Zapytanie: KOWALEWSKA-PIETRZAK MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/42

Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Usefulness of parametric renal clearance images in the assessment of basic risk factors renal scarring in children with recurrent urinary tract infections.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2017 : Vol. 20, nr 2, s. 76-80
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/42
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Marian J. Surma, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assesment of diagnostic efficacy of parametric clearance images in detection of renal scars in children with recurrent urinary tract infections (UTI).
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2012 : Vol. 39, suppl. 2, s.600 (abstr.)
Uwagi: XXV Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Mediolan, 27-31 października 2012 roku
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/42
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Wojciech Woźnicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Marian J. Surma, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Ocena skuteczności diagnostycznej parametrycznych oraz konwencjonalnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. B, s. 43-44
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/42
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Wojciech Woźnicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Przydatność metod scyntygraficznych w ocenie podstawowych klinicznych czynników ryzyka tworzenia blizn nerkowych u dzieci.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl.B, s. 44-45
Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Kielce,19-22 września 2012 roku
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Anna Pankowska.
Tytuł: Przeciwciała IgG anty-Ascaris lumbricoides u dzieci z nawracającymi infekcjami układu oddechowego - gdy dane kliniczne sugerują alergię.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2011 : T. 41, nr 3, s. 111-116, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Anna Pankowska.
Tytuł: Zakażenia Chlamydophila pneumoniae u dzieci młodszych. Doświadczenia jednego ośrodka. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Med Wieku Rozw
Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 1, s. 56-61, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

7/42
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Izabela Frieske, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Krystyna Bubińska, Wojciech Młynarski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of clinical usefulness of parametric clearance images in diagnosis of kindey cicatrisation in children with chronic infections of the urinary tract.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2010 : Vol. 13, nr 1, s. 8-14
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Dziecko z wrodzonymi mnogimi wadami układu moczowego - kliniczne rozpoznanie zespołu Townesa-Brocksa.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 122-124, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/42
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena możliwości diagnostycznych klirensowych obrazów parametrycznych nerek i sumacyjnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci i młodzieży z przewlekłymi infekcjami układu moczowego
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 56
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, 8-11 września 2010, Wrocław
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

10/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Anna Pakowska.
Tytuł: Zakażenia Chlamydophila pneumoniae u dzieci młodszych - doświadczenia jednego ośrodka. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2010 : Vol. 27, nr 4, s. 324
Uwagi: XXIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 16-18 września 2010, Poznań
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Pankowska.
Tytuł: Zapalenie płuc powikłane rozwojem ropni płuca u dziecka z zakażeniem Mycoplasma Pneumoniae - opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 3, s. 213-216, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/42
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[arian] Surma, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, W[ojciech] Młynarski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Diagnostic potential of renal clearance parametric images for detection of kidney scars in juveniles with chronic infections of the urinary tract.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. S301
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Wrodzona jedna czynna nerka - odmiana rozwojowa czy rzeczywisty problem kliniczny?
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 45-49, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst14/42
Autorzy: Agata Spadło, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2008 : Vol. 38, nr 3, s. 218-221, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Izabela Klich, Wojciech Młynarski.
Tytuł: TGF-Beta1 gene polymorphisms and primary vesicoureteral reflux in childhood.
Czasopismo: Pediatr Nephrol
Szczegóły: 2008 : Vol. 23, nr 12, s. 2195-2200
ISSN: 0931-041X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.936
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst16/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2007
Uwagi: 2006-2007
Typ publikacji: GR
Punktacja Min. Nauki: 10.000

17/42
Autorzy: Agata Spadło, Krystyna Wyka, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Ocena podocytów w osadzie moczu u dzieci z zespołem nerczycowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 130, s. 254-257, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst18/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Genetyczne podłoże mechanizmów warunkujących rozwój niewydolności nerek - rola genów układu renina-angiotensyna i TGF.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2006 : T. 81, nr 1, s. 4-8, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy u dziecka z zakażeniami układu moczowego - kiedy rośnie ryzyko rozwoju blizn w nerkach?
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 295-298, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst20/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Małgorzata Stolarska, Wojciech Młynarski, Beata Zalewska-Szewczyk, Katarzyna Nowak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Clinical outcome of T-cell lymphoproliterative disorders in children one centre experience.
Czasopismo: Prog Med Res
Szczegóły: 2004 : Vol. 1, s. [1-13], tab., wykr., bibliogr.
ISSN:
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

21/42
Autorzy: Mariusz Gadzicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Ewa Młodkowska, Małgorzata Knapska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Cortical scintigraphy in the evaluation of renal defects in children with vesico-ureteral reflux - optimization of the procedure and study interpretation.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2004 : Vol. 7, nr 2, s. 157-164
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst22/42
Autorzy: M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, M[ałgorzata] Knapska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Cortical scintigraphy in the evaluation of renal defects in children with vesico-ureteral reflux - optimization of the procedure and study interpretation.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2004 : Vol. 7, nr 1, s. 100
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz, 26-28 maja 2004
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst23/42
Autorzy: M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, M[ałgorzata] Knapska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Optymalizacja metodyki i interpretacji badania scyntygraficznego nerek u dzieci z podejrzeniem obecności blizn pozapalnych.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 45
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny u dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym - badania jednego ośrodka.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 79, nr 2, s. 121-125, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

25/42
Autorzy: J[oanna] Trelińska, J[anusz] Kozłowski, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak.
Tytuł: Analiza przyczyn zaburzeń mikcji u 4,5-letniego chłopca po leczeniu onkologicznym.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 44
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst26/42
Autorzy: M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena zgodności interpretacji scyntygramów nerek u dzieci z podejrzeniem obecności blizn pozapalnych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 16, tab.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst27/42
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, M[ałgorzata] Misztal, E[lżbieta] Zielińska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Odpływy pęcherzowo-moczowodowe u dzieci do 2 rż, leczonych w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii w Łodzi.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 24
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst28/42
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, J[anusz] Kozłowski, M. Gadzicki, E[wa] Młodkowska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny (ACE) jako czynnik rokowniczy rozwoju nefropatii odpływowej.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, supl. 1, s. 15, tab.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst29/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci rasy białej z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym - metaanaliza.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2003 : T. 78, nr 6, s. 481-486, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

30/42
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, I[zabela] Kubryn, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym rasy kaukaskiej - meta - analiza.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

31/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Ewa Młodkowska, Janusz Kozłowski, Izabela Kubryn, Mariusz Gadzicki, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z zakażeniami układu moczowego w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 80, s. 102-105, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst32/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Izabela Kubryn, Jerzy Bodalski.
Tytuł: The association of the angiotensin-converting enzyme gene with primary vesicoureteric reflux and renal scarring in polish children.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2003 : Vol. 18, suppl. 4, s. 523
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

33/42
Autorzy: Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska, Janusz Kozłowski, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wpływ ciśnienia tętniczego na funkcję nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: The influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 81, s. 210-212, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst34/42
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, E[wa] Młodkowska, J[anusz] Kozłowski, M. Gadzicki, J. Kuśmierek, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Wpływ wybranych parametrów klinicznych na rozwój blizn w nerkach u dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowym.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/42
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, M[ałgorzata] Rychwalska, E[lżbieta] Czerniawska.
Tytuł: Ciężkie nadciśnienie tętnicze (HA) w przebiegu późno rozpoznanej koarktacji aorty (CoAo) u 15-letniego chłopca.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn nerkowych u dzieci z chorobami układu moczowego.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 31-34, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst37/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Wojciech Młynarski, Ewa Młodkowska, Janusz Kozłowski, Izabela Kubryn, Mariusz Gadzicki, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 71, s. 352-354, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst38/42
Autorzy: M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, W[ojciech] Młynarski, E[wa] Młodkowska, J[anusz] Kozłowski, I[zabela] Kubryn, M. Gadzicki, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a powstawanie blizn w nerkach u dzieci z zakażeniami układu moczowego w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowego - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

39/42
Autorzy: Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Izabela Kubryn, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Polimorfizm genu konwertazy angiotensyny a występowanie pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowego u dzieci.
Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław, 18-22 września 2002 roku : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
Strony: s. 365, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

40/42
Autorzy: Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska, Janusz Kozłowski, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Wpływ ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : T. 12, nr 71, s. 359-361, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst41/42
Autorzy: I[wona] Pietrzak, A[gnieszka] Szadkowska, J[anusz] Kozłowski, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Wpływ ciśnienia tętniczego na funkcję nerek u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Tytuł całości: W: V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Białowieża 24-25 maja 2002 r. : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: , 2002
Strony: s. 51
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

42/42
Autorzy: Sławomir Chrul, Małgorzata Stolarska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Szczepaniak, Jolanta Zochniak, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Zaburzenia liczby chromosomów w ostrych białaczkach wieku dziecięcego i ich wpływ na przebieg leczenia - obserwacje własne.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 55-58, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi