Zapytanie: KAPLIŃSKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 19



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Ewelina Aneta Hoffman, Katarzyna Gizelska, Marek Mirowski, Wojciech Mielicki.
Tytuł: Arsenic trioxide downregulates cancer procoagulant activity in MCF-7 and WM-115 cell lines in vitro.
Czasopismo: Współcz Onkol
Szczegóły: 2015 : Vol. 19, nr 2, s. 108-112
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/19
Autorzy: Marta Michalska, Marek Mirowski, Katarzyna Kaplińska, Dorota Kusztal, Andrzej Łazarenkow, Jolanta Nawrot-Modranka.
Tytuł: Effect of phosphorohydrazone derivatives of chromone on fibrin polymerization in the presence of bFGF
Czasopismo: Indian J Biochem Biophys
Szczegóły: 2013 : Vol. 50, nr 3, s. 227-232
ISSN: 0301-1208
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.077
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/19
Autorzy: Marta Michalska, Katarzyna Kaplińska, Marek Mirowski, Andrzej Bodek, Kazimiera Henryka Bodek.
Tytuł: Evaluation of the use of fibrin and microcrystalline chitosan membranes as carriers for transforming growth factor Beta-1.
Czasopismo: J Appl Polym Sci
Szczegóły: 2013 : Vol. 127, nr 5, s. 3506-3513
ISSN: 0021-8995
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.640
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/19
Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Marek Mirowski, Katarzyna Kaplińska, Rafał Kruszyński, Agata Trzęsowska-Kruszyńska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik.
Tytuł: New benzimidazole derivatives with potential cytotoxic activity - study of their stability bt RP-HPLC.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2012 : Vol. 59, nr 2, s. 279-288, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.185
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

5/19
Autorzy: M[arta] Michalska, A[leksandra] Palatyńska-Ulatowska, A[ntoni] Palatyński, M. Mirowski, K[atarzyna] Kaplińska, J. Nawrot-Modranka, A. Łazarenkow.
Tytuł: Influence of antibiotic therapy on the level of selected angiogenic factors in patiens with benign gynecologic tumors - preliminary report.
Czasopismo: Pharmazie
Szczegóły: 2011 : Vol. 66, nr 8, s. 619-622
ISSN: 0031-7144
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/19
Autorzy: J[olanta] Gałązka-Friedman, E. R. Bauminger, K[arol] Szlachta, D[ariusz] Koziorowski, R[yszard] Tomasiuk, A. Jaklewicz, Z. K. Wszołek, D. Dickson, K[atarzyna] Kaplińska, A[ndrzej] Friedman.
Tytuł: Iron in Alzheimer`s and Control Hippocampi - Mössbauer, Atomic Absorption and ELISA Studies.
Czasopismo: Acta Phys Pol A
Szczegóły: 2011 : T. 119, nr 1, s. 81-83, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0587-4246
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.444
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

7/19
Autorzy: Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Marek Mirowski, Katarzyna Kaplińska.
Tytuł: Nowe pochodne benzimidazolu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej.
Tytuł całości: W: Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2010
Strony: s.122
Konferencja: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu, Komisja Analizy Leku Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Poznań, 17.06.2010-18.06.2010
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji uroczystości 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/19
Autorzy: Katarzyna Kaplińska, Marek Różalski, Urszula Krajewska, Wojciech P. Mielicki.
Tytuł: Cancer procoagulant (CP) analysis in human WM 115 malignant melanoma cells in vitro.
Czasopismo: Thromb Res
Szczegóły: 2009 : Vol. 124, nr 3, s. 364-367, wykr., bibliogr.
ISSN: 0049-3848
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.499
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst



9/19
Autorzy: Katarzyna Kaplińska, Wojciech P. Mielicki.
Tytuł: Direct analysis reveals an absence of gamma-carboxyglutamic acid in cancer procoagulant from human tissues.
Czasopismo: Blood Coagul Fibrinolysis
Szczegóły: 2009 : Vol. 20, nr 5, s. 315-320, wykr., bibliogr.
ISSN: 0957-5235
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.398
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst



10/19
Autorzy: Anna Głowacka, Anna Dziura, Katarzyna Kaplińska.
Tytuł: Pleśnie - zagrożenia biologiczne; badania ankietowe w wybranych gimnazjach Łodzi i z terenu województwa łódzkiego.
Czasopismo: Mikol Lek
Szczegóły: 2009 : T. 16, nr 4, s. 224-227, Sum.
ISSN: 1232-986X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst



11/19
Autorzy: K[atarzyna] Kaplińska, U[rszula] Krajewska, M[arek] Różalski, W. Mielicki.
Tytuł: Cancer procoagulant expression and fibryn clot formation In the tumor cells environment in vitro.
Czasopismo: Thromb Res
Szczegóły: 2007 : Vol. 120 suppl. 2, s. 154
Uwagi: 4th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues In Cancer, Bergamo 2007
ISSN: 0049-3848
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.058

12/19
Autorzy: Katarzyna Kaplińska, Małgorzata Kamocka, Elliot D[awid] Rosen, Wojciech Mielicki.
Tytuł: Comparison of the enzymatic and immunological properties of direct factor X activator isolated from human and swine amnion-chorion membranes and from rat prostate cancer.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 38, nr 3, s. 331-338, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst



13/19
Autorzy: Katarzyna Kaplińska.
Tytuł: Prokoagulant nowotworowy (CP) : charakterystyka składnika białkowego oraz wpływ na generację fibryny przez komórki nowotworowe"
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii. Zakład Biochemii Farmaceutycznej, 14 XII 2007
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Wojciech Mielicki. Praca na stopień dpktora nauk farmaceutycznych, w zakresie biochemii/biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

14/19
Autorzy: Katarzyna Kaplińska, Wojciech P. Mielicki.
Tytuł: Cancer procoagulant (CP) from human amnionmembranes does not contain y-carboxyglutamic acid (gla) residues.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 53 suppl. 1, s. 89-90
Uwagi: 41st Meeting of the Polish Biochemical Society Białystok 12-15 September 2006
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.863

15/19
Autorzy: M[ałgorzata] Kamocka, K[atarzyna] Kaplińska, W. P. Mielicki.
Tytuł: Effect of immunisation with cancer procoagulant on the growth of Walker 256 carcinosarcoma cells in rats.
Czasopismo: Clin Exp Med
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 119-123, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1591-8890
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.228
Punktacja Min. Nauki: 15.000

16/19
Autorzy: K[atarzyna] Kaplińska, W. P. Mielicki.
Tytuł: Cancer procoagulant from human amnion-chorin membranes does not contain gamma-carboxyglutamic acid residues.
Czasopismo: Hematol Rep
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 9, poz. PO78
Uwagi: 3rd International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer Bergamo (Italy), October 14-16, 2005
ISSN: 2038-8322
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/19
Autorzy: K[atarzyna] Kaplińska, M[ałgorzata] Kamocka, E[lliot] Rosen, W. P. Mielicki.
Tytuł: Comparison of procoagulants from human amnion-chorion membranes, swine's amnion-chorion membranes and rat's prostate cancer.
Czasopismo: Hematol Rep
Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 9, poz. PO78
Uwagi: 3rd International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in Cancer Bergamo (Italy), October 14-16, 2005
ISSN: 2038-8322
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/19
Autorzy: Katarzyna Kaplińska, Katarzyna Maksymowicz, Wojciech P. Mielicki.
Tytuł: Porównywanie wybranych właściwości enzymatycznych i immunologicznych prokoagulanta nowotworowego (CP) izolowanego z różnych gatunków kręgowców.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa INTER-HEMOSTAZA 23-24 listopada 2004 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 14
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/19
Autorzy: Małgorzata Kamocka, Katarzyna Kaplińska, Katarzyna Malinowska, Wojciech P. Mielicki.
Tytuł: Wpływ immunizacji prokoagulantem nowotworowym (CP) na wzrost komórek mięsoraka Walkera 256 in vivo u szczurów.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza Modyfikowane kwasy nukleinowe Łódź, 5-6 listopada 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 2004
Strony: s. 55-56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi