Zapytanie: KOŚKA IWONA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/8

Autorzy: Łukasz Polak, Jan Henryk Goch, Iwona Kośka, Tadeusz Pietrucha, Anna Gluba, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Czy polimorfizm inercyjno-delekcyjny (I/D) genu ACE ma wpływ na rozwój dysfunkcji lewej komory u chorych z zawałem serca leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej?
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S511-S512
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst2/8
Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: NT-proBNP a wczesna dysfunkcja lewej komory u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 3
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/8
Autorzy: I[wona] Kośka, J[an] H[enryk] Goch, Ł[ukasz] Polak, M[arek] Maciejewski, K[rzysztof] Chiżyński.
Tytuł: Serum NT-proBNP measured 4-5 days after ST-elevation myocardial infarction is the best marker of early left ventricular dysfunction in patients treated with primary coronary angioplasty.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 1, s. 181-182
Uwagi: Heart Failure Congress 2006, Helsinki, Finland 17-20 June, 2006
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/8
Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Stężenie NT-proBNP w 4-5 dobie zawału serca leczonego metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej jako wskaźnik wystąpienia obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 3, s. 155-159, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

5/8
Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Wpływ stopnia dysfunkcji lewej komory na stężenie NT-proBNP w 4-5 dobie zawału mięsnia sercowego u chorych leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, suppl. B, s. 4
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/8
Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Wpływ wczesnego leczenia interwencyjnego zawału serca (do 3 godzin) natężenia NT-proBNP u chorych z pierwszym w życiu zawałem serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S383
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gdynia-Sopot-Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst7/8
Autorzy: Iwona Kośka, Jan Henryk Goch, Łukasz Polak, Marek Maciejewski, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: Rola oznaczania NT-pro-BNP w monitorowaniu rozwoju pozawałowej niewydolności serca u chorych leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 69-71, tab.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/8
Autorzy: Krzysztof Kujawski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Iwona Kośka, Leszek Szadujkis-Szadurski, Tomasz Kornatowski, Robert Błaszczak.
Tytuł: Koenzym Q10 a układ sercowo-naczyniowy u osób w wieku podeszłym.
Czasopismo: Ann Acad Med Bydg
Szczegóły: 2003 : Vol. 17, nr 3, s. 63-67, bibliogr., Sum.
ISSN: 0860-2379
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi