Zapytanie: KOWALSKA-KOPREK U
Liczba odnalezionych rekordów: 151Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/151

Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Dorota Estemberg, Anita Sikora-Szubert.
Tytuł: Evaluation of soluble concentration Fas and Fas ligand in maternal and cord blood 3rd trimester od pregnancy
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2018 : T. 89, nr 3, s. 142-146
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.621
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Dorota Estemberg, Anita Sikora-Szubert.
Tytuł: Evaluation of tissue metalloproteinase inhibitor TIMP-1 and Survivin levels during third trimester pregnancy- a preliminary report
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2017 : T. 88, nr 4, s. 198-204
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.621
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Józef Kobos, Jacek Pasiński.
Tytuł: Ocena ekspresji wybranych czynników pro- i antyapoptotycznych w syncytiotrofoblaście łożysk ludzkich oraz ich zmian pod wpływem suplementacji witaminowej.
Tytuł angielski: Evaluation of the expression of selected pro- and anti-apoptotic factors in syncytiotrophoblasts of human placenta and changes observed after vitamin supplementation.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2015 : T. 86, nr 11, s. 833-839, Streszcz., Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.609
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Dorota Estemberg, Anita Sikora-Szubert.
Tytuł: Ocena stężeń tkankowych inhibitorów metaloproteinaz TIMP-2 i TIMP-4 w III trymestrze ciąży.
Tytuł angielski: Evaluation of tissue metaloproteinases inhibitors TIMP-2 and TIMP-4 in III-rd trimester of pregnancy.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2015 : T. 86, nr 10, s. 737-741, Sum., Streszcz.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.609
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Dawid Lisiecki, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Porównanie skuteczności działania karbetocyny i oksytocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego po cięciu cesarskim.
Tytuł angielski: Comparison of carbetocin and oxytocin effectiveness for prevention of postpartum hemorrhage after caesarean delivery.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2015 : T. 86, nr 2, s. 107-112, Sum., Streszcz.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.609
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/151
Autorzy: Michał Kacprzak, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Marzenna Zielińska.
Tytuł: Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne u ciężarnej z zatorowością płucną.
Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic dilemmas in pregnant woman with pulmonary embolism.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2013 : T. 84, nr 6, s. 471-475
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.675
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/151
Autorzy: Katarzyna Orłowska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena porównawcza wybranych parametrów angiogenezy naczyniowej w łożyskach pochodzących z ciąż bliźniaczych dwuzygotycznych
Tytuł angielski: A comparative analysis of selected parameters of vascular angiogenesis in placentas from dizygotic twin pregnancies.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2013 : T. 84, nr 11, s. 338-943
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.675
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/151
Autorzy: Monika Głuchowska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena przydatności stężenia rozpuszczalnej endogliny jako czynnika predykcyjnego wystąpienia stanu przedrzucawkowego u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of endoglin level as a predictor of preeclampsia in pregnant women with hypertension.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2013 : T. 84, nr 10, s. 835-840
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.675
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

9/151
Autorzy: Jacek Pasiński, Arkadiusz Świerczewski, Dorota Estemberg, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Wpływ przyjmowania witaminy C oraz E na stężenie endoteliny-1 oraz nadtlenków lipidów w surowicy kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: The influence of vitamin C and E use on concentration of endothelin-1 and lipid peroxides in the serum of pregnant women with arterial hypertension.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2013 : T. 84, nr 1, s. 32-37
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.675
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

10/151
Autorzy: Ewa Kuś, Katarzyna Orłowska, Urszula Kowalska-Koprek, Jarosław Kalinka, Marlena Berner-Trąbska, Dorota Estemberg, Maria Brzozowska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Analiza sposobu zakończenia ciąży u kobiet po przebytym cięciu cesarskim
Tytuł angielski: Analysis of delivery types in women after previous cesarean section
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 83, nr 3, s. 174-177, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.786
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

11/151
Autorzy: Arkadiusz Świerczewski, Jacek Pasiński, Dorota Estemberg, Ewa Kuś, Maria Brzozowska, Jolanta Kuzmecka-Matuszewska, Urszula Kowalska-Koprek, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ciąża i poród u pacjentki z chłoniakiem nieziarniczym - opis przypadku
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 83, nr 1, s. 57-61
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.786
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

12/151
Autorzy: Arkadiusz Świerczewski, Józef Kobos, Jacek Pasiński, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ekspresja metaloproteinazy MMP-9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinazy TIMP-2 w łożyskach u ciężarnych z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 83, nr 6, s. 439-445, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.786
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

13/151
Autorzy: Anita Sikora-Szubert, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych parametrów biochemicznych u ciężarnych z idiopatycznymi obrzękami kończyn dolnych - doniesienie wstępne
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 83, nr 9, s. 660-664, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.786
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

14/151
Autorzy: Ewa Kuś, Arkadiusz Świerczewski, Jacek Pasiński, Dorota Estemberg, Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Wkładka wewnątrzmaciczna w wyrostku robaczkowym - opis przypadku
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 83, nr 2, s. 132-135, Streszcz., Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.786
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

15/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Analiza wskazań do porodu drogą cięcia cesarskiego noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową(*1500g)urodzonych w latach 2006-2010 w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi.
Tytuł angielski: Analysis of the indications for the caesarean section delivery for very low birthwaight neonates (<1500g) delivered in I Departament Gynecology and Obstetrics, Medical University in Lodz in 2006-2010.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 82, nr 8, s. 592-597, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.411
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

16/151
Autorzy: Dorota Estemberg, Anita Sikora-Szubert, Urszula Kowalska-Koprek, Marlena Berner-Trąbska, Maria Brzozowska, Jacek Pasiński, Arkadiusz Świerczewski, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Zmiany masy ciała podczas ciąży oraz stężenie insuliny i neuropeptydu Y u kobiet ciężarnych w zależności od BMI.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 82, nr 12, s. 892-899, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.411
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

17/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Sikora, Dorota Estemberg, Maria Brzozowska, Marlena Berner-Trąbska, Ewa Kuś, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Fizjoterapia w położnictwie.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 81, nr 6, s. 441-445, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

18/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Dorota Estemberg, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ocena stężenia wybranych parametrów biochemicznych w surowicy kobiet ciężarnych z zakażeniem HPV 16 i 18
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 81, nr 8, s. 578-581, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

19/151
Autorzy: Ewa Kuś, Arkadiusz Świerczewski, Dorota Estemberg, Urszula Kowalska-Koprek, Maria Brzozowska, Marlena Berner-Trąbska, Alicja Grabicka, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Przebieg ciąży i porodu u pacjentki po leczeniu oszczędzającym z powodu raka jajnika - opis przypadku.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 81, nr 1, s. 65-68, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

20/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Wpływ leczenia farmakologicznego na wybrane wykładniki cholestazy ciężarnych.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 81, nr 2, s. 94-98, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

21/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Sikora, Dorota Estemberg, Maria Brzozowska, Marlena Berner-Trąbska, Ewa Kuś, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Znaczenie zabiegów z zakresu fizjoterapii w wybranych schorzeniach ginekologicznych
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 81, nr 9, s. 708-711, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.367
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

22/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Szczerba, Urszula Kowalska-Koprek, Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Grzegorz Bartosz.
Tytuł: Expression of caspase-3, Bax and Bcl-2 in placentas from pregnancies complicated by treated and non-treated fetal growth restriction.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 9, s. 652-656, Streszcz.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst23/151
Autorzy: Ewa Kuś, Arkadiusz Świerczewski, Katarzyna Orłowska, Maria Brzozowska, Dorota Estemberg, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Histerektomia położnicza u pacjentki z mięśniakiem macicy podwójnej - opis przypadku.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 2, s. 124-128, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst24/151
Autorzy: Dorota Estemberg, Urszula Kowalska-Koprek, Maria Brzozowska, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena stężenia leptyny oraz śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu od 20 tygodnia ciąży, w zależności od wskaźnika masy ciała.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 5, s. 338-342, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst25/151
Autorzy: Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Dorota Estemberg, Katarzyna Orłowska, Ewa Kuś.
Tytuł: Wpływ nadwagi lub otyłości u ciężarnych na przebieg ciąży i okresu okołoporodowego z uwzględnieniem stanu urodzeniowego noworodka w oparciu o materiał kliniczny.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 11, s. 845-850, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst26/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Antykoncepcja.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 278-281
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

27/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Cholestaza.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 158-161
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

28/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Choroby układu krwiotwórczego.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 161-163
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

29/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Choroby wątroby.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 156-158
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

30/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ciąża ektopowa.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 226-229
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

31/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Wojciech Kazimierak, Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Pasiński, Ewa Kuś.
Tytuł: HLHS - congenital heart defect in High Risk Pregnancy Unit in 2001-2007.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 6, s. 422-425
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

32/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Wojciech Kazimierak, Dorota Estemberg, Jacek Pasiński, Ewa Kuś, Maria Brzozowska.
Tytuł: Obecność czynników ryzyka wystąpienia hipotrofii wewnątrzmacicznej a zastosowanie kwasu acetylosalicylowego.
Czasopismo: Perinatol Neonatol Ginekol
Szczegóły: 2008 : T. 1, z. 3, s. 222-226, Sum.
ISSN: 1899-5624
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst33/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Magdalena Lenczowska-Wężyk, Maria Brzozowska, Ewa Kuś.
Tytuł: Ocena przydatności 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego u ciężarnych metodą Holtera, dla poprawy efektów leczenia nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 3, s. 174-176, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

34/151
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Urszula Kowalska-Koprek, Marcin Serafin, Michał Skoczylas, Jakub Welfel.
Tytuł: Okołoporodowe wycięcie macicy, ocena wskazań i postępowania.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 42-44, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Okres dojrzewania.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 213-218
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

36/151
Autorzy: Ewa Kuś, Wojciech Kazimierak, Arkadiusz Świerczewski, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Przebieg ciąży w chorobie Leśniowskiego-Crohna - opis przypadku
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 3, s. 212-217, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

37/151
Autorzy: Dorota Estemberg, Urszula Kowalska-Koprek, Maria Brzozowska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Przyrost masy ciała a zagrożenie wystąpieniem nadciśnienia tętniczego w ciąży.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 9, s. 616-620, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

38/151
Autorzy: Ewa Kuś, Agata Nowacka, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Wojciech Kazimierak, Maria Brzozowska, Arkadiusz Świerczewski, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Wpływ dzietności matki na masę urodzeniową noworodka.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 5, s. 352-357, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst39/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Zaburzenia miesiączkowania.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginelokogia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2008
Strony: s. 218-221
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

40/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Arkadiusz Świerczewski, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Zbigniew Nowak, Ewa Kuś.
Tytuł: Analiza biocenozy kanału szyjki macicy u ciężarnych.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, nr 7, s. 214-217, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

41/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Antykoncepcja - zapobieganie ciąży.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 279-282
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

42/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Cholestaza.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 159-161
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

43/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Choroby układu krwiotwórczego.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 162-163
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

44/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Choroby wątroby.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 157-158
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

45/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ciąża ektopowa.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 227-229
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

46/151
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Sieroszewski, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Częstoskurcz nadkomorowy u płodu - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2007 : T. 3, z. 3, s. 230-233, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

47/151
Autorzy: Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska, Ewa Kuś.
Tytuł: Guz jelita u ciężarnej jako problem diagnostyczny i terapeutyczny- opis przypadku.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2007 : Vol. 43, nr 1, s. 74-76, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

48/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nominacja na profesora
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Typ publikacji: NOM
Punktacja Min. Nauki: 30.000

49/151
Autorzy: Dagmara Nawarra-Karowicz, Urszula Kowalska-Koprek, Agnieszka Olszak, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena częstości zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz jego typów w populacji miejskiej i wiejskiej.
Czasopismo: Przegl Ginekol Położ
Szczegóły: 2007 : T. 7, z. 2, s. 61-68, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-8602
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

50/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Ewa Kuś, Wojciech Kazimierak, Alicja Maścidło, Michał Brzozowski, Beata Niedźwiedzka, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ocena obecności zakażenia Chlamydia trachomatis oraz ocena flory bakteryjnej u kobiet ciężarnych w II i III trymestrze ciąży.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, nr 10, s. 787-791, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst51/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Okres dojrzewania.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 214-218
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

52/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek, Magdalena Lenczowska-Wężyk, Ewa Kuś.
Tytuł: Szew okrężny w zaawansowanej niewydolności cieśniowo-szyjkowej - ocena skuteczności leczenia na podstawie dalszego przebiegu ciąży.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2007 : Vol. 43, nr 1, s. 45-47, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

53/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Szczerba, Urszula Kowalska-Koprek, Agnieszka Nawrocka-Kunecka.
Tytuł: The evaluation of selected indices of apoptosis in placentas from pregnancies complicated by fetal growth restriction
Tytuł angielski: Zachowanie się wybranych parametrow oceny apoptozy w łożyskach pochodzących z ciąż powikłanych hipotrofią wewnatrzmaciczną
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, nr 7, s. 521-526, Streszcz.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

54/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Zaburzenia miesiączkowania.
Tytuł całości: W: Położnictwo i ginekologia / pod red. Teresy Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Adres wydawniczy: Łódź : Dział Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2007
Strony: s. 219-221
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

55/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Wojciech Kazimierak, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Analiza przyczyn porodu przedwczesnego, w tym wskazań do cięcia cesarskiego pomiędzy 24 a 34 tygodniem ciąży na materiale własnym Kliniki Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 2, s. 221-228, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst56/151
Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, Z[bigniew] Nowak, U. Kowalska-Koprek.
Tytuł: Bezobjawowe zakażenia wirusem HPV u kobiet w II i III trymestrze ciąży.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 1, s. 23
Uwagi: XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Poznań 28-30 września 2006
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst57/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś.
Tytuł: Ciąża u pierwiastki powikłana przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego w 15 tygodniu ciąży zakończona porodem donoszonego noworodka - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 4, s. 310-313, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst58/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Wojciech Kazimierak, Marlena Berner-Trąbska, Dorota Estemberg, Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś.
Tytuł: Cięcie cesarskie a poród fizjologiczny w aspekcie równowagi wolnorodnikowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 2, s. 151-158, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst59/151
Autorzy: K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, J[erzy] Stańczyk.
Tytuł: Evaluation of cardiac function in fetuses with intrauterine growth retardation using the Tei index.
Tytuł całości: W: XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 5th - 10th November 2006 Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book .
Adres wydawniczy: Kuala Lumpur, 2006
Strony: s. 54
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

60/151
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Katarzyna Jarosik, Katarzyna Janiak, Andrzej Sysa, Urszula Kowalska-Koprek, Jan Wilczyński, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Losy płodów z tachykardiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 35-39, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

61/151
Autorzy: Ewa Kuś, Wojciech Kazimierak, Arkadiusz Świerczewski, Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Marlena Berner-Trąbska.
Tytuł: Niedokrwistość ciężarnych jako czynnik ryzyka porodu przedwczesnego i hypotrofii płodu.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2006 : Vol. 42, nr 2, s. 62-64, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

62/151
Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, A[nita] Szczerba, U. Kowalska-Koprek, A[gnieszka] Nawrocka-Kunecka.
Tytuł: Ocena nasilenia procesu apoptozy w łożyskach w ciąży powikłanej zespołem opóźnionego wzrastania płodu.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 1, s. 21
Uwagi: XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Poznań 28-30 września 2006
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst63/151
Autorzy: Dorota Estemberg, Urszula Kowalska-Koprek, Anita Szczerba, Paweł Estemberg, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena stężenia śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF) u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 11, s. 858-864, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst64/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Piotr Sieroszewski, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ocena wartości wskaźników przepływów w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu w ciąży powikłanej hipotrofią wewnątrzmaciczną a sposób zakończenia ciąży i stan urodzeniowy noworodka.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 12, s. 945-951, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst65/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Maria Brzozowska, Barbara Kocięba-Gała, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś.
Tytuł: Pęknięcie pęcherza płodowego w ciąży niedonoszonej w materiale Kliniki Patologii Ciąży UM w Łodzi z lat 2001-2003.
Czasopismo: Przegl Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 6, z. 2, s. 117-120, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1731-8602
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

66/151
Autorzy: Ewa Kuś, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Sieroszewski, Wojciech Kazimierak, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Pomyślne zakończenie ciąży powikłanej wodobrzuszem płodu - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 7, s. 555-558, Sum.
Uwagi: Praca zgłoszona na Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii", Łódź, 6-8.10.2005
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst67/151
Autorzy: M[arek] Spaczyński, J[anusz] Woytoń, L[ongin] Marianowski, W[iesław] Szymański, S[tanisław] Radowicki, J[arosław] Oleszczuk, T[omasz] Paszkowski, J[acek] Brązert, L[eszek] Pawelczyk, A[nita] Olejek, K[rzysztof] Drews, R[omuald] Dębski, A[rtur] Czekierdowski, M[arek] Szpakowski, K[rzysztof] Czajkowski, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz, J[acek] Suzin, T[omasz] Pertyński, P[iotr] Oszukowski, J[an] Wilczyński, G[rzegorz] Krasomski, Z[bigniew] Pietrzak, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Sysa, L[ech] Polis, C[zesław] Szymkiewicz, J[anusz] Bohosiewicz, A[ndrzej] Chilarski, J[acek] Moll, M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, M[irosław] Wielgoś, K[rzysztof] Sodowski, T. Niemiec, Z[bigniew] Celewicz, R. Spaczyński, M. Ropacka, K. Preis, M[arek] Pietryga, W[aldemar] Sawicki, M. Skotnicki, J. Szamatowicz, M. Dubiel, J. Zamłyński, P. Sieroszewski, A. Karowicz-Bilińska, M. Świątkowska-Freund, A[gata] Włoch, K[rzysztof] Grettka, B[artosz] Czuba, K[atarzyna] Janiak, B. Borowski, P[iotr] Kaczmarek, P. Puacz, I[wona] Maroszyńska.
Tytuł: Terapia płodu - aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowane w dniach 25-27 sierpnie 2006 roku w Łodzi pod kierunkiem Prezesa Sekcji Terapii Płodu PTG prof. Krzysztofa Szaflika.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 2, s. 59-103, ryc., tab.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

68/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Arkadiusz Świerczewski, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Maria Brzozowska, Ewa Kuś.
Tytuł: Wyłuszczanie mięśniaków podczas cięcia cesarskiego - kliniczne korzyści czy zbędne ryzyko?
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 231-236, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst69/151
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Marciszewska, Beata Kierzkowska, Marlena Berner-Trąbska, Paweł Krajewski, Urszula Kowalska-Koprek, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zespól przetoczeniowy w ciąży bliźniaczej - opis przypadku.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2006 : Vol. 42, nr 2, s. 76-79, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

70/151
Autorzy: K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, P. Sieroszewski, P[aweł] Krajewski, J[acek] Suzin, P. Kędziora, J[erzy] Stańczyk.
Tytuł: Changes in inferior vena cava velocity waveforms and Doppler indices in intrauterine growth retarded fetuses.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl., s. 60
Uwagi: The 8th European Symposium Prevention of Congenital Anomalies : program and abstracts
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

71/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Dysplazja i rak szyjki macicy u ciężarnych z Kliniki Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 3, s. 203-208, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst72/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Intrahepatic cholestasis as a reason for the urgent caesarean sections.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2, s. 23-27, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst73/151
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, J[erzy] Stańczyk, K. Niewiadomska-Jarosik, K[atarzyna] Janiak, A[ndrzej] Sysa, U. Kowalska-Koprek, J[an] Wilczyński.
Tytuł: Losy płodów z tachyarytmiami nadkomorowymi : łódzkie badania dwuośrodkowe.
Tytuł całości: W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Warszawa, 28-29 października 2005 r.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: poz. 3
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

74/151
Autorzy: Witold Malinowski, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś.
Tytuł: Monochorionic diamniotic triplet pregnency complicated by the twin reserved-arterial-perfusion sequence and twin-to-twin transfusion syndrome simultaneously.
Czasopismo: Pol J Gyneacol Invest
Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 4, s. 143-146, ryc., bibliogr.
ISSN: 1506-4794
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

75/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Maria Brzozowska, Wojciech Kazimierak, Marlena Berner-Trąbska, Ewa Kuś.
Tytuł: Niepowściągliwe wymioty ciężarnych powikłane encefalopatią Wernickiego - opis przypadku.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2, s. 129-133, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst76/151
Autorzy: Elżbieta Lipecka-Kidawska, Elżbieta Baś-Budecka, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Urszula Kowalska-Koprek, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Ocena przepływów w przewodzie żylnym (DV) w ciążach powikłanych hipotrofią - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, nr 22, s. 101-103, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

77/151
Autorzy: Dorota Estemberg, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś, Paweł Estemberg, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena stężenia leptyny u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym w zależności od masy ciała.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 3, s. 157-160, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst78/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Wojciech Kazimierak, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ocena trofii płodu u kobiet po leczeniu niepłodności spowodowanej endometriozą.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2005 : Vol. 41, znr 1, s. 42-44, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

79/151
Autorzy: Dagmara Nawarra-Karowicz, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ocena wystąpienia czynników ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz stopnia jego onkogenności wśród mieszkanek wsi.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2005 : R. 4, nr 4, s. 22-30, tab., bibliogr.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

80/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Ewa Kuś, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Ocena zachowania się całkowitej aktywności antyoksydacyjnej mierzonej metodą FRAP w hipotrofii wewnątrzmacicznej płodu podczas leczenia L-argininą i kwasem acetylosalicylowym.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 12, s. 1355-1357, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst81/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Ewa Kuś, Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska.
Tytuł: Ostre stany zagrożenia życia jako nagłe wskazania do cięcia cesarskiego w ciążach powikłanych nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2, s. 47-52, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst82/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anita Szczerba, Zbigniew Nowak, Wojciech Kuźniak, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Protein damage risk in women with intrahepatic cholestasis based on the thiol and carbonyl groups concentration.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 4, s. 33-35, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst83/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Przebieg ciąży u kobiet leczonych z powodu endometriozy za pomocą danazolu.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2005 : Vol. 41, nr 2, s. 42-44, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

84/151
Autorzy: Ewa Kuś, Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska, Marlena Berner-Trąbska, Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Przebieg porodów makrosomicznych na materiale własnym.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2005 : Vol. 41, nr 2, s. 45-47, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

85/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Rak szyjki macicy stanem naglącym w ciąży.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2, s. 173-177, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst86/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Skuteczne leczenie ciężkiej endometriozy powikłanej niedrożnością jelit spowodowaną zrostami wewnątrzotrzewnowymi. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2005 : Vol. 41, nr 1, s. 59-60, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

87/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Stężenie antytrombiny III oraz D-dimerów fibryny we krwi obwodowej w aspekcie zagrożenia wystąpieniem zespołu DIC u ciężarnych z zespołem ograniczonego wzrastania wewnątrzmacicznego płodów.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2, s. 53-58, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst88/151
Autorzy: Jerzy Stańczyk, Beata Kierzkowska, Urszula Kowalska-Koprek, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik.
Tytuł: Zastosowanie diagnostyki prenatalnej w wykrywaniu wrodzonych wad serca - ocena wybranych parametrów echokardiograficznych.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 11, s. 890-897, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst89/151
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Kędziora, Jacek Suzin, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie wskaźnika TEI do oceny funkcji mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 91
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

90/151
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Kędziora, Dominika Tomecka, Paweł Krajewski, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie wskaźnika TEl do oceny funkcji mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
Czasopismo: Med Wieku Rozw
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2, s. 153-160, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst91/151
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Marciszewska, Beata Kierzkowska, Marlena Berner-Trąbska, Paweł Krajewski, Urszula Kowalska-Koprek, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zespół przetoczeniowy w ciąży bliźniaczej - opis przypadku.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2006 : Vol. 42, nr 2, s. 76-79, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

92/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Anna Kaczorowska, Anna Domagalska, Leszek Gottwald, Andrzej Bieńkiewicz.
Tytuł: Znieczulenie do cięcia cesarskiego - preferencje ciężarnych i rodzących.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 1, s. 49-53, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst93/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Wojciech Kazimierak, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Leszek Gottwald, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Analiza lokalizacji i wielkości mięśniaków macicy usuwanych podczas cięć cesarskich na materiale Kliniki Patologii Ciąży.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, suppl., s. 109-113, Sum.
Uwagi: II Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w perinatologii i ginekologii" Bytom - Wisła 2-4.12.2004
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

94/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Wojciech Kazimierak, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Leszek Gottwald, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów układu krzepnięcia u ciężarnych z hipotrofią wewnątrzmaciczną płodów.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, suppl., s. 114-118, Sum.
Uwagi: II Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w perinatologii i ginekologii" Bytom - Wisła 2-4.12.2004
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

95/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Assessment of protein damage risk in women with intrauterine growth restriction based on the measurement of thiol-groups concentration.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 3, s. 49-51, tab., bibliogr.
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst96/151
Autorzy: Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Urszula Kowalska-Koprek, Andrzej Piotrowski, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Częstoskurcz nadkomorowy u płodu rozpoznany w 26 tygodniu ciąży. Opis przypadku.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 363-366
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

97/151
Autorzy: B. Kierzkowska, K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, A[ndrzej] Piotrowski, J[erzy] Stańczyk.
Tytuł: Częstoskurcz nadkomorowy z niewydolnością krążenia u płodu - opis przypadku.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2004 : Vol. 11 streszcz., s. 26
Uwagi: XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zamość, 6-8 maja 2004 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

98/151
Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Dagmara Nawarra, Viachaslau Kulik, Wojciech Kazimierak.
Tytuł: Duże mięśniaki macicy wikłające ciążę u 47-letniej wieloródki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2004 : R. 3, nr 4, s. 53-55, bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

99/151
Autorzy: M[arlena] Berner-Trąbska, U. Kowalska-Koprek, E. Kuś, D[ariusz] Sosnowski.
Tytuł: Kryteria ultrasonograficzne niewydolności cieśniowo-szyjkowej wraz z badaniem klinicznym wskazaniem do wczesnego leczenia operacyjnego (założenia szwu okrężnego).
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 103
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

100/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Jacek Suzin, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Sieroszewski.
Tytuł: Leczenie hipotrofii wewnątrzmacicznej płodu za pomocą L-argininy - ocena kliniczna i biochemiczna.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 40, nr 3, s. 54-59, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

101/151
Autorzy: Ewa Kuś, Wojciech Kazimierak, Maria Brzozowska, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Nadciśnienie tętnicze u kobiet ciężarnych.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 9, s. 968-971, bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst102/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Agata Karowicz-Bilińska, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Nitric oxide donors as a therapy of fetal growth restriction coexisting with preeclampsia.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 1, s. 51-54, wykr., bibliogr.
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst103/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Małgorzata Marszałek, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
Tytuł: Ocena stężenia grup karbonylowych u kobiet ciężarnych z hipotrofią wewnątrzmaciczną płodu leczonych L-argininą i kwasem acetylosalicylowym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 1, s. 5-20, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst104/151
Autorzy: Jerzy Stańczyk, Urszula Kowalska-Koprek, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodnictwa.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 2, s. 124-127, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst105/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Dagmara Navarra.
Tytuł: Products of lipid degradation Schiff-bases and malondialdehyde in intrauterine growth restriction treated by L-arginine.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 1, s. 55-58, tab., wykr., bibliogr. .
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst106/151
Autorzy: E[lżbieta] Lipecka-Kidawska, K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, J[erzy] Stańczyk, J[acek] Suzin.
Tytuł: Przepływ krwi w aorcie zstępującej płodu w ciąży powikłanej hipotrofią.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 62
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

107/151
Autorzy: Wojciech Kazimierak, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Agata Karowicz-Bilińska, Maria Brzozowska, Leszek Gottwald, Viachaslau Kulik, Urszula Kowalska-Koprek.
Tytuł: Rodzaj porodu a wyniki położnicze w porodach przedwczesnych.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, suppl., s. 119-122, Sum.
Uwagi: II Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w perinatologii i ginekologii" Bytom - Wisła 2-4.12.2004
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

108/151
Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, J[acek] Suzin, U. Kowalska-Koprek, P. Sieroszewski.
Tytuł: The concentration of lipid peroxides and 8-isoprostane in intrauterine growth restriction treated by L-arginine.
Tytuł całości: W: The XVIIIth European Congress of Obstetric and Gynaecology Athens, Greece May 12-15, 2004 : final programme & book of abstracts.
Adres wydawniczy: Athens, 2004
Strony: -s. 152-153
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

109/151
Autorzy: Elżbieta Lipecka-Kidawska, Jolanta Kuzmecka-Matuszewska, Marlena Berner-Trąbska, Ewa Kuś, Urszula Kowalska-Koprek, Leszek Gottwald.
Tytuł: Ultrasonograficzna diagnostyka niewydolności szyjki macicy.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 7, s. 518-521, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst110/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz.
Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia przezskórnymi plastrami z GTN kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym na stabilizację ciśnienia tętniczego oraz stan pourodzeniowy noworodków.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 2, s. 134-137, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst111/151
Autorzy: Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Agata Karowicz-Bilińska, Wojciech Kazimierak, Ewa Kuś, Marlena Berner-Trąbska, Leszek Gottwald.
Tytuł: Zastosowanie donorów tlenku azotu w leczeniu hipotrofii płodu w przebiegu nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, suppl., s. 32-36, Sum.
Uwagi: II Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w perinatologii i ginekologi" Bytom - Wisła 2-4.12.2004
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

112/151
Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, U. Kowalska-Koprek.
Tytuł: Analiza skuteczności zastosowania preparatu Aldara w leczeniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Analysis of human papilloma virus infections Aldara treatment efficiency
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 74, suppl. 2, s. 80
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst113/151
Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
Tytuł: Analiza zachowania się stężeń 8-izoprostanu jako markera stresu oksydacyjnego u ciężarnych z IUGR
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 10, s. 1136-1142, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

114/151
Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, U. Kowalska-Koprek, J[acek] Suzin, P. Sieroszewski.
Tytuł: Analiza zachowania się stężeń 8-izoprostanu jako markera stresu oksydacyjnego u ciężarnych z IUGR
Tytuł angielski: Analysis of concentration rate of 8-isoprostane as the oxidative stress marker
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 74, suppl. 2, s. 82
Konferencja: , Bydgoszcz, 2003.09.17
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  115/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Całkowita aktywność antyoksydacyjna mierzona metodą ABTS u kobiet ciężarnych z hipotrofią wewnątrzmaciczną leczonych za pomoca L-argininy
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 10, s. 1130-1136, summ.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  116/151
  Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, U. Kowalska-Koprek, J[acek] Suzin, P. Sieroszewski.
  Tytuł: Całkowita aktywność antyoksydacyjna mierzona metodą ABTS u kobiet ciężarnych z hipotrofią wewnątrzmaciczną leczonych za pomocą L-argininy.
  Tytuł angielski: The total antioxidative activity measured by ABTS method in women with IUGR treated by L-arginine
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, supl. 2, s. 81
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2003.09.17
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  117/151
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Urszula Kowalska-Koprek, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Diagnostyka kardiologiczna u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 12, s. 1531-1535, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  118/151
  Autorzy: K. Niewiadomska-Jarosik, U. Kowalska-Koprek, E[lżbieta] Lipecka-Kidawska, J[erzy] Stańczyk, M[arek] Niwald.
  Tytuł: Evaluation of the diastolic cardiac function in fetuses with intrauterine growth retardation.
  Czasopismo: Int J Gynaecol Obstet
  Szczegóły: 2003 : Vol. 83, suppl. 3, s. 67
  ISSN: 0020-7292
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  119/151
  Autorzy: Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Urszula Kowalska-Koprek.
  Tytuł: Mięśniaki macicy u kobiet ciężarnych.
  Czasopismo: Biul Inf Oddz Śląsk Pol Tow Med Perinat
  Szczegóły: 2003 : nr 4, s. 4-6
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  120/151
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Urszula Kowalska-Koprek, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej komór serca u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
  Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
  Strony: s. 39
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  121/151
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Marek Niwald, Urszula Kowalska-Koprek, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Ocena funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnatrzmacicznego.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 78, nr 6, s. 487-491, Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  122/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Rozwój ciąży w szczątkowym rogu macicy.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 7, s. 550-552, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  123/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Stężenie metabolitów tlenku azotu u kobiet z hipotrofią wewnątrzmaciczną leczonych L-argininą.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 8, s. 612-617, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  124/151
  Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, J[acek] Suzin, U. Kowalska-Koprek, P. Sieroszewski.
  Tytuł: The total antioxidative activity measured by frap method in women with hypertension in pregnancy.
  Tytuł całości: W: The Fourth World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility Berlin, Germany, April 24-27, 2003 : program & abstracts.
  Adres wydawniczy: Berlin, 2003
  Strony: s. 44
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  125/151
  Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Maria Brzozowska, Ewa Kuś.
  Tytuł: Wskazania do cięcia cesarskiego w Klinice Patologii Ciąży IGP UM w Łodzi. Część I.
  Tytuł angielski: Indications to caesarean section in Departament of Pathological Pregnancy Institute of Gynaecology and Obstetrics. Part I
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, suppl. 2, s. 105
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  126/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Zachowanie sie niektórych parametrów układu krzepnięcia u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 1, s. 55-59, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  127/151
  Autorzy: Mariusz Grzesiak, Maria Brzozowska, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Analiza stężeń D-dimerów w surowicy kobiet ciężarnych między 30 a 38 tygodniem ciąży fizjologicznej.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 22
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  128/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anna Janaszewska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Całkowita aktywność antyoksydacyjna mierzona metodą FRAP u kobiet z hipotrofią wewnątrzmaciczną leczonych L-argininą.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 30-31
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  129/151
  Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, M[ałgorzata] Marszałek, U. Kowalska-Koprek, J[acek] Suzin.
  Tytuł: Carbonyl groups concentration in intrauterine growth restriction (IUGR) treated by L-arginine.
  Czasopismo: Adolesc Gynecol Reprod Menop
  Szczegóły: 2002 : Vol. 14, nr 3, s. 275
  ISSN: 1105-1388
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  130/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Mariusz Grzesiak, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Ciąża i poród u kobiety po leczeniu raka jajnika - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in woman after ovarian cancer treatment - case report
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 4, s. 364-366, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  131/151
  Autorzy: A. Karowicz-Bilińska, U. Kowalska-Koprek, D[agmara] Nawarra, P. Sieroszewski.
  Tytuł: Coagulation parameters evaluation in pregnant women with varicose veins.
  Czasopismo: Ceska Gynekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 67, suppl. 2, s. 36
  Konferencja: , Prague, 2002.05.22
  ISSN: 1210-7832
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  132/151
  Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Urszula Kowalska-Koprek, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Jerzy Stańczyk.
  Tytuł: Diagnostyka kardiologiczna u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 57
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  133/151
  Autorzy: Urszula Kowalska-Koprek, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Jacek Suzin, Maria Krzyżanowska-Woźniak, Ludwika Giernat, Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Dysplazja i rak szyjki macicy u ciężarnych z Kliniki Patologii Ciąży I.G. i P. U.M. w Łodzi.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 51
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  134/151
  Autorzy: U. Kowalska-Koprek, T[eresa] Pajszczyk-Kieszkiewicz.
  Tytuł: Historia Kliniki Patologii Ciąży Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 111-117
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL

  135/151
  Autorzy: M[aria] Brzozowska, U. Kowalska-Koprek, A. Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Long-term therapy of pregnant women affected by HA with GTN transdermal patches.
  Czasopismo: Ceska Gynekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 67, suppl. 2, s. 89
  Konferencja: , Prague, 2002.05.22
  ISSN: 1210-7832
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  136/151
  Autorzy: Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Wojciech Kazimierak, Waldemar Lech, Elżbieta Lipecka-Kidawska, Piotr Sieroszewski, Urszula Kowalska-Koprek.
  Tytuł: Mięśniaki u kobiet ciężarnych
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 4, s. 291-296, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  137/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Ludwika Giernat, Mariusz Grzesiak, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Ocena histopatologiczna mięśniaków macicy pochodzących z cięć cesarskich.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 32
  Uwagi: Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych, Łódź, 21-23 listopada 2002
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  138/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Małgorzata Marszałek, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Ocena stężenia grup karbonylowych u kobiet ciężarnych z hipotrofią wewnątrzmaciczną płodu leczonych za pomocą L-argininy.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 36-37
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  139/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Małgorzata Marszałek, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Ocena zagrożenia uszkodzeniem białek u kobiet z hipotrofią wewnątrzmaciczną płodu na podstawie pomiaru stężeń grup SH.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 34-35
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  140/151
  Autorzy: M[aria] Brzozowska, U. Kowalska-Koprek.
  Tytuł: Optional therapy method of severe arterial hypertension in pregnant women.
  Czasopismo: Fetal Diagn Ther
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, suppl. 1, s. 68-69
  ISSN: 1015-3837
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  141/151
  Autorzy: Jerzy Stańczyk, Urszula Kowalska-Koprek, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik.
  Tytuł: Prenatalna diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodnictwa.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 74
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  142/151
  Autorzy: Piotr Sieroszewski, Jacek Suzin, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Prenatalna ultrasonografia inwazyjna w IGiP AM w Łodzi w latach 1999-2001
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 10, s. 13-16, Sum.
  Uwagi: grant KBN 4P05E 01817
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  143/151
  Autorzy: E[lżbieta] Lipecka-Kidawska, E. Kuś, U. Kowalska-Koprek.
  Tytuł: The course of pregnancy and labour in foetus with urinary system malformations.
  Czasopismo: Ceska Gynekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 67, suppl. 2, s. 62
  Konferencja: , Prague, 2002.05.22
  ISSN: 1210-7832
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  144/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: The SH-groups evaluation in women with IUGR treated by L-arginine.
  Czasopismo: Ceska Gynekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 67, suppl. 2, s. 95-96
  Konferencja: , Prague, 2002.05.22
  ISSN: 1210-7832
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  145/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Anna Janaszewska, Jacek Suzin, Urszula Kowalska-Koprek, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Total serum antioxidative activity measured by frap method in intrauterine growth restriction (IUGR) treated by L-arginine.
  Czasopismo: Adolesc Gynecol Reprod Menop
  Szczegóły: 2002 : Vol. 14, nr 3, s. 307
  Uwagi: The Fifth Athens Congress on Women`s Health & Disease Gynecologic & Reproductive Issues Athens, Greece, September 26-29, 2002 : book of abstracts
  ISSN: 1105-1388
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  146/151
  Autorzy: Piotr Sieroszewski, Jacek Suzin, Urszula Kowalska-Koprek, Wojciech Kazimierak, Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Ultrasonograficzna ocena mięśniaków macicy w ciąży
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 4, s. 297-300, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  147/151
  Autorzy: Piotr Sieroszewski, Jacek Suzin, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Ultrasonogtraficzna ocena leczenia hipotrofii płodu przy użyciu Donora NO (L-arginina).
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 70
  Uwagi: Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych, Łódź, 21-23 listopada 2002
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  148/151
  Autorzy: Stanisław Sporny, Urszula Kowalska-Koprek, Jarosław Szwalski, Andrzej Lewiński.
  Tytuł: Wole jajnikowe.
  Tytuł angielski: Struma of the ovary.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, nr 3, s. 387-393, Sum.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  149/151
  Autorzy: Maria Brzozowska, Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz, Urszula Kowalska-Koprek, Agata Karowicz-Bilińska.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego stosowania przezskórnych plastrów uwalniających trójazotan glicerolu (GTN) u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym na stabilizację ciśnienia tętniczego oraz stan pourodzeniowy noworodków.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 16
  Uwagi: Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych Łódź 21-23 listopada 2002
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  150/151
  Autorzy: Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek, Jacek Suzin, Piotr Sieroszewski.
  Tytuł: Zachowanie się wybranych parametrów krzepnięcia u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 33
  Uwagi: Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych, Łódź, 21-23 listopada 2002
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  151/151
  Autorzy: Jerzy Stańczyk, Urszula Kowalska-Koprek, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik.
  Tytuł: Zastosowanie diagnostyki prenatalnej w wykrywaniu wrodzonych wad serca - doświadczenia własne
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, suppl., s. 73
  Uwagi: Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych Łódź 21-23 listopada 2002
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi