Zapytanie: GOŁĄB-LIPIŃSKA MAŁGORZATA V
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/39

Autorzy: Maria Prośniewska, Jarosław Kalinka, Monika Bigos, Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Ocena oporności paciorkowców beta-hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2014 : T. 85, nr 9, s. 688-694, Streszcz., Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.601
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

2/39
Autorzy: Jarosław Kalinka, Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Zakażenia w ciąży - czynniki ryzyka, możliwości diagnostyczne i skutki
Tytuł całości: W: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów " Drobnoustroje bez granic" Lublin, 5-8 września 2012
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawn. UM w Lublinie, 2012
Strony: 2 s.
Konferencja: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów " Drobnoustroje bez granic" Polskie Towarzystwo Mikrobiologii, Lublin, 5-8 września 2012
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata Wasiela, Waldemar Krzeszowski, Tomasz Jastrzębski, Jarosław Kalinka.
Tytuł: Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego AquatusŽ w leczeniu stanów zapalnych pochwy - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Perinatol Neonatol Ginekol
Szczegóły: 2011 : T.4, z. 4, s. 231-235, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

4/39
Autorzy: Waldemar Różański, Wiesław Szymczak, Małgorzata Wójt, Sławomir Sobkiewicz, Marek Lipiński, Katarzyna Marchlewska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Elżbieta Oszukowska.
Tytuł: Semen quality in men from subfertile couples from the refion of Łodz (Poland) according to the new reference values recommended by WHO 2010.
Czasopismo: Cent Eur J Urol
Szczegóły: 2011 : Vol. 64, nr 1, s. 34-38
Uwagi: Supported by Medical University of Łódź funds No 503-0157-1, 502-11-427, 503-1089-2/3
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/39
Autorzy: J. Kalinka, M. Serafin, M[aria] Prośniewska, M[ałgorzata] Gołąb-Lipińska, W[ojciech] Henke, P[aweł] Krajewski.
Tytuł: The evaluation of the efficacy of Carbetocin (Pabal) in the prevention of postpartum hemorrhage among women undergoing emergency cesarean section.
Czasopismo: J Matern Fetal Neonatal Med
Szczegóły: 2010 : Vol. 23, suppl. 1, s. 228
Uwagi: Book of Abstract, XXII European Congress of Perinatal Medicine, 26-29 May 2010, Granada, Spain
ISSN: 1476-7058
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/39
Autorzy: Jarosław Kalinka, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Dariusz Sosnowski, Wojciech Wiliński, Michał Skoczylas, Marcin Serafin, Maria Prośniewska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Ocena skuteczności stosowania karbetocyny w profilaktyce krwawień poporodowych u kobiet po cięciu cesarskim - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2009 : T. 80, nr 7, s. 512-517, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

7/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Adam Jerzyński, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Analiza wyników położniczych w przypadkach dystocji barkowej w materiale własnym 2000-2007.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 58-63, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Krwotok okołoporodowy jako stan naglący w położnictwie.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 122-124, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst9/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Urszula Kowalska-Koprek, Marcin Serafin, Michał Skoczylas, Jakub Welfel.
Tytuł: Okołoporodowe wycięcie macicy, ocena wskazań i postępowania.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 42-44, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Maria Prośniewska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Poród kleszczowy- analiza wybranych parametrów położniczych i noworodkowych w materiale własnym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 103-107, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst11/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Dariusz Sosnowski, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo umiejscowionego - analiza przyczyn i postępowania.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 79, suppl. 1, s. 79-81, Sum.
Uwagi: XII Sympozjum Naukowe : Stany nagłe w ginekologii i położnictwie Tychy, 26-27 września 2008
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst12/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Płodowe i neonatologiczne parametry biomedyczne w przypadkach dystocji barkowej w materiale własnym z lat 2000-2006
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, suppl. 1, s. 45-48, Sum.
Uwagi: XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dystocja barkowa. Porażenie splotu ramiennego u noworodka. Tychy 2007
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/39
Autorzy: Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Jolanta Glińska.
Tytuł: Rola i znaczenie edukacji ciężarnych w propagowaniu karmienia naturalnego.
Czasopismo: Ann UMCS Sect D
Szczegóły: 2007 : Vol. 62 suppl. 18, nr 4, s. 172-175, tab., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Wyniki położnicze w przypadkach dystocji barkowej w materiale własnym w latach 2000-2006.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2007 : T. 78, suppl. 1, s. 37-40, Sum.
Uwagi: XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Dystocja barkowa. Porażenie splotu ramiennego u noworodka. Tychy 2007
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/39
Autorzy: Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Jolanta Glińska, Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Korzyści wynikające z karmienia piersią w opinii kobiet hospitalizowanych po porodzie.
Czasopismo: Probl Pielęg
Szczegóły: 2006 : 14, z. 3/4, s. 45-47, bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-9989
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst16/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży trojaczej i pojedynczej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 10, s. 777-781, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksymetryczne monitorowanie porodu w przypadku obecności smółki w płynie owodniowym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, nr 10, s. 783-787, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst18/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Saturacja tlenem krwi tętniczej płodu w porodach po cięciu cesarskim.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 51-56, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst19/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Nela Pawłowska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Wpływ przedciążowej otyłości matek na sposób ukończenia ciąży i stan urodzeniowy noworodków.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 57-62, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst20/39
Autorzy: Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Jolanta Glińska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Wpływ zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego na sposób karmienia noworodków.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 77, suppl. 2 t. 1, s. 63-69, Sum.
Uwagi: X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG Tychy, 27-28 października 2006 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst21/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Analiza wybranych czynników położniczych warunkujących sposób karmienia noworodków.
Czasopismo: Ann Acad Med Siles
Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 506-510, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-5607
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata [pielęg] Lewandowska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Analiza wybranych czynników pozostających w związku ze stanem urodzeniowym noworodków warunkujących sposób ich karmienia po porodzie.
Czasopismo: Ann Acad Med Siles
Szczegóły: 2005 : T. 59, nr 6, s. 443-446, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0208-5607
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

23/39
Autorzy: Leszek C[ezary] Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Leszek Jeromin.
Tytuł: Podskórne odprowadzenie moczu - alternatywa dla przezskórnej przetoki nerkowej.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 3, s. 197-199, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

24/39
Autorzy: Leszek C[ezary] Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Podskórne odprowadzenie moczu- alternatywa dla przezskórnej przetoki nerkowej.
Czasopismo: Urol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 3, s. 197-199, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0500-7208
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

25/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży trojaczej i pojedynczej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, supl. 2, s. 84
Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 2005
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst26/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Paweł Krajewski, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksymetryczne monitorowanie porodu w przypadku obecności smółki w płynie owodniowym.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl. 2, s. 40
Uwagi: II Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii oraz kurs położniczy "Hot topics in fetal medicine" Łódź 6-8 października 2005
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst27/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Maria Kwiatkowska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Pulsoksymetryczny pomiar utlenowania krwi tętniczej płodu przy zachowanym pęcherzu płodowym - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2005 : T. 32, nr 1, s. 171-167, Sum.
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

28/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Retrospektywna analiza wybranych płodowych i neonatologicznych parametrów biometrycznych w przypadkach dystocji barkowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl., s. 29-33, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dystocja barkowa porażenia spolotu ramiennego u noworodka Tychy 24-25 czerwca 2005 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

29/39
Autorzy: Michał Skoczylas, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Retrospektywna analiza wyników położniczych w przypadkach dystocji barkowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl., s. 34-39, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dystocja barkowa porażenia spolotu ramiennego u noworodka Tychy 24-25 czerwca 2005 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

30/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Stan urodzeniowy noworodka w ocenie biochemicznej jako implikacja śródporodowej dystocji barkowej.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2005 : T. 76, suppl., s. 124-128, Sum.
Uwagi: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Dystocja barkowa porażenia spolotu ramiennego u noworodka Tychy 24-25 czerwca 2005 r.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

31/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Michał Skoczylas, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Zgon otyłej rodzącej w przebiegu zawału mięśnia sercowego - opis przypadku.
Czasopismo: Adv Clin Exp Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 14, nr 2A, s. 139-141, Sum.
ISSN: 1899-5276
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst32/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Kontrowersje wokół bólu w porodzie.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 40, suppl. 1, s. 110-111, Sum.
Uwagi: VIII Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Tychy, 18-19 czerwca 2004 .
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

33/39
Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska, Małgorzata Grudzińska, Tadeusz Laudański.
Tytuł: Ocena przydatności komputerowej analizy zmienności częstości serca płodu w przewidywaniu stanu urodzeniowego noworodka.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2004 : Vol. 40, nr 1, s. 30-32, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

34/39
Autorzy: Małgorzata V. Gołąb-Lipińska, Teresa Jakubowska, Marian Wysocki, Karolina Kałużna, Cezary Peszyński-Drews.
Tytuł: Termografia we współczesnej diagnostyce raka piersi - własne doświadczenia.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2004 : T. 57, supl. 1, s. 87-90, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst35/39
Autorzy: Alicja Kurnatowska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Aneta R. Mamos.
Tytuł: Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 68-69
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/39
Autorzy: Alicja Kurnatowska, Małgorzata Gołąb-Lipińska, Aneta R. Mamos.
Tytuł: Aktualne dane o prewalencji grzybów w różnych ontocenozach u kobiet w okresie prokreacji.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2002 : T. 48, z. 3, s. 257-262, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

37/39
Autorzy: Marek Wrona, Marek Lipiński, Marek Sosnowski, Leszek Jeromin, Małgorzata Gołąb-Lipińska.
Tytuł: Algorythm of the treatment of ureteral stenosis in women after radiation uterine tumours.
Tytuł całości: W: 4th Congress of the Central European Association of Urology
Strony: s. 31-33
Konferencja: Central European Association of Urology, Łódź, 2002.09.26
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  38/39
  Autorzy: Małgorzata Gołąb-Lipińska.
  Tytuł: Monitorowanie stanu płodu w porodzie przy pomocy komputerowego systemu nadzoru okołoporodowego Kompor-Itam.
  Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 38, supl. 25, s. 62-65
  ISSN: 1230-6576
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  39/39
  Autorzy: M[ałgorzata] Gołąb-Lipińska, J[olanta] Kuzmecka-Matuszewska.
  Tytuł: The analysis of the delivery and postnatal condition of newborns with a body mass over 4000 g.
  Czasopismo: Fetal Diagn Ther
  Szczegóły: 2002 : Vol. 17, suppl. 1, s. 63
  ISSN: 1015-3837
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi