Zapytanie: JACIUBEK-ROSIŃSKA JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Marta Sobiesiak, Agata Paneth, Julia Jezierska, Elżbieta Budzisz.
Tytuł: Metal(II) ion complexes with 5-(Pyrazin-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2-triazole-3-thiobne; synthesis, structural characterization, acid-base, and complexing properties in solution
Czasopismo: Z Anorg Allg Chem
Szczegóły: 2017 : V. 643, no. 16, p. 1067-1074
Uwagi: UMED 503/3-066-02/503-31-001, UMED 503/3-014-02/503-31-001, CMUMK 411
ISSN: 0044-2313
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.179
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Marta Lichawska, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Jan Jaszczak, Kazimiera Henryka Bodek, Igor Fritsky, Stefan Tomyn, Artem Babaryk, Matti Haukka, Cecylia Wardak, Julia Jezierska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora za 2015 rok, za cykl publikacji z chemii biokoordyncyjnej pt.:\"Synteza i badania w roztworach wodnych kompleksów metalii VO(IV) i Zn(II) z bioligandami o znaczeniu farmaceutycznym.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016
Szczegóły: Nagroda II stopnia
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0

3/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Stefania V. Tomyn, Artem A. Babaryk, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Jan Jaszczak, Cecylia Wardak, Matti Haukka, Igor O. Fritsky.
Tytuł: Synthesis, solid state and solution studies of zinc(II) complexes with 2-hydroxyiminopropanoic acid (HPA).
Czasopismo: Polyhedron
Szczegóły: 2015 : 95, 40-44, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0277-5387
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.108
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Justyn Ochocki, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Urszula Kalinowska-Lis, Magdalena Woźniczka.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora U.M. III stopnia za osiągnięcia naukowe: za cykl publikacji z chemii biokordynacyjnej pt. \"Synteza i badania w roztworach wodnych kompleksów metali Cu(I), Co(II) i Zn(II) z wybranymi bioligandami o znaczeniu farmaceutycznym, IF=3,626
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

5/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Elżbieta Budzisz, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Magdalena Woźniczka, Mirosława Świątek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Kompleksy Cu(II) oraz wybranych lantanowców z bioligandami o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Stefania V. Tomyn, Victoria Vitske, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Matti Haukka, Igor O. Fritsky.
Tytuł: Syntesis, solid state and solution studies of cobalt(II) complexes with 2-hydroxyiminopropanoic acid.
Czasopismo: Polyhedron
Szczegóły: 2013 : 56, 144-151, tab., ryc., bibliogr.
ISSN: 0277-5387
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.047
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Jolanta Jaciubek-Rosińska.
Tytuł: Detection of nitrate(NO2-)ions produced in disproportionation of nitrogen(II) oxide in aqueous solution.
Czasopismo: Ecol Chem Eng S
Szczegóły: 2012 : Vol. 19, nr 1, s. 39-46, Streszcz.
ISSN: 1898-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

8/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Elżbieta Budzisz, Magdalena Woźniczka, Mirosława Swiątek, Marta Lichawska, Kazimiera Henryka Bodek, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Marek Pająk, Jan Jaszczak.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w 2011 r. za 2010 r.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

9/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Stefania V. Tomyn, Yurii S. Moroz, Matti Haukka, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Igor O. Fritsky.
Tytuł: Synthesis of cobalt(III) complexes with new oxime-containing Schiff base ligands and metal-ligand coordination in solution.
Czasopismo: Polyhedron
Szczegóły: 2012 : Vol. 33, nr 1, s. 410-416, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0277-5387
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.813
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/14
Autorzy: Aleksander Kufelnicki, Stefania V Tomyn, Ruslan V Nedelkov, Matti Hauka, Jolanta Jaciubek-Rosińska, Marek Pająk, Jan Jaszczak, Mirosława Świątek, Igor O Fritsky.
Tytuł: Synthesis of cobalt (III) complexes with novel open chain oxime ligands and metal-ligand coordination in aqueous solution.
Czasopismo: Inorganica Chim Acta
Szczegóły: 2010 : Vol. 363, nr 12, s. 2996-3003
ISSN: 0020-1693
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.899
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/14
Autorzy: A. Kufelnicki, J. Jaciubek-Rosińska.
Tytuł: Kinetic studies of nitric oxide uptake in Co(II)-dipeptide-NO-OH systems by the stopped-flow method.
Czasopismo: Pol J Chem
Szczegóły: 2006 : Vol. 80, nr 5, s. 783-790, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0137-5083
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.513
Punktacja Min. Nauki: 15.000

12/14
Autorzy: Jolanta Katarzyna Jaciubek.
Tytuł: Wiązanie tlenku azotu (NO) przez chelaty kobaltu(II) z dipeptydami w roztworze wodnym.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej. Zakład Chemii Fizycznej i Biokoorynacyjnej, 28 V 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kufelnicki. Praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

13/14
Autorzy: A. Kufelnicki, J. Jaciubek.
Tytuł: Kinetyka reakcji wiązania NO przez chelaty Co(II) z wybranymi dipeptydami metodą zatrzymanego przepływu - stopped flow.
Tytuł całości: W: XLVI Zjazd PTCh i SITPCh, Lublin 2003 : materiały zjazdowe. T. 1.
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 305, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/14
Autorzy: A. Kufelnicki, J. Jaciubek.
Tytuł: Wiązanie NO przez kompleksy mieszane kobalt(II)-dipeptyd-imidazol w roztworze wodnym.
Tytuł całości: W: XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 9-13 września Kraków 2002. T. 2: streszczenia prezentacji.
Adres wydawniczy: Kraków, 2002
Strony: s. 853, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi