Zapytanie: JOCHYMSKI CEZARY
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/34

Autorzy: Aleksandra Lesiak, Cezary Jochymski, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: The role of plasmocytoid and myeloid blood dendritic cellls in elicitation phase of contact hypersensitivity response.
Tytuł całości: W: 68th Annual Meeting, 5-9 March 2010, Miami Beach, USA
Adres wydawniczy: Miami Beach, 2010
Strony: s. 4
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

2/34
Autorzy: A. Lesiak, C[ezary] Jochymski, M[ałgorzata] Słowik-Rylska, W[ojciech] Kozłowski, M[ichał] Rogowski-Tylman, A. Sysa-Jędrzejowska, J. Narbutt.
Tytuł: Expression of Ki-67 and beta-catenine in nodul ar and superficial form of basal cell carcinoma.
Tytuł całości: W: 12th World Congress on Cancers of the skin TelAviv, Israel, May 3-6, 2009.
Adres wydawniczy: TelAviv, 2009
Strony: s. 98
Uwagi: 1
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

3/34
Autorzy: Grażyna Kulig, Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Maria Wiśniewska-Jarosińska, Wojciech Kozłowski, Jan Chojnacki.
Tytuł: Ocena liczby komórek enterochromafinowych w błonie śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 370-372, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/34
Autorzy: J. Narbutt, M[ary] Norval, M[ałgorzata] Słowik-Rylska, C[ezary] Jochymski, W[ojciech] Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, M[ichał] Rogowski-Tylman, A. Lesiak.
Tytuł: Suberythemal ultraviolet B radiation alters the expression of cell cycle-related proteins in the epidermis of human subjects without leading to photoprotection.
Czasopismo: Br J Dermatol
Szczegóły: 2009 : Vol. 161, nr 4, s. 890-896, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0007-0963
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.489
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/34
Autorzy: A. Lesiak, M[ałgorzata] Słowik-Rylska, W[ojciech] Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, C[ezary] Jochymski, M[ichał] Rogowski-Tylman, J. Narbutt.
Tytuł: The influence of ultrafiolet B radiation on the epidermal Ki-67 and beta-catenine expression in health volunteers.
Tytuł całości: W: 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology 7-11 October 2009, Berlin.
Adres wydawniczy: Berlin, 2009
Strony: poz. P1051
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

6/34
Autorzy: J. Narbutt, M[ary] Norval, M[ałgorzata] Słowik-Rylska, C[ezary] Jochymski, W[ojciech] Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Lesiak.
Tytuł: UVB radiation influences the epidermal expression of cell cycle-related proteins in human subjects.
Tytuł całości: W: 18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology 7-11 October 2009, Berlin.
Adres wydawniczy: Berlin, 2009
Strony: poz. P1052
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

7/34
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Małgorzata Słowik-Rylska, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Cezary Jochymski, Michał Rogowski-Tylman, Joanna Narbutt.
Tytuł: Zaburzenie proliferacji oraz adhezji międzykomórkowej w naskórku jako jeden z mechanizmów działania promieniowania ultrafioletowego typu B.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2009 : Vol. 26, nr 4, s. 180-185, Sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/34
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Małgorzata Słowik-Rylska, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt.
Tytuł: Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego w powierzchownej odmianie raka podstawnokomórkowego.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, suppl. 1, s. S94-S95
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 3-6 września 2008 r. Poznań ; Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst9/34
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Małgorzata Słowik-Rylska, Jarosław Bogaczewicz, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Michał Rogowski-Tylman, Joanna Narbutt.
Tytuł: Ekspresja wybranych białek supresorowych cyklu komórkowego w postaci powierzchownej i guzkowej raka podstawnokomórkowego skóry.
Czasopismo: Dermatol Klin
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 4, s. 185-189, ryc. kolor., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1730-7201
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst10/34
Autorzy: Małgorzata Słowik-Rylska, Aleksandra Lesiak, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Michał Rogowski-Tylman, Joanna Narbutt.
Tytuł: Odmienna ekspresja białka BCl-2 i Bax w powierzchownej i guzkowej odmianie raka podstawnokomórkowego.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2008 : T. 95, nr 5, s. 445-450, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/34
Autorzy: A. Lesiak, C[ezary] Jochymski, A. Sysa-Jędrzejowska, J. Narbutt.
Tytuł: The association between actinic keratosis and cell - cycle protein expression.
Czasopismo: J Invest Dermatol
Szczegóły: 2008 : Vol. 128, suppl. 1, s. S36
Uwagi: International Investigative Dermatology Kyoto, Japan May 14-17, 2008
ISSN: 0022-202X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/34
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Małgorzata Słowik-Rylska, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Michał Rogowski-Tylman, Jarosław Bogaczewicz, Joanna Narbutt.
Tytuł: Udział ekspresji cyklin w patogenezie odmiany powierzchownej i guzkowej raka podstawnokomórkowego.
Czasopismo: Post Dermatol Alergol
Szczegóły: 2008 : Vol. 25, nr 4, s. 157-163, Sum.
ISSN: 1642-395X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst13/34
Autorzy: J. Narbutt, C[ezary] Jochymski, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Lesiak.
Tytuł: Are the plasmacytoid band myeloid blood dendritic cells involved in the elicitation phase of contact hypersensitivity response?
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, suppl. 4, s. 79
Uwagi: First International Conference Medical biology and human life October 19-20 2007 Cracow, Poland
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/34
Autorzy: Joanna Narbutt, Aleksandra Lesiak, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Mary Norval.
Tytuł: Increased cyclooxygenase expression an thymine dimer formation after repeated exposures of humans to low doses of solar simulated radiation.
Czasopismo: Exp Dermatol
Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 10, s. 837-843
ISSN: 0906-6705
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.449
Punktacja Min. Nauki: 24.000
DOI:

Pełny tekst15/34
Autorzy: Piotr Narbutt, Cezary Jochymski, Przemysław Galbfach, Adam Dziki.
Tytuł: Nowotwór mezenchymalny podścieliska przewodu pokarmowego u pacjenta z chorobą von Recklinghausena. Opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2007 : T. 94, nr 5, s. 571-575, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

16/34
Autorzy: Aleksandra Lesiak, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt.
Tytuł: Ocena zdoloności uszkadzania DNA i nasilania ekspresji cyklooksygenaz w naskórku przez nierumieniotwórcze dawki promieniowania symulującego światło słoneczne.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2007 : T. 94, nr 3, s. 385-391, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

17/34
Autorzy: J. Narbutt, A. Lesiak, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Woźniacka, A[leksandra] Cierniewska-Cieślak, J[oanna] Boncela, C[ezary] Jochymski, W[ojciech] Kozłowski, A[nna] Zalewska, M[ałgorzata] Skibińska, M[ary] Norval.
Tytuł: Repeated low-dose ultraviolet (UV) B exposures of humans induce limited photoprotection against the immune effects of erythemal UVB radiation.
Czasopismo: Br J Dermatol
Szczegóły: 2007 : Vol. 156, nr 3, s. 539-547, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0007-0963
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.334
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst18/34
Autorzy: J. Narbutt, A. Lesiak, C[ezary] Jochymski, W[ojciech] Kozłowski, A. Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Sub-erythemal UVB doses enhance skin apoptosis.
Tytuł całości: W: 16th Congress European Academy of Dermatology and Venerology Vienna, Austria, 16-20 May 2007.
Adres wydawniczy: Vienna, 2007
Strony: poz. P26
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/34
Autorzy: P[iotr] Narbutt, A[dam] Dziki, A[ndrzej] Sygut, W[ojciech] Kozłowski, A[gata] Stanek-Widera, C[ezary] Jochymski.
Tytuł: Clinical and immunohistochemical analysis of gastrointestinal stromal tumors.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 101
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/34
Autorzy: P[iotr] Narbutt, A[ndrzej] Sygut, A[dam] Dziki, P[rzemysław] Galbfach, C[ezary] Jochymski.
Tytuł: Coexistence of GIST of stomach wall with von Recklinghausen's disease - a case report.
Czasopismo: Proktologia
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, suppl. 1, s. 101
ISSN: 1640-5382
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/34
Autorzy: J. Narbutt, A. Lesiak, A. Sysa-Jędrzejowska, C[ezary] Jochymski, W[ojciech] Kozłowski, M[ary] Norval.
Tytuł: Enhanced expression of cyclooxygenases after repeated exposure to UVB radiation.
Czasopismo: J Invest Dermatol
Szczegóły: 2006 : Vol. 126, nr 12, s. 2742
Uwagi: Annual Meeting of Society for Cutaneous Ultrastructure Research (33rd Annual Meeting of SCUR) 8-10 June 2006 Warszawa, Poland
ISSN: 0022-202X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/34
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Cezary Chojnacki, Wojciech Kozłowski, Jan Chojnacki.
Tytuł: Evaluation of the number of endocrine cells in gastric mucosa in subjects with family history of gastric cancer and Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1, s. 7-10
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst23/34
Autorzy: J. Narbutt, A. Lesiak, C[ezary] Jochymski, W[ojciech] Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Wpływ niskich dawek promieniowania symulujacego światło słoneczne na powstawanie dimerów tyminowych w naskórku.
Czasopismo: Przegl Dermatol
Szczegóły: 2006 : T. 93, nr 2 spec., s. 208
ISSN: 0033-2586
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

24/34
Autorzy: C[ezary] Jochymski, K[atarzyna] Rzeszutek, W[ojciech] Kozłowski, M. Górnicka-Wilczyńska, J[ózef] Kozak, M[agdalena] Pietrzkowicz, M[arek] Zięba.
Tytuł: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa guzów płuca monitorowana skopią rentgenowską.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 313-314
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst25/34
Autorzy: M[arek] Zięba, P. Mackiewicz, C[ezary] Jochymski, M[arek] Fijałkowski, W[ojciech] Kozłowski, M. Górnicka-Wilczyńska, K[atarzyna] Rzeszutek.
Tytuł: Cytologia złuszczeniowa drzewa oskrzelowego w diagnostyce chorób płuc.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 323-324
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst26/34
Autorzy: Wojciech Kozłowski, Robert Koktysz, Jerzy Wojtuń, Jerzy Gil, Cezary Jochymski.
Tytuł: Histokilinka nieswoistych stanów zapalnych jelita grubego.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 32-34, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/34
Autorzy: Marek Fijałkowski, Cezary Jochymski.
Tytuł: Międzybłoniak opłucnej- przypadek z wysiękiem w obu jamach opłucnej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 101, s. 479-482, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst28/34
Autorzy: M[arek] Fijałkowski, A. Gaik, C[ezary] Jochymski, A[rtur] Rul.
Tytuł: Nienowotworowe przyczyny guzowatej wnęki płuca.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 352
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst29/34
Autorzy: M[arek] Fijałkowski, C[ezary] Jochymski, A. Gaik, A[rtur] Rul.
Tytuł: Trudności diagnostyczne nowotworowego wysięku opłucnej.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 310-311
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst30/34
Autorzy: W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Jochymski, G[rażyna] Klupińska, A[ndrzej] Dąbek, J[olanta] Patora.
Tytuł: Chromogranin-A-plus and D cells in superficial and deep gastric mucosa inflammation.
Czasopismo: Virchows Arch
Szczegóły: 2003 : Vol. 443, suppl., s. 404
Uwagi: 19th European Congress of Pathology Ljubljana, Slovenia, September 6-11, 2003 : abstracts
ISSN: 0945-6317
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

31/34
Autorzy: W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Jochymski, G[rażyna] Klupińska, A[ndrzej] Dąbek, J[olanta] Patora.
Tytuł: Investigation of glandular epithelium cells proliferative activity in chronic superficial and deep inflammations of gastric mucosa.
Czasopismo: Virchows Arch
Szczegóły: 2003 : Vol. 443, suppl., s. 403
Uwagi: 19th European Congress of Pathology Ljubljana, Slovenia, September 6-11, 2003 : abstracts
ISSN: 0945-6317
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

32/34
Autorzy: Wojciech Kozłowski, Janusz Patera, Cezary Jochymski, Agata Stanek-Widera.
Tytuł: Patomorfologiczne aspekty procesu diagnostycznego astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Alergia
Szczegóły: 2003 : nr 3, s. 19-23, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-5728
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

33/34
Autorzy: Grażyna Klupińska, Cezary Jochymski, Cezary Chojnacki.
Tytuł: Porównanie wyników testu oddechowego i badania histologicznego błony śluzowej żołądka u osób z objawowym i bezobjawowym zakażeniem Helicobacter pylori.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. l48
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/34
Autorzy: E[wa] Walecka, G[rażyna] Klupińska, J[an] Chojnacki, C[ezary] Jochymski.
Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na mikrokrążeme w błonie śluzowej żołądka oraz stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób z przewlekłym aktywnym zapaleniem błony śluzowej żołądka.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. l, s. 55
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Effect of Helicobacter pylori infection on gastric microcirculation and on nitric oxide and superoxide anion-radical concentration in blood serum in subjects with chronic active gastritis. Tamże s. 55 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Lublin, 13-15 czerwca 2002 : streszczenie
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi