Zapytanie: KĘDZIERSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Marek Dedecjus, Anna Kędzierska, Józef Kozak, Radzisław Kordek, Jan Brzeziński.
Tytuł: A rare case of Hodkin's lymphoma of the mediastinum imitating retrosternal goiter--retrospective analysis of the diagnostic process.
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2012 : T. 84, 7, s. 363-366
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/13
Autorzy: Marek Dedecjus, Anna Kędzierska, Józef Kozak, Radzisław Kordek, Jan Brzeziński.
Tytuł: Rzadki przypadek chłoniaka Hdgkina położonego w śródpiersiu imitującego wole zamostkowe-retrospektywna analiza procesu diagnostycznego.
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2012 : T. 84, nr 7, s. 633-638
Uwagi: Równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

3/13
Autorzy: Michał Krekora, Lidia Biesiada, Anna Kędzierska, Agnieszka Pluta, Piotr Krajewski, Tadeusz Robak, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Przebieg ciąży i porodu u pacjentki z ostrą białaczką szpikową. Opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2011 : 10, 6, 500-503, bibliogr.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.190
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/13
Autorzy: Katarzyna Wójtowicz, Michał Krekora, Katarzyna Krekora, Lidia Biesiada, Anna Kędzierska, Paweł Kolasa, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Wpływ aktywnosci fizycznej ciężarnych na przebieg porodu.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2011 : -, nr 2, s. 188-196, Sum.
ISSN: 1230-0143
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

5/13
Autorzy: Katarzyna Wójtowicz, Michał Krekora, Katarzyna Krekora, Lidia Biesiada, Anna Kędzierska, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na przebieg porodu.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2011 : -, nr 2, s. 188-196, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/13
Autorzy: M[arek] Dedecjus, A[nna] Kędzierska, J[ózef] Kozak, G[rzegorz] Stróżyk, R[adzisław] Kordek, J[an] Brzeziński.
Tytuł: A case of Hodgkin lymphoma of the thymus imitating retrosternal goiter retrospective analysis of the diagnostic process.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 61, nr 5, s. 639
Uwagi: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy", 20-22 maja 2010, Zakopane
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/13
Autorzy: A[ndrzej] Sygut, P[iotr] Narbutt, A[nna] Kędzierska, A[dam] Dziki.
Tytuł: Nieszczelność zespolenia u pacjentów po przedniej resekcji odbytnicy z powodu guzów jelita grubego - ocena częstości występowania czynników ryzyka.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2010 : 12, suppl. 1, s. 20
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/13
Autorzy: M[arek] Dedecjus, A[nna] Kędzierska, J[ózef] Kozak, G[rzegorz] Stróżyk, R[adzisław] Kordek, J[an] Brzeziński.
Tytuł: Opis przypadku chłoniaka Hodgkina wywodzącego się z grasicy imitującego wole zamostkowe.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa "Rak tarczycy". II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 20-22 maja 2010, Zakopane : Streszczenia
Adres wydawniczy: Zakopane, 2010
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/13
Autorzy: Michał Spychalski, Michał Mik, Łukasz Dziki, Małgorzata [obca] Lewandowska, Anna Kędzierska, Ewa Langner, Jarosław Buczyński, Jarosław Cywiński, Piotr Narbutt, Adam Dziki.
Tytuł: Korelacja między morfologią polipów jelita grubego a ich typem histologicznym.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 288-289
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/13
Autorzy: Piotr Narbutt, Michał Mik, Anna Kędzierska, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Ocena przydatności ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce pierwotnych przetok okołoodbytniczych.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2008 : Vol. 9, nr 3, s. 284
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/13
Autorzy: M[ałgorzata] [obca] Lewandowska, A[nna] Kędzierska, M[ichał] Spychalski, Ł[ukasz] Dziki, E[wa] Langner, J[arosław] Buczyński, J[arosław] Cywiński, P[iotr] Narbutt, A[dam] Dziki.
Tytuł: Korelacja między morfologią polipów jelita grubego a ich typem histologicznym.
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 190
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst12/13
Autorzy: P[iotr] Narbutt, P[rzemysław] Galbfach, M[ichał] Mik, A[nna] Kędzierska, M[ałgorzata] [obca] Lewandowska, A[dam] Dziki.
Tytuł: Ocena czułości USG transrektalnego w przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania guzów odbytnicy.
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2007 : R. 76, suppl. 1, s. 189
Uwagi: 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Poznań, 12-15 września 2007 r.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/13
Autorzy: Andrzej Sygut, Przemysław Galbfach, Piotr Narbutt, Anna Kędzierska, Małgorzata [obca] Lewandowska, Adam Dziki.
Tytuł: Surgical treatment of colonoscopy - related complications.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 165-169
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi