Zapytanie: JANDER ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/28

Autorzy: Marcin Tkaczyk, Daria Tomczyk, Anna Jander, Sebastian Góreczny, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Wojciech Krajewski, Ewa Głowacka, Agnieszka Wosiak.
Tytuł: Glomerular filtration decrease after diagnostic cardiac catheterisation in children with congenital cardiac malformation - the role of serum creatinine, cystatin C, neutrophil gelatinase and urine output monitoring
Czasopismo: Post Kardiol Interw
Szczegóły: 2018 : T. 14, nr 1, s. 67-74
Uwagi: Epub 2018 Mar 22; ICZMP G 2014 IV 42-GW
ISSN: 1734-9338
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.160
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/28
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Anna Jander, Jakub Ryszard Stempień.
Tytuł: Social and professional determinants for withdrawing and withholding chronic dialysis among polish pediatric nephrologists, neonatologists and anesthesiologists.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 23, nr 5, s. 791-796
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.095
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/28
Autorzy: Anna Jander, Ryszard Wierciński, Irena Błasz-Chmielewska, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Halina Borzecka, Jacek Zachwieja, Irena Olszak-Szot, Dariusz Kubicki, Helena Ziółkowska, Jacek Rubik, Maria Szczepańska, Dariusz Runowski, Wojciech Fendler, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Anaemia treatment in chronically dialysed children: a multicentre nationwide observational study.
Czasopismo: Scand J Urol Nephrol
Szczegóły: 2012 : T. 46, nr 5, s. 375-380, tab., bibliogr.
ISSN: 0036-5599
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.007
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

4/28
Autorzy: Jakub Stempień, Marcin Tkaczyk, Anna Jander.
Tytuł: Zaufanie w relacji pacjent-lekarz a rola czynników subiektywnych w podejmowaniu decyzji leczniczych (rozpoczęcie/odstąpienie od terapii) w przypadku najciężej chorych pacjentów - na przykładzie badań własnych
Tytuł całości: W: Społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania ryzyka zdrowotnego
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red.nauk. Mieczysław Gałuszka, Magdalena Wieczorkowska
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, 2012
Strony: s.310-332
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

5/28
Autorzy: Anna Jander, Ryszard Wierciński, Irena Bałasz-Chmielewska, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Halina Borzęcka, Jacek Zachwieja, Irena Olszak-Szot, Dariusz Kubicki, Helena Ziółkowska, Jacek Rubik, Maria Szczepańska, Dariusz Runowski, Wojciech Fendler, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Leczenie czynnikami pobudzającymi erytropoezę u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w 3.-5. stadium - wyniki ogólnopolskiego badania wieloośrodkowego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
Czasopismo: Pediatr Med Rodz
Szczegóły: 2011 : T. 7, nr 2, s. 156-163, Sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

6/28
Autorzy: A[nna] Kałużyńska, A[nna] Jander, B[arbara] Puczko-Nogal, M. Nowicki.
Tytuł: Nefropatia refluksowa i zaporowa jako przyczyna niewydolności nerek u dzieci leczonych nerkozastępczo.
Tytuł angielski: Reflux and abstructive nephropathy as a cause of renal failure in chronic dialysis children
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 69
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst7/28
Autorzy: Anna Kałużyńska, Anna Jander, Barbara Puczko-Nogal, Michał Nowicki.
Tytuł: Nefropatia refluksowa i zaporowa jako przyczyna niewydolności nerek u dzieci leczonych nerkozastępczo.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 4, s. 101-103, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/28
Autorzy: A[nna] Jander, A[nna] Kałużyńska, M[arcin] Tkaczyk, B[arbara] Puczko-Nogal, M. Nowicki.
Tytuł: Ocena porównawcza zastosowań klinicznych plazmaferezy u dorosłych i u dzieci.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 48
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/28
Autorzy: A[nna] Jander, A[nna] Kałużyńska, M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki.
Tytuł: Odległe wyniki przewlekłego leczenia nerkozastępczego u dzieci.
Tytuł angielski: Long-term outcome of chronic renal replacement therapy in children
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 38
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst10/28
Autorzy: Anna Jander, Marcin Tkaczyk, Izabela Pągowska-Klimek, Witold Pietrzykowski, Jacek Moll, Wojciech Krajewski, Michał Nowicki.
Tytuł: Continuous veno-venous hemodiafiltration in children after cardiac surgery.
Czasopismo: Eur J Cardiothorac Surg
Szczegóły: 2007 : Vol. 31, nr 6, s. 1022-1028
ISSN: 1010-7940
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.106
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst11/28
Autorzy: A[nna] Jander, A[nna] Kałużyńska, M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki.
Tytuł: Otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) u dzieci leczonych przewlekłą dializą otrzewnową.
Tytuł angielski: Encapsulating peritoneal sclerosis in children treated with peritoneal dialysis
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 11
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

12/28
Autorzy: Zbigniew Zbróg, Leszek Klimek, Anna Jander, Marek Luciak, Michał Nowicki.
Tytuł: Zastosowanie mikroskopii skaningowej do oceny reutylizowanego dializatora.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 2, s. 58-61, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/28
Autorzy: A[nna] Jander, M. Nowicki, M[arcin] Tkaczyk, I[rena] Makulska, D[anuta] Zwolińska, J[olanta] Latoszyńska, H[anna] Boguszewska-Bączkowska, R[yszard] Grenda, I[rena] Bałasz-Chmielewska, I[lona] Zagożdżon, B. Leśniewska, A[leksandra] Żurowska, E[wa] Stefaniak, J[acek] Zachwieja, B[eata] Leszczyńska, M[aria] Roszkowska-Blaim, K[atarzyna] Zachwieja, J. A. Pietrzyk, R[yszard] Wierciński, W[alentyna] Zoch-Zwierz, R[oman] Stankiewicz, B[arbara] Kołłątaj, M[aria] Zajączkowska.
Tytuł: Chronic peritoneal dialysis in infants in Poland.
Czasopismo: Pediatr Nephrol
Szczegóły: 2006 : Vol. 21, nr 10, s. 1621
Uwagi: 40th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Palermo, October 7-10, 2006
ISSN: 0931-041X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/28
Autorzy: Anna Jander, Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Tomasz Jarmoliński, Ewa Marczak, Ewa Pałuba, Jacek A. Pietrzyk, Grzegorz Siteń, Roman Stankiewicz, Krystyna Szprynger, Maria Zajączkowska, J[acek] Zachwieja, W[alentyna] Zoch-Zwierz, D[anuta] Zwolińska.
Tytuł: Does a late refferal to a nephrologist constitute a problem in children starting renal replacement therapy in Poland? - a nationwide survey.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2006 : Vol. 21, nr 4, s. 408-412
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.976
Punktacja Min. Nauki: 24.000

15/28
Autorzy: Anna Jander, Michał Nowicki, Marcin Tkaczyk, Irena Makulska, Danuta Zwolińska, Joanna Latoszyńska, Hanna Boguszewska-Bączkowska, Ryszard Grenda, Irena Bałasz-Chmielewska, Ilona Zagożdżon, Iga Załuska-Leśniewska, Aleksandra Żurowska, Ewa Stefaniak, Jacek Zachwieja, Barbara Leszczyńska, Maria Roszkowska-Blaim, Katarzyna Zachwieja, Jacek A. Pietrzyk, Ryszard Wierciński, Walentyna Zoch-Zwierz, Roman Stankiewicz.
Tytuł: Przewlekła dializa otrzewnowa u niemowląt - wstępna analiza ankiety wieloośrodkowej.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2006 : T. 63, suppl. 3, s. 72-74, tab., wykr., bibiogr., Sum.
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/28
Autorzy: Anna Jander, Marcin Tkaczyk, Izabela Pągowska, Jacek Moll, Witold Pietrzykowski, Michał Nowicki.
Tytuł: Haemofiltration in children after cardiac surgery.
Czasopismo: Pediatr Nephrol
Szczegóły: 2005 : Vol. 20, nr 9, s. C39
Uwagi: 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology September 10-13, 2005 Istanbul, Turkey : abstracts
ISSN: 0931-041X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/28
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Anna Jander, Michał Nowicki.
Tytuł: Mixed bacterial and fungal peritonitis managed successfully without peritoneal catheter removal.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4, s. 209-210
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst18/28
Autorzy: Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Grażyna Chwatko, Anna Jander, Edward Bald.
Tytuł: Peritoneal clearance of homocysteine with icodexrin or standard glucose solution exchange.
Czasopismo: Nephrology (Carlton)
Szczegóły: 2005 : Vol. 10, nr 6, s. 571-575
ISSN: 1320-5358
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.278
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst19/28
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Anna Jander, Jolanta Lukamowicz, Maria Szczepańska, Tomasz Jarmoliński, Krystyna Szprynger, Michał Nowicki.
Tytuł: Serum TGF beta1 concentration in children at varius stages of chronic kidney disease.
Czasopismo: Pediatr Nephrol
Szczegóły: 2005 : Vol. 20, nr 9, s. C110
Uwagi: 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology September 10-13, 2005 Istanbul, Turkey : abstracts
ISSN: 0931-041X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/28
Autorzy: Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Anna Jander, Edward Bald, Grażyna Chwatko.
Tytuł: Effect of hemodialysis and hemodiafiltration on total and reduced plasma glutathione.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s. 370
Uwagi: XLI Congress European Renal Association May 15-18, 2004 Lisbon, Portugal
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/28
Autorzy: Anna Jander, Marcin Tkaczyk, Danuta Owczarek, Michał Nowicki, Zbigniew Baj.
Tytuł: Effect of hemodialysis session on blood platelet function.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s. 174
Uwagi: XLI Congress European Renal Association May 15-18, 2004 Lisbon, Portugal
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/28
Autorzy: Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Jander, Edward Bald, Grażyna Chwatko.
Tytuł: Influence of icodextrin and glucose-based solutions on peritoneal clearance of major plasma aminothiols.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s. 178
Uwagi: XLI Congress European Renal Association May 15-18, 2004 Lisbon, Portugal
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

23/28
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Anna Jander, Danuta Owczarek, Michał Nowicki, Zbigniew Baj.
Tytuł: Reutilisation of the dialyser has no influence on platelet function during hemodialysis.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s.172-173
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

24/28
Autorzy: A[nna] Jander, A[neta] Czupryniak, A[nna] Kałużyńska, E[lżbieta] Jaskólska, J[arosław] Lewy, K[rzysztof] Szyłło, M. Nowicki.
Tytuł: Rzadka przyczyna niedrożności cewnika dootrzewnowego - opis przypadku.
Czasopismo: Probl Lek
Szczegóły: 2004, nr 2 suppl., s. 33
ISSN: 0478-3824
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

25/28
Autorzy: Anna Jander, Jolanta Lukamowicz, Michał Nowicki.
Tytuł: Wpływ ikodekstryny na klirens otrzewnowy i stężenie leptyny w surowicy u chorych przewlekle dializowanych otrzewnowo.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 79, nr 2, s. 163-168, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

26/28
Autorzy: A[nna] Jander, M[arcin] Tkaczyk, M. Nowicki, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Wpływ reutylizacji dializatora na czynność płytek krwi u hemodializowanych dzieci.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Białystok 2-5 czerwiec 2004 : abstracts book.
Adres wydawniczy: Białystok, 2004
Strony: s. 250
Uwagi: Też w jęz. ang.: Reutilisation of the dialyser has no influence on platelet function during dialysis. Tamże s. 251
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

27/28
Autorzy: M. Nowicki, A[neta] Czupryniak, G[rażyna] Chwatko, A[nna] Jander, E[dward] Bald.
Tytuł: Wpływ różnych płynów do dializy otrzewnowej na klirens otrzewnowy aminotioli.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Białystok 2-5 czerwiec 2004 : abstracts book.
Adres wydawniczy: Białystok, 2004
Strony: s. 66
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Influence of icodextrin and glucose-based solutions on peritoneal clearance of major plasma aminothiols. Tamże s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

28/28
Autorzy: Anna Jander, Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki, Tomasz Jarmoliński, Roman Stankiewicz, Maria Roszkowska-Blaim, Aleksandra Żurowska, Danuta Zwolińska, Ewa Pałuba, Jacek Pietrzyk, Andrzej Kanik, Jacek Zachwieja, Krystyna Szprynger, Maria Małgorzata Zajączkowska, Walentyna Zoch-Zwierz.
Tytuł: Znaczenie opieki nefrologicznej u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie przeddializacyjnym.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 79, nr 10, s. 498-505, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi