Zapytanie: JAROSZ-CHOBOT PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Marta Buraczewska, Ewa Szymańska, Agnieszka Brandt, Ilona Derkowska, Matylda Hennig, Przemysław Jarosz-Chobot, Jolanta Sykut-Cegielska, Ewa Barg, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski, Małgorzata Myśliwiec.
Tytuł: Implikacje kliniczne procesu diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z wrodzonym hiperinsulinizmem
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2014 : 22, nr 1 sppl., s. 33-34
Uwagi: XIV Konferencja Cukrzycy typu 1 24-26.04.2014 Wrocław
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/19
Autorzy: Eliza Zamorowska-Skała, Przemysław Jarosz-Chobot, Grażyna Deja, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Cukrzyce monogenowe - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 1, s. 13
Uwagi: XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, 9-11 kwietnia 2010, Gdańsk
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/19
Autorzy: Maciej Borowiec, Karolina Antosik, Grażyna Deja, Przemysław Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Zmysłowska, Maciej Małecki, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Founder effect of the glucokinase (GCK) gene mutation among Polish patients with monogenic diabetes.
Czasopismo: Diabetes
Szczegóły: 2010 : Vol. 59, Suppl. 1, s. A36-A37
Uwagi: 70th Scientific Sessions, 25-29 June 2010, Orlando, USA
ISSN: 0012-1797
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/19
Autorzy: Karolina Antosik, Maciej Borowiec, Grażyna Deja, Przemysław Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśłiwiec, Agnieszka Szadkowska, Agnieszka Zmysłowska, Maciej Małecki, Wojciech Młynarski.
Tytuł: GEN BAD - nowy gen kandydat zaangażowany w rozwój cukrzycy monogenowej
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 1, s. 11
Uwagi: XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, 9-11 kwietnia 2010, Gdańsk
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/19
Autorzy: Ł[ukasz] J Machnica, G[rażyna] Deja, P[rzemysław] Jarosz-Chobot, L[eszek] Czupryniak, M[aciej] Pawłowski, E. Szymańska-Garbacz, M. Saryusz-Wolska, J[erzy] Loba.
Tytuł: Impaired 24-hour blood pressure variation in adolescents and adult normoalbuminuric type 1 diabetes patients.
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 2010 : Vol. 53, Suppl. 1, s. S506
Uwagi: 46th EASD Annual Meeting, 20-24 September 2010, Stockholm, Sweden
ISSN: 0012-186X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/19
Autorzy: Wojciech Fendler, Dorota Czerwoniuk, Łukasz Walenciak, Krzysztof Tucholski, Iwona Pietrzak, Beata Mianowska, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Szadkowska, Przemysław Jarosz-Chobot, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Matematyczna obiektywizacja wizualnej oceny zmienności zapisu ciągłego monitorowania glikemii.
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 1, s. 34
Uwagi: XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, 9-11 kwietnia 2010, Gdańsk
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/19
Autorzy: Maciej Borowiec, Karolina Antosik, Grażyna Deja, Przemysław Jarosz-Chobot, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Szadkowska, Agnieszka Zmysłowska, Maciej Małecki, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Mutacje genu GCK spełniające kryteria "efektu założyciela" w polskiej populacji pacjentów z cukrzycą monogenową.
Tytuł całości: W: III Polski Kongres Genetyki, 12-15 września 2010, Lublin
Adres wydawniczy: Lublin, 2010
Strony: s. 31
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

8/19
Autorzy: Maciej Borowiec, Karolina Antosik, Grażyna Deja, Agnieszka Zmysłowska, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Szadkowska, Przemysław Jarosz-Chobot, Maciej Małecki, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Mutacje genu GCK spełniające kryteria "efektu założyciela" w polskiej populacji pacjentów z cukrzycą monogenową.
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 1, s. 16
Uwagi: XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, 9-11 kwietnia 2010, Gdańsk
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/19
Autorzy: Krystyna Wyka, Maciej Borowiec, Karolina Antosik, Agnieszka Zmysłowska, Ewa Polakowska, Małgorzata Myśliwiec, Grażyna Deja, Przemysław Jarosz-Chobot, Maciej Małecki, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Obecność przeciwyspowej reakcji humoralnej u chorych z cukrzycą monogenową - wstępne wyniki.
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 1, s. 41
Uwagi: XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, 9-11 kwietnia 2010, Gdańsk
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/19
Autorzy: M. Borowiec, K. Antosik, W[ojciech] Fendler, G[rażyna] Deja, P[rzemysław] Jarosz-Chobot, M Myśliwiec, A[gnieszka] Zmysłowska, A[gnieszka] Szadkowska, M[ichał] Małecki, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Specific clinical pattern for glucokinase gene mutations in MODY families.
Czasopismo: Pediatr Diabetes
Szczegóły: 2010 : Vol. 11, suppl. 14, s. 31
Uwagi: Abstracts for the 36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), 27-30 October 2010, Buenos Aires, Argentina
ISSN: 1399-543X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/19
Autorzy: Wojciech Fendler, Krzysztof Tucholski, Łukasz Walenciak, Agnieszka Szadkowska, Maciej Borowiec, Przemysław Jarosz-Chobot, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Analiza fraktalana ciągłego pomiaru glikemii w określaniu ryzyka ciężkich hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1 - badanie pilotażowe.
Tytuł całości: W: XII Zjazd PTD Poznań, 7-9 maja 2009 : : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: poz. P053
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

12/19
Autorzy: Wojciech Fendler, Łukasz Walenciak, Agnieszka Szadkowska, Maciej Borowiec, Krzysztof Tucholski, Małgorzata Myśliwiec, Przemysław Jarosz-Chobot, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Analiza fraktalna ciągłego pomiaru glikemii umożliwia wstępną diagnostykę cukrzyc monogenowych.
Tytuł całości: W: XII Zjazd PTD Poznań, 7-9 maja 2009 : : streszczenia
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: poz. P003
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/19
Autorzy: Maciej Borowiec, Maciej T. Małecki, Małgorzata Myśliwiec, Przemysław Jarosz-Chobot, Grażyna Deja, Mieczysław Szalecki, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Mutacje genu GCK u pacjentów z cukrzycą typu MODY oraz cukrzycą noworodkową PNDM w populacji polskiej.
Tytuł całości: W: XII Zjazd PTD Poznań, 7-9 maja 2009 : : streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań, 2009
Strony: poz. P007
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

14/19
Autorzy: P[rzemysław] Jarosz-Chobot, J. Polańska, A[gnieszka] Szadkowska, A[dam] Krętowski, E[lżbieta] Bandurska-Stankiewicz, M. Ciechanowska, G[rażyna] Deja, M[ałgorzata] Myśliwiec, J[adwiga] Peczyńska, J. Rutkowska, A. Sobel-Maruniak, P[iotr] Fichna, A[gata] Chobot, M[arian] Rewers.
Tytuł: The dynamics of incidence of type 1 diabetes in Polish children, 1983-2020: where are we?
Czasopismo: Diabetologia
Szczegóły: 2009 : Vol. 52, suppl. 1, s. S118
Uwagi: Abstract of the 45th EASD Annual Meeting of the EASD Vienna, Austria, 29 September - 2 October 2009
ISSN: 0012-186X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst15/19
Autorzy: P[rzemysław] Jarosz-Chobot, J. Polańska, A[gnieszka] Szadkowska, A[dam] Krętowski, E[lżbieta] Bandurska-Stankiewicz, M. Ciechanowska, G[rażyna] Deja, M[ałgorzata] Myśliwiec, J[adwiga] Peczyńska, J. Rutkowska, A[nna] Sobel-Maruniak, P[iotr] Fichna, A[gata] Chobot, M[arian] Rewers.
Tytuł: Type 1 diabetes (T1DM) in Polish children, 1983-2020 - incidence based on different predictive models.
Czasopismo: Pediatr Diabetes
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, suppl. 11, poz. P/161/WED
Uwagi: Abstracts for the 35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 2-5 September 2009 Ljubljana, Slovenia
ISSN: 1399-543X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst16/19
Autorzy: Eliza Skała-Zamorowska, Anna Gadzicka, Przemysław Jarosz-Chobot, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Zabieg chirurgiczny u dziecka chorego na cukrzycę.
Tytuł całości: W: Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego - co nowego? /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Ewy Otto Buczkowskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław : : Cornetis,, 2009
Strony: s. 199-207, ryc., bibliogr.
ISBN: 978-83-61415-04-6
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

17/19
Autorzy: Anna Czech, Katarzyna Cypryk, Leszek Czupryniak, Wiesława Fabian, Władysław Grzeszczak, Janusz Gumprecht, Barbara Idzior-Waluś, Przemysław Jarosz-Chobot, Waldemar Karnafel, Teresa Kobik, Andrzej Kokoszka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska, Jerzy Loba, Lilianna Majkowska, Anna Mikołajczyk-Swatko, Barbara Mirkiewicz-Sieradzka, Jerzy Nastalski, Anna Noczyńska, Krystyna Nowak, Jacek Sieradzki, Krzysztof Strojek, Ireneusz Szymczyk, Ewa Wender-Ożegowska, Bogna Wierusz-Wysocka, Henryk Wysocki.
Tytuł: Zasady postępowania w cukrzycy : : wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2009.
Adres wydawniczy: Łódź : : Wydawictwo Aktis Sp. z o.o.,, 2009
Strony: 57 s. , tab., bibliogr. , 30 cm
ISBN: 978-83-924782-3-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL

18/19
Autorzy: Łukasz Machnica, Grażyna Deja, Leszek Czupryniak, Maciej Pawłowski, Anna Borkowska, Przemysław Jarosz-Chobot.
Tytuł: Impaired 24-hour blood pressure variation and endothelial function in children with type 1 diabetes.
Czasopismo: Diabetes
Szczegóły: 2008 : Vol. 57 suppl. 1, s. A200-A201
Uwagi: 68th Scientific Sessions June 6 - June 10, 2008 San Francisco
ISSN: 0012-1797
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

19/19
Autorzy: Przemysław Jarosz-Chobot, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Mazur z cukrzycą typu 1.
Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Wisła 10-13 maja 2007 r. : streszczenia prac naukowych.
Adres wydawniczy: Wisła, 2007
Strony: s. 22-23
Konferencja: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Wisła, 2007.05.10
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Inne bazy podające opis:
  • Web of Science


      Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi