Zapytanie: JÓZEFOWICZ-OKONKWO GRAŻYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Karina Wierzbowska-Drabik, Marek Kasielski, Ewa Trzos, Anna Gorąca, Jarosław Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Is Hsp27 a marker of myocardial ischaemia?
Tytuł angielski: Białko szoku cieplnego Hsp27 markerem niedokrwienia miokardium?
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 67, nr 9, s. 947-952
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst2/14
Tytuł: Materials for cardiolovascular laboratory /
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: eds.: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Anna Gorąca.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2008
Strony: 74 s. , ryc., tab., wykr. , 24 cm
Miejsce druku: Łódź : DzWiP UM
ISBN: 978-83-6105877-9
Typ publikacji: PE
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

3/14
Autorzy: Ewa Trzos, Jan Zbigniew Peruga, Zbigniew Bednarkiewicz, Małgorzata Kurpesa, Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Karina Wierzbowska-Drabik, Magdalena Bugała, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Analiza wyników leczenia wstrząsu kardiogennego - obserwacja dwuletnia.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 2, s. 101-106, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

4/14
Autorzy: A[nna] Gorąca, G[rażyna] Józefowicz-Okonkwo.
Tytuł: Protective effects of early treatment with lipoic acid in LPS-induced lung injury in rats.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2007 : Vol. 58, nr 3, s. 541-549
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.974
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst5/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Karina Wierzbowska-Drabik, Ewa Trzos, Anna Gorąca, Dariusz Nowak, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Serum level of Hsp27 as a potential marker of chronic myocardial ischaemia.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S371-S372
Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Grant
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2006
Uwagi: 2004-2006
Typ publikacji: GR

7/14
Autorzy: Beata Skibska, Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Anna Gorąca.
Tytuł: Protective effects of early administratio of alpha-lipoic acid against lipopolysaccharide-induced plasma lipid peroxidation.
Czasopismo: Pharmacol Rep
Szczegóły: 2006 : Vol. 58, nr 3, s. 399-404
ISSN: 1734-1140
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.029
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst8/14
Autorzy: A[nna] Gorąca, G[rażyna] Józefowicz-Okonkwo, A[leksandra] Piechota, B. Skibska.
Tytuł: Protective effects of early administration of alpha-lipoic acid against lipopolysaccharide-induced plasma lipid peroxidation.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2006 : Vol. 57, suppl. 2, s. 140
Uwagi: XXIII Congress of the Polish Physiological Society "Physiology without limits" 14-16 September 2006 Warsaw, Poland
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/14
Autorzy: M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek, B. Dziankowska-Bartkowiak, E. Waszczykowska, M[arek] Kasielski, G[rażyna] Józefowicz-Okonkwo, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Elevated whole blood chemiluminescence in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Clin Exp Rheumatol
Szczegóły: 2005 : Vol. 23, nr 2, s. 173-179, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0392-856X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.504
Punktacja Min. Nauki: 20.000

10/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Rola kinaz białkowych p38 aktywowanych przez mitogeny (p38MAPKs) i białka szoku cieplnego 27kDa (Hsp27) w reakcjach układu sercowo-naczyniowego na czynniki stresowe.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 5, s. 433-437, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

11/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Dariusz Nowak.
Tytuł: Antyoksydanty i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2004 : T. 31, nr 2, s. 167-200, Sum.
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Dariusz Nowak.
Tytuł: Temperature can prime human peripheral blood neutrophils in a p38MAPKalfa-dependent manner.
Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
Szczegóły: 2004 : Vol. 52, nr 6, s. 447-456, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0004-069X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.707
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst13/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo.
Tytuł: Wpływ podwyższonej temperatury na czynność ludzkich granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej w warunkach in vitro.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Instytut Fizjologii i Biochemii. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 17 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Dariusz Nowak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

14/14
Autorzy: Grażyna Józefowicz-Okonkwo, Anna Szmigielska-Kapłon, Tadeusz Robak.
Tytuł: Cytotoxic effect of cyclosporin A alone and in combination with 2-chlorodeoxyadenosine against P388 murine leukemia in vivo.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 9, s. BR373-BR377
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi