Zapytanie: GLOC EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: E[wa] Gloc.
Tytuł: Biologiczne uwarunkowania uzależnień.
Tytuł całości: W: Srogosz Tomasz: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
Strony: s. 477-481, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

2/18
Autorzy: Adam Prośniak, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Katarzyna Bąbol-Pokora, Renata Jacewicz, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny metodą QuantiBlot.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2006 : T. 56, nr 1, s. 19-23, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst3/18
Autorzy: A. Jurczyk, B[eata] Jankowska, E. Meissner, M[aciej] Barzdo, E[wa] Gloc, K[rzysztof] Kordel, L[eszek] Markuszewski, S[tefan] Szram, J. Berent.
Tytuł: Morphometric studies of the hepatocyte nucleus after chronic ethanol-, methanol-, and ethylene glycol-intoxication.
Czasopismo: Rechtsmedizin
Szczegóły: 2005 : Bd 15, H. 4, s. 321
ISSN: 0937-9819
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/18
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w mózgach szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 2, s. 134-137, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Renata Jacewicz, Ewa Gloc, Stefan Szram, Piotr Gałecki.
Tytuł: Przypadek mutacji w locus TH01 - analiza sekwencji.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 3, s. 231-234, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst6/18
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem.
Czasopismo: Arch Med Sąd Kryminol
Szczegóły: 2005 : T. 55, nr 1, s. 39-41, tab., bibliogr.
ISSN: 0324-8267
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst7/18
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Morfodynamika uszkodzeń wątroby w przewlekłej intoksykacji etanolem.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 127
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/18
Autorzy: Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Adam Prośniak, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Morfodynamika uszkodzeń wątroby w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 122
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/18
Autorzy: Beata Jankowska, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego i zmian morfologicznych w nerce szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem, metanolem i glikolem etylenowym.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/18
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Agnieszka P. Jurczyk, Ewa Meissner, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w mózgu szczurów przewlekle intoksykowanych etanolem.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 124-125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/18
Autorzy: Adam Prośniak, Ewa Gloc, Katarzyna Bąbol, Renata Jacewicz, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 79-80
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/18
Autorzy: Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram.
Tytuł: Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem.
Tytuł całości: W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Kraków 15-17 września 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2004
Strony: s. 124
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/18
Autorzy: Janusz Błasiak, Ewa Gloc, Józef Drzewoski, Katarzyna Woźniak, Marek Zadrożny, Tomasz Skórski, Tomasz Pertyński.
Tytuł: Free radical scavengers can differentially modulate the genotoxicity of amsacrine in normal and cancer cells.
Czasopismo: Mutat Res
Szczegóły: 2003 : Vol. 535, nr 1, s. 25-34.
ISSN: 0027-5107
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.636
Punktacja Min. Nauki: 10.000

14/18
Autorzy: Janusz Błasiak, Ewa Gloc, Wojciech Młynarski, Józef Drzewoski, Tomasz Skórski.
Tytuł: Amifostine differentialy modulates DNA damage evoked by idarubicin in normal and leukemic cells?
Czasopismo: Leuk Res
Szczegóły: 2002 : Vol. 26, nr 12, s. 1093-1096
ISSN: 0145-2126
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.502
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst15/18
Autorzy: Janusz Błasiak, Ewa Gloc, Tomasz Pertyński, Józef Drzewoski.
Tytuł: DNA damage and reapair in BCR/ABL-expressing cells after combined action of idarubicin, STI571 and amifostine.
Czasopismo: Anticancer Drugs
Szczegóły: 2002 : Vol. 13, nr 10, s. 1055-1060
ISSN: 0959-4973
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.506
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst16/18
Autorzy: Janusz Błasiak, Ewa Gloc, Katarzyna Woźniak, Wojciech Młynarski, Małgorzata Stolarska, Tomasz Skórski, Ireneusz Majsterek.
Tytuł: Genotoxicity of idarubicin and its modulation by vitamins C and E and amifostine.
Czasopismo: Chem Biol Interact
Szczegóły: 2002 : Vol. 140, nr 1, s. 1-18
Uwagi: This work was supported by Grants number 505/652 (JB, KW, IM) 16 J. Błasiak et al. / Chemico-Biological Interactions 140 (2002) 1-18 and 505/653 (EG) from the University of Lodz and 502 11 583 from the Medical University of Lodz (MS, WM). TS is a Scholar of the Leukemia and Lymphoma Society
ISSN: 0009-2797
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.706
Adres url:

Pełny tekst17/18
Autorzy: E[wa] Gloc, Mariusz Warszawski, Wojciech Młynarski, Małgorzata Stolarska, Grażyna Hoser, Tomasz Sikorski, J[anusz] Błasiak.
Tytuł: TEL/JAK2 tyrosine kinase inhibits DNA repair in the presence of amifostine.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 49, nr 1, s. 121-128, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.832
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst18/18
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] M[ichał] Młynarski, J[anusz] Błasiak, M[arek] Różalski, U[rszula] Krajewska, E[wa] Gloc, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: The amifostine modulates the cytotoxic effect of anthracyclines.
Czasopismo: Med Pediatr Oncol
Szczegóły: 2002 : Vol. 39, nr 4, s. 335
ISSN: 0098-1532
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi