Zapytanie: JEROMINKO ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/22

Autorzy: Franciszek Szatko, Danuta Chlebna-Sokół, Magdalena Wochna-Sobańska, Andrzej Sapota, Anna Jerominko, Ewa Zimna-Walendzik, Anna Rabęda, Agnieszka Włostek.
Tytuł: Mleko fluorkowane dla dzieci regionu łódzkiego - program profilaktyczny.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, suppl. 1, s. 40-41
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst2/22
Autorzy: Anna Jerominko.
Tytuł: Metabolizm tlenowy krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne równoważne występującemu w pojazdach samochodowych.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Higieny i Epidemiologii. Zakład Higieny i Promocji Zdrowia, 14 II 2006
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Andrzej Buczyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Pracę rozliczono w Zakładzie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej UM w Łodzi.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

3/22
Autorzy: Tomasz Jerominko, Robert Cichowicz, Anna Sobkiewicz, Anna Jerominko.
Tytuł: Ogrzewanie podłogowe - wybrane zagadnienia projektowe.
Czasopismo: Przegl Budow
Szczegóły: 2006, nr 6, s. 22-26, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0033-2038
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

4/22
Autorzy: A. Buczyński, A[ndrzej] Cader, K[rzysztof] Pacholski, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, A[nna] Jerominko.
Tytuł: The effect of electromagnetic field occouring in vehicles on Reactive Oxygen Species (ROS) generation in Blood plateles.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B cz. 4, s. 1020-1023, wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst5/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Andrzej Cader, Krzysztof Pacholski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko.
Tytuł: The effect of electromagnetic field occurring in vehicles on reactive oxygen species (ROS) generation in blood.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych 25-27 maja 2006 Nałęczów.
Adres wydawniczy: Nałęczów, 2006
Strony: s. 316
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

6/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Adam Kroc, Anna Jerominko, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Wojciech Jankowski, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Wpływ maksymalnego wysiłku fizycznego na dynamikę procesów oksydo-redukcyjnych w krwinkach płytkowych.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2006 : -, nr 1, s. 1-4, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

7/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Adam Kroc, Wojciech Jankowski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Wpływ maksymalnego wysiłku fizycznego na procesy oksydacyjno-redukcyjne w granulocytach i ocena ich dynamiki.
Czasopismo: Acta Clin Morphol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 3, s. 7-11, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-4314
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst8/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Krzysztof Pacholski, Jan Talar, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko.
Tytuł: Ocena stężenia dialdehydu malonowego jako markera peroksydacji lipidów błonkomórkowych krwinek płytkowych poddanych działaniu pola elektromagnetycznego.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 4, s. 428-432, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/22
Autorzy: Anna Jerominko, Krzysztof Pacholski, Gabriela Henrykowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów metabolizmu tlenowego krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach w pojazdach samochodowych - badania in vitro.
Tytuł całości: W: Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Matyldy Sierakowskiej, Jolanty Lewko, Cecylii Łukaszuk. T. 2.
Adres wydawniczy: Białystok, 2005
Strony: s. 129-135, wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

10/22
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Artur Szczęsny, Anna Jerominko, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Stanowisko laboratoryjne do oceny wpływu pola elektromagnetycznego na składniki krwi człowieka.
Tytuł całości: W: Materiały VII Sympozjum Modelowanie i pomiary w medycynie Krynica, 8-12 maja 2005 r. / pod red. Janusza Gajdy.
Adres wydawniczy: Kraków, 2005
Strony: s. 193-196, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

11/22
Autorzy: A. Buczyński, K[rzysztof] Pacholski, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, Gabriela Henrykowska, Anna Jerominko.
Tytuł: The assessment of oxygen metabolism selected parameters of blood platelets exposed to low frequency magnetic radiation in cars - in vitro studies.
Czasopismo: Ann Acad Med Bialostoc
Szczegóły: 2005 : Vol. 50 suppl. 1, s. 23-25, wykr., bibliogr.
ISSN: 0067-6489
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

12/22
Autorzy: Anna Jerominko, Tomasz Jerominko, Franciszek Szatko.
Tytuł: Wpływ różnych systemów ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych na zdrowie człowieka.
Czasopismo: Ciepłow Ogrzew Wentylacja
Szczegóły: 2005 : R. 36, nr 10, s. 24-27
ISSN: 0137-3676
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

13/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Gabriela Henrykowska, Anna Jerominko, Anna Pietras, Ryszard Zoń, Maria Dziedziczak-Buczyńska.
Tytuł: Aktywność fizyczna jako czynnik regulujący metabolizm oksydacyjny krwinek płytkowych u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2004 : -, nr 2, s. 91-96, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Krzysztof Korzeniewski, Iwona Bzdęga, Anna Jerominko.
Tytuł: Analiza epidemiologiczna występowania chorób pasożytniczych u osób leczonych w szpitalu Tymczasowych Sił Zbrojnych w Libanie w latach 1993-2000.
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 2, s. 303-312, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/22
Autorzy: Krzysztof Pacholski, Anna Jerominko, Tadeusz Nawarycz, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Badanie wpływu słabego pola elektromagnetycznego na składniki krwi człowieka.
Tytuł całości: W: Materiały VI-go Sympozjum Modelowanie i pomiary w medycynie Krynica, 9-13 maja 2004.
Adres wydawniczy: Krynica, 2004
Strony: s. 229-232, ryc., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/22
Autorzy: F. Szatko, M[aria] Wierzbicka, A[nna] Jerominko.
Tytuł: Dental care of children in Poland. The system-reforming proposals.
Tytuł całości: W: 30th Anniversary of co-operation between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and Malmö Warsaw 21st May 2004 : abstracts.
Adres wydawniczy: Warsaw, 2004
Strony: poz. 16
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

17/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Adam Kroc, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Fizjologia wysiłku fizycznego. Wpływ maksymalnego wysiłku fizycznego na metabolizm tlenowy granulocytów.
Czasopismo: Med Sportiva
Szczegóły: 2004 : Vol. 8, suppl. 2, s. 35-36
ISSN: 1429-0022
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst18/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Metabolizm tlenowy krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne- badania in vitro.
Tytuł całości: W: I Krajowa Konferencja Naukowa Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska Ziemia - woda - powietrze Służba i praca w trudnych warunkach Warszawa 21-22 października 2004 : program streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 22
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Krzysztof Pacholski, Jan Talar, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko.
Tytuł: Ocena aktywności katalazy (CAT) i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) krwinek płytkowych eksponowanych na pole elektromagnetyczne.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 385-390, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst20/22
Autorzy: Franciszek Szatko, Maria Wierzbicka, Elżbieta Dybiżbańska, Anna Jerominko.
Tytuł: Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w Polsce w opinii konsultantów-ekspertów. Cz. II - propozycje reformatorskie.
Czasopismo: Porad Stomatol
Szczegóły: 2004 : R. 4, nr 6, s. 5-10, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1428-1716
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Krzysztof Pacholski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Gabriela Henrykowska, Anna Jerominko.
Tytuł: Stres oksydacyjny w krwinkach płytkowych poddanych działaniu pola elektromagnetycznego występującego w pojazdach samochodowych.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 254-258, Sum.
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst22/22
Autorzy: Andrzej Buczyński, Witold Gnitecki, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko.
Tytuł: Aktywność oksydoredukcyjna krwinek płytkowych eksponowanych na impulsowe promieniowanie elektromagnetyczne - badania in vitro.
Tytuł angielski: Oxygen metabolism activity of blood platelets exposed to impulsive elektromagnetic field - in vitro studies
Czasopismo: Probl Hig
Szczegóły: 2003 : 83, s. 196-197
ISSN: 0860-0309
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi