Zapytanie: KONOPKA WIESŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 172Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/172

Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów w badaniach stabilograficznych u dzieci z niewydolnością trąbki słuchowej
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 3, s. 118
Uwagi: VI Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otologia 2017, 5-7 10 2017 Łódź
Konferencja: Sekcja Otologii i Neurootologii Polskiegp Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2017.10.05
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

2/172
Autorzy: Wiesław Konopka.
Tytuł: Diagnostyka i leczenie usznopochodnych powikłań wewnątrzczaszkowych i wewnątrzskroniowych u dzieci
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 4, s. 88-89
Uwagi: XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 Listopada 2017, Lublin
Konferencja: Polski Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, Lublin, 2017.11.23
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/172
Autorzy: Katarzyna Szymkowiak, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka.
Tytuł: Dzieci z zespołem Downa jako pacjenci oddziałów otolaryngologicznych-ścieżka diagnostyczna
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 4, s. 92
Uwagi: XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 Listopada 2017, Lublin
Konferencja: Polski Towarzystwo Otolaryngologiczne, Lublin, 2017.11.23
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/172
Autorzy: Renata Gawlik, Katarzyna Szymkowiak, Małgorzata Śmiechura, Małorzata Strużycka, Wiesław Konopka.
Tytuł: Jednostronne guzy migdałka podniebiennego
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 4, s. 84
Uwagi: XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, 23-24 Listopada 2017, Lublin
Konferencja: Polskie Towarzystwo Otalaryngologiczne, Lublin, 2017.11.23
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/172
Autorzy: Wiesław Konopka.
Tytuł: Leczenie głuchot z zastosowaniem implantów zakotwiczonych w kości - od Baha Connect do Baha Attract
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 3, s. 82
Uwagi: VI Międzynarodowa konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otologia 2017, 5-7 10 2017 Łódź
Konferencja: Sekcja Otologii i Neurootologii Polskiegp Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2017.10.05
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/172
Autorzy: Małgorzata Strużycka, Renata Gawlik, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
Tytuł: Ocena jakości życia u dzieci z obustronnym implantem zakotwiczonym w kości Baha z zastosowaniem kwestionariusz
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 3, s. 99
Uwagi: VI Międzynarodowa konferencja naukowo- Szkoleniowa otologia 2017, 5-7 10 2017 Łódź
Konferencja: Sekcja Otologii i Neurootologii Polskiegp Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2017.10.05
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

7/172
Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
Tytuł: Terapia zaburzeń układu równowagi u dzieci z wykorzystaniem techniki stymulacji sensorycznej.
Czasopismo: Rehabil Prakt
Szczegóły: 2017 : -, nr 3, s. 47-51, bibliogr., ryc. Streszcz., Sum.,
ISSN: 1895-4146
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/172
Autorzy: Renata Pepaś, Agata Pyda-Dulewicz, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
Tytuł: Wpływ aktywności fizycznej na wyniki badania posturograficznego u osób zdrowych
Czasopismo: Nowa Audiofonol
Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 3, s. 114
Uwagi: VI Międzynarodowa konferencja naukowo_Szkoleniowa otologia 2017, 5-7 10 2017 Łódź
Konferencja: Sekcja Otologii i Neurootologii Polskiegp Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2017.10.05
ISSN: 2084-946X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED

9/172
Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Wiesław Konopka, Jędrzej Paweł Fedorowicz, Renata Pepaś.
Tytuł: Wpływ aktywności fizycznej na wyniki badań posturograficznych u osób zdrowych
Tytuł angielski: Effect of physical activity on posturography in healthy subjects
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2017 : T. 16, nr 3, s. 125-130
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

10/172
Autorzy: Marta Kostrzewa, Kamil Faltin, Wiesław Konopka, Jarosław Andrzejewski, Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Wpływ usunięcia migdałków na moczenie nocne u chrapiących dzieci
Tytuł angielski: The effects of adenotonsillotomy on nocturnal enuresis in snoring children
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2017 : Vol. 13, Nr 4, s. 507-513
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

11/172
Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Aleksandra Chojecka, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
Tytuł: Jakość życia dzieci z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi
Tytuł angielski: The quality of life of children with dizziness and disorders balance system
Czasopismo: Niepełnospr Rehabil
Szczegóły: 2016 : T. 16, nr 4, s. 79-91, Sum.
ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

12/172
Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura.
Tytuł: Leczenie głuchot z zastosowaniem implantów na przewodnictwo kostne.
Tytuł angielski: Treatment of deafness using bone anchored hearing device (BAHD)
Czasopismo: Pol Przegl Otorynolaryngol
Szczegóły: 2016 : Vol. 5, nr 1, s. 11-17, bibliogr., ryc., Streszcz., Sum.
ISSN: 2084-5308
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
DOI:
Adres url:

13/172
Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
Tytuł: Wybrane zagadnienia zaburzeń układu równowagi wieku dziecięcego - diagnostyka i rehabilitacja.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2016 : Vol. 15, nr 1, s. 16-20, Streszcz., Sum.
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/172
Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura.
Tytuł: Leczenie głuchot z zastosowaniem systemu implantów zakotwiczonych w kości BAHA u dzieci.
Czasopismo: Otorynolaryngologia
Szczegóły: 2015 : Vol. 14, nr 3 suppl., s. 13, Streszcz.
Konferencja: , Łódź, 2015.03.05
ISSN: 1643-658X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Rok: 2015
  Uwagi: Rada naukowa
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  16/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Agata Pyda-Dulewicz, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ocena stanu układu równowagi u dzieci z niedosłuchem typu odbiorczego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the balance system in children with sensorineural hearing loss.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 2, s. 29
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2015.05.28
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  17/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Agata Pyda-Dulewicz, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ocena stanu układu równowagi u dzieci z niedosłuchem typu odbiorczego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the balance system in children with sensorineural hearing loss.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 1, s. 123
  Uwagi: Streszcz. XVII.P.13
  Konferencja: , Jachranka, 2015.05.07
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  18/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
  Rok: 2015
  Uwagi: Redaktor tematyczny
  ISSN: 2084-5308
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  19/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura.
  Tytuł: Rehabilitacja niedosłuchów z zastosowaniem systemu implantów zakotwiczonych w kości(BAHA) u dzieci.
  Tytuł angielski: The bone-anchored hearing aid in children hearing loss rehabilitation in children.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2015 : Vol. 14, nr 3, s. 136-140, Streszcz., Sum
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 8.000

  20/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Szumy uszne u dzieci.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 2, s. 34
  Uwagi: Suppl.
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2015.05.28
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  21/172
  Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosing and rehabilitation of vertigo and balance disorders in children.
  Czasopismo: Rehabil Prakt
  Szczegóły: 2015 : Vol. 1, s. 64-69, ryc., bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 1895-4146
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  22/172
  Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci.
  Tytuł angielski: Dificulties in diagnosis and rehabilitation vertigo and disorders the balance system in children.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 1, s. 123
  Uwagi: Streszczenie XVII.P.12
  Konferencja: , Jachranka, 2015.05.07
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  23/172
  Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce i terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci - spojrzenie fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosis and rehabilitation vertigo and disorders the balance system in children
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : T. 4, nr 2 Supl., s. 29-30
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2015.05.28
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  24/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Agata Pyda-Dulewicz, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Zastosowanie testu VHIT w diagnostyce układu równowagi u dzieci.
  Tytuł angielski: Application Video Head Impulse Test in the diagnosis of balance system in children.
  Czasopismo: Pol Przegl Otorynolaryngol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 2, s. 6-11, Sum., Streszcz.
  ISSN: 2084-5308
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  25/172
  Autorzy: Renata Pepas, Agata Pyda-Dulewicz, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Zastosowanie testu VHIT w diagnostyce układu równowagi u dzieci.
  Tytuł angielski: Application Video Head Impulse Test in the diagnosis of balance system in children.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 2, s. 29
  Konferencja: , Bydgoszcz, 2015.05.28
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  26/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Agata Pyda-Dulewicz, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Zastosowanie testu VHIT w diagnostyce układu równowagi u dzieci.
  Tytuł angielski: Application of the Video Head Impulse Test in the diagnosis of balance system in children.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 4, nr 1, s. 123 - 124
  Konferencja: , Jachranka, 2015.05.07
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  27/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Łukasz Konopka, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Czuciowo- odbiorcze uszkodzenie słuchu oraz powikłania okulistyczne w przebiegu wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u dzieci
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2014 : T. 3, nr 2, s. 37
  Uwagi: IX Konferencja naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 16-17 maja 2014, Katowice
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  28/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Łukasz Konopka, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Czuciowo-odbiorcze uszkodzenie słuchu oraz powikłania okulistyczne w przebiegu wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u dzieci
  Czasopismo: Ann Acad Med Siles
  Szczegóły: 2014 : 68, 3, 169-175
  ISSN: 0208-5607
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  29/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Głuchota w przebiegu guza kąta mostowo-móżdżkowego u 5-letniego chłopca - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Sensorineural deafness due to cerebellopontine angle tumor in 5-year-oldboy - case report.
  Czasopismo: Ann Acad Med Siles
  Szczegóły: 2014 : Vol. 68, nr 3, s. 176-181, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0208-5607
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Adres url:

  30/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Rok: 2014
  Uwagi: Rada Naukowa
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  31/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ocena sprawności układu przedsionkowego u dzieci z zaburzeniami równowagi
  Tytuł angielski: Evaluating the effectiveness of vestibular system in children with impaired balance
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2014 : T. 13, nr 1, s. 36-41, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  32/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Renata Pepaś.
  Tytuł: Ocena stabilności implantów zakotwiczonych w kości (BAHA) u dzieci z wadami twarzoczaszki
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2014 : T. 3, nr 2, 10
  Uwagi: IX Konferencja naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 16-17 maja, 2014 Katowice
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Praca afiliowana przez UMED

  33/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Józef Mierzwiński, Małgorzata Strużycka, Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Maria Drela.
  Tytuł: Ocena stabilności implantu zakotwiczonego w kości u dzieci
  Tytuł angielski: Evaluation of BAHA implants stability in children
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2014 : T. 13, nr2, s. 100-104, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  34/172
  Autorzy: Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ocena wyników badania videonystagmograficznego i elektronystagmograficznego u dzieci z zawrotami głowy
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2014 : T. 3, nr 2, s. 23
  Uwagi: IX Konferencja naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 16-17 maja, 2014, Katowice
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  35/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Rok: 2014
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: ZE
  Język publikacji: PL, EN

  36/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
  Rok: 2014
  Uwagi: Redaktor tematyczny
  ISSN: 2084-5308
  Typ publikacji: PE
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  37/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Mariola Śliwińska-Kowalska.
  Tytuł: The influence of jet engine noise on hearing of technical staff
  Tytuł angielski: Wpływ hałasu silników odrzutowych na słuch personelu technicznego
  Czasopismo: Med Pr
  Szczegóły: 2014 : Vol. 65, nr 5, s. 583-592, Sum.
  ISSN: 0465-5893
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.397
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  DOI:
  Adres url:

  38/172
  Autorzy: Agata Pyda-Dulewicz, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi u dzieci.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2014 : Vol. 13, nr 4, s. 186-190, Sum., Streszcz.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  39/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Rok: 2013 : T. 2 (nr 2)
  Uwagi: Rada Naukowa
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PE
  Typ publikacji: P
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  40/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Pepaś Renata, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Obiektywna ocena słuchu u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2013 : 12, 1, 30-33
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  41/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Rok: 2013 : T.12 (nr1)
  Uwagi: Członek Rady Naukowej
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PE
  Typ publikacji: P
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  42/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka.
  Tytuł: Penetrujący uraz twarzy i kości czaszki u dziecka. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Penetrating injury to the face and skull of a child. Case report
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2013 : 12, 2, 100-103
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  43/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Czasopismo: Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
  Rok: 2013 : T.2 (nr 2, 3)
  Uwagi: Reaktor tematyczny Audiologia, Foniatria
  ISSN: 2084-5308
  Typ publikacji: PE
  Typ publikacji: P
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  44/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek, Wiesław Konopka, Jurek Olszewski.
  Tytuł: The application of direct current electric al stimulation of the ear and cervical spine kinesitherapy in tinnitus treatment.
  Czasopismo: Auris Nasus Larynx
  Szczegóły: 2013 : Vol. 40, nr.1, s. 61-65, tab., bibliogr.
  ISSN: 0385-8146
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.948
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  45/172
  Autorzy: Dorota Sułat-Syncerek, Jolanta Sobolewska-Dryjańska, Małgorzata Śmiechura, Tomasz Gęsicki, Wiesław Konopka, Teresa Woźniakowska-Gęsicka.
  Tytuł: Wpływ zakażenia cytomegalowirusem na stan słuchu u dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of cytomegalovirus infection on the hearing status in children
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2013 : Vol. 88, nr 2, s. 159-163, Streszcz., Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  DOI:

  46/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Zastosowanie implantów zakotwiczonych w kości (BAHA) u dzieci
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2013 : 12, suppl. 13, 13
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódż, 7-8 Marca 2013
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: 0, 0

  47/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Agata Makowska-Piontek, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Diagnostyka audiologiczna u dzieci z zakażeniem wirusem cytomegalii
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2012 : T. 1, nr 2, s. 51
  Uwagi: VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej polskaiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Wrocław 1-2 06 2012
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  48/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Agata Makowska Piontek, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Diagnostyka Audiologiczna u dzieci zakażonych wirusem cytomegalii.
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2012 : T. 1, nr 2, s. 51
  Uwagi: VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej PTOLCh G i Sz. Wrocław 1-2.06. 2012
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  49/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Fizjoterapia w leczeniu szumów usznych
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2012 : T. 11, nr 3, s. 1
  Uwagi: IX Konferencja naukowo-szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź, 8-9 marca 2012
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  50/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Renata Pepaś, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Opóźnienie rozwoju mowy w grupie dzieci zakwalifikowanych do obiektywnej diagnostyki narządu słuchu
  Czasopismo: Nowa Audiofonol
  Szczegóły: 2012 : T. 1, nr 2, s. 52
  Uwagi: VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej PTOLCh G i Sz. Wrocław 1-2.06. 2012
  ISSN: 2084-946X
  Typ publikacji: PSZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  51/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Marcin Kozakiewicz, Monika Dzieniecka.
  Tytuł: Ossifying fibroma-cementoma of jaw. Differences in histopathological nomenclature
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 66, nr 5, s. 359-362, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, 0
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  52/172
  Autorzy: Agnieszka Krajewska, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Agata Makowska Piontek, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ostre ropne zapalenie wyrostka sutkowego powikłane ropniem podokostnowym u dzieci
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2012 : T. 11, nr 1, s. 22-26, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED

  53/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek.
  Tytuł: Evaluation of tinnitus annoyance using tinnitus handicap inventory.
  Czasopismo: J Hear Sci
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1, nr 1, s. 136-137
  Uwagi: 1st International Conference of the Endoscopis Paranasal Sinus Surgery; 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress
  ISSN: 2083-389X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  54/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek.
  Tytuł: Hearing evaluation after electrical stimulation of the hearing organ in tinnitus treatment.
  Czasopismo: J Hear Sci
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1, nr 1, s. 101
  Uwagi: 1st International Conference of the Endoscopic Paranasal Sinus Surgery; 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress
  ISSN: 2083-389X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  55/172
  Autorzy: Małgorzata Śmiechura, Agata Makowska-Piontek, Andrzej Makowski, Wiesława Wróblewska, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Stan słuchu u dzieci z cytomegalią wrodzoną i nabytą
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 3, s. 126-130, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  56/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek.
  Tytuł: The usefulness of electrical stimulation of the hearing organ in tinnitus treatment.
  Czasopismo: J Hear Sci
  Szczegóły: 2011 : Vol. 1, nr 1, s. 137
  Uwagi: 1st International Conference of the Endoscopic Paranasal Sinus Surgery; 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress
  ISSN: 2083-389X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  57/172
  Autorzy: Waldemar Narożny, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Tympanoskleroza
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2011 : T. 10, nr 1, s. 1-7, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  58/172
  Autorzy: S[tavros] Hatzopoulos, A[ntoni] Grzanka, W[iesław] Konopka.
  Tytuł: New clinical insights for Transiently Evoked otoacoustic Emissions responses.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 9, suppl., s. 63
  Uwagi: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine, 19-22 September 2010, Kraków
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  59/172
  Autorzy: Magdalena Kajdos, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ocena jakości życia u chorych cierpiących na zawroty głowy.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL ChGiSz, 20-22 maja 2010, Zielona Góra
  Adres wydawniczy: Zielona Góra, 2010
  Strony: s. 45-46
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  60/172
  Autorzy: M[arzena] Mielczarek, W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia szumów usznych betahistyną oraz elektrostymulacją narządu słuchu i rehabilitacją odcinka szyjnego kręgosłupa.
  Tytuł całości: W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia 2010, 19-20 września 2010, Kraków
  Adres wydawniczy: Kraków, 2010
  Strony: s. 22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  61/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Operacje uszne w tympanosklerozie (za).
  Tytuł całości: W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia 2010, 19-20 września 2010, Kraków
  Adres wydawniczy: Kraków, 2010
  Strony: s. 13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  62/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, H. Zielińska-Bliźniewska, P[iotr] Pietkiewicz.
  Tytuł: Rzadki przypadek jednoczasowego zaostrzonego ziarninowo-ropnego zapalenia obustronnego ucha środkowego z występującymi powikłaniami usznopochodnymi.
  Tytuł całości: W: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki, 9-12 czerwca 2010, Warszawa
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
  Strony: s. 147
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  63/172
  Autorzy: M[arzena] Mielczarek, W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: The evaluation of tinnitus treatment using electrical stimulation of the heating organ in comparison to placebo group.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 9, suppl., s. 57
  Uwagi: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine, 19-22 September 2010, Kraków
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  64/172
  Autorzy: M[arzena] Mielczarek, W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: The evaluation of tinnitus treatment using electrical stimulation [ES] of the heating organ in comparison to the placebo group.
  Tytuł całości: W: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine, 19-22 September 2010, Kraków
  Adres wydawniczy: Kraków, 2010
  Strony: s. 57
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  65/172
  Autorzy: R[afał] Pietruch, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka.
  Tytuł: Vowels recognition using video and audio data with an application to laryngectomees' voice analysis.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2010 : Vol. 9, suppl., s. 66
  Uwagi: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine, 19-22 September 2010, Kraków
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  66/172
  Autorzy: M[arzena] Mielczarek, W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: Wpływ terapii betahistyną oraz elektrostymulacji narządu słuchu i rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa na zachowanie się subiektywnych szumów usznych.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL ChGiSz, 20-22 maja 2010, Zielona Góra
  Adres wydawniczy: Zielona Góra, 2010
  Strony: s. 46
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  67/172
  Autorzy: Mariola Śliwińska-Kowalska, Wiesław Konopka, Ferdinando Grandori, Wolf-Dieter Baumgartne, Chryssoula Thodi, Arne Ernst, Thomas Janssen, Sophia Kramer, Stefan Stenfelt, Rudolf Probst, Adrian Davis, Guy Van Camp, Rene Dauman, Martin Walger, Joseph Pytel, Hans Verschuure, Henryk Skarzynski, Jaime Marco, Claes Moller.
  Tytuł: Assessment of Hearing in the Elderly: Aging and Degeneration - Integration through Immediate Intervention - AHEAD III
  Tytuł całości: W: XIX World Congress of Oto-Rhino-Laryngology June 1-5, 2009 Brazil, Sao Paulo
  Adres wydawniczy: Sao Paulo, 2009
  Strony: s. [1]
  Uwagi: dokument elektroniczny
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  68/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Marzena Mielczarek, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Electrostimulation of the hearing organ and cervical kinesitherapy as a treatment of tinnitus
  Tytuł całości: W: XIX World Congress of Oto-Rhino-Laryngology June 1-5, 2009 Brazil, Sao Paulo
  Adres wydawniczy: Sao Paulo, 2009
  Strony: s. [1-2]
  Uwagi: dokument elektroniczny
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  69/172
  Autorzy: Mariola Śliwińska-Kowalska, Wiesław Konopka, Ferdinando Grandori.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: AHEAD III: \
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; Grant agreement No 200835
  Szczegóły: 2008-2011
  Uwagi: Temat w VII Programie Ramowym
  Typ publikacji: GR
  Język publikacji: EN

  70/172
  Autorzy: Stavros Hatzopoulos, Antoni Grzanka, Alessandro Martini, Wiesław Konopka.
  Tytuł: New clinical insights for transiently evoked otoacoustic emission protocols.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2009 : Vol. 15, nr 8, s. 403-408
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.514
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  71/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Antoni Grzanka, Stavros Hatzopoulos.
  Tytuł: New clinical insights for transiently evoked otoakoustic emissions responses
  Tytuł całości: W: XIX World Congress of Oto-Rhino-Laryngology June 1-5, 2009 Brazil, Sao Paulo
  Adres wydawniczy: Sao Paulo, 2009
  Strony: s.[1-2]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  72/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Marzena Mielczarek.
  Tytuł: Ocena porównawcza skuteczności leczenia betahistyną i elektrostymulacjami pacjentów z szumami usznymi
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 3, s. 122-128, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  73/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Protezowanie głuchot jednostronnych - za.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2009 : T. 8, suppl., s. 28
  Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2009 15-16 pażdziernika 2009
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  74/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Marzena Mielczarek, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Rzadki przypadek gruczolaka woskowinowego ucha środkowego za zachowana błona bębenkową-opis przypadku.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2009 : T. 8, nr 2, s. 93-95, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  75/172
  Autorzy: Rafał Pietruch, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Vowels recognition using video and audio data with an application to laryngectomees' voice analysis.
  Tytuł całości: W: XIX World Congress of Oto-Rhino-Laryngology June 1-5, 2009 Brazil, Sao Paulo
  Adres wydawniczy: Sao Paulo, 2009
  Strony: s. [1-2]
  Uwagi: dokument elektroniczny
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  76/172
  Autorzy: Paweł Dobosz, Wiesław Konopka, Paweł Cenda, Elzbieta Nazim-Zygadło, Andrzej Kozok.
  Tytuł: Wpływ tonsillektomii na stężenie cynku w surowicy krwi
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2009 : T. 63, nr 1, s. 16-18, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez UMED

  77/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Centralne zawroty głowy w przebiegu guzów tylnego dołu czaszki.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 3, s. 291-294, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  78/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, M[arzena] Mielczarek, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: Clinical experiences in tinnitus treatment using electrical stimulation (ES) of the hearing organ.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, supl. 1, s. 53-54
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  79/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Marzena Mielczarek, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Elektrostymulacja jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 5, s. 601-605, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  80/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Marzena Mielczarek, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Elektrostymulacja narządu słuchu jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych
  Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  Adres wydawniczy: Łódź, 2008
  Strony: s. 190
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2008.06.04
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  81/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, S[ylwia] Kowalska, R[enata] Słomińska.
  Tytuł: Own experience in diagnosis of hearing injuries by impedance audiometry.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, supl. 1, s. 12
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  82/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Pietkiewicz, M[arcin] Repetowski.
  Tytuł: Vertigo as early symptom of the posterior fossa tumours.
  Czasopismo: Now Lek
  Szczegóły: 2008 : R. 77, suppl. 1, s. 55
  ISSN: 0860-7397
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  83/172
  Autorzy: Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Sylwia Kowalska, Renata Słomińska.
  Tytuł: Wartość audiometrii impedancyjnej w rozpoznawaniu8 uszkodzeń słuchu w materiale własnym
  Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  Adres wydawniczy: Łódź, 2008
  Strony: s. 135
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2008.06.04
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  84/172
  Autorzy: Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Marcin Repetowski.
  Tytuł: Wczesna ocena słuchu u chorych leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego
  Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  Adres wydawniczy: Łódź, 2008
  Strony: s. 186
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Łódź, 2008.06.04
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  85/172
  Autorzy: Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Marcin Repetowski.
  Tytuł: Wczesna ocena słuchu u chorych leczonych operacyjnie z powodu przewlekłego zapalenia ucha środkowego.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 6, s. 731-734, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  86/172
  Autorzy: Sylwia Kowalska, Wiesław Konopka, Renata Słomińska, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu uszkodzeń słuchu za pomocą audiometrii impedancyjnej.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 6, s. 764-768, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  87/172
  Autorzy: Paweł Dobosz, Wiesław Konopka, Piotr Cenda, Elżbieta Nazim-Zygadło, Andrzej Kozok.
  Tytuł: Wpływ tonsillektomii na poziom cynku w surowicy krwi
  Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
  Adres wydawniczy: Łódź, 2008
  Strony: s. 206
  Konferencja: , Łódź, 2008.06.04
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  88/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Wykrywanie symulacji niedosłuchu jest stosunkowo proste - przeciw.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2008 : T. 7, suppl., s. 40-41
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  89/172
  Autorzy: W. Wiktor Jędrzejczak, Katarzyna Blinowska, Wiesław Konopka, Krzysztof Kochanek.
  Tytuł: Duration of the components of TEOAs.
  Czasopismo: J Am Aud Soc
  Szczegóły: 2007 : Vol. 32, nr 1, s. 28
  Uwagi: American Auditory Society 2007 Meeting, March 4-6, 2007 Scottsdale, USA
  ISSN: 0164-5080
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  90/172
  Autorzy: Tomasz Kamiński, Paweł Dobosz, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Elektrogustometria dwubiegunowa - automatyka poszukiwania progu.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja II Sympozjum Inżynieria biomedyczna i telemetryczna Warszawa, 7 września 2007.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  91/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek, Wiesław Konopka, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Hydrotransmisyjna elektrostymulacja narządu słuchu w leczeniu szumów usznych.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 5, s. 902-904, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  92/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Piotr Straszyński, Wiesław Jędrzejczak, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Ocena wpływu hałasu silników odrzutowych na TEOAE u techników obsługi samolotów.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 5, s. 868-871, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  93/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek, Wiesław Konopka, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Porównawcza ocena wyników leczenia szumów usznych za pomocą kinezyterapi i/lub hydrotransmisyjnej elektrostymulacji narządu słuchu.
  Czasopismo: Post Rehabil
  Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 100-101
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  94/172
  Autorzy: Katarzyna J. Blinowska, W. Wiktor Jędrzejczak, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Resonant modes of otoacoustic emissions.
  Czasopismo: Physiol Meas
  Szczegóły: 2007 : Vol. 28, nr 10, s. 1293-1302
  ISSN: 0967-3334
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.438
  Punktacja Min. Nauki: 15.000

  Pełny tekst  95/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Wykorzystanie metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce zmysłu smaku.
  Czasopismo: Post Rehabil
  Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 96
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang.
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  96/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, W[iesław] Kluch, J[arosław] Miłoński, P[iotr] Pietkiewicz.
  Tytuł: Analiza przypadków chorobowych zaopatrywanych w ramach ostrego dyżuru laryngologicznego w materiale własnym.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: s. 133
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  97/172
  Autorzy: M[arta] Michalska, W[iesław] Konopka, R[afał] Pietruch, A[ntoni] Grzanka.
  Tytuł: Badanie ekspresji mowy u osób po usunięciu krtani.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: s. 104
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  98/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Centralne testy słuchowe są u dzieci klinicznie przydatne. Komentarz.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2006 : T. 5, suppl. 1, s. 15-16
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  99/172
  Autorzy: Paweł Dobosz, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Dwubiegunowa elektrogustometria prądowo-impulsowa.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Sympozjum Inżynieria Biomedyczna i Telemedycyna Warszawa, 8-9 września 2006.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: sesja 3/2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  100/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz, Marzena Mielczarek.
  Tytuł: Emisje otoakustyczne produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE) przed i po okresie rocznego narażenia na hałas impulsowy.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 2, s. 243-247, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  101/172
  Autorzy: Rafał Pietruch, Marta Michalska, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Methods for formant extraction in speech of patients after total laryngectomy.
  Czasopismo: Biomed Signal Process Control
  Szczegóły: 2006 : Vol. 1, nr 2, s. 107-112, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1746-8094
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  102/172
  Autorzy: W. W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, K[atarzyna] J. Blinowska, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: Ocena porównawcza SSOAE i TEOAE u małych dzieci i dorosłych.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: s. 107
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  103/172
  Autorzy: Wiktor Jędrzejczak, Wiesław Konopka, Katarzyna J. Blinowska, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Ocena porównawcza SSOAE i TEOAE u małych dzieci i dorosłych.
  Czasopismo: Audiofonologia
  Szczegóły: 2006 : supl., s. 22
  Uwagi: I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Warszawa, 10-12 września 2006
  ISSN: 1425-3089
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  104/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Marzena Mielczarek, Marek Michalski, Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Ocena słuchu u chorych z zawrotami głowy.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 2, s. 239-241, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  105/172
  Autorzy: W. Wiktor Jędrzejczak, Katarzyna J. Blinowska, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Resonant modes iIn transiently evoked otoacoustic emissions and asymmetries between left and right ear.
  Czasopismo: J Acoust Soc Am
  Szczegóły: 2006 : Vol. 19, nr 4, s. 2226-2231
  ISSN: 0001-4966
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.677
  Punktacja Min. Nauki: 24.000

  Pełny tekst  106/172
  Autorzy: W. W. Jędrzejczak, K[atarzyna] J. Blinowska, P[aweł] J. Durka, W[iesław] Konopka.
  Tytuł: Resonant modes of OAE in the investigation of hearing.
  Tytuł całości: W: Auditory mechanisms processes and models / eds.: Alfred L. Nuttal [i in].
  Adres wydawniczy: Singapore, 2006
  Strony: s. 346-353
  Uwagi: Proceedings of the Ninth International Symposium july 23-28, 2005, Portland
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN

  107/172
  Autorzy: Marzena Mielczarek, Wiesław Konopka, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Selektywna elektrostymulacja narządu słuchu (SET) w leczeniu szumów usznych
  Czasopismo: Audiofonologia
  Szczegóły: 2006 : supl., s. 51
  Uwagi: I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna Warszawa, 10-12 września 2006
  ISSN: 1425-3089
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  108/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Jurek Olszewski, Piotr Straszyński.
  Tytuł: Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u żołnierzy służby zasadniczej.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 2, s. 249-253, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  109/172
  Autorzy: Paweł Dobosz, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Uwagi do konstrukcji elektrogustometru.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Sympozjum Inżynieria Biomedyczna i Telemedycyna Warszawa, 8-9 września 2006.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: sesja 3/3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  110/172
  Autorzy: M[arzena] Mielczarek, W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski.
  Tytuł: Wrażenia słuchowe u osób z szumami usznymi podczas elektrostymulacji.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: s. 117
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  111/172
  Autorzy: P[aweł] Dobosz, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, E[lżbieta] Nazim-Zygadło, A[ndrzej] Kozok.
  Tytuł: Zależność między poziomami cynku w surowicy krwi a progami elektrogustometrycznymi u osób przed i po tonsillektomii.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: s. 151
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  112/172
  Autorzy: P[aweł] Dobosz, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Cenda, Z. Maciął, A[ndrzej] Kozok.
  Tytuł: Zastosowanie prądowo-impulsowego elektrogustometru z dwubiegunową elektrodą w pomiarach progów odczucia smaku.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Poznań, 7-10 czerwca 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2006
  Strony: s. 150, streszcz.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  113/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Czy metoda habituacji jest najbardziej skutecznym sposobem postępowania w szumach usznych? - Za.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2005 : T. 4, suppl. 1, s. 70-71, Sum.
  Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2005, Łódź, 14-17 września 2005
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  114/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Mariola Śliwińska-Kowalska, Antoni Grzanka, Piotr Zalewski.
  Tytuł: Effects of impulse noise on transiently evoked otoacoustic emissions in soldiers.
  Czasopismo: Int J Audiol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 44, nr 1, s. 3-7
  ISSN: 1499-2027
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.720
  Punktacja Min. Nauki: 15.000

  Pełny tekst  115/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Jurek Olszewski.
  Tytuł: Emisje otoakustyczne a objaw wyrównania głośności.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 5, s. 731-735, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  116/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski, M[arzena] Mielczarek.
  Tytuł: Emisje otoakustyczne produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE) przed i po okresie rocznego narażenia na hałas impulsowy.
  Tytuł całości: W: XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Cetniewo we Władysławowie 29.09-1.10.2005.
  Adres wydawniczy: [Br. m.wyd.], 2005
  Strony: s. 139
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  117/172
  Autorzy: Jarosław Miłoński, Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Izolowana sarkoidoza węzłów chłonnych szyi.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 111, s. 438-439, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  118/172
  Autorzy: Wiktor Jędrzejczak, Katarzyna J. Blinowska, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Latency in TEOAE research.
  Czasopismo: Audiofonologia
  Szczegóły: 2005 : supl., s. 18
  Uwagi: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postepy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń słuchu" Kajetany, 19-21 maja 2005
  ISSN: 1425-3089
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  119/172
  Autorzy: R[afał] Pietruch, M[arta] Michalska, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka.
  Tytuł: Methods for formant extraction in speech of patients after total laryngectomy.
  Tytuł całości: W: Models and analysis of vocal emissions for biomedical application 4th International Workshop October 29-31, 2005 Firenze, Italy / ed. by Claudia Manfredi.
  Adres wydawniczy: Firenze, 2005
  Strony: s. 33-36, wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  120/172
  Autorzy: Rafał Pietruch, Marta Michalska, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Metody badań ekspresji mowy u osób po resekcji krtani.
  Czasopismo: Bio-Algorythms Med-System
  Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 1/2, s. 175-182
  ISSN: 1895-9091
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst  121/172
  Autorzy: Rafał Pietruch, Marta Michalska, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Metody badań ekspresji mowy u osób po usunięciu krtani.
  Tytuł całości: W: Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków, 20-21 maja 2005 roku : materiały konferencyjne / pod. red. Ireny Rotermann-Koniecznej.
  Adres wydawniczy: Kraków, 2005
  Strony: s. 29
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  122/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Narząd słuchu.
  Tytuł całości: W: Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjioterapii / red. Jurek Olszewski.
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 2005
  Strony: s. 65-77, ryc.,wykr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  123/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, A[ndrzej] Radek, K[rzysztof] Zieliński, P[iotr] Pietkiewicz.
  Tytuł: Nerwiak osłonkowy ucha środkowego - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: XI Sympozjum Onkologia w otorynolaryngologii,Gdańsk, 8-10 września 2005 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2005
  Strony: s. 80
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  124/172
  Autorzy: Paweł Dobosz, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Ocena przydatności stymulacji prądowo-impulsowej w elektrogustometrii - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 111, s. 294-295, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  125/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, M[arzena] Mielczarek, M[arek] Michalski, J[urek] Olszewski, P[iotr] Pietkiewicz.
  Tytuł: Ocena stanu słuchu u chorych z zawrotami głowy.
  Tytuł całości: W: XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Cetniewo we Władysławowie 29.09-1.10.2005.
  Adres wydawniczy: [Br. m.wyd.], 2005
  Strony: s. 95
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  126/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz, Marzena Mielczarek.
  Tytuł: Ocena wpływu hałasu impulsowego na stan słuchu.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 111, s. 296-297, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  127/172
  Autorzy: Katarzyna J. Blinowska, W. Wiktor Jędrzejczak, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Resonant modes and musical rations in otoacoustic emissions.
  Czasopismo: Biol Cybern
  Szczegóły: 2005 : Vol. 93, nr 5, s. 366-372
  ISSN: 0340-1200
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.142
  Punktacja Min. Nauki: 24.000

  Pełny tekst  128/172
  Autorzy: W. W. Jędrzejczak, K[atarzyna] J. Blinowska, P[aweł] J. Durka, W[iesław] Konopka.
  Tytuł: Resonant modes of OAE in the investigation of hearing.
  Tytuł całości: W: The Ninth International Mechanics of Hearing Workshop Auditory mechanisms: processes and models Portland, Oregon, USA July 23-28, 2005 : preliminary manuscripts.
  Adres wydawniczy: Portland, 2005
  Strony: s. 279-285, wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  129/172
  Autorzy: Krzysztof Kuśmierczyk, Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Ropowica tkanek miękkich szyi i twarzy jako powikłanie ropnia okołomigdałkowego - opis przypadku.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 111, s. 450-451, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  130/172
  Autorzy: Jurek Olszewski, Wiesław Konopka, Andrzej Radek, Krzysztof Zieliński, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Schwannoma ucha środkowego - opis przypadku.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 907-910, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  131/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski, P[iotr] Straszyński.
  Tytuł: Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u żołnierzy.
  Tytuł całości: W: XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Cetniewo we Władysławowie 29.09-1.10.2005.
  Adres wydawniczy: [Br. m.wyd.], 2005
  Strony: s. 141
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  132/172
  Autorzy: W. Wiktor Jędrzejczak, Katarzyna J. Blinowska, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Time frequency analysis of transiently evoked otoacoustic emissions of subjects exposed to noise.
  Czasopismo: Hear Res
  Szczegóły: 2005 : Vol. 205, nr 1/2, s. 249-255
  ISSN: 0378-5955
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.578
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  DOI:

  Pełny tekst  133/172
  Autorzy: W. W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, K[atarzyna] J. Blinowska.
  Tytuł: Wpływ hałasu impulsowego na czasowo-częstotliwościowe parametry TEOAE.
  Tytuł całości: W: XVI Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Cetniewo we Władysławowie 29.09-1.10.2005.
  Adres wydawniczy: [Br. m.wyd.], 2005
  Strony: s. 138
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  134/172
  Autorzy: Piotr Zalewski, Wiesław Konopka, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Analiza występowania zawrotów głowy pochodzenia naczyniowego w zależności od zmian w kręgosłupie szyjnym i niewydolności tętniczej w dorzeczu kręgowo-podstawnym z uwzględnieniem płci i wieku badanych w materiale klinicznym.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 1, s. 97-100, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  135/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Anatomia i fizjologia narządu słuchu.
  Tytuł całości: W: Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjoterapii : praca zbiorowa / pod red. Jurka Olszewskiego.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2004
  Strony: s. 75-81, ryc.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  136/172
  Autorzy: W. Wiktor Jędrzejczak, Katarzyna J. Blinowska, Wiesław Konopka, Antoni Grzanka, Piotr J. Durka.
  Tytuł: Identification od otoacoustic emissions components by means of adaptive approximations.
  Czasopismo: J Acoust Soc Am
  Szczegóły: 2004 : Vol. 115, nr 5, s. 2148-2158
  ISSN: 0001-4966
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.398
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  Pełny tekst  137/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Antoni Grzanka.
  Tytuł: Long-term reproducibility of the TEOAE time-frequency (TF) distributions.
  Źródło: White Papers
  Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: http://web.unife.it/progretti/oae/whitepapers/signal_proc/long_term_TF_stability.html
  Strony: s. [1-6]
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  138/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Metody badania narządu słuchu.
  Tytuł całości: W: Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjoterapii : praca zbiorowa / pod red. Jurka Olszewskiego.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2004
  Strony: s. 82-93, wykr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  139/172
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, Wiesław Konopka, Katarzyna Blinowska.
  Tytuł: Mody charakterystyczne w emisjach otoakustycznych wywołanych trzaskiem.
  Tytuł całości: W: XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne Audiologia na progu XXI wieku 18-20.03.2004 Zakopane : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Zakopane, 2004
  Strony: s. 28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  140/172
  Autorzy: W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, K[atarzyna] Blinowska.
  Tytuł: Mody charakterystyczne w emisjach otoakustycznych wywołanych trzaskiem.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, suppl. 1, s. 109
  Uwagi: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódź 8-11 września 2004
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  141/172
  Autorzy: P[aweł] Dobosz, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka.
  Tytuł: Ocena przydatności stymulacji prądowo-impulsowej w diagnostyce zmysłu smaku.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, suppl. 1, s. 102
  Uwagi: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódź 8-11 września 2004
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  142/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Pietkiewicz, J[arosław] Miłoński.
  Tytuł: Ocena stabilności sygnału emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem TEOAE w wybranych przedziałach czasowych w grupie osób z prawidłowym słuchem.
  Tytuł całości: W: XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne Audiologia na progu XXI wieku Zakopane, 18-29 marca 2004 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Kraków], 2004
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  143/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Pietkiewicz, J[arosław] Miłoński.
  Tytuł: Ocena stabilności sygnału emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem TEOAE w wybranych przedziałach czasowych osób z prawidłowym słuchem
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2004 : T. 3, suppl., s. 109
  Uwagi: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódź, 8-11 września 2004
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  144/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, W. Jędrzejczak, K[atarzyna] Blinowska.
  Tytuł: Ocena wartości amplitud i latencji emisji wywołanej trzaskiem TEOAE u osób narażonych na hałas silników odrzutowych.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, suppl. 1, s. 100
  Uwagi: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódź 8-11 września 2004
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  145/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Jurek Olszewski, Piotr Straszyński.
  Tytuł: Ocena wpływu hałasu silników odrzutowych na narząd słuchu.
  Tytuł całości: W: XV Międzynarodowe Sympozjum Audiologiczne Audiologia na progu XXI wieku Zakopane, 18-29 marca 2004 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Kraków], 2004
  Strony: s. 32
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  146/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski, P[iotr] Straszyński.
  Tytuł: Ocena wpływu hałasu silników odrzutowych na narząd słuchu.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2004 : T. 3, suppl., s. 110
  Uwagi: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia Łódź, 8-11 września 2004
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  147/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, J[urek] Olszewski, P[iotr] Pietkiewicz, M[arcin] Repetowski.
  Tytuł: Przyczyny reoperacji ucha środkowego w przewlekłych stanach zapalnych w materiale Kliniki.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-29 czerwca 2004 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Lublin, 2004
  Strony: s. 369
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  148/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Piotr Straszyński, Mariola Śliwińska-Kowalska.
  Tytuł: Stan słuchu i ocena środowiska akustycznego u techników obsługi samolotów odrzutowych.
  Czasopismo: Med Pr
  Szczegóły: 2004 : T. 55, nr 4, s. 329-335, Sum.
  ISSN: 0465-5893
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  149/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, P[iotr] Straszyński.
  Tytuł: Szumy uszne - diagnostyka i leczenie.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2004 : -, nr 4, s. 30-33, Sum.
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  150/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Wybrane jednostki chorobowe narządu słuchu.
  Tytuł całości: W: Fizjoterapia w otorynolaryngologii dla studentów fizjoterapii : praca zbiorowa / pod red. Jurka Olszewskiego.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2004
  Strony: s. 93-101, bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  151/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Piotr Straszyński.
  Tytuł: Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2004 : -, nr 8/9, s. 115-118, Sum.
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  152/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Neuropatia słuchowa - problemy diagnostyki audiologicznej.
  Tytuł całości: W: V Zjazd Otorynolaryngologów Wojskowych XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003.
  Adres wydawniczy: Zakopane, 2003
  Strony: s. 66
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  153/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka.
  Tytuł: Ostre zapalenie ucha środkowego (o.z.u.ś.) u dorosłych.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2003 : -, nr 5, s. 21-24
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500

  154/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka.
  Tytuł: Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych - problemy diagnostyczne i teraupeutyczne.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2003 : -, nr 4, s. 43-45
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500

  155/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: TEOAE after impulse noise exposur.
  Tytuł całości: W: International Evoked Response Audiometry Study Group Puerto de la Cruz -Tenerife - Canary Islands -Spain 8-12 June 2003 : scientific and social program.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
  Strony: s. 164
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  156/172
  Autorzy: W. W. Jędrzejczak, K[atarzyna] J. Blinowska, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[aweł] J. Durka.
  Tytuł: Time-frequency analysis of tone burst evoked otoacoustic emissions by means of adaptive approximations.
  Tytuł całości: W: Biomedical Engineering Proceedings of International Conference Kaunas University of Technology, 23-24 October 2003.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
  Strony: s. 69-73, tab., wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: ZRZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  157/172
  Autorzy: W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, K[atarzyna] Blinowska.
  Tytuł: Tone burst evoked otoacoustic emossions as a component of TEOAE.
  Tytuł całości: W: International Evoked Response Audiometry Study Group Puerto de la Cruz -Tenerife - Canary Islands -Spain 8-12 June 2003 : scientific and social program.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
  Strony: s. 162
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  158/172
  Autorzy: W. Jędrzejczak, W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski, K[atarzyna] Blinowska.
  Tytuł: Tony "Burst" jako składowe emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE).
  Tytuł całości: W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Spała, 8-10.05.2003 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2003
  Strony: s. 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  159/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Paweł Dobosz, Jan Kochanowicz.
  Tytuł: Zaburzenia smaku w otolaryngologii.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2003 : T. 2, nr 4, s. 145-140, Sum.
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  160/172
  Autorzy: Wiesław Konopka.
  Tytuł: Ocena i analiza hałasu impulsowego oraz badanie jego wpływu na narząd słuchu z wykorzystaniem emisji otoakustycznych.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 4, s. 515-517
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  161/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, Piotr Zalewski, Jarosław Miłoński.
  Tytuł: Ocena i analiza środowiska akustycznego u żołnierzy narażonych na hałas impulsowy.
  Czasopismo: Med Pr
  Szczegóły: 2002 : T. 53, nr 5, s. 391-396, Sum.
  ISSN: 0465-5893
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  162/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: Ocena przydatności emisji otoakustycznej wywołanej (TEOAE) dla technik biometrycznych.
  Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2002
  Strony: s. 77
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  163/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, A[ntoni] Grzanka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: Ocena przydatności emisji otoakustycznej wywołanej (TEOAE) dla technik biometrycznych.
  Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : program.
  Adres wydawniczy: , 2002
  Strony: s. 48
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  164/172
  Autorzy: A[ntoni] Grzanka, P[rzemysław] Chełstowski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: Ocena związku między klinicznymi zapisami emisji otoakustycznej spontanicznej (SOAE) a emisją otoakustyczną wywołaną (TEOAE) i produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE).
  Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2002
  Strony: s. 55-56
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  165/172
  Autorzy: A[ntoni] Grzanka, P[rzemysław] Chełstowski, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: Ocena związku między klinicznymi zapisami emisji otoakustycznej spontanicznej (SOAE) a emisją otoakustyczną wywołaną (TEOAE) i produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE).
  Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : program.
  Adres wydawniczy: , 2002
  Strony: s. 95
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  166/172
  Autorzy: Wiesław Konopka, Antoni Grzanka, Piotr Zalewski.
  Tytuł: Osobnicza powtarzalność obrazów analizy czasowo-częstotliwościowej TEOAE.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 6, s. 701-706, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  167/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: Otoemisyjny objaw wyrównania głośności (doniesienie wstępne).
  Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2002
  Strony: s. 78
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  168/172
  Autorzy: A[ntoni] Grzanka, W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski.
  Tytuł: Składowe spontaniczne emisji otoakustycznej (SOAE) w analizie czasowo-częstotliwościowej.
  Tytuł całości: W: XIII Sympozjum Audiologiczne 10-12 października 2002 Kazimierz Dolny nad Wisłą : program.
  Adres wydawniczy: , 2002
  Strony: s. 94
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  169/172
  Autorzy: W[iesław] Konopka, P[iotr] Zalewski, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, P[iotr] Pietkiewicz.
  Tytuł: Tinnitus suppression by electrical promontory stimulation (EPS) in patients with sensorineural hearing loss.
  Czasopismo: Neurootol Newslett
  Szczegóły: 2002 : Vol. 6, nr 2, s. 28-32, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  170/172
  Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Zalewski, W[iesław] Konopka, Agnieszka Olszewska-Ziąber, Piotr Pietkiewicz.
  Tytuł: Treatment results of acoustic trauma.
  Czasopismo: Neurootol Newslett
  Szczegóły: 2002 : Vol. 6, nr 1, s. 37-38
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  171/172
  Autorzy: Jurek Olszewski, Piotr Zalewski, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Wartość tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz ocena wyników ich leczenia.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 1, s. 5-9, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  172/172
  Autorzy: Jan Czernicki, Jolanta Krukowska, Piotr Zalewski, Piotr Pietkiewicz, Wiesław Konopka.
  Tytuł: Prognostyczne znaczenie odruchu strzemiączkowego w obwodowym porażeniu nerwu twarzowego.
  Czasopismo: Baln Pol
  Szczegóły: 2001 : T. 43, z. 3/4, s. 32-35, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0005-4402
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi