Zapytanie: KAPUSTA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Jan Kowalski, Robert Irzmański.
Tytuł: Ocena zmian w centralnym i obwodowym układzie krążenia pod wpływem kontrolowanego treningu fizycznego prowadzonego w ramach standardowej procedury usprawniania chorych po ostrym zespole wieńcowym.
Tytuł angielski: Evaluation of changes in the central and peripheral circulatory system under the influence of physical training carried out under the standard procedure of improving patients after acute coronary syndrome.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2016 : Vol. 40, nr 240, s. 345-350
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/16
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Jarosław Kasprzak, Monika Możdżan, Marlena Broncel, Anna Kapusta, Barbara Uznańska-Loch, Edyta Płońska, Maria Krzemińska-Pakuła, Ewa Trzos.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Uwagi: Za cykl publikcji z dziedziny echokardiografii
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/16
Autorzy: Robert Irzmański, Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Jan Kowalski.
Tytuł: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na wybrane parametry hemodynamiczne i ryzyko u chorych z niewydolnością serca.
Tytuł angielski: The impact of cardiac rehabilitation on selected hemodynamic parameters and ris in patients with heart failure.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2014 : Vol. 47, nr 220, s. 206-211, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

4/16
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Anna Kapusta, Barbara Uznańska, Edyta Płońska, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Jarosław Damian Kasprzak.
Tytuł: Severe obesity impairs systolic and diastolic heart function - the significance of pulse tissue Doppler, strain, and strain rate parameters.
Czasopismo: Echocardiography
Szczegóły: 2013 : 30, 8, 904-911, tab., bibliogr.
Uwagi: Epub 2013 Mar 15
ISSN: 0742-2822
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.254
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/16
Autorzy: Joanna Kapusta, Anna Kapusta, Robert Irzmański.
Tytuł: Rola treningu fizycznego w prewencji omdleń wazowagalnych w wieku podeszłym
Tytuł angielski: The role of physical training in the prevention of vasovagal syncope in the elderly.
Czasopismo: Geriatria
Szczegóły: 2012 : R. 6, nr 1, s. 50-55, Sum.
ISSN: 1898-7486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/16
Autorzy: Anna Kapusta, Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Ocena funkcji skurczowej prawej komory technikami echokardiografii jednowymiarowej i dwuwymiarowej - porównanie z wynikami echokardiografii trójwymiarowej.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2009 : Vol. 4, suppl. E, s. 6
Uwagi: XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Bydgoszcz 22-23 maja 2009 roku : program i streszczenia
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/16
Autorzy: Anna Kapusta, Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Ewa Szymczyk, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Ocena globalnej funkcji skurczowej prawej komory za pomocą echokardiografii trójwymiarowej, dwuwymiarowej i jednowymiarowej.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 67, suppl. 5, s. S338
Uwagi: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 24-26 września 2009 : książka streszczeń
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/16
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska, Remigiusz Szumiński, Anna Kapusta, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Gated 99mTc-MIBI single-photon emission computed tomography for the evaluation of left ventricular ejection fraction : comparison with three-dimensional echocardiography.
Czasopismo: Ann Nucl Med
Szczegóły: 2008 : Vol. 22, nr 6, s. 723-726
ISSN: 0914-7187
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.987
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst9/16
Autorzy: P[iotr] Lipiec, A[nna] Kapusta, M[aria] Krzemińska-Pakuła, P[aulina] Wejner-Mik, J. Drożdż, Ł[ukasz] Chrzanowski, M. Plewka, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Automated algorithm for longitudinal strain analysis improves agreement in regional wall motion assessment between novice and expert echocardiographers.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2007 : Vol. 8 suppl. 1, s. S98
Uwagi: The Eleventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registred branch of the ESC Lisbon, Portugal, 5-8 December 2007
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/16
Autorzy: P[iotr] Lipiec, P[aulina] Wejner-Mik, M[aria] Krzemińska-Pakuła, A[nna] Kapusta, J. Kuśmierek, A[nna] Płachcińska, R[emigiusz] Szumiński, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Evaluation of left ventricular systolic function : gated single-photon emission computed tomography versus two- and three-dimensional echocardiography.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2007 : Vol. 8 suppl. 1, s. S19-S20
Uwagi: The Eleventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registred branch of the ESC Lisbon, Portugal, 5-8 December 2007
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/16
Autorzy: Piotr Lipiec, Anna Kapusta, Łukasz Chrzanowski, Jakub Foryś, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Nietypowa przyczyna niewydolności serca - śluzak prawego przedsionka.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2007 : T. 117, nr 10, s. 470-472, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst12/16
Autorzy: Piotr Lipiec, Anna Kapusta, Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory - diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej.
Czasopismo: Chor Serca Naczyń
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 2, s. 106-109
ISSN: 1733-2346
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst13/16
Autorzy: Piotr Lipiec, Anna Kapusta, Maria Krzemińska-Pakuła, Łukasz Chrzanowski, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory - diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej.
Czasopismo: Chor Serca Naczyń
Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 2, s. 106-110
ISSN: 1733-2346
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst14/16
Autorzy: K. Wierzbowska-Drabik, Ł[ukasz] Chrzanowski, A[nna] Kapusta, J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Tissue Doppler velocities detect early depression of left and right ventricular function in morbidly obese patients.
Czasopismo: Eur J Echocardiogr
Szczegóły: 2007 : Vol. 8 suppl. 1, s. S123-S124
Uwagi: The Eleventh Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, a registred branch of the ESC Lisbon, Portugal, 5-8 December 2007
ISSN: 1525-2167
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/16
Autorzy: Karina Wierzbowska-Drabik, Łukasz Chrzanowski, Anna Kapusta, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Tissue Doppler velocities detect early depression of left and right ventricular function in morbidly obese patients.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S319
Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/16
Autorzy: Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Anna Kapusta, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Myocardial contrast enhancement with real-time imaging improves the diagnostic value of Dipyridamole/Atropine stress echocardiography.
Czasopismo: J Am Soc Echocardiogr
Szczegóły: 2006 : Vol. 19, nr 5, s. 664
Uwagi: 17th Annual Scientific Sessions. Baltimore, USA, 03.06-07.06.2006
ISSN: 0894-7317
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi