Zapytanie: JATCZAK IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/22

Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Ocena roli receptorów chemokinowych w interakcji limfocytów Th17 z neutrofilami w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2012-2009 ; N N401-456937
Uwagi: Kierownik projektu - Andrzej Roman Głąbiński
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

2/22
Autorzy: Izabela Jatczak, Magdalena Jóźwicka, Paweł Woliński.
Tytuł: Fizjologia porównawcza.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Andrzeja Głąbińskiego
Adres wydawniczy: Łódź : Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2010
Strony: s. 77 , ryc.
ISBN: 978-83-62807-07-9
Typ publikacji: PM
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/22
Autorzy: Izabela Jatczak, Magdalena Jóźwicka, Paweł Woliński, Dominika Książek-Winiarek, Dagmara Wójkowska, Krzysztof Jóźwiak.
Tytuł: Neurobiologia molekularna.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Andrzeja Głąbińskiego
Adres wydawniczy: Łódź : Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2010
Strony: 62 s. , ryc.
ISBN: 978-83-62807-13-0
Typ publikacji: PM
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/22
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Izabela Jatczak, Paweł Woliński, Dominika Książek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Innovative Chemokine-based Therapeutic Strategies for Autoimmunity and Chronic Inflammation - INNOCHEM
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; LSHB-CT-2005-518167
Uwagi: grant unijny
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN

5/22
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Paweł Woliński, Izabela Jatczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Innowacyjne strategie terapeutyczne skierowane na chemokiny w autoimmunizacji i przewlekłym zapaleniu.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010 ; 263/6PRUE/2006/7
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

6/22
Autorzy: Milena Sokołowska, Emilia Łuczak, Marcin Dudojć, Joanna Stefańska, Izabela Jatczak, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Molekularne przyczyny chorób.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 180 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna.
Informacje o wydaniu: Wyd. I
ISBN: 978-83-61058-71-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/22
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Izabela Jatczak, Paweł Woliński, Dominika Książek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Innovative Chemokine-based Therapeutic Strategies for Autoimmunity and Chronic Inflammation - INNOCHEM
Rok rozliczenia, ogłoszenia: ; LSHB-CT-2005-518167
Uwagi: 2010 (rok rozliczenia) grant europejski trwający
Typ publikacji: GR
Język publikacji: EN

8/22
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Paweł Woliński, Izabela Jatczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Innowacyjne strategie terapeutyczne skierowane na chemokiny w autoimmunizacji i przewlekłym zapaleniu
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; 263/6PRUE/2006/7
Uwagi: 2010 (rok rozliczenia) grant trwający
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

9/22
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Marek Juszczak, Paweł Woliński, Izabela Jatczak, Mirosława Pietruczuk.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Ocena roli receptorów chemokinowych w interakcji limfocytów Th17 z neutrofilami w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009 ; N N401 456937
Uwagi: 2012 (rok rozliczenia) grant trwający
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

10/22
Autorzy: Andrzej Głąbiński, Marcin Jałosiński, Izabela Jatczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant: Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2009
Typ publikacji: GR
Język publikacji: PL

11/22
Autorzy: Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Modele doświadczalne stwardnienia rozsianego
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 4, s. 231-239, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

12/22
Autorzy: Bartosz Bielecki, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Chemokiny i ich receptory w doświadczalnym autoimmunizacyjnym zapaleniu OUN
Tytuł angielski: Chemokines and their receptors in experimental autoimmune inflammation in the CNS
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 1, s. 16-24, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/22
Autorzy: Bartosz Bielecki, Izabela Jatczak, Paweł Woliński, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Ekspresja CCR7 ulega obniżeniu w komórkach jednojądrzastych krwi w ostrej fazie przewlekłego nawracającego doświadczalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego.
Tytuł angielski: Expression of CCR7 is downregulatet in blood mononuclear cells in acute phase of chronicrelapsing experimental autoimmune encephalomyelitis
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S480-481
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst14/22
Autorzy: Izabela Jatczak.
Tytuł: Ocena udziału chemokin i receptorów chemokinowych w migracji komórek zapalnych w przebiegu modelu stwardnienia rozsianego - CHREAE.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra Chorób Układu Nerwowego. Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurologicznej z Pododdziałem Udarowym, 8 X 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Andrzej Głąbiński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

15/22
Autorzy: Marcin Jałosiński, Izabela Jatczak, Andrzej Głąbiński.
Tytuł: Natalizumab : nowa droga w terapii stwardnienia rozsianego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 3, s. 195-201, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/22
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas, Izabela Jatczak, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Elżbieta Żądzińska, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Jerzy Nadolski.
Tytuł: Sequence of deltaF508 CFTR allele identified at present is lacking in medieval specimens from Central Poland. Preliminary results.
Czasopismo: Anthropol Anz
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, nr 1, s. 41-49
ISSN: 0003-5548
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/22
Autorzy: Małgorzata Karasińska, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Elżbieta Żądzińska, Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński, Przemysław Zawicki, Izabela Jatczak, Magdalena Kołodziejczak, Małgorzata Perenc, Henryk W[łodzimierz] Witas.
Tytuł: DNA from medieval teeth : sex identification of infant and child remains.
Tytuł całości: W: 13th International Symposium on Dental Morphology Łódź, 24-27 August 2005 : abstract.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

18/22
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas, Izabela Jatczak.
Tytuł: What kind of information can we extract from ancient tooth after its morphological analysis?
Tytuł całości: W: 13th International Symposium on Dental Morphology Łódź, 24-27 August 2005 : abstract.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

19/22
Autorzy: Henryk Włodzimierz Witas, K[rystyna] Jędrychowska-Dańska, M[ałgorzata] Perenc, E[lżbieta] Żądzińska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, M[ałgorzata] Karasińska, I[zabela] Jatczak, J[erzy] Nadolski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Analysis of medieval DNA : sequences predisposing to autoimmune disorders.
Tytuł całości: W: DNA 7 The 7th International conference on ancient DNA & Associated Biomolecules July 10th - 17th, 2004 Brisbane, Queesland, Australia : program.
Adres wydawniczy: Brisbane, 2004
Strony: s. 74
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/22
Autorzy: Henryk Włodzimierz Witas, M[ałgorzata] Karasińska, E[lżbieta] Żądzińska, J[acek] Wrzesiński, K[rystyna] Jędrychowska-Dańska, I[zabela] Jatczak, M[ałgorzata] Perenc, J[erzy] Nadolski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Identification of aDNA sequences which confirm sex of particular human remains excavated from Polish medieval and other sites.
Tytuł całości: W: DNA 7 The 7th International conference on ancient DNA & Associated Biomolecules July 10th - 17th, 2004 Brisbane, Queesland, Australia : program.
Adres wydawniczy: Brisbane, 2004
Strony: s. 75
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/22
Autorzy: Henryk Włodzimierz Witas, I[zabela] Jatczak, K[rystyna] Jędrychowska-Dańska, E[lżbieta] Żądzińska, A[nna] Wrzesińska, J[acek] Wrzesiński, M[ałgorzata] Perenc, J. Sołtysiak, J[erzy] Nadolski, M[ałgorzata] Karasińska, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Searching for delta F508 CFTR on Polish archeological sites.
Tytuł całości: W: DNA 7 The 7th International conference on ancient DNA & Associated Biomolecules July 10th - 17th, 2004 Brisbane, Queesland, Australia : program.
Adres wydawniczy: Brisbane, 2004
Strony: s. 76
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/22
Autorzy: Henryk W[łodzimierz] Witas, Izabela Jatczak, Krystyna Jędrychowska-Dańska, Przemysław Zawicki, Elżbieta Żądzińska, Małgorzata Karasińska, Małgorzata Perenc, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Identyfikacja i charakterystyka występowania głównej mutacji genu CFTR (delta F508) w materiale biologicznym z okresu średniowiecza.
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 11-13 września 2003 Gdańsk : streszczenia.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2003
Strony: s. 127-128
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi