Zapytanie: JANKOWSKA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/35

Autorzy: Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Agnieszka Jurczyk, Beata Jankowska, Dariusz Nowak, Leszek Markuszewski, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Analiza wybranych parametrów stresu oksydacyjnego i układu antyoksydacyjnego w homogenatach serc i we krwi w przewlekłej, doświadczalnej intoksykacji alkoholem etylowym.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Toksykologów Sądowych Popowo 5-6 maja 2005.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: s. 26
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

2/35
Autorzy: Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Dariusz Nowak, Jarosław Berent, Leszek Markuszewski, Stefan Szram.
Tytuł: Analysis of selected parameters of oxidative stress and the antioxidation system in heart homogenates and blood in experimental chronic intoxication with ethanol.
Czasopismo: Z Zagad Nauk Sąd
Szczegóły: 2005 : 63, s. 306-315, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-7483
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

3/35
Autorzy: B[eata] Jankowska, A. Jurczyk, E. Meissner, M[aciej] Barzdo, D[ariusz] Nowak, L[eszek] Markuszewski, S[tefan] Szram, J. Berent.
Tytuł: Ethanol-, methanol-, and ethylene glykol-induced oxidatives stress in rat kidney.
Czasopismo: Rechtsmedizin
Szczegóły: 2005 : Bd 15, H. 4, s. 321
ISSN: 0937-9819
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/35
Autorzy: A. P. Jurczyk, S[tefan] Szram, B[eata] Jankowska, E. Meissner, M[aciej] Barzdo, K[rzysztof] Kordel, A. Prośniak, L[eszek] Markuszewski, J. Berent.
Tytuł: Ethanol-induced oxidative stress and morphological changes in liver of animal model.
Tytuł całości: W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress Monastir - Tunisia, June 22-25, 2005 : abstract book.
Adres wydawniczy: Monastir, 2005
Strony: s. 37-38
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

5/35
Autorzy: A. P. Jurczyk, S[tefan] Szram, B[eata] Jankowska, E. Meissner, M[aciej] Barzdo, K[rzysztof] Kordel, A. Prośniak, L[eszek] Markuszewski, J. Berent.
Tytuł: Ethylene glycol-induced oxidative stress and morphological changes in liver of animal model.
Tytuł całości: W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress Monastir - Tunisia, June 22-25, 2005 : abstract book.
Adres wydawniczy: Monastir, 2005
Strony: s. 112
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/35
Autorzy: Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Beata Jankowska, Agnieszka P. Jurczyk, Dariusz Nowak, Jarosław Berent, Leszek Markuszewski, Stefan Szram.
Tytuł: Evaluation of character and course of morphodynamics of structural damage to cardiomyocytes in chronic, experimental ethyl alcohol intoxication.
Czasopismo: Z Zagad Nauk Sąd
Szczegóły: 2005 : 63, s. 316-323, ryc., bibliogr.
ISSN: 1230-7483
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

7/35
Autorzy: A. P. Jurczyk, S[tefan] Szram, B[eata] Jankowska, E. Meissner, M[aciej] Barzdo, K[rzysztof] Kordel, A. Prośniak, L[eszek] Markuszewski, J. Berent.
Tytuł: Methanol-induced oxidative stress and morphological changes in liver of animal model.
Tytuł całości: W: Second Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress Monastir - Tunisia, June 22-25, 2005 : abstract book.
Adres wydawniczy: Monastir, 2005
Strony: s. 111-112
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/35
Autorzy: K[rzysztof] Kordel, A. P. Jurczyk, S[ławomir] Wiśniewski, M[aciej] Barzdo, B[eata] Jankowska, E. Meissner, A. Prośniak, S[tefan] Szram.
Tytuł: Molecular and biochemical basis of alcohol-induced oxidative stress in rat's lungs.
Czasopismo: Eur J Human Genet
Szczegóły: 2005 : Vol. 13 suppl. 1, s. 293, tab.
Uwagi: European Human Genetics Conference May 7-10, 2005 Prague, Czech Republic : programme and abstracts
ISSN: 1018-4813
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.741

9/35
Autorzy: A. Jurczyk, B[eata] Jankowska, E. Meissner, M[aciej] Barzdo, E[wa] Gloc, K[rzysztof] Kordel, L[eszek] Markuszewski, S[tefan] Szram, J. Berent.
Tytuł: Morphometric studies of the hepatocyte nucleus after chronic ethanol-, methanol-, and ethylene glycol-intoxication.
Czasopismo: Rechtsmedizin
Szczegóły: 2005 : Bd 15, H. 4, s. 321
ISSN: 0937-9819
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/35
Autorzy: Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Agnieszka Jurczyk, Beata Jankowska, Dariusz Nowak, Leszek Markuszewski, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena charakteru i przebiegu morfodynamiki uszkodzeń strukturalnych kardiomiocytów w przewlekłej, doświadczalnej intoksykacji alkoholem etylowym.
Tytuł całości: W: XXII Konferencja Toksykologów Sądowych Popowo 5-6 maja 2005.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2005
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/35
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w mózgach szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 2, s. 134-137, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst12/35
Autorzy: Beata Jankowska, Agnieszka P. Jurczyk, Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Dariusz Nowak, Jarosław Berent, Leszek Markuszewski, Stefan Szram.
Tytuł: The comparision between the influence of ethanol and ethylene glycol on hydrogen peroxide concentration in rat kidney.
Tytuł całości: W: 17th Meeting of the International Association of Forensic Sciences 21-26 August 2005, Hong Kong, China : abstracts.
Adres wydawniczy: Hong-Kong, 2005
Strony: s. 470
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/35
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 1, s. 39-41, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst14/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Morfodynamika uszkodzeń wątroby w przewlekłej intoksykacji etanolem.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 127
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Adam Prośniak, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Morfodynamika uszkodzeń wątroby w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 122
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/35
Autorzy: Beata Jankowska.
Tytuł: Ocena morfodynamiki uszkodzeń i wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w nerce szczura w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym, metanolem i etanolem.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 8 VI 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Stefan Szram. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

17/35
Autorzy: Beata Jankowska, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego i zmian morfologicznych w nerce szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem, metanolem i glikolem etylenowym.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/35
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w mózgu szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 124-125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Józef Kędziora, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Janusz Śmigielski, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Wpływ wybranych alkoholi na procesy pro- i antyoksydacyjne w krwinkach czerwonych szczurów.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2004 : T. 54, nr 2/3, s. 117-124, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst20/35
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Krzysztof Kordel, Stefan Szram.
Tytuł: A study of hydrogen peroxide concentration changes in organs of rats protractedly intoxicated with ethanol, metanol, and ethylene glycol.
Czasopismo: Z Zagad Nauk Sąd
Szczegóły: 2003 : 55, s. 37-49, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1230-7483
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

22/35
Autorzy: Maciej Barzdo, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Badanie stanu trzeźwości w przypadku braku współpracy osoby badanej - podstawy prawne działania lekarza.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2003 : T. 53, nr 2, s. 167-172, bibliogr., Sum.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst23/35
Autorzy: Agnieszka Jurczyk, Beata Jankowska, Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Łukasz Antoszczyk, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ethanol-, methanol-, and ethylene glycol-induced oxidative stress in selected rat organs.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 40-41
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Maciej Barzdo, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Jarosław Berent, Krzysztof Kordel, Stefan Szram.
Tytuł: Influence of selected alcohols on oxidative stress parameters in rat lungs.
Czasopismo: Z Zagad Nauk Sąd
Szczegóły: 2003 : 55, s. 50-59, tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1230-7483
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

25/35
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Jan Śmigielski, Beata Jankowska.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry biochemiczne u zwierząt narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu.
Czasopismo: Folia Med Cracov
Szczegóły: 2003 : Vol. 44, nr 1/2, s. 207-214, Sum.
ISSN: 0015-5616
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

26/35
Autorzy: Piotr Gałecki, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jan Błaszczyk, Józef Kędziora.
Tytuł: Effect of ethanol on antioxidative activity of erythrocytes.
Czasopismo: Pol J Pharmacol
Szczegóły: 2002 : Vol. 54, nr 5, s. 543-544
ISSN: 1230-6002
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst27/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Jarosław Berent, Józef Kędziora, Beata Jankowska, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Ewa Meissner, Stefan Szram.
Tytuł: Effect of ethanol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
Tytuł całości: W: Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier Bologna September 2-7, 2002
Strony: s. 253-256, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

28/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Jarosław Berent, Józef Kędziora, Stefan Szram, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska.
Tytuł: Effect of ethanol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
Czasopismo: J Med Leg Droit Med
Szczegóły: 2002 : Vol. 45, nr 4/5, s. 225-226
ISSN: 0999-9809
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

29/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Jarosław Berent, Józef Kędziora, Beata Jankowska, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Ewa Meissner, Stefan Szram.
Tytuł: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
Tytuł całości: W: Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier Bologna September 2-7, 2002
Strony: s. 257-260, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

30/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Jarosław Berent, Józef Kędziora, Stefan Szram, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska.
Tytuł: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes.
Czasopismo: J Med Leg Droit Med
Szczegóły: 2002 : Vol. 45, nr 4/5, s. 226
ISSN: 0999-9809
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

31/35
Autorzy: Piotr Gałecki, Paweł Fijałkowski, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Stefan Szram, Jan Błaszczyk, Józef Kędziora.
Tytuł: Influence of ethanol and methanol on oxidative stress parameters.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 1, s. 26
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst32/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Jarosław Berent, Józef Kędziora, Stefan Szram, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska.
Tytuł: Influence of methanol on oxidative stress parameters
Czasopismo: J Med Leg Droit Med
Szczegóły: 2002 : Vol. 45, nr 4/5, s. 225
ISSN: 0999-9809
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

33/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Jarosław Berent, Józef Kędziora, Beata Jankowska, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Ewa Meissner, Stefan Szram.
Tytuł: Influence of methanol on oxidative stress parameters.
Tytuł całości: W: Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier September 2-7, 2002
Strony: s. 249-252, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

34/35
Autorzy: Edward Kowalczyk, Andrzej Jankowski, Jan Niedworok, Janusz Śmigielski, Beata Jankowska.
Tytuł: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2002 : R. 12, nr 69, s. 221-223, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst35/35
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Piotr Gałecki, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Józef Kędziora, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2002 : T. 52, s. 147-153
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi