tytuł: The quantitative evaluation of the impact of viable medial meniscus graft type on the biochemical and biomechanical properties of the rabbit tibial cartilage.
Czasopismo: J Orthop Surg Res
Szczegóły: 2015 : Vol. 10, art. nr 170, s. 1-6
ISSN: 1749-799X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.215
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/13
Autorzy: Grzegorz Kubiak, Jarosław Fabi¶.
Tytuł: Ocena skuteczno¶ci strategii leczenia ostrej infekcji kolan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zginaczami
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2013 : Vol. 78, s. 235-238, bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/13
Autorzy: Grzegorz Kubiak, Jarosław Fabi¶.
Tytuł: Poprawa kliniczna po dwóch latach od jednoczasowej, obustronnej, otwartej repozycji zastarzałych zwichnięć stawów ramiennych z wewnętrzn± stabilizacj± złamań guzków większych. : Studium przypadku
Tytuł angielski: Clinical Improvement after 2 Years from One Stage Bilateral Open Reduction of Chronic Anterior Shoulder Dislocations with Internal Fixation of Greater Tuberosity Fractures. Case Study.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 2, s. 175-181, Streszcz., Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/13
Autorzy: Grzegorz Kubiak, Jarosław Fabi¶.
Tytuł: Porównanie wyników oceny kolan po szyciu ł±kotek i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w skalach Lysholma, HSS oraz IKDC
Tytuł angielski: To compare the results of knee evaluation after meniscus repair and anterior cruciate ligament reconstruction on the basis of Lysholm, HSS and IKDC scoring systems
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2012 : Vol. 77, p. 127-131
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

6/13
Autorzy: Tomasz Zwierzchowski, Grzegorz Kubiak, Michał Waszczykowski.
Tytuł: Przyczynek do alloplastyki powierzchniowej stawu biodrowego
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2010 : -, nr 1, s. 173-177
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL

7/13
Autorzy: Grzegorz Kubiak, Jarosław Fabi¶.
Tytuł: Wyniki kliniczne szwu ł±kotek
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2010 : Vol. 12, nr 1, s. 28-40, Streszcz., Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

8/13
Autorzy: Grzegorz Kubiak, Jarosław Fabi¶.
Tytuł: Artroskopowa weryfikacja szwu ł±kotek.
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2007 : T. 72, z. 4, s. 241-245, Sum.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/13
Autorzy: Jarosław Fabi¶, Grzegorz Kubiak, Michał Waszczykowski, T[omasz] Jacek Zwierzchowski.
Tytuł: Artroskopowa ocena szytych łękotek.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2005 : -, nr 4, s. 270-272, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

10/13
Autorzy: Jarosław Fabi¶, Dariusz ¦winiarski, Grzegorz Kubiak, Tomasz Jacek Zwierzchowski, Henryka ¦lusarek.
Tytuł: Ocena możliwo¶ci operacyjnych ambulatoryjnej artroskopii stawu kolanowego wykonywanej w znieczuleniu miejscowym.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2005 : -, nr 1, s. 39-45, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

11/13
Autorzy: Dariusz ¦winiarski, Jarosław Fabi¶, Grzegorz Kubiak.
Tytuł: Porównanie kosztów wykonania artroskopii stawu kolanowego w znieczuleniu miejscowym, przewodowym (podpajęczynówkowym) i ogólnym dożylnym
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2005 : 70, 211-215
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN

12/13
Autorzy: Jarosław Dójczyński, Leszek Markuszewski, Krystian Żołyński, Tadeusz Dudek, Bartłomiej Krawczyk, Arkadiusz Żołyński, Grzegorz Kubiak, Danuta Kossak.
Tytuł: Badania nad wydolno¶ci± kończyny dolnej po jej wydłużeniu metod± Truety u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2004 : -, nr 4, s. 231-264, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/13
Autorzy: Jolanta Kujawa, Jarosław Fabi¶, Tomasz Jacek Zwierzchowski, Grzegorz Kubiak.
Tytuł: Usprawnianie po szwie łękotki.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2004 : -, nr 2, s. 128-129, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi