Zapytanie: KOZŁOWSKI JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/24

Autorzy: A[gata] Spadło, B[eata] Orawiec, A[nna] Niwald, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Ocena narządu wzroku u dzieci z zespołem nerczycowym.
Czasopismo: Probl Lek
Szczegóły: 2004, nr 2 suppl., s. 42
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/24
Autorzy: Agata Spadło, Beata Orawiec, Anna Niwald, Janusz Kozłowski, Agnieszka Gajdowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ocena narządu wzroku u dzieci z zespołem nerczycowym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 225-227, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst3/24
Autorzy: B[eata] Orawiec, A[nna] Niwald, A[gata] Spadło, J[anusz] Kozłowski, M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Ocena powikłań ocznych w przebiegu steroidoterapii u dzieci i młodzieży z zespołem nerczycowym.
Tytuł całości: W: XLI Ogólnopolski Zjazd PTO Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańsk, 16-19 czerwca 2004.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
Strony: s. 102
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

4/24
Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Odległe wyniki szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 3/4, s. 211-215, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst5/24
Autorzy: J[oanna] Trelińska, J[anusz] Kozłowski, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak.
Tytuł: Analiza przyczyn zaburzeń mikcji u 4,5-letniego chłopca po leczeniu onkologicznym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 44
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst6/24
Autorzy: A[gnieszka] Zmysłowska, A. Gawłowska, J[anusz] Kozłowski, E[wa] Andrzejewska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Częstość występowania wad rozwojowych układu moczowego u dzieci hospitalizowanych w Instytucie Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1989-2001.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 29
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst7/24
Autorzy: A[nna] Sikora, D[anuta] Chlebna-Sokół, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Ocena odporności poszczepiennej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci z zespołem nerczycowym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 43
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst8/24
Autorzy: Janusz Kozłowski, Agata Spadło, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ocena wpływu podaży pałeczek kwasu mlekowego na wielkość oksalurii u dzieci z kamicą szczawianowo-wapniową.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 313-316 tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst9/24
Autorzy: J[anusz] Kozłowski, A[gata] Spadło, A[gnieszka] Zmysłowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Ocena wpływu preparatu Trilac na wielkość oksalurii u dzieci z kamicą szczawianowo-wapniową.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 38
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst10/24
Autorzy: Anna Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Odporność poszczepienna przeciwko wzw B dzieci z zespołem nerczycowym.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/24
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, J[anusz] Kozłowski, M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny (ACE) jako czynnik rokowniczy rozwoju nefropatii odpływowej.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 15, tab.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst12/24
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Ewa Młodkowska, Janusz Kozłowski, Izabela Kubryn, Mariusz Gadzicki, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z zakażeniami układu moczowego w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 80, s. 102-105, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst13/24
Autorzy: A[gata] Spadło, M[ałgorzata] Rychwalska, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Przypadek autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek z wielonarządową lokalizacją zmian u 17-letniego chłopca.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 26
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst14/24
Autorzy: Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska, Janusz Kozłowski, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wpływ ciśnienia tętniczego na funkcję nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: The influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 81, s. 210-212, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/24
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, E[wa] Młodkowska, J[anusz] Kozłowski, M. Gadzicki, J. Kuśmierek, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów klinicznych na rozwój blizn w nerkach u dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowym.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/24
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Rusińska, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Zagrożenie osteoporozą i osteopenią u dzieci przewlekle leczonych kortykosteroidami z powodu zespołu nerczycowego.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 36
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst17/24
Autorzy: Agnieszka Zmysłowska, Janusz Kozłowski, Elżbieta Zielińska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Zakażenia układu moczowego u dzieci do 3 roku życia.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 319-321, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst18/24
Autorzy: Elżbieta Czerniawska, Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Janusz Kozłowski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Zastosowanie ciągłej podskórnej insulinoterapii przy pomocy pompy insulinowej w leczeniu cukrzycy u małych dzieci.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/24
Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, A[gnieszka] Rusińska, J[anusz] Kozłowski, J[erzy] Bodalski, R[oman] S. Lorenc.
Tytuł: Disturbances of bone mineralization in children with nephrotic syndrome.
Czasopismo: Osteoporos Int
Szczegóły: 2002 : Vol. 13, suppl. 1, s. S136
ISSN: 0937-941X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/24
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Ewa Młodkowska, Janusz Kozłowski, Izabela Kubryn, Mariusz Gadzicki, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 71, s. 352-354, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst21/24
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, E[wa] Młodkowska, J[anusz] Kozłowski, I[zabela] Kubryn, M. Gadzicki, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z zakażeniami układu moczowego w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowego - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/24
Autorzy: Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska, Janusz Kozłowski, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wpływ ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 71, s. 359-361, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst23/24
Autorzy: I[wona] Pietrzak, A[gnieszka] Szadkowska, J[anusz] Kozłowski, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Wpływ ciśnienia tętniczego na funkcję nerek u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 51
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/24
Autorzy: A[gnieszka] Zmysłowska, J[anusz] Kozłowski, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Zakażenia układu moczowego u dzieci do 3 roku życia.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: [Warszawa], 2002
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi