Zapytanie: KACPRZYK FELIKS
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/35

Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Sławomir Chrul, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Wpływ krótkoterminowego leczenia węglanem magnezu na gospodarkę wapniowo-fosforanową u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2011 : T. 6, nr 1, s. 9-14, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/35
Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech, Magdalena Wochna-Sobańska, Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
Tytuł: Nawyki higieniczne, a wskaźniki stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki.
Tytuł angielski: Oral jygiene behaviours and the oral health indices in renal transplant recipients.
Czasopismo: Nowa Stomatol
Szczegóły: 2010 : 15, nr 1, s. 15-20, Sum.
ISSN: 1426-6911
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

3/35
Autorzy: Agnieszka Bruzda-Zwiech, Magdalena Wochna-Sobańska, Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
Tytuł: Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów po przeszczepie nerki.
Tytuł angielski: Oral health status in renal transplant recipients.
Czasopismo: Czas Stomatol
Szczegóły: 2010 : Vol. 63, nr 3, s. 155-165, Sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

4/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Sławomir Chrul, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej węglanem magnezu u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 182-186, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst5/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Prognostic value of measurements of trail serum concentration and urinary excretion in patients with inflammatory and non-inflammatory primary glomerulonephrities
Czasopismo: NDT Plus
Szczegóły: 2008 : 1, suppl. 2, s. ii294
ISSN: 1753-0784
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie w surowicy i wydlanie z moczem receptorów TNF typ I i II a progresja pierwotnych glomerulopatii.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 25-31, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst7/35
Autorzy: M[ałgorzata] Wągrowska-Danilewicz, F[eliks] Kacprzyk, R[afał] Zwiech, M[arian] Danilewicz.
Tytuł: The crucial role of electron microscopy in the diagnosis of fabry's disease.
Czasopismo: Pol J Pathol
Szczegóły: 2008 : Vol. 59, nr 4, s. 18
ISSN: 1233-9687
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: The influence of immunosupressive treatment on trail serum concentration and urinary excretion in patients with inflammatory and non-inflammatory primary glomerulonephrities
Czasopismo: NDT Plus
Szczegóły: 2008 : V. 1, suppl. 2, s. ii295
ISSN: 1753-0784
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Predictive value of examined conjointly IL-1RA, TNF-R I, TNF-R II and rantes in patients with primary glomerulonephrities.
Tytuł całości: W: XLIV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), June 21-24, 2007, Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 2007
Strony: s. vi287
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Prognostic value of measurements of soluble fas serum concentration and urinary excretion in patients with inflammatory and non-inflammatory primary glomerulonephrities
Tytuł całości: W: XLIV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), June 21-24, 2007, Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 2007
Strony: s. vi285
ISSN: 0391-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie surowicy i wydalanie z moczem chemokiny RANTES a rokowanie pierwotych glomerulopatii.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4, s. 197-202, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst12/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: The influence of immunosupressive treatment on serum concentration and urinary excretion of soluble fas in patients with inflammatory and non-inflammatory primary glomerulonephrities
Tytuł całości: W: XLIV Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Translpant Association (ERA-EDTA), June 21-24, 2007, Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 2007
Strony: s. vi280
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Wartość prognostyczna pomiarów stężeń w surowicy i wydalania z moczem antagonisty receptora interleukiny-1 u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4, s. 185-191, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst14/35
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Arkadiusz Zygmunt, Feliks Kacprzyk, Michał Nowicki, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Evaluation of bone mineral density and markers of bone turnover in men on haemodialysis and after renal transplantation.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2006 : Vol. 21, suppl. 4, s. iv524
Uwagi: XLIII Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) July 15-18, 2006 Glasgow, United Kingdom
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/35
Autorzy: A. Zygmunt, I[lona] Kurnatowska, F[eliks] Kacprzyk, J. Białkowska, M. Jabłkowski, M. Nowicki, A. Lewiński.
Tytuł: Evaluation of bone mineral density and markers of bone turnover in patients after renal transplantation.
Czasopismo: Osteoporos Int
Szczegóły: 2006 : Vol. 17, suppl. 2, s. S188
Uwagi: IOF World Congress on Osteoporosis June 2-6, 2006, Toronto, Canada
ISSN: 0937-941X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.216

Pełny tekst16/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk, Adam Szuflet, Michał Nowicki.
Tytuł: Prognostic significante of soluble Fas measurements in patients with primary glomerulonephrities.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2005 : Vol. 20, suppl. 5, s. v225
Uwagi: XLII Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) June 4-7, 2005 Instanbul, Turkey
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

17/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk, Agnieszka Bruzda-Zwiech, Magdalena Wochna-Sobańska, Michał Nowicki.
Tytuł: Short- and long-term post-transplant complications and oral health status in kidney graft recipients.
Czasopismo: Transpl Int
Szczegóły: 2005 : Vol. 18, suppl. 1, s. 127
ISSN: 0934-0874
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk, Adam Szuflet, Michał Nowicki.
Tytuł: The influence of immunosuppressive treatment on serum concentration and urinary excretion of soluble Fas in patients with primary glomerulonephrities.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2005 : Vol. 20, suppl. 5, s. v224
Uwagi: XLII Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) June 4-7, 2005 Instanbul, Turkey
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk, Adam Szuflet, Michał Nowicki.
Tytuł: Wartość prognostyczna pomiarów stężeń w surowicy i wydalania z moczem antagonisty receptora interleukiny-1 i rozpuszczalnych receptorów TNF typu I i II u chorych z nefropatią IgA.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2005 : T. 113, nr 4, s. 326 - 333, Sum
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst20/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk, Adam Szuflet, Michał Nowicki.
Tytuł: Interleukin-1 receptor antagonist and tumor necrosis factor soluble receptor serum concentration and urinary excretion in patients with IgA nephritis.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s. 254-255
Uwagi: XLI Congress European Renal Association May 15-18, 2004 Lisbon, Portugal
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Podstawy nefrologii.
Tytuł całości: W: Medycyna rodzinna / red. nauk. J. Bożydar Latkowski, Witold Lukas.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 424-435, bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

22/35
Autorzy: R[afał] Zwiech, F[eliks] Kacprzyk, A[dam] Szuflet, M. Nowicki.
Tytuł: Prognostyczne znaczenie oznaczania wydalania z moczem antagonisty receptora interleukiny-1 i rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy nowotworu typu I i II u chorych z nefropatią IgA.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Białystok 2-5 czerwiec 2004 : abstracts book.
Adres wydawniczy: Białystok, 2004
Strony: s. 80
Uwagi: Też w jęz. ang.: Predictive value of the assessment of urinary excretion of interleukin-1 receptor antagonist and soluble tumor necrosis factor type I and II in patients with IgA nephritis. Tamże s. 81
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

23/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
Tytuł: Infekcje dróg moczowych - standardy diagnostyki i wytyczne postępowanie terapeutycznego.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 3, nr 3, s. 862-869, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

24/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne - rozpoznanie i leczenie.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 3, nr 4, s. 928-933, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

25/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie w surowicy oraz wydalanie z moczem rozpuszczalnych receptorów dla czynnika martwicy nowotworów u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 88, s. 383-387, tab., bibliogr., Sum.,
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst26/35
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Witold Chrzanowski, Feliks Kacprzyk, Alicja Kurnatowska.
Tytuł: Wieloogniskowe zarażenia grzybami u poddanych immunosupresji osób po przeszczepach nerek.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 88, s. 388-390, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/35
Autorzy: Alicja Kurnatowska, Ilona Kurnatowska, Feliks Kacprzyk, Witold Chrzanowski.
Tytuł: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2002 : T. 48, nr 4, s. 425-433, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

28/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Ciąża u kobiet po przeszczepie nerki - wpływ leków immunosupresyjnych na przebieg ciąży, porodu i na płód - zalecenia dla nefrologów.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, s. 156-160, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst29/35
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Witold Chrzanowski, Feliks Kacprzyk, Sylwia Zamojska, Alicja Kurnatowska.
Tytuł: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2002 : T. 48, nr 4, s. 419-424, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

30/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk, Rafał Zwiech.
Tytuł: Stężenie w surowicy krwi oraz wydalanie z moczem antagonisty interleukiny 1 (IL-1ra) a aktywność i progresja pierwotnych glomerulopatii - doniesienia wstępne.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, s. 186-189, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst31/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie w surowicy krwi oraz wydalanie z moczem rozpuszczalnych receptorów dla czynnika martwicy nowotworów (sTNF R) u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2002 : T. 107, nr 3, s. 215-221, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst32/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie w surowicy oraz wydalanie z moczem RANTES u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2002 : T. 108, nr 3, s. 837-842, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst33/35
Autorzy: Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Stężenie w surowicy oraz wydalanie z moczem rozpuszczalnych Fas (sFas) u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2002 : T. 108, nr 3, s. 843-847, Sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst34/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Udział układu interleukiny 1 (IL-1, IL-1R i IL-1ra) w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 1, s. 23-26, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst35/35
Autorzy: Rafał Zwiech, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Zastosowanie Mykofenolanu mofetilu (MMF) w chorobach kłębuszków nerkowych - przegląd piśmiennictwa.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, s. 161-164, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi