Zapytanie: KASPRZAK ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/12

Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Bogumiła Stoińska, Tadeusz Biegański, Jan Wilczyński, Ewa Czichos, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Radiological diagnostics in neonates with different types of congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) treated in Polish Mother's Memorial Hospital Research Institute (PMMHRI) in 1991-2005.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 72, nr 1, s. 9-14, ryc., bibliogr.
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst2/12
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Iwona Maroszyńska, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Aspekty diagnostyczne i kliniczne torbieli oskrzelowopochodnej w grupie 4 pacjentów z Kliniki Neonatologii ICZMP (1991-2005).
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 71, nr 2, s. 7-12, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/12
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rzysztof] Zięba, M[ałgorzata] Wilczyńska, A[ndrzej] Piotrowski, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Congenital Cystic Adenomatoid Malformation of the lungs (CCAM) in 9 neonates without prenatal diagnosis treated in Polish Mother's Health Centre Research Institute (PMHCRI) in 1991-2006.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5B, s. 468-473, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst4/12
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rzysztof] Zięba, M[ałgorzata] Wilczyńska, A[ndrzej] Piotrowski, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc (CCAM) w grupie 9 pacjentów bez diagnozy prenatalnej leczonych w ICZMP w latach 1991-2006.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 236
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) in 9 neonates without prenatal diagnosis treated in Polish Mother's Health Centre Research Institute (PMHCRI) in 1991-2006. Tamże s. 236
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

5/12
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, I[wona] Maroszyńska, J[an] Wilczyński, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Clinical and diagnostic aspects of congenital bronchogenic cyst in a group of 4. patients from Neonatal Department of Polish Mother's Memorial Hospital Research Institute (1991-2005).
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl., s. 67
Uwagi: The 8th European Symposium Prevention of Congenital Anomalies Poznań, June 9-10, 2005 : program and abstracts
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

6/12
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rystyna] Kocemba, B[ogumiła] Stoińska, J[an] Wilczyński, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Low and high risk factors in neonates with congenital cystic adenomatoid malformation of lungs (CCAM) treated in Polish Mothers Memorial Hospital Research Institutu (1991-2005).
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl., s. 55
Uwagi: The 8th European Symposium Prevention of Congenital Anomalies Poznań, June 9-10, 2005 : program and abstracts
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

7/12
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, B[ogumiła] Stoińska, A[nita] Chudzik, J[an] Wilczyński, E[wa] Czichos, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Obrazowa diagnostyka radiologiczna u noworodków z różnymi postaciami klinicznymi wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej płuc ICZMP (1991-2005).
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 70, nr 2, s. 112
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/12
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik, Jan Wilczyński, Barbara Kamer, Jacek Moll, Krystyna Kocemba, Elżbieta Mańko, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: CCAM typ I zdiagnozowany w 24 tygodniu ciąży z obserwacją pediatryczną dziecka do 3 roku życia - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 15, s. 73-75, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/12
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Jacek Moll, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: CCAM typ II zdiagnozowany w 27 tygodniu ciąży z obserwacją pediatryczną dziecka do 6 roku życia - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 18, s. 83-86, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

10/12
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Zięba, Bogumiła Stoińska, Elżbieta Pastula-Manko, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Early complications in neonatal course in children with congenital cysticadenomaoid malformation (CCAM) of lungs.
Czasopismo: J Matern Fetal Neonatal Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 16, suppl. 1, s. 12
Uwagi: XIX European Congress of Perinatal Medicine
ISSN: 1476-7058
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/12
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Możliwości przewidywania stanu płodu i noworodka na podstawie prenatalnej diagnostyki obrazowej na przykładzie CCAM typ II - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 19, s. 88-90, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/12
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, K[rzysztof] Szaflik, E[lżbieta] Kasprzak, K[atarzyna] Janiak, S[ebastian] [obcy] Foryś, M[ariusz] Grzesiak.
Tytuł: Ultrasonograficzna i echokardiograficzna diagnostyka wrodzonej gruczolakowatości torbielowatej płuc (CCAM) w materiale zakładu diagnostyki i profilaktyki wad wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1991-2003.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 45
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi