Zapytanie: KOKTYSZ ROBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Piotr Siermontowski, Krzysztof Zieliński, Mariusz Kozakiewicz, Romuald Olszański, Robert Koktysz, Zbigniew Dąbrowiecki.
Tytuł: Histoarchitectural changes of rabbit lung parenchyma in the course of experimental barotrauma evaluated by quantitative method
Czasopismo: Bull Vet Inst Pulawy
Szczegóły: 2011 : Vol. 55, s. 355-359, ryc., wykr.
ISSN: 0042-4870
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.414
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

2/26
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Robert A. Stolarek, Jarosław Paśnik, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Robert Koktysz, Mariusz Piechota, Zbigniew Baj.
Tytuł: Serum matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 and metalloproteinase tissue inhibitors TIMP-1 and TIMP-2 in diabetic nephropathy.
Czasopismo: J Nephrol
Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 3, s. 444-452
ISSN: 1121-8428
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
Punktacja Min. Nauki: 15.000

3/26
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, R[obert] Koktysz, W[ojciech] Bandurka, J[arosław] Woźniak, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, E[lżbieta] Menaszek.
Tytuł: Aktywność makrofagów i zmiany dystrybucji i koncentracji białek morfogenetycznych kości (BMP-4) oraz kolagenu typu II w sąsiedztwie wszczepów bioaktywnego szkła SZ2. Doniesienie wstępne.
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 58/60, s. 227-230
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

4/26
Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, R[obert] Koktysz, J[arosław] Woźniak, S[tanisław] Mazurkiewicz, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, M[aria] Łączka, M[arcin] Domżalski.
Tytuł: Wstępna ocena mieszaniny bioceramiki nowej generacji z allogennymi przeszczepami kostnymi w badaniach radiologicznych, densytometrycznych i wytrzymałościowych. Badania in vivo
Czasopismo: Inż Biomater
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 58/60, s. 231-235
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1429-7248
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

5/26
Autorzy: Kryspin Niedzielski, Robert Koktysz, Maciej Wilamski, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Maria Łączka, Krzysztof Zieliński, Elżbieta Menaszek, Jarosław Woźniak.
Tytuł: Bioszkła pochodzenia żelowego w warunkach in vivo - ocena densytometryczna i morfometryczna naprawy ubytków kostnych.
Tytuł całości: W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały V Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Z. Pędzich, K. Haberko
Adres wydawniczy: Zakopane, 2005
Strony: s. 569-576
Konferencja: Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Zakopane, 2005
Seria: Ceramika Vol. 91
ISSN: 0860-3340
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  6/26
  Autorzy: E[lżbieta] Menaszek, I. C. Niedzielski, R[obert] Koktysz, W[ojciech] Bandurka, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, M. Synder.
  Tytuł: Histoenzymatyczne badania reakcji tkankowych wokół implantu bioceramicznego Sz2.
  Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego Zastosowanie biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu ubytków kości 11-13 maja 2005 r. Bydgoszcz : streszczenia, Bydgoszcz 2005
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  7/26
  Autorzy: Elżbieta Menaszek, Kryspin Niedzielski, Robert Koktysz, Wojciech Bandurka, Maria Łączka, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Marek Synder.
  Tytuł: Histoenzymatyczne i histologiczne badania reakcji tkankowych wokół implantu bioceramicznego Sz2.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2005 : -, nr 3, s. 222-226, Sum.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  8/26
  Autorzy: Jurek Olszewski, Krzysztof Zieliński, Jarosław Miłoński, Robert Koktysz.
  Tytuł: Rzadki przypadek raka brodawczakowato-torbielowatego ektopicznego gruczołu tarczowego przewodu tarczowo-językowego.
  Czasopismo: Otolaryngol Pol
  Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 3, s. 437-439, Sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  9/26
  Autorzy: Witold Malinowski, Robert Koktysz, Paweł Stawerski.
  Tytuł: The case of monochorionic twin gestation complicated by intrauterine demise of one fetus in the first trimester.
  Czasopismo: Twin Res Hum Genet
  Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 3, s. 262-266, ryc., bibliogr.
  ISSN: 1832-4274
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.713
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  10/26
  Autorzy: Kryspin Niedzielski, Robert Koktysz, Maria Łączka, Marek Synder.
  Tytuł: Współczesne metody obrazowania wgajania się nowej generacji biomateriału Sz2 w ubytkach kostnych. Badania doświadczalne.
  Tytuł całości: W: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego Zastosowanie biomateriałów i przeszczepów tkankowych w leczeniu ubytków kości 11-13 maja 2005 r. Bydgoszcz : streszczenia, Bydgoszcz 2005
  Strony: s. 5
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  11/26
  Autorzy: Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Robert Koktysz, Jacek Bartkowiak, Wanda Stankiewicz, Daniela Dworniak.
  Tytuł: Antygen rakowy CA-125 markerem wodobrzusza w marskości wątroby.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 149-152, tab., wykr., bibliografia., Sum
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  12/26
  Autorzy: Wojciech Kozłowski, Robert Koktysz, Jerzy Wojtuń, Jerzy Gil, Cezary Jochymski.
  Tytuł: Histokilinka nieswoistych stanów zapalnych jelita grubego.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 32-34, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  13/26
  Autorzy: Piotr Siermontowski, Krzysztof Zieliński, Robert Koktysz, Romuald Olszański, Grzegorz Kempa.
  Tytuł: Quantitative evaluation of lung parenchyma histostructure in the course of experimental barotrauma.
  Tytuł całości: W: EUBS 2004 Collection of manuscripts Diving and hyperbaric medecine : proceedings of the 30th Annual Scientific Meeting of the European Underwater and Baromedical Society Ajaccio, Corsica, France September 15th - 19th, 2004 / eds.: Bruno Grandjean, Jean-Louis Meliet, Ajaccio 2004
  Strony: s. 68-72, ryc., wykr., bibliogr.
  Typ publikacji: ZFZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  14/26
  Autorzy: P[iotr] Siermontowski, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz, R[omuald] Olszański, G[rzegorz] Kempa.
  Tytuł: Quantitative evaluation of lung parenchyma histostructure in the course of experimental barotrauma.
  Czasopismo: Eur J Underwater Hyperbaric Med
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 2, s.57
  ISSN: 1605-9204
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  15/26
  Autorzy: J[urek] Olszewski, K[rzysztof] Zieliński, J[arosław] Miłoński, R[obert] Koktysz.
  Tytuł: Rzadki przypadek raka brodawkowo-torbielowatego ektopicznego gruczołu tarczowego przewodu tarczowo-językowego.
  Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-29 czerwca 2004 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Lublin, 2004
  Strony: s. 425
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  16/26
  Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, M. Synder, S[tanisław] Mazurkiewicz, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, R[obert] Koktysz.
  Tytuł: Badania biomechaniczne nowej generacji ceramiki SZ2 jako materiałów kościozastępczych stosowanych w wypełnieniu ubytków kostnych wytworzonych doświadczalnie.
  Tytuł angielski: The strenght test analysis with new generation bioceramics SZ2 as a bone substitute of bone filled with experimental bone defect
  Czasopismo: Inż Biomater
  Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 28, s. 8-12
  ISSN: 1429-7248
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  17/26
  Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, M. Synder, L[ucyna] Zamorska, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, M[aria] Żołnierek, E[lżbieta] Menaszek, R[obert] Koktysz.
  Tytuł: Badania biozgodności tkankowej materiału SZ2 otrzymanego metodą zol-żel.
  Tytuł angielski: Tissue biocompatibility research of the SZ2 material obtained with use of zol-gel method
  Czasopismo: Inż Biomater
  Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 28, s.12-16
  ISSN: 1429-7248
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  18/26
  Autorzy: K[ryspin] Niedzielski, M. Synder, M[aria] Łączka, K[atarzyna] Cholewa-Kowalska, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz.
  Tytuł: Badania histopatologiczne odczynów tkankowych wokół wszczepu bioceramicznego matriału SZ2 otrzymanego metodą zol-żel.
  Tytuł angielski: Evolution and type of histological changes in the area adjescent to implanted zol-gel derived ceramic SZ2 biomaterial
  Czasopismo: Inż Biomater
  Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 28, s. 3-8
  ISSN: 1429-7248
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  19/26
  Autorzy: M. Jabłkowski, E. Jabłonowska, J[acek] Bartkowiak, R[obert] Koktysz, J[anusz] Jakubiński, J. Białkowska.
  Tytuł: Cancer antigen 125 in patients with liver cirrhosis.
  Tytuł całości: W: Falk Symposium Nr 137 Liver diseases: advances in treatment and prevention XII Falk Liver Week 2003 in honour of Hans Popper's 100th birthday : abstracts : poster abstracts. Part 2.
  Adres wydawniczy: Freiburg, 2003
  Strony: poz. 158
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  20/26
  Autorzy: G. Andryskowski, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz.
  Tytuł: Hodowla tkankowa warsztatem pracy w rękach farmakologa - własny model doświadczalny.
  Czasopismo: Probl Ter Monitor
  Szczegóły: 2003 : T. 14, suppl. 1, s. 78
  Uwagi: VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko Wrocław 23-25 października 2003 r.
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  21/26
  Autorzy: Michał Strzelecki, Krzysztof W[łodzimierz] Zieliński, Kryspin Niedzielski, Andrzej Materka, Robert Koktysz, Maciej Wilamski, Marek Synder.
  Tytuł: Komputerowa analiza tekstur w radiogramach kości z wykorzystaniem programu MaZda.
  Czasopismo: Pol J Radiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 68, nr 4, s. 78-83, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  22/26
  Autorzy: Kryspin Niedzielski, Krzysztof W[łodzimierz] Zieliński, R[obert] Koktysz, Michał Strzelecki, Maciej Wilamski, Marek Synder, Andrzej Materka.
  Tytuł: The computer analysis of radiological textures in experimental study the healing of bone defects filling with different materials.
  Czasopismo: Pol J Radiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 68, nr 4, s. 72-77, ryc., tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  23/26
  Autorzy: Michał Strzelecki, Krzysztof W[łodzimierz] Zieliński, Kryspin Niedzielski, Andrzej Materka, Robert Koktysz, Maciej Wilamski, Marek Synder.
  Tytuł: The computer texture analysis of bone radiograms using orginal MaZda software.
  Czasopismo: Pol J Radiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 68, nr 4, s. 78-83, ryc., tab., bibliogr.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  24/26
  Autorzy: Kryspin Niedzielski, Krzysztof W[łodzimierz] Zieliński, Robert Koktysz, Michał Strzelecki, Maciej Wilamski, Marek Synder, Andrzej Materka.
  Tytuł: Zastosowanie komputerowej analizy tekstur radiologicznych w badaniach doświadczalnych nad gojeniem się ubytków kostnych wypełnianych różnymi materiałami.
  Czasopismo: Pol J Radiol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 68, nr 4, s. 72-77, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  25/26
  Autorzy: Kryspin Niedzielski, Robert Koktysz, Maciej Wilamski, Marek Synder.
  Tytuł: Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramiki nowej generacji w leczeniu ubytków kostnych w ocenie radiologicznej i histopatologicznej.
  Tytuł całości: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego millenium / pod red. Piotra J. Bilińskiego.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
  Strony: s. 341-346, ryc., bibliogr.
  Uwagi: XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Bydgoszcz 18-21.09.2002
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  26/26
  Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Zalewski, K[rzysztof] Zieliński, R[obert] Koktysz, J[acek] Schmidt, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, J[anusz] Kopczyński.
  Tytuł: Obraz patomorfologiczny w nieinfekcyjnych nieżytach nosa na podstawie badań histopatologicznych i immunohistoenzymatycznych.
  Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Białystok-Mikołajki 13-16 czerwca 2002 : streszczenia referatów.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2002
  Strony: s. 159-160
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi