Zapytanie: KOMUŃSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: Marlena Hupało, Krzysztof Tybor, Tomasz Papierz, Piotr Komuński, Stanisław Andrzejak, Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Monitorowanie dróg piramidowych w czasie operacji niepękniętych tętniaków tętnicy środkowej mózgu
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh
Strony: s. 26
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Bydgoszcz, 2013.06.06
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/14
Autorzy: Piotr Komuński, Mariusz Heleniak, Wojciech Świątnicki, Krzysztof Tybor, Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Przydatność dostępu przednio-bocznego pozaotrzewnowego do patologii kręgosłupa pogranicza piersiowo-lędźwiowego
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh
Strony: s. 15
Konferencja: Towarzystw Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh, Bydgoszcz, 2013.06.06
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/14
Autorzy: Piotr Kasprzak, Stanisław Andrzejak, Bartosz Bryszewski, Jan Fortuniak, Mariusz Heleniak, Jacek Jakubowski, Krzysztof Tybor, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Marek Zawirski, Rafał Wójcik, Dariusz J Jaskólski, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Zbigniew Kotwica, Michał Tarnowski, Borys Kwint, Marek Moskała, Filip Stoma, Tomasz Trojanowski, Jerzy Zwoliński.
Tytuł: Zabiegi naprawcze ubytków kości sklepienia czaszki z użyciem dzianych protez poliprylenowo poliestrowych, formowanych indywidualnie na podstawie badania tomograficznego głowy - ocena pierwszych 105 pacjentów
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh
Strony: s. 65
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Bydgoszcz, 2013.06.06
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/14
Autorzy: Marcin Kozakiewicz, Marcin Elgalal, Piotr Loba, Piotr Komuński, Piotr Arkuszewski, Anna Broniarczyk-Loba, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Clinical application of 3D pre-bent titanium implants for orbital floor fractures.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2009 : Vol. 37, nr 4, s. 229-234
Uwagi: Epub 2009 Jan 31
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.360
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

Pełny tekst5/14
Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, M. Elgalal, P[iotr] Loba, P[iotr] Komuński, P[iotr] Arkuszewski, A[nna] Broniarczyk-Loba, L. Stefańczyk.
Tytuł: Individual implant for lower orbital Wall reconstruction.
Czasopismo: J Craniomaxillofac Surg
Szczegóły: 2008 : Vol. 36, suppl. 1, s. S112-S113
Uwagi: Abstracts from the XIX Congress of European Association Craniomaxillofacial Surgery September 9th-12th 2008, Bologna, Italy
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/14
Autorzy: Paweł Ratajczyk, Tomasz Gaszyński, Piotr Komuński, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Znieczulenie do operacji neurochirurgicznych ze śródoperacyjnym wybudzeniem chorego
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2007 : T. 39, nr 4, s. 244-247, bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

7/14
Autorzy: Jan Fortuniak, Dariusz Jaskólski, Krzysztof Tybor, Piotr Komuński, Marek Zawirski.
Tytuł: Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w procesie degeneracji krążków międzykręgowych.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4, s. 324-327, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/14
Autorzy: Elżbieta Agata Ciechomska, Piotr Komuński, Krzysztof Tybor, Marek Zawirski.
Tytuł: Śródoperacyjne badanie wybranych funkcji poznawczych i wykonawczych u pacjentów z guzem mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 3, s. 196-201, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/14
Autorzy: Krzysztof Tybor, Jan Fortuniak, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Stanisław Andrzejak, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 3, s. 220-224, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/14
Autorzy: Krzysztof Tybor, Piotr Komuński, Agata Ciechomska, Agata Majos, Bożena Góraj, Marek Zawirski.
Tytuł: Śródoperacyjne wybudzanie i mapowanie elokwentnych okolic mózgu u pacjentów z guzami nadnamiotowymi - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 1, s. 89-98, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst11/14
Autorzy: Krzysztof Tybor, Jan Fortuniak, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Stanisław Andrzejak, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: The reconstruction of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal subcutaneous "pocket".
Tytuł całości: W: 12th European Congress of Neurosurgery 7-12 September 2003, Lisboa, Portugal.
Adres wydawniczy: Lisboa, 2003
Strony: s. 267
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/14
Autorzy: M[aciej] Morawski, K[rzysztof] Tybor, P[iotr] Komuński, E[lżbieta] A[gata] Ciechomska, W[ojciech] Gaszyński.
Tytuł: Ocena znieczulenia i śródoperacyjnego wybudzania pacjentów w zabiegach mapowania elokwentnych okolic mózgu w chirurgii złośliwych guzów umiejscowionych nadnamiotowo.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2002 : T. 34, supl. 1, s. 165-166
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/14
Autorzy: Piotr Komuński, Marek Zawirski.
Tytuł: Omdlenia. Różnicowanie przyczyn neurologicznych.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 109-111, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

14/14
Autorzy: K[rzysztof] Tybor, J[an] Fortuniak, P[iotr] Komuński, T[omasz] Papierz, S[tanisław] Andrzejak, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski.
Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 58
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The supplementation of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal integmentum. Tamże s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi