Zapytanie: JAROSIK PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Agata Zamecznik, Agnieszka Wosiak, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Myocardial dysfunction in children with intrauterine growth restriction: an echocardiographic study.
Czasopismo: Cardiovasc J Afr
Szczegóły: 2017 : Vol. 28, nr 1, s. 36-39
Uwagi: Epub 2016 Dec 7
ISSN: 1995-1892
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.128
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Agata Zamecznik, Justyna Zamojska, Agnieszka Wosiak, Beata Kierzkowska, Piotr Kędziora, Elżbieta Smolewska, Dominika Tomecka-Głogowska, Iwona Dąbrowska-Wójciak, Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Treatment of patent ductus arteriosus with indomethacin or ibuprofen in extremely low birth neonates.
Tytuł angielski: Ocena skuteczności i powikłań leczenia farmakologicznego przetrwałego przewodu tętniczego indometacyną lub ibuprofenem u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2015 : Vol. 44, nr 3, s. 25-30, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Praca afiliowana przez UMED

3/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Katarzyna Janiak, Piotr Jarosik, Jacek Moll, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka mnogich guzów serca powikłanych blokadą drogi wypływu z lewej komory i zaburzeniami rytmu.
Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of multiple cardiac tumors complicated by left ventricular outflow tract obstruction and arrythmia
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2011 : Vol. 11, nr 46, s. 45-48, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Katarzyna Janiak, Piotr Jarosik, Jacek Jan Moll, Justyna Zamojska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatal diagnosis and follow-up of 23 cases of cardiac tumors.
Czasopismo: Prenat Diagn
Szczegóły: 2010 : Vol. 30, nr 9, s. 882-887, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0197-3851
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.152
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Katarzyna Janiak, Piotr Jarosik, Jacek Jan Moll, Justyna Zamojska, Tomasz Moszura, Sergiusz Jóźwiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatal diagnosis of cardiac tumours and follow-up of 23 goetuses and neonates from two prenatal cardiology centres in Lodz, Poland - an attempt to design the management algorithm.
Tytuł całości: W: 1st European Congress "Preconception Care and Preconception Health", 6-9 October 2010, Brussels
Adres wydawniczy: Brussels, 2010
Strony: s. 135
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

6/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Katarzyna Janiak, Piotr Jarosik, Jacek Moll, Justyna Zamojska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka guzów serca i follow-up u 23 płodów i noworodków z dwóch ośrodków kardiologii płodowej w Łodzi - próba ustalenia algorytmu postępowania.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, suppl. 1, s. 90
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Jerzy Stańczyk, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Piotr Jarosik, Jacek Moll.
Tytuł: Atrezja zastawki płucnej u płodu - losy noworodka.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 36, s. 54-57, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Justyna Zamojska, Beata Kierzkowska, Andrzej Sysa, Jadwiga Moll, Tomasz Moszura, Piotr Jarosik, Jacek Moll, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesięcznego niemowlęcia.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 1, s. 71-74, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/13
Autorzy: M[ałgorzata] Piotrowicz, M[arek] Niwald, K[atarzyna] Ostrowska, P[iotr] Jarosik, J. Paśnik, J[acek] Moll, J[adwiga] A[nna] Moll, K. Zeman, L[ucjusz] Jakubowski, A[ndrzej] Sysa.
Tytuł: Analiza fenotypowa i przebieg kliniczny w grupie dzieci z wrodzonymi wadami sercowo-naczyniowymi i mikrodelecją 22q11.2.
Tytuł całości: W: Leczenie wad wrodzonych serca Zabiegi przezskórne i kardiochirurgiczne Sinicze wady serca - tetralogia Fallota. Drugie warsztaty z transmisją zabiegu z sali operacyjnej Warszawa, 20 październik 2005.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: s. 50-51
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Phenotypic analysis and clinical history in children with congenital heart defects and microdeletion 22Q11.2. Tamże s. 52-53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

10/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Paweł Krajewski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie badania echokardiograficznego u noworodków makrosomicznych.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 43
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Paweł Krajewski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie metody Dopplera w ocenie funkcji mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 195-200, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/13
Autorzy: Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Paweł Krajewski, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Zastosowanie metody Dopplera w ocenie funkcji mięśnia sercowego u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl. 2, s. 29
Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 2005
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/13
Autorzy: Paweł Krajewski, Andrzej Piotrowski, Beata Kierzkowska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Piotr Jarosik, Jerzy Stańczyk.
Tytuł: Niekorzystny wpływ przetrwałego przewodu tętniczego na występowanie retinopatii wcześniaczej u noworodków z ekstremalnie mała masą ciała.
Czasopismo: Post Neonatol
Szczegóły: 2004, suppl. 2, s. 172-175, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1640-3959
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi