Zapytanie: JEZIOROWSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: A[nna] Jeziorowska, B[arbara] Pniewska-Siark, E[wa] Brzeziańska, D. Pastuszak-Lewandoska, A. Lewiński.
Tytuł: A novel mutation in the thyrotropin (thyroid-stimulating hormone) receptor gene in a case of congenital hypothyroidism.
Czasopismo: Thyroid
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, nr 12, s. 1303-1309, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1050-7256
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.175
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst2/13
Autorzy: Barbara Pniewska-Siark, Anna Jeziorowska, Irena Bobeff, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Analysis of physical and mental development of children with aplasia, hypoplasia and ectopy of the thyroid gland.
Czasopismo: Endocr Regul
Szczegóły: 2006 : Vol. 40, nr 1, s. 7-14, tab., bibliogr.
ISSN: 1210-0668
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst3/13
Autorzy: Barbara Pniewska-Siark, Anna Jeziorowska, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Identification of L236P and T416P missense mutations in the SLC26A4 gene in families with Pendred syndrome.
Czasopismo: Horm Res
Szczegóły: 2006 : Vol. 65, suppl. 4, s. 74
Uwagi: 45the Annual Meting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Rotterdam, The Netherlands, June 30 - July 3, 2006
ISSN: 0301-0163
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/13
Autorzy: B[arbara] Pniewska-Siark, A[nna] Jeziorowska, D. Pastuszak-Lewandoska, E[wa] Brzeziańska, A. Lewiński.
Tytuł: Identyfikacja missensownych mutacji L236P i T416 genu SLC6A4 w rodzinach z zespołem Pendreda.
Tytuł angielski: Identification of L236P and T416P missense mutations in the SLC6A4 gene in two families with Pendred syndrome.
Czasopismo: Endokrynol Pediatr
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, suppl. 5, s. 17
Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej, Białowieża, 2006.09.28
ISSN: 1730-0282
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  Pełny tekst  5/13
  Autorzy: Andrzej Lewiński, Barbara Pniewska-Siark, Anna Jeziorowska, Dorota Pastuszak-Lewandoska, Ewa Brzeziańska.
  Tytuł: Indetification of L236P and T416P missense mutations in the SLC26A4 gene in Polish familie with Pendred syndrome.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2005 : Vol. 46, nr 3, s. 9-14, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  6/13
  Autorzy: A[nna] Krzymińska, A[nna] Jeziorowska, L[ucjusz] Jakubowski.
  Tytuł: Molecular analysis of the X chromosome in cases of hypogonadotripic hypogonadism.
  Czasopismo: Folia Histochem Cytobiol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 43, suppl. 1, s. 118-119
  Uwagi: IX Conference on Cell Biology September 15-17, 2005 Łódź, Poland
  ISSN: 0239-8508
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  7/13
  Autorzy: Lucjusz Jakubowski, Wojciech Ałaszewski, Anna Jeziorowska, Irena Bobeff, Adam Bielak, Tomasz Krawczyk, Aneta Maciejczak, Iwona Pinkier, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula.
  Tytuł: Dysgerminoma (seminoma), gonadoblastoma oraz guz mieszany z komórek płciowych i komórek sznurów płciowych u dwóch dorosłych kobiet leczonych od 16 roku życia preparatami estorgenowo-progesteronowymi.
  Tytuł całości: W: Polski Kongres Genetyki XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Warsztaty: Choroby genetyczne Gdańsk, 6-9 września 2004 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
  Strony: s. 111-112
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  8/13
  Autorzy: Andrzej Lewiński, Magdalena Marcinkowska, Ewa Brzeziańska, Anna Jeziorowska, Jan Włoch, Jan Brzeziński.
  Tytuł: Expression of Insulin-like Growth Factor I (IGF-I) gene and of genes for IGF-binding proteins 1,2,3,4, (IGFBP-1-IGFBP-4) in non-neoplastic human thyroid cells and in certain human thyroid cancer; effect of exogenous IGF-I on this expression.
  Czasopismo: Endocr Res
  Szczegóły: 2004 : Vol. 30, nr 1, s. 47-59, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0743-5800
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.662
  Punktacja Min. Nauki: 8.000

  Pełny tekst  9/13
  Autorzy: Lucjusz Jakubowski, Anna Jeziorowska, Tatiana Chilarska, Iwona Pinkier, Agnieszka Potrzebowska, Wanda Hawuła, Anna Ulańska, Anna Krzymińska, Hanna Nalewajek, Maciej Hilczer.
  Tytuł: Identyfikacja sekwencji specyficznych dla chromosomu Y z wykorzystaniem PCR oraz FISH w przypadkach mozaikowości z udziałem chromosomu markerowego u chorych z cechami zespołu Turnera.
  Tytuł całości: W: Polski Kongres Genetyki XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Warsztaty: Choroby genetyczne Gdańsk, 6-9 września 2004 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
  Strony: s. 64
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  10/13
  Autorzy: A[nna] Krzymińska, A[nna] Jeziorowska, L[ucjusz] Jakubowski.
  Tytuł: Molecular analysis of the X chromosome in cases of hypogonadotropic hypogonadism.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 241-242
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  11/13
  Autorzy: L[ucjusz] Jakubowski, A[nna] Jeziorowska, I[wona] Pinkier, W[anda] Hawuła, M[aciej] Hilczer, T[omasz] Krawczyk, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, K[rzysztof] Kula.
  Tytuł: Molecular aspects of Y chromosome aberrations.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 187-188
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  12/13
  Autorzy: L[ucjusz] Jakubowski, A[nna] Jeziorowska, W[ojciech] Ałaszewski, I[rena] Bobeff, A[ntonina] Sobieszczańska-Jabłońska, E[wa] Kostyk, A[dam] Bielak, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, K[rzysztof] Kula.
  Tytuł: Chromosom Y w kariotypie fenotypowych dziewcząt i kobiet.
  Tytuł całości: W: X Ogólnopolska Konferencja Cytogenetyczna Poznań, 5-6 czerwca 2003 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2003
  Strony: s. 56-57
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  13/13
  Autorzy: L[ucjusz] Jakubowski, W. Alaszewski, A[nna] Jeziorowska, A[dam] Bielak, J[olanta] Słowikowska-Hilczer, K[rzysztof] Kula.
  Tytuł: Gonadoblastoma and mixed germ cell tumor in dysgenetic gonads of XY femmale.
  Tytuł całości: W: 14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Humangenetik Marburg, 1-4 Oktober 2003.
  Adres wydawniczy: Marburg, 2003
  Strony: s. 341
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi