Zapytanie: KOWALCZYK MARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/23

Autorzy: Piotr Bartnicki, Beata Franczyk, Jacek Rysz, Zbigniew Baj, Ewa Majewska, Mariusz Kowalczyk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe za cykl publikacji pt.: "Mechanizmy nefroprotekcyjnego i kardioprotekcyjnego działania glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2017 ; poz. 47
Uwagi: IF - 6,866
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/23
Autorzy: Piotr Bartnicki, Mariusz Kowalczyk, Beata Franczyk-Skóra, Zbigniew Baj, Jacek Rysz.
Tytuł: Evaluation of endothelial (dys)function, left ventricular structure and function in patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: Curr Vasc Pharmacol
Szczegóły: 2016 : Vol. 14, nr 4, s. 360 - 367
ISSN: 1570-1611
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.391
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/23
Autorzy: Jacek Rysz, Beata Franczyk, Piotr Bartnicki, Maciej Banach, Zbigniew Baj, Ewa Majewska, Jerzy Wranowicz, Anna Gluba-Brzózka, Anna Szarejko-Paradowska, Mariusz Kowalczyk, Robert Pietruszyński, Robert Olszewski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda II stopnia za cykl publikacji pt. \"Powikłania sercowo-naczyniowe u chorych z przewlekłą chorobą nerek\"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, 0

4/23
Autorzy: Piotr Bartnicki, Ewa Majewska, Mariusz Kowalczyk, Zbigniew Baj, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Impact of anemia treatment with methoxy polyethylene glycol-epoetin beta on polymorphonuclear cells apoptosis in predialysis patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: Pharmacol Rep
Szczegóły: 2015 : Vol. 67, nr 5, s. 842-845
ISSN: 1734-1140
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.251
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/23
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Piotr Bartnicki, Jan Błaszczyk, Mariusz Stępień, Anna Stepień, Rafał Wlazeł, Marek Paradowski, Paweł Fijałkowski, Małgorzata Majczyk, Mariusz Kowalczyk, Magdalena Rysz.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora II stopnia za cykl publikacji pt.:"Przewlekła choroba nerek i otyłość jako czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego".
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Piotr Bartnicki, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Impact of the type of dialyzer on endothelial function as measured by endogenic nitric oxide synthase and asymmetric dimethylarginine level in chronic hemodialysis patients after single dialysis sessions
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2013 : Vol. 28, suppl. 1, i204
Uwagi: 50th ERA-EDTA CONGRESS, MAY 18-21, 2013, Istanbul, Turkey
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/23
Autorzy: Anna Gluba, Mariusz Kowalczyk, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Nadciśnienia płucne u dializowanych pacjentów z PCHN.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Wrocław, 20-22 czerwca 2013 roku.
Strony: s. 89
Konferencja: , Wrocław, 20-22 czerwca 2013 roku.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/23
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Mariusz Stępień, Agata Bielecka-Dąbrowa, Mariusz Kowalczyk, Marcin Barylski, Anna Gluba, Stanisław Czekalski, Marcin Adamczak, Alicja Całka, Elżbieta Florczak, Zbigniew Gaciong, Jerzy Głuszek, Piotr Jankowski, Andrzej Januszewicz, Jacek Kądziela, Jacek Małyszko, Jolanta Małyszko, Przemysław Miarka, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Aleksander Prejbisz, Bolesław Rutkowski, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz, Łukasz Stryczyński, Andrzej Tykarski, Andrzej Więcek, Adam Witkowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe w 2012 roku, za monografię pt.:\"Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej\" pod red. Jacka Rysza i Macieja Banacha.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; -
Szczegóły: -
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0

9/23
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Mariusz Stępień, Agata Bielecka-Dąbrowa, Mariusz Kowalczyk, Marcin Barylski, Anna Gluba, Stanisław Czekalski, Marcin Adamczak, Alicja Całka, Elżbieta Florczak, Zbigniew Gaciong, Jerzy Głuszek, Piotr Jankowski, Andrzej Januszewicz, Jacek Kądziela, Jacek Małyszko, Jolanta Małyszko, Przemysław Miarka, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Aleksander Prejbisz, Bolesław Rutkowski, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz, Łukasz Stryczyński, Andrzej Tykarski, Andrzej Więcek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia za monografię pt. "Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej".
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

10/23
Autorzy: Beata Franczyk-Skóra, Anna Gluba, Mariusz Kowalczyk, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Pulmonary hypertension in ckd patients .
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2013 : 28, suppl. 1, i455
Uwagi: 50th ERA-EDTA CONGRESS, MAY 18-21, 2013, Istanbul, Turkey
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

11/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Rola i zastosowanie statyn w przewlekłych chorobach nerek.
Tytuł całości: W: Aktualny stan wiedzy na temat statyn
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Maciej Banach, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2013
Strony: s. 267-383, tab., bibliogr.
Uwagi: Wyd. 2 zm. i uzup.
ISBN: 978-83-63622-21-3
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/23
Autorzy: Piotr Bartnicki, Mariusz Kowalczyk, Jacek Rysz.
Tytuł: The influence of the pleiotropic action of erythropoietin and its derivatives on nephroprotection.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2013 : 19, -, s. 599-605
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

13/23
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Mariusz Kowalczyk, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Zbigniew Baj, Robert Stolarek, Lech Pokoca, Janusz Szosland, Mariusz Piechota, Dmitri Mikhailidis.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa naukowa 2-go stopnia za cykl publikacji dotyczących problemów niedokrwistości i procesu zapalnego u chorych z przewlekłą chorobą nerek. IF = 4,889.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

14/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Jacek Rysz.
Tytuł: Rola nerek w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
Tytuł całości: W: Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbiorowa pod red. Jacka Rysza i Macieja Banacha
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2012
Strony: s. 39-46, ryc., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-62138-86-9
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000

15/23
Autorzy: Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Mariusz Kowalczyk, Leszek Gottwald, Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz.
Tytuł: The comparison of common cancer types and the coincidence of concomitant chronic diseases between palliative home care patients in Lodz Voivodeship and the general Polish population
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 3, s. 496-503, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk.
Tytuł: Wpływ środków stymulujących erytropoezę na wczesne etapy przetwarzania sygnału w komórkach u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 i 5 (dializoterapia).
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Strony: s. 86 , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: recenzenci: Prof UM w Łodzi dr hab. n. med. Ewa Majewska oraz Prof. dr hab n. med. Jolanta Małyszko data obrony: 21.03.2012
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

17/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Maciej Banach, Dimitri P Mikhailidis, Jacek Rysz.
Tytuł: Erythropoietin update 2011.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2011 : Vol. 17, nr 11, s. RA240-RA247
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Maciej Banach, Jacek Rysz.
Tytuł: Ferumoxytol: a new era of iron deficiency anemia treatment for patients with chronic kidney disease.
Czasopismo: J Nephrol
Szczegóły: 2011 : Vol. 24, nr 6, s. 717-722
ISSN: 1121-8428
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.654
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

19/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Jacek Rysz.
Tytuł: CHAMPION PCI.
Tytuł całości: W: Wytyczne i badania kliniczne. Kardiologia 2009. Nie tylko dla lekarzy specjalistów / pod red. Macieja Banacha i Zbigniewa Gacionga
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia, 2010
Strony: s. 120-128, ryc., tab., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-62138-16-6
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

20/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Jacek Rysz.
Tytuł: CHAMPION PLATFORM.
Tytuł całości: W: Wytyczne i badania kliniczne. Kardiologia 2009. Nie tylko dla lekarzy specjalistów / pod red. Macieja Banacha i Zbigniewa Gacionga
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia, 2010
Strony: s. 129-136, ryc., wykr., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-62138-16-6
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

21/23
Autorzy: M[ariusz] Kowalczyk, M[aciej] Banach, G[regory] YH Lip, D[ariusz] Kozłowski, D[imitri] P Mikhailidis, J[acek] Rysz.
Tytuł: Levosimendan - a calcium sensitising agent with potential anti-arrhythmic properties.
Czasopismo: Int J Clin Pract
Szczegóły: 2010 : Vol. 64, nr 8, s. 1148-1154, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 1368-5031
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.309
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst22/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Jacek Rysz.
Tytuł: Uaktualnione wytyczne ACC/AHA (American College of Cardiology / Amerycan Heart Association) dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST.
Tytuł całości: W: Wytyczne i badania kliniczne. Kardiologia 2009. Nie tylko dla lekarzy specjalistów / pod red. Macieja Banacha i Zbigniewa Gacionga
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia, 2010
Strony: s. 60-69, tab., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-62138-16-6
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

23/23
Autorzy: Mariusz Kowalczyk, Maciej Banach, Dimitri P. Mikhailidis, Simon Hannam, Jacek Rysz.
Tytuł: Ticagrelor - a new platelet aggregation inhibitor in patients with acute coronary syndromes. An improvement of other inhibitors?
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2009 : Vol. 15, nr 12, s. MS24-MS30
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi