Zapytanie: GRUDA JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/7

Autorzy: Grzegorz Krasomski, Zbigniew Pietrzak, Jacek Gruda, Urszula Brocka.
Tytuł: Ciążowa choroba trofoblastyczna.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 2, s. 17-20, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst2/7
Autorzy: Zbigniew Pietrzak, Jacek Gruda, Urszula Brocka, Grzegorz Krasomski.
Tytuł: Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku stwierdzenia guza jajnika w czasie ciąży.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 17-20, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst3/7
Autorzy: Maciej Banach, Piotr Okoński, Jacek Gruda.
Tytuł: Aktualne wytyczne postępowania w migotaniu przedsionków u chorych poddawanych zabiegowi rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Forum Kardiol
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 51-54, Sum.
ISSN: 1425-3674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

4/7
Autorzy: Jacek Gruda, Maciej Banach, Mirosław Mussur.
Tytuł: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego - alternatywna technika bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 4, s. 255-264, Sum.
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/7
Autorzy: A[nna] Kośmider, J[anusz] Zasłonka, R[yszard] Jaszewski, A[ndrzej] Walczak, S[ławomir] Jander, J[acek] Gruda, W[itold] Pawłowski, M[aciej] Kośmider.
Tytuł: Effect of myocardial revascularization on left ventricular systolic function in patients with ischemic cardiomyopathy.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3 suppl. 1, s. 21-22
Uwagi: Abstracts of the Heart Failure Update Wroclaw, Poland, 12-15 June, 2004
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/7
Autorzy: Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Witold Pawłowski, Ryszard Jaszewski, Sławomir Jander, Andrzej Walczak, Jacek Gruda, Maciej Kośmider.
Tytuł: Kardiomiopatia niedokrwienna - wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego na poprawę funkcji skurczowej lewej komory.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 116
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/7
Autorzy: Jacek Gruda, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Bogdan Jegier, Witold Pawłowski, Mirosław Mussur, Ryszard Golański, Anna Kośmider.
Tytuł: Ocena funkcji hemodynamicznej lewej komory serca - wczesne i odległe wyniki obserwacji chorych poddanych operacji rewaskularyzacji bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB).
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 120
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi