Zapytanie: HAŁADAJ KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/44

Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Krzysztof Graff, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Elżbieta Jelonek, Paulina Adamiecka, Katarzyna Dziedzic, Elżbieta Woźniak, Gabriela Orzechowska, Maciej Porczyński, Paulina Albińska, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości.
Tytuł angielski: Analysis of Perinatal Indices and Selected Environmental Factors in Children with Osteogenesis Imperfecta.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3, s. 24-29, tab., ryc., bibliogr.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/44
Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Gabriela Orzechowska, Katarzyna Haładaj, Elżbieta Woźniak, Danuta Chlebna-Sokół.
Tytuł: Gęstość mineralna kości i stan zaopatrzenia w witaminę D dzieci z przewlekłymi zespołami neurologicznymi - obserwacje kliniczne
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2017 : Vol. 46, nr 3 supl., s. 9-10
Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy PTP, Łódź, 2017.11.30
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zapalenie płuc powikłane zapaleniem opłucnej u 5. letniego chłopca, wywołane przez Chlamydia pneumoniae - opis przypadku.
  Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 1-2, s. 21-23, bibliogr., Streszcz., Sum.
  ISSN: 1506-2759
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez UMED

  4/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Bogdan Fijałkowski, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Obraz kliniczny i leczenie zakażeń o etiologii RSV u niemowląt w wieku do 6 miesiąca życia.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2011 : T. 65, s. 605-608, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED

  5/44
  Autorzy: Ewa Szynczewska, Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena odpowiedzi poszczepiennej u dzieci przedwcześnie urodzonych oraz zależności między ich wiekiem płodowym i masą urodzeniową a stężeniem przeciwciał po szczepieniu siedmiowalentną, skoniugowaną szczepionką przeciwko Streptococcus pneumoniae.
  Czasopismo: Perinatol Neonatol Ginekol
  Szczegóły: 2011 : T. 4, nr 2, s. 89-95
  ISSN: 1899-5624
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  6/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci z otyłością prostą - badania wstępne.
  Tytuł angielski: Physical capacity of children with simple obesity - preliminary studies
  Czasopismo: Endokrynol Pediatr
  Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 3, s. 9-14
  ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  7/44
  Autorzy: Izabela Michałus, Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Tomasz Chlebny, Alicja Prochowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zakażenia okresu noworodkowego jako współczesny problem hospitalizacji - doświadczenia Kliniki.
  Tytuł całości: W: Materiały Zjazdowe VII Sympozjum Naukowego Dziecko Łódzkie. "Aktualne problemy Zdrowotne i psychospołeczne populacji wieku rozwojowego w regionie łódzkim". Łódź 08 grudnia 2011 roku.
  Adres wydawniczy: Łódź : Klinika Propedutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, 2011
  Strony: s. 40
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  8/44
  Autorzy: Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Iwona Ligenza, Tomasz Chlebny, Alicja Prochowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Rodzaj bakterii patogennych u noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie, hospitalizowanych na Oddziale Patologii Noworodka w latach 2003-2007.
  Czasopismo: Perinatol Neonatol Ginekol
  Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 4, s. 262-267, Sum.
  ISSN: 1899-5624
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  9/44
  Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Ewa Szynczewska.
  Tytuł: A long term observation of the health and physical development of children born with very low birth weight.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 4, s. 227-232, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  10/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Iwona Ligenza, Alicja Prochowska, Tomasz Chlebny.
  Tytuł: Bacterial flora in biological materials samples collected from the neonates admitted to the Department of Neonatal Pathology in years 2003-2007.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 4, s. 233-237, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  11/44
  Autorzy: K. Haładaj, D[anuta] Chlebna-Sokół, I[zabela] Michałus, I[wona] Ligenza, A[licja] Prochowska, T[omasz] Chlebny.
  Tytuł: Flora bakteryjna w posiewach z materiału biologicznego pobieranego u noworodków przyjmowanych na oddział Patologii Noworodka w latach 2003-2007.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 26-27
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  12/44
  Autorzy: K. Haładaj, K[atarzyna] Kulińska-Szukalska, E[wa] Rychłowska, J[oanna] Golec, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci przewlekle chorych w porównaniu z wydolnością uczniów z łódzkich szkół podstawowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 1, s. 101-102
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  13/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 2, s. 105-109, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  14/44
  Autorzy: I[wona] Ligenza, D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, E[wa] Szynczewska.
  Tytuł: Odległe obserwacje dotyczące stanu zdrowia i rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie z bardzo małą masą ciała.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 29
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  15/44
  Autorzy: Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Anna Szczepaniak-Kubat, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: The changes in the hospitalisation profile of children at the Department of Paediatric Propedeutics and Bone Metabolic Diseases - 15 years observation.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 4, s. 205-209, wykr., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  16/44
  Autorzy: Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zaburzenia w stanie zdrowia niemowlęcia urodzonego jako "dawca" z ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej powikłanej zespołem "przetoczenia krwi między płodami".
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 65-67, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  17/44
  Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, I[wona] Ligenza, K. Haładaj, A[nna] Szczepaniak-Kubat, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zmiany w profilu hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości - obserwacje 15-letnie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2009 : Vol. 39, suppl. 2, s. 27-28
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  18/44
  Autorzy: Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj.
  Tytuł: Assessement of somatic development and health problems in children from multiple pregnancies in the first two years of life - authors' observations.
  Czasopismo: Arch Perinatal Med
  Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 1, s. 48-52, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1505-0580
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  19/44
  Autorzy: Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Leptyna a wskaźniki rozwoju somatycznego noworodków karmionych naturalnie i sztucznie.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 37, supl. 1, s. 31-32
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  20/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Zofia Merc-Gołębiowska, Ewa Rychłowska.
  Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
  Czasopismo: Post Rehabil
  Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 73-74
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  21/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj.
  Tytuł: Problemy zdrowotne dzieci z ciąż wielopłodowych - obserwacje własne.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 82, nr 12, s. 946-950, Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  22/44
  Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, I[wona] Ligenza, K. Haładaj, W[iktor] Sabanty.
  Tytuł: Stężenie leptyny w surowicy krwi noworodków w zależności od sposobów karmienia.
  Czasopismo: Klin Pediatr
  Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr 5, s. 116
  ISSN: 1230-7637
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  23/44
  Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
  Tytuł: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation.
  Czasopismo: Pol J Environ Stud
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5b, s. 416-420, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  24/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Wiktor Sabanty, Katarzyna Haładaj.
  Tytuł: Niepożądane odczyny poszczepienne - obserwacje własne.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Szczepienia w społeczności lokalnej Wrocław, 24-26 IX 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2006
  Strony: s. 140
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  25/44
  Autorzy: D[anuta] Chlebna-Sokół, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, E[wa] Rychłowska.
  Tytuł: Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Lublin, 2006
  Strony: s. 75
  Uwagi: Assessment of physical endurance in children with chronic diseases under the influence of physical rehabilitation. Tamże s. 75
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  26/44
  Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj.
  Tytuł: Przebieg kliniczny dysplazji oskrzelowo-płucnej u dzieci przedwcześnie urodzonych leczonych kortykosteroidami wziewnymi.
  Czasopismo: Post Neonatol
  Szczegóły: 2006 : nr 2, s. 47-51, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1640-3959
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  27/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Wiktor Sabanty.
  Tytuł: Serum leptin levels in breast-fed and formula-fed neonates.
  Tytuł angielski: Stężenie leptyny w surowicy krwi noworodków karmionych naturalnie i sztucznie
  Czasopismo: Endokrynol Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 4, s. 9-14, Streszcz.
  ISSN: 1730-0282
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  DOI:
  Adres url:

  Pełny tekst  28/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 4, s. 281-284, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  29/44
  Autorzy: Grzegorz Misiak, Joanna Bodalska-Lipińska, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wydolność wysiłkowa i reakcja na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 36, nr 3, s. 199-204, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  30/44
  Autorzy: J[arosław] Wlazłowski, K. Haładaj, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zachorowania na krztusiec jako przyczyna hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 1, s. 71, tab.
  Uwagi: XVII Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society
  ISSN: 1506-2759
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  31/44
  Autorzy: Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Zachorowania na krztusiec jako przyczyna hospitalizacji dzieci w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3/4, s. 3-7, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1506-2759
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  32/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena stylu życia i jego wpływ na niektóre wskaźniki czynnościowe dzieci z ciąż wielopłodowych.
  Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
  Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  33/44
  Autorzy: Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Wiktor Sabanty.
  Tytuł: Uwarunkowania niepełnosprawności dzieci przedwcześnie urodzonych - spostrzeżenia z 15 lat doświadczeń Poradni Powikłań Wcześniactwa.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 40-41
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  34/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj.
  Tytuł: Evaluation of calcaneous quantitative ultrasound parameters in children from multifetal pregnancies.
  Czasopismo: Gemellological Rev
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 17-22
  Uwagi: The Seventh Szczecin Scientific Conference "Twins in various stages of life: biological, medical, psychological and social aspects" 14-15 May 2004
  ISSN: 1640-8977
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 0.500

  35/44
  Autorzy: Iwona Ligenza, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół, Małgorzata Olszowiec.
  Tytuł: Observations of somatic development and health condition of multifetal pregnancy children remain under care of outpatient clinic of premature complications.
  Czasopismo: Gemellological Rev
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 101-104
  Uwagi: The Seventh Szczecin Scientific Conference "Twins in various stages of life: biological, medical, psychological and social aspects" 14-15 May 2004
  ISSN: 1640-8977
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 0.500

  36/44
  Autorzy: Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 98-101, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  37/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Katarzyna Haładaj.
  Tytuł: Evaluation of selected lifestyle factors of school age twins of Łódź.
  Czasopismo: Gemellological Rev
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, nr 1, s. 73-78
  ISSN: 1640-8977
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN

  38/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Evaluation of the delivery factors and causes of hospitalization of twins in the Department of Paediatric Propedeutics, Medical University in Łódź in the years 1991-2002.
  Czasopismo: Gemellological Rev
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, nr 1, s. 79-84
  ISSN: 1640-8977
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN

  39/44
  Autorzy: Katarzyna Haładaj, Ewa Rychłowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena społeczno-ekonomicznej struktury rodzin dzieci uczęszczających do żłobków na terenie Łodzi.
  Czasopismo: Przegl Pediatr
  Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 4, s. 292-296 tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0137-723X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  40/44
  Autorzy: Anna Stańczyk, Katarzyna Haładaj, Jarosław Wlazłowski, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Powysiłkowy skurcz oskrzeli a wydolność fizyczna dzieci z astmą oskrzelową.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2003 : T. 8, nr 2, s. 94-97, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  41/44
  Autorzy: A[nna] Stańczyk, J[arosław] Wlazłowski, K. Haładaj, Z[ofia] Merc-Gołębiowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wpływ rehabilitacji medycznej na wydolność wysiłkową dzieci chorych na astmę atopową.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2003 : T. 8, supl., s. 170
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  42/44
  Autorzy: Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Zofia Merc-Gołębiowska, Danuta Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Wpływ rehabilitacji na wydolność wysiłkową dzieci przewlekle chorych.
  Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
  Strony: s. 9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  43/44
  Autorzy: Danuta Chlebna-Sokół, Katarzyna Haładaj, Iwona Ligenza, Izabela Michałus.
  Tytuł: Epidemiologic features in children from multifetal pregnancies in Lodz and nearby areas.
  Czasopismo: Gemellological Rev
  Szczegóły: 2002 : Vol. 4, nr 3, s. 85-90
  ISSN: 1640-8977
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN

  44/44
  Autorzy: A[nna] Stańczyk, K. Haładaj, J[arosław] Wlazłowski, E[wa] Rychłowska, D[anuta] Chlebna-Sokół.
  Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci leczonych z powodu astmy atopowej.
  Czasopismo: Alerg Astma Immun
  Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 144-145
  Uwagi: Alergia astma immunologia kliniczna IV Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 12-15 czerwca 2002 : materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi