Zapytanie: KOWALSKI MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: M. Stańczyk, T[omasz] Śliwinski, M[agda] Cuchra, M[ałgorzata] Zubowska, A[nna] Bielecka-Kowalska, M[arcin] Kowalski, J[anusz] Szemraj, W[ojciech] Młynarski, I. Majsterek.
Tytuł: The association of polymorphisms in DNA base excision repair genes XRCC1, OGG1 and MUTYH with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia.
Czasopismo: Mol Biol Rep
Szczegóły: 2011 : Vol. 38, nr 1, s. 445-451
ISSN: 0301-4851
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.929
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/20
Autorzy: J[urek] Olszewski, M[arcin] Kowalski, P[aweł] Rusin, A[lina] Morawiec-Sztandera, A Fartak, A[nna] Bielecka-Kowalska, J[arosław] Miłoński, I. Majsterek.
Tytuł: Analiza efektywności naprawy uszkodzeń oksydacyjnych DNA po działaniu czynników genotoksycznie aktywnych na komórki pacjentów z nowotworami głowy i szyi.
Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Strony: s. 12
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/20
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Brocka, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej krwi u chorych na zespół metaboliczny z towarzyszącymi chorobami przyzębia i bez tych chorób.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 156, s. 626-630, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

4/20
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Brocka, Marcin Barylski, Edward Kowalczyk, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u chorych na zespół metaboliczny.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 156, s. 620-625, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/20
Autorzy: Monika Domarecka, Łukasz Pawlak, Bartosz Suliborski, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: Wpływ stresu psychosocjalnego na występowanie u młodzieży para funkcji i dysfunkcji narządu żucia.
Czasopismo: Protet Stomatol
Szczegóły: 2008 : T. 58, nr 5, s. 328
ISSN: 0033-1783
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/20
Autorzy: Maciej Split, Maciej Romanowicz, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: The assessment of mandibular movements in edentulous patients.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 2, s. 135-139, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst7/20
Autorzy: Maciej Split, Maciej Romanowicz, Agnieszka Homa, Marcin Kowalski, Wojciech Split.
Tytuł: Assessment of mandibular movements in edentulous patients after prosthetic rehabilitation. Mandibular movements in edentulous patients.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 4, s. 265-268, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst8/20
Autorzy: L[ucjan] Pawlicki, M[arcin] Kowalski, J. Kowalski, J[an] Błaszczyk, M[arcin] Barylski, A. Lewiński.
Tytuł: Assessment of periodontal state in patients with coronary heart disease.
Czasopismo: Atheroscler Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 7, nr 3, s. 412
Uwagi: XIV International Sympozjum on Atherosclerosis Rome, Italy, June 18-22, 2006
ISSN: 0021-9150
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.963

Pełny tekst9/20
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Kowalska, Maciej Split, Wojciech Split, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena uzależnienia od tytoniu oraz stanu uzębienia u osób z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami układu oddechowego.
Czasopismo: Acta Clin Morphol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 24-29, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-4314
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst10/20
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[arcin] Kowalski, B[artosz] Suliborski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Bóle głowy typu napięciowego (T-TH) u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia(dnż).
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/20
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Kowalska, Maciej Split, Wojciech Split, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej i uzębienia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc - część I.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 533-536, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/20
Autorzy: Marcin Kowalski, Ewa Kowalska, Maciej Split, Wojciech Split, Anita Wierzbicka-Ferszt, Lucjan Pawlicki, Jan Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu przyzębia u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - część II.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 537-541, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst13/20
Autorzy: M[onika] Sajewicz-Rosiak, K[atarzyna] Romańczuk-Split, Ł[ukasz] Pawlak, M[arcin] Kowalski, W[ojciech] Split.
Tytuł: Rozpowszechnienie dnż wśród młodzieży szkolnej na terenie Łodzi.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Wisła 19-21 maja 2005.
Adres wydawniczy: Wisła, 2005
Strony: s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/20
Autorzy: Jan Kowalski, Jan Błaszczyk, Tomasz Cegliński, Robert Irzmański, Marcin Kowalski, Włodzimierz Wróbel, Anna Krzemińska, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Wpływ karwedilolu na aktywność enzymów antyoksydacyjnych u chorych na stabilną dusznicę bolesną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 104, s. 160-163, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst15/20
Autorzy: Jan Kowalski, Jan Błaszczyk, Marcin Kowalski, Tomasz Cegliński, Włodzimierz Wróbel, Robert Irzmański, Anna Krzemińska, Lucjan Pawlicki.
Tytuł: Wpływ karwedilolu na peroksydację lipidów u chorych na stabilną dusznicę bolesną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 104, s. 156-159
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/20
Autorzy: M[arcin] Kowalski, E[wa] Kowalska, A[nita] Wierzbicka-Ferszt, M[aciej] Split, W[ojciech] Split, W[łodzimierz] Wróbel, J. Kowalski.
Tytuł: Ocena stanu uzębienia u chorych na POCHP.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 287
Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Łodź 22-25 września 2004
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst17/20
Autorzy: Ł[ukasz] Pawlak, M[onika] Sajewicz-Rosiak, M[arcin] Kowalski, M[onika] Domarecka, W[ojciech] Split.
Tytuł: Stopień odczuwania stresu u młodzieży szkolnej z dysfunkcją narządu żucia i z bólami głowy typu napięciowego.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Łagów Lubuski, 28-29.05.2004.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2004
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/20
Autorzy: Jan Kowalski, Jarosław Olejniczak, Jan Błaszczyk, Joanna Błaszczyk-Suszyńska, Marcin Kowalski, Edyta Petecka, Józef Kędziora.
Tytuł: Wpływ fluwastatyny i fenofibratu na aktywność enzymów bariery antyoksydacyjnej u chorych z dyslipidemią.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 285-288, wykr., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst19/20
Autorzy: Jan Kowalski, Jan Błaszczyk, Jarosław Olejniczak, Marcin Kowalski, Joanna Błaszczyk-Suszyńska, Edyta Petecka, Józef Kędziora, Jolanta Gburek.
Tytuł: Wpływ fluwastatyny i fenofibratu na wytwarzanie reaktywnych form tlenu i peroksydację lipidów u chorych z dyslipidemią.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 82, s. 279-284, wykr., bibliogr.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst20/20
Autorzy: Jan Kowalski, Edyta Petecka, Jan Błaszczyk, Joanna Marciniak, Marcin Kowalski, Joanna Błaszczyk-Suszyńska.
Tytuł: Ocena hipolipemizującego działania fenofibratu i fluwastatyny u osób ze stabilną dusznicą bolesną.
Czasopismo: Przegl Wojsk Med
Szczegóły: 2002 : T. 44, nr 1, s. 17-26, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1507-0603
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi