Zapytanie: KOZŁOWSKA ALICJA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Wojciech J. Piotrowski, Krzysztof W[łodzimierz] Zieliński, Alicja Kozłowska, Paweł Górski.
Tytuł: Atypical lung changes in a 19-year-old woman with Crohn's disease.
Czasopismo: Lung
Szczegóły: 2007 : Vol. 185, nr 4, s. 189-190
ISSN: 0341-2040
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja Min. Nauki: 10.000
DOI:

Pełny tekst2/16
Autorzy: J[ustyna] Kotynia, R[adzisław] Kordek, B[eata] Smolarz, A[licja] Kozłowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Proliferation, epidermal growth factor-receptor, protein tyrosine kinases, and apoptosis related proteins in Helicobacter pylori - induced chronic gastritis.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2007 : Vol. 56, suppl. 3, s. A58
Uwagi: 15th UEGW Paris 28-31.10.2007
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst3/16
Autorzy: J[ustyna] Kotynia, B[eata] Smolarz, R[adzisław] Kordek, A[licja] Kozłowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: BAX, BCL-2 expression and proliferation in Helicobacter pylori - induced gastritis, atrophy, intestinal metaplasia and in gastric cancer.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2006 : Vol. 55, suppl. 5, s. A91
Uwagi: 14th United European Gastroentrology Week, Berlin, 21-25 October 2006
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/16
Autorzy: Justyna Kotynia, Radzisław Kordek, Alicja Kozłowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Protein tyrosine kinases activities, p53, EGF-R and Ki-67 expresssions in Helicobacter pylori - induced chronic gastritis.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 253-258
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/16
Autorzy: J[ustyna] Kotynia, R[adzisław] Kordek, A[licja] Kozłowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Epidermal growth factor-receptor enhanced expression in Helicobacter pylori induced gastritis is correlated with infflammatory activity but not with chronic inflammation.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2005 : Vol. 54, suppl. 7, s. A22
Uwagi: 13 th United European Gastroenterology Week, 2005 Copenhagen
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/16
Autorzy: Justyna Kotynia, Radzisław Kordek, Alicja Kozłowska, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Gastric mucosal proliferative and total tyrosine kinases activities increase in Helicobacter pylori - induced chronic gastritis.
Czasopismo: Int J Gastrointest Cancer
Szczegóły: 2005 : Vol. 36, nr 3, s. 121-130, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1537-3649
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst7/16
Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J. Pełka, Z[ofia] Balwierz, M[arzanna] Jarzębska, A[licja] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Pollen counts and prevalence of pollen sensitization in children living in rural and urban areas.
Czasopismo: Allergy Clin Immunol Int
Szczegóły: 2005 : Vol. 17 suppl., nr 1, s. 398
Uwagi: XIX World Allergy Organization Congress XXIV Congres of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) Munich, Germany June 26 - July 1, 2005
ISSN: 0838-1925
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/16
Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J. Pełka, L[eszek] Korzon, Z[ofia] Balwierz, A[licja] Kozłowska, M[arzanna] Jarzębska, M[ałgorzata] Czarnecka, B[ożena] Kubicka-Kozik, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Uczulenie na pyłki roślin u dzieci centralnej Polski w odniesieniu do analizy opadu pyłkowego w powietrzu atmosferycznym środowiska miejskiego i wiejskiego centralnej Polski w latach 2002-2003.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 156-157
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/16
Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, A[licja] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, J. Pełka, M[arzanna] Jarzębska, L[eszek] Korzon, M[ałgorzata] Czarnecka, B[ożena] Kubicka-Kozik, T[omasz] Gwardys, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Większa częstość alergii o dzieci gimnazjalnych środowiska miejskiego w porównaniu z wiejskim centralnej Polski.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 143
Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 8-11 czerwca 2005 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/16
Autorzy: J[ustyna] Kotynia, R[adzisław] Kordek, A[licja] Kozłowska, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Correlation of gastric mucosal proliferation, p53 expression and total tyrosine kinase activities in Helicobacter pylori induced gastritis.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2004 : Vol. 53, suppl. 6, s. A296
Uwagi: 12th UEGW Prague 25-29 September 2004
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/16
Autorzy: Alicja Kozłowska.
Tytuł: Dyspepsja czynnościowa (Functional dyspepsia (FD).
Tytuł całości: W: Zarys gastroenterologii / praca zbior. pod red. Ewy Małeckiej-Panas.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 37-39, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

12/16
Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J. Pełka, A[licja] Kozłowska, M[agdalena] Kaczała, M[ałgorzata] Czarnecka, B[ożena] Kozik, L[eszek] Korzon, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ocena występowania alergii IgE-zależnej u dzieci środowiska miejskiego i wiejskiego centralnej Polski.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 115
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

13/16
Autorzy: B[arbara] Majkowska-Wojciechowska, J. Pełka, L[eszek] Korzon, M[agdalena] Kaczała, A[licja] Kozłowska, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Striking differences in the prevalence of allergic sensitization among school children living in urban and rural areas in Poland.
Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress The young investigator at the grontiers of allergy 12-16 June 2004, Amsterdam : abstract books.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2004
Strony: s. 211
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/16
Autorzy: Alicja Kozłowska.
Tytuł: Uchyłki jelita grubego.
Tytuł całości: W: Zarys gastroenterologii / praca zbior. pod red. Ewy Małeckiej-Panas.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 71-74, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

15/16
Autorzy: Justyna Kotynia, Alicja Kozłowska, Radzisław Kordek, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na aktywność proliferacyjną aktywność kinaz tyrozynowych oraz ekspresję białka p53 w błonie śluzowej żołądka.
Tytuł całości: W: XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Warszawa 4-6 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 55-56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: A. Gąsiorowska, A[licja] Kozłowska, D. Orszulak-Michalak, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Elevated fasting plasma lewel of islet amyloid polypeptide (IAPP) in chronic alcoholic pancreatitis (CAP).
Czasopismo: Hepatogastroenterology
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, nr 49, s. 258-262
ISSN: 0172-6390
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.833
Punktacja Min. Nauki: 8.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi