Zapytanie: GASIŃSKI PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, P[iotr] Grzelak, P[iotr] Gasiński, K[rzysztof] Tybor, E[dyta] Zakrzewska, R[enata] Mikołajczak, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of clinical usefulness of 131I-alpha-methyl-tyrosine and fused SPECT/MRI imaging for detection of primary and recurrent cerebral gliomas.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2005 : Vol. 32, suppl. 1, s. S125
Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM Istanbul, Turkey October 2005
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst2/20
Autorzy: P[iotr] Gasiński, A[ndrzej] Radek, M[arek] Grochal, M[aciej] Radek, J[arosław] Zagórski.
Tytuł: Leczenie guzów glejopochodnych metodą brachyterapii z zastosowaniem biopsji stereotaktycznej i nowoczesnych technik obrazowania.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S212
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst3/20
Autorzy: Magdalena Górska-Chrząstek, Piotr Grzelak, Małgorzata Bieńkiewicz, Piotr Gasiński, Krzysztof Tybor, Edyta Zakrzewska, Renata Mikołajczak, Ludomir Stefańczyk, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of clinical usefulness of 131I-alpha-methyl-tyrosine and fused SPECT/MRI imaging for diagnostics of recurrent cerebral gliomas.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2004 : Vol. 7, nr 2, s. 135-141
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst4/20
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Grzelak, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, P[iotr] Gasiński, K[rzysztof] Tybor, E[dyta] Zakrzewska, R[enata] Mikołajczak, B[ożena] Góraj, J. Kuśmierek.
Tytuł: Diagnostic efficacy of 131I alpha methylthyrosine scintigraphy (SPECT/MR fused images) for detection if the recurrence of brain gliomas.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2004 : Vol. 7, nr 1, s. 95
Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Bydgoszcz, 26-28 maja 2004
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst5/20
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, T[omasz] Szeler, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, K[rzysztof] Tybor, P[iotr] Gasiński, B[ożena] Góraj, L. Stefańczyk.
Tytuł: Obrazy fuzyjne MR i SPECT w diagnostyce ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 46
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/20
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Grzelak, P[iotr] Gasiński, K[rzysztof] Tybor, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena przydatności 131I-alfa-metylotyrozyny i "Fuzji" obrazów SPECT/RM w diagnostyce wznowy glejopochodnych guzów mózgu.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 30-31
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/20
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, T[omasz] Szeler, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, K[rzysztof] Tybor, P[iotr] Gasiński, B[ożena] Góraj, L. Stefańczyk.
Tytuł: Zastosowanie fuzji obrazów MRI i SPECT w diagnostyce wznów guzów mózgu.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 99
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/20
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj, P[iotr] Gasiński.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT images compared with 1H-MRS used to evaluation of malignant brain tumors.
Tytuł całości: W: 89th Scientific Assembly and Annual Meeting, the Radiological Society of North America, November 30 - December 5, 2003 Chicago : scientific assembly and annual meeting program.
Adres wydawniczy: Chicago, 2003
Strony: s. 278
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/20
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Gasiński, A[ndrzej] Radek, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT images in detection of brain tumor recurrence.
Czasopismo: Eur Radiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 13, suppl. 1, s. 11
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/20
Autorzy: Ewa Małolepsza, Piotr Gasiński, Krzysztof Zieliński, Jan Kuydowicz.
Tytuł: Glejak złośliwy mózgu u chorej z AIDS.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Białystok, 5-7 czerwca 2003 : plakaty.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 133-134
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/20
Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Maciej Radek, Józef Karbownik, Bartosz Godlewski, Piotr Gasiński.
Tytuł: Leczenie spondylozy lędźwiowej metodą stabilizacji wewnętrznej.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 9-11, Sum.
ISSN: 1509-1600
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst12/20
Autorzy: Maciej Radek, Andrzej Radek, Dariusz Królikowski, Marek Grochal, Józef Karbownik, Piotr Gasiński, Roman Korczyc.
Tytuł: Mikrodyskektomie w materiale Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 62-65, Sum.
ISSN: 1509-1600
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/20
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Grzelak, P[iotr] Gasiński, S[tanisław] Andrzejak, E[dyta] Zakrzewska, R[enata] Mikołajczak, B[ożena] Góraj, J. Kuśmierek.
Tytuł: MRI and SPECT image fusion in diagnostics of malignant glioma recurrence.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2003 : Vol. 30, suppl. 2, s. S286
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/20
Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Piotr Gasiński, Bogdan Błaszczyk, Piotr Skiba.
Tytuł: Niestabilność szczytowo-obrotowa jako skutek przerwania więzadła poprzecznego kręgu szczytowego. Prezentacja przypadku o wieloletnim przebiegu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2003 : T. 37, nr 5, s. 1127-1134, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/20
Autorzy: P[iotr] Gasiński, P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, R[enata] Mikołajczak, J. Kuśmierek, M[arek] Grochal, A[ndrzej] Radek.
Tytuł: Postępy w diagnostyce różnicowej guzów glejopochodnych mózgu z uwzględnieniem możliwości diagnostycznych fuzji obrazów IMT-SPECT i RM.
Tytuł całości: W: Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Szczecin 19 - 21.09. 2003 : streszczenia referatów zjazdowych.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nacz. Ireneusz Kojder
Adres wydawniczy: Szczecin, 2003
Strony: s. 7
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/20
Autorzy: M[aciej] Radek, A[ndrzej] Radek, P[iotr] Gasiński, M[arek] Grochal.
Tytuł: Rare cases of the occipito-cervical junction injuries without neurological deficit.
Tytuł całości: W: 12th European Congress of Neurosurgery (EANS) Lisbon (Portugal), September 7-12, 2003.
Adres wydawniczy: Lison, 2003
Strony: s. 879-883, ryc., biobliogr.
Typ publikacji: ZRZ
Język publikacji: EN

17/20
Autorzy: Andrzej Radek, Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Maciejczak, Józef Karbownik, Maciej Radek, Piotr Gasiński, Bartosz Godlewski.
Tytuł: Strategia postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów kręgosłupa.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2003 : Vol. 5, nr 4, s. 530-533, Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst18/20
Autorzy: Krzysztof Zapałowicz, Andrzej Radek, Janusz Jóźwiak, Piotr Gasiński, Bartosz Godlewski.
Tytuł: Wąski kanał kręgowy w odcinku lędźwiowym.
Czasopismo: Neuroskop
Szczegóły: 2003 : T. 1, nr 5, s. 20-23, Sum.
ISSN: 1509-1600
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst19/20
Autorzy: Andrzej Radek, Piotr Gasiński, Maciej Radek.
Tytuł: Neurochirurgia wczoraj, dziś i jutro.
Czasopismo: Skalpel
Szczegóły: 2002 : R. 11, nr 3, s. 18-19
ISSN: 1230-493X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

20/20
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, A[ndrzej] Radek, P[iotr] Gasiński, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, J. Kuśmierek, M[arek] Grochal, B[artosz] Godlewski.
Tytuł: Wstępna ocena nowego radiofarmaceutyku krajowej produkcji [131I]alfa-metyletyrozyny w diagnostyce wznowy guzów glejopochodnych mózgu.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5 - 7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 104
Uwagi: Toż w jęz. ang.: [131I]alfpha-methyltyrosine SPECT in the diagnostics of reccurent brain gllomas-preliminary report. Tamże s. 104
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi