Zapytanie: KOŁODZIEJ KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/29

Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Jarosław Drożdż, Małgorzata Kurpesa, Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Diabetes as the strongest predictor of complications after acute coronary syndrome.
Czasopismo: Semin Cardiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 12, nr 1, s. 14-20, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1648-7966
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

2/29
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Katarzyna Kołodziej, Michał Plewka, Michał Kidawa, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Inflammatory markers are related to post-infarction left ventricular dysfunction after primary percutaneous intervention.
Tytuł całości: W: XV World Congress of the International Cardiac Doppler Society in conjunction with Russian National Conference on Cardiac Resynchronization and Cardioversion Defibrillation 24026 May 2006, Tyumen, Russia : abstracts book.
Adres wydawniczy: Tyumen, 2006
Strony: s. 10, wykr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/29
Autorzy: Jarosław D. Kasprzak, Katarzyna Kołodziej, Michał Plewka, Michał Kidawa, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Inflammatory markers are related to post-infarction left ventricular dysfunction after primary percutaneous intervention.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2006 : Vol. 13, supl. B, s. 3
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 26-27 maja 2006 roku
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

4/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Jarosław Drożdż, Małgorzata Kurpesa, Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Prognosis and long-term observation of a group of patients with acute coronary syndromes without ST-elevation (ACS-NSTEMI).
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 3, s. 164-170, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/29
Autorzy: J. D. Kasprzak, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła, Ł[ukasz] Chrzanowski, M[ałgorzata] Wraga, P[iotr] Lipiec, J. Drożdż.
Tytuł: Inflammatory markers are related to left ventricular dysfunction in first myocardial infarction treated with primary percutaneous intervention.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl., s. 299, wykr.
Uwagi: ESC Congress 2005 3-7 September Stockholm, Sweden
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/29
Autorzy: K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. Drożdż, J. Z. Peruga, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Interleukin-10 is a prognostic factor after first myocardial infarction treated with PCI : a comparative study of early inflammatory and apoptosis markers.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl., s. 47, wykr.
Uwagi: ESC Congress 2005 3-7 September Stockholm, Sweden
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

7/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Jan Z. Peruga, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Interleukina-10 oraz marker apoptozy jako czynniki prognostyczne powikłań po pierwszym zawale serca leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S252
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Jan Z. Peruga, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Prognozowanie tolerancji wysiłku u pacjentów po zawale serca leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową w oparciu o nowoczesne markery biochemiczne.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S249
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst9/29
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Katarzyna Kołodziej, Magdalena Kłosińska, Andrzej Frach, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Relationship between echocardiographic parameters and BNP levels in atrial fibrillation with preserved and impaired left ventricular systolic function.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S181-S182
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Jan Z. Peruga, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Zapalenie i apoptoza w chorobie wieńcowej pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową w porównaniu z pierwszym zawałem mięśnia sercowego leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S159-S160
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/29
Autorzy: K[atarzyna] Kołodziej, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Association between pre-procedural CRP and NT-PROBNP levels in short-term outcome in patients with first acute myocardial infarction treated with PRIMARY PTCA.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. III-231
Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 15-18 września 2004 Warszawa
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Białko C-reaktywne - ważny marker ryzyka krążeniowego - nowe fakty.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 221-223, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

13/29
Autorzy: K[atarzyna] Kołodziej, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
Tytuł: NT-PROBNP levels are prognostic factors of short-term outcome in patients with first acute myocardial infarction (MI) treated with primary PTCA.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 61, suppl. 3, s. III-260
Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 15-18 września 2004 Warszawa
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej.
Tytuł: Ocena wybranych wskaźników biochemicznych, zapalno-immunologicznych, markera apoptozy oraz mózgowego peptydu natriuretycznego u pacjentów ze świeżym zawałem mięśnia sercowego leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 13 X 2004
Uwagi: Promotor: dr hab. Jarosław D. Kasprzak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

15/29
Autorzy: Magdalena Chmiela, Magdalena Kowalewicz-Kulbat, Aneta Miszczak, Monika Wiśniewska, Tomasz Rechciński, Katarzyna Kołodziej, Jarosław Kasprzak, Torkel Waldstrom, Wiesława Rudnicka.
Tytuł: A link between Helicobacter pylori and/or Chlamydia spp. infections and atherosclerosis.
Czasopismo: FEMS Immunol Med Microbiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 36, nr 2, s. 187-192
ISSN: 0928-8244
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.779
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst16/29
Autorzy: K[atarzyna] Kołodziej, J. Drożdż, J. D. Kasprzak, M. Kurpesa, Z[bigniew] Bednarkiewicz, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Diabetes as the strongest predictor of complications after incident of unstable angina in 2-years follow-up.
Czasopismo: Eur Heart J
Szczegóły: 2003 : Vol. 24, suppl., s. 70, wykr.
ISSN: 0195-668X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/29
Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Zbigniew Bednarkiewicz, Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Dobowy rytm ciśnienia a dyspersja QT w chorobie wieńcowej u pacjentów normo- i hipertensyjnych.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2003 : Vol. 10, s. 21
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Tomasz Rechciński.
Tytuł: Ingerencja w mechanizmy humoralnej odpowiedzi immunologicznej jako metoda leczenia kardiomiopatii rozstrzeniowej.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 2, s. 205-209, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jan Zbigniew Peruga, Jarosław Drożdż, Małgorzata Wraga, Michał Plewka, Wojciech Religa, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Mózgowy peptyd natriuretyczny (NT-PROBNP) jako czynnik prognostyczny powikłań w okresie wewnątrzszpitalnym u pacjentów leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-52
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst20/29
Autorzy: Łukasz Chrzanowski, Jarosław Drożdż, Michał Ciesielczyk, Katarzyna Kołodziej, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Ocena spoczynkowego EKG i profilu napływu mitralnego pozwala obniżyć częstość fałszywie dodatnich wyników scyntygrafii perfuzyjnej SPECT.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-23
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst21/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Małgorzata Wraga, Michał Kidawa, Jarosław Kasprzak.
Tytuł: Podwyższone poziomy CRP, a krótkoterminowe rokowanie u pacjentów po pierwszym zawale mięśnia sercowego leczonych metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-72
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst22/29
Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Wpływ dobowego rytmu ciśnienia tętniczego na dyspersję QT u pacjentów z chorobą wieńcową i podwyższonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 5, s. 641-647, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst23/29
Autorzy: Małgorzata Kurpesa, Katarzyna Kołodziej, Ewa Trzos, Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Wpływ rytmu dobowego ciśnienia tętniczego na restenozę po zabiegach angioplastyki wieńcowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-67
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst24/29
Autorzy: J. Drożdż, Ł[ukasz] Chrzanowski, M[ichał] Ciesielczyk, M. Plewka, A[nna] Kopff, J. D. Kasprzak, K. Wierzbowska, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Aortic atherosis and stiffness- both are representing the same aspect of atherosclerosis.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-14
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst25/29
Autorzy: Tomasz Rechciński, Katarzyna Kołodziej, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Association of coronary heart disease with Helicobacter pylori and Chlamydia sp. seropositivity.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-92
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst26/29
Autorzy: P[rzemysław] Dryja, J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, J[akub] Foryś, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Czynniki rokownicze w idiomatycznej kardiomiopatii zastoinowej - znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. II-10
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst27/29
Autorzy: Katarzyna Kołodziej, Małgorzata Kurpesa.
Tytuł: Omdlenia - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 3, s. 121-127, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

28/29
Autorzy: K[atarzyna] Kołodziej, T. Rechciński, J. Kasprzak, M[aria] Krzemińska-Pakuła, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
Tytuł: Seropozytywność wobec Helicobacter pylori i Chlamydia sp., a choroba wieńcowa.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. II-26
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst29/29
Autorzy: Tomasz Rechciński, Katarzyna Kołodziej.
Tytuł: Układ grupowy krwi Lewis a choroba wieńcowa.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 4, s. 373-375, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi